Nederland in de greep van ‘het algemeen belang’ (1.)

Recentelijk heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, naar de letter van de wet ‘in het algemeen belang’, maar desondanks tegen (de uitvoerende macht van) de staat der Nederlanden.

Afb: pixabay

Eisers daarbij waren handjevol – gesubsidieerde – activisten, doorzichtig vermomd als ‘rechtspersoon Urgenda’ om q.q. gebruik te kunnen maken van een obscuur wetsartikel van 25 jaar geleden in het Burgerlijk Wetboek. Dit is de ‘algemeen-belang-actie’ die, ten gevolge van een vlaag van verstandsverbijstering van ‘Lubbers & Kok’, het mogelijk maakt dat iedereen die pretendeert ‘het algemeen belang’ na te streven, vermomd als stichting of vereniging, naar de rechter kan lopen om in dat illusoire ‘algemeen belang’ de eigen overheid aan te klagen. Vaak, zoals ook in dit geval, daarbij gesponsord door diezelfde overheid in de vorm van een of ander ‘deep state’ ministerie of lagere overheid met een eigen, progressieve agenda.

Iedere lezer die bij zijn volle verstand is vraagt zich af in wiens ‘algemeen belang’ deze scharrelaars zich mochten beroepen op dat algemeen belang? Toch niet in het persoonlijk belang van slechts een handjevol pretentieuze klimaatactivisten? Jazeker, dat is wat ons hoogste rechtsorgaan heeft gepresteerd via ‘juristerij’ van het slechtste allooi. Als een in lang vervlogen tijden afgestudeerd jurist koesterde ik nog enig respect voor het instituut van onze Hoge Raad der Nederlanden, èn vergeefse hoop op een kwalitatief, juridisch hoogstaand vonnis in de Urgenda farce. Dat bleek misplaatst, enerzijds door een schokkend gebrek aan realiteitszin van de Raadsheren, anderzijds hun gebrek aan intellectuele ambitie. Wij weten dat macht corrumpeert en absolute macht absoluut corrumpeert: het vonnis stond kennelijk al vast!

Wat vooral stoort is dat de (hoogste) rechter zich dient te hoeden voor partijdig gedrag waarmee, bijvoorbeeld, de uitvoerende macht bewust in de wielen wordt gereden door de tot een pover niveau afdalende Hoge Raad. Navrant is dat Raadsheren, die in strijd met de wet en in flagrante schending van hun ambtseed al jaren categorisch blijven weigeren hun lucratieve nevenactiviteiten en persoonlijke interesses te onthullen, hier desondanks nog durven te oordelen. Evident dat zij de verdenking van belangenverstrengeling niet schuwen, wie maakt hen wat?

Naast deze juridisch/ethische aspecten komt de hamvraag op: Hoe kan een van iedere realiteitszin losgeslagen Hoge Raad zo bitter weinig zelfrespect tonen door te accepteren dat ‘een bek op poten’ pretendeert het algemeen belang te dienen zonder énig werkelijk maatschappelijk draagvlak? Kunnen activistische Raadsheren ècht niet verder tellen dan drie of vier?

Mijns inziens is het bewaken van ‘het algemeen belang’ niet alleen het prerogatief maar ook de gezworen plicht van de uitvoerende macht, specifiek premier Rutte. Maar absoluut niet de plicht en zeker niet het prerogatief van een stel geitenharensokken die, als stichting vermomd, Rutte’s rol usurperen onder leiding van de notoire Urgenda activist Jan Rotmans. Hoe kan het dat wij geen woord van protest van ‘staatsman’ Rutte horen over deze inbreuk op de scheiding der machten? Een sterke leider had de tent afgebroken, met recht… Waarom laat Rutte zich zomaar de kaas van het executieve brood eten door een partijdige rechter die lak heeft aan de Trias Politica en hoe kan het dat hij niets aan die rampzalige, historische wet doet?

Beide antwoorden zijn relatief simpel: Enerzijds is een corrupte rechter iemand die de essentie van zijn unieke functie negeert en zich niet laat leiden door feiten en wetten, maar uitsluitend door een van te voren vaststaande uitkomst op grond van zijn politieke overtuiging, danwel eigen belang of tegen betaling dan wel een wederdienst van een procespartij en/of diens advocaat.

Anderzijds bepalen een handvol activisten, kennelijk met de volle sympathie van Rutte en in collusie met activistische rechters, wel even onderling waar het ‘algemeen belang’ van dit land mee gediend is. Er wordt uiteraard niets gevraagd aan de domme kiezer die noch bij de verkiezingen noch per illusoir referendum hier ook maar aan mocht snuffelen, en nu evenmin ziet wat er onder zijn neus gebeurt.

Mr. A. H. van Delden, ex president van het Gerechtshof in Den Haag stelde al jaren geleden: ‘Bij mijn weten is er nog nooit een rechter door de Hoge Raad ontslagen. Dat zou misschien wel eens moeten gebeuren’. Als de lezer een tenenkrommend relaas wil lezen van een slachtoffer van één der meest corrupte leden van de H.R. dan geeft deze site uitsluitsel: alfred-mol.vpweb.be.

In zijn voortreffelijke artikel (d.d.14 juni 2017) ‘Stilgehouden corruptie in onze rechtspraak’ schreef mr. P. P. M. Ruijs o.a.: ‘ Het kan natuurlijk niet waar zijn dat alle rechters altijd goed hebben gefunctioneerd…. Zoiets wordt meestal met de mantel der liefde bedekt of op een andere manier opgelost….  Als de beroepseed serieuzer genomen zou worden had menig rechter al voor het leven geschorst kunnen worden…. Omdat het de uitvoerende macht en de wetgever wel erg goed uitkomt dat ze zich wegens de scheiding der machten nooit met partijdige rechters mogen, willen en hoeven te bemoeien, kunnen misstanden zoals hierboven beschreven blijven voortbestaan ‘.

Het ergste is dat dit soort ‘progressieve’ clubs bijna zonder uitzondering worden gesubsidieerd door onderling concurrerende ministeries die niet schromen om – met ons geld – hun corrupte agenda via de rechter door te drukken met hulp van hun favoriete, uiteraard dik gesubsidieerde, geitenharensokken om zo de wetgevende 2e Kamer handig te omzeilen. De ‘deep state’ is totaal verrot!

Het Urgenda Arrest toont enerzijds hoezeer ons maatschappelijk bestel ondermijnd is door al die activisten en anderzijds hoe zij ook voet aan de grond hebben gekregen in ons hoogste rechtsorgaan. Dat hoogste rechtsorgaan, dat al jaren lang gemanipuleerd is door een onethische ‘pro-klimaat’ Advocaat Generaal, toonde hier bitter weinig gezond verstand en realiteitszin, noch onpartijdigheid door de brutale pretenties van een paar activisten niet keihard onderuit te halen.

Dat was nodig om de simpele, waterdichte reden dat drie of vier intriganten absoluut niets met het algemeen belang op hebben. Of zij nu ‘à titre personnel’ procederen danwel zich in een rechtspersoon verstoppen, dat is slechts het creëren van een juridische rookgordijn middels een formele vlag die de feitelijke lading geenszins dekt! Als één belastingbetaler zijn vermogen in een Angelsaksische ‘Trust’ onderbrengt is de staat er als de kippen bij om dat aan te vechten. Maar hier wordt bewust misbruik gemaakt van een obscuur wetsartikel, hetgeen de Hoge Raad terstond in vlammen had moeten afschieten omdat drie of vier charlatans geen algemeen belang kunnen vertegenwoordigen.

Een ware gotspe zulke morele corruptie! Activisten proberen wereldwijd hun greep naar de macht te consolideren via de rechter zodra de democratie hen dat niet toestaat. Als onze partijdige rechterlijke macht zijn plaats niet meer kent in de Trias Politica èn ook ieder spoortje gezond verstand ontbeert zijn wij in het Utopia van D’66 gearriveerd. De dystopische hel der kromme juristen die das Kapital beter kennen dan het wetboek.

Urgenda is ‘de vermomming’ van de Marxistische mathematicus Jan Rotmans, een SJW extremist die geen ros van het klimaat begrijpt maar zich brutaal voor klimaatwetenschapper uitgeeft en zo reeds onnoemelijke schade heeft aangericht met het duo Nijpels & Samson! Hij is al eens door Baudet op pijnlijke wijze voor de TV camera’s tegen het licht gehouden en dat resulteerde slechts in typisch onzakelijke emoties toen hij publiekelijk door de mand viel. De kennelijk ook al politiek geëngageerde Postcodeloterij houdt zijn club, merkwaardig genoeg, met miljoenen overeind, naast nog eens ruimschoots € 336.000 van de provincie. Dus in feite financieren een van de staat profiterende organisatie en de lagere overheid de ondermijning van de rechtstaat ‘in het persoonlijke algemeen belang’ van een ‘mala fide’ charlatan als Rotmans. En dan is er nog een partijdige Hoge Raad die accepteert, sterker nog zelfs bevordert, dat er een soort ‘staat in de staat’ ontstaat!

Wat zouden dergelijke charlatans nu jaarlijks persoonlijk aan ‘welverdiend salaris + kosten’ uit zo’n gesubsidieerde stichting halen? https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2018.pdf vermeldt baten @ € 2.238.894 en lasten @ € 2.314.611, maar met ‘personeelskosten’ van bijna een miljoen Euro en ‘out of pocket kosten’ van liefst nog eens € 1.159.042 kan je alle kanten uit, tot Hawaï toe…. Jantje Rotmans leeft in een links Luilekkerland, dus transparantie is niet in zijn belang!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties