Voorbij de U- bocht

Een groot deel van de Duitsers heeft het zelf nog niet door, maar het land hobbelt al een tijdje de verkeerde richting op. Vermoedelijk stopt het gros net als de doorsnee Nederlander het hoofd in de grond en gelooft de links liberale vertaling van de realiteit die journalisten en reporters op papier, websites en op het scherm verkondigen. Het is ook duidelijk dat de doorsnee Duitse burger nog steeds in de optimistische op empatisch toon gesproken teksten van Mutti Merkel gelooft. Gelukkig hebben Nederlanders Rutte en is het duidelijk hoe diens praatjes ingeschaald moeten worden.

Bundeskanzler Merkel en premier Rutte. Afb: Flickr.

Onlangs heeft de AfD in Hessen zijn rapport “Deutschland wie es wirklich ist; Fakten statt Fake News“ (blijkbaar hebben ze in Duitsland daarvoor nog geen goede Duitse term kunnen vinden) gepubliceerd. De tekst is samengesteld m.b.v. informatie, data en feiten uit overheidsrapportages en onderzoek – en rekeninstanties die niet door de Duitse overheid gesubsidieerd worden[1]. De opstellers van het rapport bevestigen dat de gewenste informatie beschikbaar en toegankelijk is, maar door een fragmentarische presentatie in tijd en plaats kost het energie, doorzettingsvermogen en tijd om die informatie te verzamelen en zodanig te ordenen dat gewogen conclusies getrokken kunnen worden. Het voorliggende rapport is m.b.v. grafieken en vaststellingen voor de gewone Duitsers inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt.

Data, cijfers, conclusies

In het rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde: Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Pensioenen en Sociale voorzieningen, Migranten en Demografie, Onderwijs, Digitalisering, Energie en Milieu, Financiën, Binnenlandse Veiligheid, Media en Defensie. Het gaat te ver om alle in het rapport opgenomen onderwerpen uitgebreid te behandelen; dus blijft het in dit artikel beperkt tot een bloemlezing van de meest markante observaties. Vanzelfsprekend zit er een subjectief politiek kleurtje aan de publicatie van het rapport, laat onverlet dat de data die in het rapport gepresenteerd worden bij verschillende instanties gecontroleerd kunnen worden. Het rapport concentreert zich op de effecten van de Energiewende, het open deur migratie beleid, de neerwaartse tendens van de Duitse economie en de invloed van de media op het Duitse model van een welvaartstaat en verzorgingstaat.

Een sombere toekomst?

Uit data van het Duitse neefje van de Nederlandse CBS blijkt dat 90% van de Duitsers boven de 65 jaar en 75% van de jongere Duitsers hun toekomst somber inzien. Volgens de doorsnee Duitse burger is vooral de politiek met zijn valse voorstelling van zaken de belangrijkste oorzaak van die somberheid. De doorsnee Duitse burger heeft weinig tot geen vertrouwen in het beleid van de huidige regeringsploeg en is ontevreden over de manier waarop de Duitse democratie functioneert. Die ontevredenheid wordt gemarkeerd door de steeds smaller wordende beurs. Net als in Nederland wordt dat sentiment nog steeds niet vertaald in verkiezingsresultaten.

Die doorsnee burger ontvangt jaarlijks voor zijn inspanningen amper meer dan de doorsnee Italiaan (€ 43.000 versus € 41.000) en bivakkeert daardoor op plaats 10 van de 16. De Duitse belastingbetaler wordt geconfronteerd met 41 soorten belasting, waardoor in 2018 de nationale schatkist met ruim € 700 miljard aan belastinginkomsten gevuld kon worden. De verwachting is dat nieuwe belastingsoorten worden bedacht en bestaande worden verhoogd om het dure klimaat en migratie beleid te kunnen financieren. De CO2 belasting en de hogere BTW op vleeswaren en binnenlandse vluchten geven aan welke richting het uitgaat. Duitsland staat in de top tien van de landen met de hoogste belastingdruk in de wereld.

Wat het pensioen betreft, is de doorsnee Duitser na 40 plus jaren arbeid helemaal genaaid. Een OECD onderzoek heeft in 2017 vastgesteld dat Duitsland wat de Europese landen betreft op de laatste plaats staat (Nederland staat op plaats 2)[2]. In Duitsland heeft iets meer dan de helft een eigen woning en hangt daarmee onderaan de lijst van eigen huisbezitters in Europa. Het gevolg is dat het netto vermogen per inwoner in Duitsland lager is dan in bankroete staten Spanje, Portugal, Griekenland en Italië.

Door het 0% beleid van de EZB konden Europese staten zich ten koste van hun burgers verrijken. Ook in Duitsland hebben overheden op de diverse niveaus zich sinds 2007 met € 360 miljard aan niet uitbetaalde rente kunnen verrijken. De spaarders zijn daarentegen bijna € 360 miljard aan rente misgelopen. Dat is het hoogste van alle EU lidstaten.

Een relatief laag gemiddeld jaarinkomen, groeiende belastingdruk, laag pensioen, beperkte kansen om een eigen huis te bezitten (beschikbaarheid, prijsstelling en hypotheek opties) en een onbetrouwbare overheid. Is het verrassend dat een immer zo volgzame samenleving gaat morren?  

Chaotische  en kostbare energietransitie

Vijf staten die het meeste CO2 uitstoten (China, India, Rusland, USA en Brazilië) zijn verantwoordelijk voor 50% van de mondiale uitstoot. Duitsland stoot als vierde economie van de wereld slechts 1.9% van de mondiale emissie uit. Toch wil Duitsland net als Nederland juist de CO2 uitstoot met 40% beperken.

De Energiewende is een grote chaos geworden. Duitsland heeft de hoogste stroomprijzen van Europa: 30 eurocent/Kwh (Europese gemiddelde ligt op 21 eurocent/Kwh.) en die is in 10 jaar ruim 30% gestegen. De CO2 emissie is ondanks allerlei euro´s vretende maatregelen niet of nauwelijks gedaald. Duitse ondernemingen worden in hun levensvatbaarheid en concurrentiepositie op internationale podia ernstig beschadigd door de hoge stroomprijzen. In tegenstelling tot andere industriële landen heeft Duitsland n.a.v. de ramp met de kernenergiecentrale in Japan de verkeerde maatregel genomen door kerncentrales te sluiten. In andere industrielanden worden versneld kernenergie centrales gebouwd om het grootste deel van de energie behoefte te kunnen dekken en binnen afzienbare tijd telt de wereld ruim 600 moderne kernenergiecentrales[3].

Duitse en buitenlandse experts stellen vast dat Duitsland door de sluiting van conventionele energie centrales en problemen bij de groene energieleveranciers vanaf 2023 niet meer in de eigen energiebehoefte kan voorzien en stevig moet inkopen om te voorkomen dat het land regelmatig te maken krijgt met stroomuitval en “kalte Dunkelflauten”. Tot 2025 moet de belastingbetaler € 525 miljard opbrengen of € 6300,= per inwoner.

Effecten open deur beleid

Duitsland heeft ruim 40% van de migranten opgenomen die het Europese continent hebben opgezocht en dat open deur beleid van Merkel heeft Duitsland bijna € 900 miljard gekost (30% BBP)[4]. Sinds zij in 2006 het staatsroer overnam zijn 4 miljoen migranten het land binnengestroomd, een toename van 60% t.o.v. de pre-Merkel periode. Van die 4 miljoen hebben 1,7 miljoen hoofdzakelijk moslimmigranten in de periode 2015-2019 gebruik gemaakt van het uitermate tolerante open deur beleid. Op dit moment telt de Duitse samenleving ruim 11 miljoen “buitenlanders” waarvan 7 miljoen moslims. Die laatste categorie beschouwt integreren in het vestigingsland niet hun levensdoel, streven echter hardnekkig naar segregatie en islamisering. Migranten in de leeftijdsgroep van 0-25 jaar maken ruim 30% van de Duitse bevolking uit en door de aanhoudende migratiegolven, geboortegroei van migranten en groeiende uitstroom[5] van Duitsers (nu al ruim 600.000 hoofdzakelijk vakmensen) zal de Duitse etniciteit in 2060 een etnische minderheid zijn.

De migrantenstroom en de manier waarop de Merkel-regering daarmee omgaat, heeft stevige effecten op het dagelijkse leven van de doorsnee burger. Onder de migranten die sinds 2015 door de Duitse samenleving zijn opgenomen, bevonden en bevinden zich slechts weinig voor de Duitse arbeidsmarkt gekwalificeerde personen. Ruim 80 % van de migranten heeft geen adequate afgeronde opleiding (bij migranten uit oorlogsgebieden ligt dat op 87%) en van de jonge Syrische migranten zijn volgens een OECD onderzoek zelfs bijna 70% analfabeet. Het overgrote deel van de migranten heeft geen schijn van kans op de arbeidsmarkt en zijn tot de dood aangewezen op Hartz IV[6]. Door het lage opleidingsniveau, de geringe kansen op de arbeidsmarkt en daardoor het levenslang graaien uit de Hartz IV pot zal een migrant ruim een half miljoen kosten. De economische migranten lossen de problemen niet op, die maken de problemen zelfs groter.

Op dit moment telt Duitsland bijna 6 miljoen Hartz IV klanten, waaronder 2 miljoen migranten. Dat percentage vertoont sinds 2015 een groeiende tendens. Om de kansen van migranten op een baan te vergroten heeft de Bondsregering 100.000 een “1 Euro banen programma” ingevoerd, maar slechts 25% kon gevuld worden. Door het integratie debacle lopen de kosten voor migratie op met € 685 miljard of 23% BBP, waardoor de totale kosten van de migratie op een bedrag van € 1,6 miljard of 54% BBP komen.

Andere effecten van de migratie in de periode 2015-2019: de groeiende woningnood onder Duitsers en een explosief gestegen criminaliteit. Duitsland telt ruim 41.000 daklozen; criminele activiteiten zijn in vijf jaar ruim 170% gestegen en ongeveer 35 % van de daders komt uit migranten kringen. Criminele gelukzoekers die uitgezet moeten worden, blijven net als in Nederland onder de justitiële radar en kunnen hun criminele praktijken lachend voortzetten.

De asiel en hulpverlening industrie is de grootste werkgever van Duitsland geworden, maar de bijdrage aan de staatskas is minimaal. Ondanks hun gebrek aan transparantie en hinderlijk moraliserende toonzetting worden NGO´s als Amadeo Antonio‐Stiftung, ATTAC, Deutsche Umwelthilfe, Fridays for Fortune, Greenpeace en Seawatch door de Duitse overheid zwaar gesponsord. Uit het onderzoek werd duidelijk dat het subsidievolume ruim €15 miljard is. Bovendien krijgen Duitse hulpverlening en asiel organisaties onbekende bedragen van Bondslanden en EU.

Veiligheid

Niet alleen de Nederlandse Krijgsmacht bevindt zich al jarenlang in een neerwaartse spiraal. Ook in Duitsland is mede door de inspanningen van de voormalige Minister van Defensie von der Leyen, de gevechtskracht van de Bundeswehr in een slechte staat geraakt. Hoewel het Defensiebudget ruim €49 miljard bedraagt of 1,4% BBP moet dat verdubbeld worden om in 2024 op de door de NATO vastgestelde norm van 2% BBP te komen. Net als in Nederland een kansloze zaak en gezien de afkalving van de Duitse economische groei is het zelfs twijfelachtig of het Defensiebudget in 2024 op het huidige percentage gehandhaafd kan worden.

Von der Leyen heeft geprobeerd om de Bundeswehr een gender – en cultuurevenwichtige[7] en pacifistische uitstraling te geven en de consequentie is dat betonrot zich heeft ingevreten in de fundering van de Bundeswehr: zijn gevechtskracht. Net als de Nederlandse krijgsmacht kan de Duitse Bundeswehr zijn grondwettelijke verantwoordelijkheden en NATO taken niet meer succesvol uitvoeren. Vijf fregatten, een onderzeeboot, 60% van de Leopard tanks, Puma het duurste pantservoertuig van de wereld, is niet inzetbaar en alle 53 aanvalsheli´s Tiger staan aan de grond. Helipiloten moeten dientengevolge opgeleid worden op ingehuurde ADAC helikopters. Omdat alle inzetbare zware weliswaar verouderde met onderhoudsachterstanden kampende wapensystemen en 3100 militairen in 13 missiegebieden ontplooid zijn, is het Duitse grondgebied niet meer beschermd. In de periode 1992-2018 hebben buitenlandse missies € 22 miljard gekost. Vooral de missie in Afghanistan is een bodemloos vat. Gezien de huidige status van de gevechtskracht had dat geld beter besteed kunnen worden aan de opwaardering van de gevechtskracht.

Media

De toonzetting van de berichtgeving is verschoven naar de links-liberale kant van het politieke spectrum en die ondersteunen het GroenRode beleid. Het gros van de media heeft dientengevolge vrije nieuwsgaring vervangen door propaganda. De ARD bedrijft met zijn Tageschau zelfs politieke stemmingmakerij. Negatieve berichtgeving over de regering Merkel en migratie resp. migranten wordt vermeden en bronnen die het Merkel beleid bekritiseren worden stelselmatig genegeerd. Vooral de SPD heeft zich uitbundig in media land geroerd. De partij is eigenaar van  Deutsche  Druck‐und Verlagsgesellschaft (DDVG, met o.m.  Sächs.  Zeitung, Öko‐Test) en bezit het merendeel van de aandelen van het Madsack‐Konzern de grootste media gigant van Duitsland. Het goede bericht is dat het volume trouwe lezers en kijkers aan sterke krimp onderhevig is en de getroffen media instanties en organisaties dat in de beurs aan het voelen zijn. Minder oplage, minder inkomsten versus groeiende uitgaven en kosten.

Het Merkeliaanse duikboot beleid

Merkels “wir schaffen daß” overtuiging (regelmatig betrap ik mij erop het woordje nicht erachter te willen plaatsen)   heeft voor de doorsnee Duitse burger tot desastreuze gevolgen geleid. De overgrote meerderheid van de wetenschappers in Duitsland is het er over eens dat Merkel de Duitse economie heeft verpest en de negatieve effecten bij een groot deel van de Duitsers in toenemende mate merkbaar wordt in een smaller wordende beurs. Sterker wordende signalen dat de economie aan het afkoelen is[8]; dalende overheidsinkomsten, explosief groeiende migrantenkosten, toenemende klimaatdruk, hogere werkeloosheid en een scherp afgetekend belastingspook. Ruim 6 miljoen Duitsers leven van Hartz IV en 3 miljoen werkelozen. In Duitsland kan de staatsschuld tot 2060 door de migratie crisis oplopen naar 220% BBP. Geen wonder dat de doorsnee Duitser zijn en haar toekomst en die van de Duitse welvaart – en verzorgingstaat somber inziet.

Signalen dat een recessie onvermijdbaar zal zijn·, maar de personen die het wagen om Merkel met feiten, feitelijkheden en data om de oren te slaan, worden direct beticht van racisme, van brengers van nepnieuws en hen worden via de media de duimschroeven aangedraaid. Personen als Maaßen, Sarazin, kopstukken van de politie en politici met een van Merkel afwijkende visie op de toekomst van Duitsland worden geïsoleerd, publiekelijk door de mangel gehaald en neergezet als opruiers en leugenaars. In bepaalde gevallen worden ze de laan uitgestuurd.

Het is echter een kwestie van tijd voordat de burger de realiteit ziet zoals die is. Inmiddels is bij een groot deel het besef gekomen dat Merkel het land bestuurt onder het motto: “wij bepalen, zij betalen”.. Volgens Merkel c.s. moeten Otto en Heidi daarmee leren leven.


[1]  Bundesbank, Destatis, Eurostat, OECD, Statista, UN, IPSOS,  Friedrich‐Ebert‐Stiftung, Hans Böckler-stiftung aangevuld met rapportages van Ministeries en antwoorden op vragen in het parlement.

[2] Mannen kregen in 2017 € 990 en vrouwen e 712 per maand na aftrek van de ziektekosten verzekering. In Duitsland leeft 19% onder de armoedegrens. Ouder armoede betekent ook kinderarmoede en uit data blijkt dat steeds meer kinderen in armoede opgroeien.

[3] Zelfs Arabische staten kiezen voor de dekking van de energiebehoefte niet voor zonnepanelen, maar kernenergiecentrales, China bouwt 48 moderne centrales.

[4] Overigens een zeer optimistische schatting .

[5] Voor het aantreden van Merkel groeide de bevolking door o.m. Spätaussiedler. Vooral Zwitserland, UK en USA zijn grote trekpleisters

[6] Genoemd naar de initiatiefnemer Peter Hartz. De aanbevelingen van de commissie Hartz om het Duitse arbeidsmarktsysteem te hervormen werden omgezet in maatregelen die in vier pakketten werden geïmplementeerd. Van die vier pakketten is Hartz IV de bekendste geworden: het Duitse systeem van werkeloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen (Arbeitslosenhilfe) en het systeem van sociale uitkeringen (Sozialhilfe) werden samengevoegd en vastgesteld op de laatste, tevens laagste van de twee uitkeringen.

[7] In 2016 hadden 26% van de militairen een migranten (hoofdzakelijk moslim) achtergrond. Von der Leyen wilde dat percentage nog verhogen

[8] Vorig jaar werd nog een groei van 1,8% verwacht en die verwachting moest medio 2019 naar 0,8% worden bijgesteld.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
4 jaren geleden

In Duitsland is al jaren een soort van stap voor stap culturele genocide gaande op de Duitser, de Duitse industrie, de Duitse politie en het Duitse leger, en op eigenlijk alles aan cultuur en traditie en geschiedenis dat maar in de weg staat om ooit toch nog, tegenin alle ratio, een of andere communistische wereldheilstaat te stichten. Belangrijkste wapens van destructie lijken vooral te zijn immigratie en islam (hoewel de klimaatgekte inmiddels ook op toeren komt). Enige citaten: Mevrouw Dr. Angela Merkel (CDU) in een toespraak op 16 juni 2005 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de CDU in Berlijn (bron): “Want wij hebben waarlijk geen rechtsaanspraak op democratie en sociale markteconomie in alle eeuwigheid.” Bestuur van Bündnis90/Die Grünen, München”: “Het gaat niet om recht of onrecht in het immigratiedebat, ons gaat het in de eerste plaats om het terugdringen van het Duitse bevolkingsaandeel in dit land.” Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen: “De wereld zou Duitse helden, net als hondsdolle honden, gewoon dood moeten slaan.” Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen: “Duitsland is een probleem, omdat de Duitsers vlijtiger, gedisciplineerder en begaafder zijn dan de rest van Europa (en de wereld). Dat zal steeds opnieuw tot onevenwichtigheden leiden. Dat kan echter tegengestuurd worden door zoveel mogelijk geld uit Duitsland te leiden. Het maakt helemaal niets uit waarvoor, het kan ook radicaal verspild worden – het belangrijkste is dat de Duitsers het niet hebben. En de wereld is al gered.” Çigdem Akkaya, plaatsvervangend directeur van het Centrum voor Turkije-studies in Essen, over de integratie van buitenlanders in Duitsland: “Minaretten behoren in het vervolg tot het dagelijks leven.” “De mensen zullen eindelijk afscheid nemen van de illusie dat Duitsland van de Duitsers zou zijn.” “Zonder immigranten heeft dit land geen toekomst.” Ursula von der Leyen, CDU: “Migrantenkinderen zijn onze toekomst.” Een andere stap zou in de ondersteuning van migranten moeten liggen, wil von der Leyen graag. Elk derde kind onder de zes jaar zou uit een migrantenfamilie komen: “Een blik op de demografische ontwikkeling laat zien hoezeer we deze kinderen nodig hebben: over 20, 30 jaar verwachten we van deze kinderen dat zij dit land innovatief en verantwoordingsbewust dragen.” Cem Özdemir, parlementslid van Bündnis90/Die Grünen, op de partijdag van de Groenen in 1998 in Bonn-Bad Godesberg: “De Duitse nieuwe generatie heet nu Mustafa, Giovanni en Ali!” Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen: “Wat onze oer-voorouders voor de poorten van Wenen niet gelukt is, zal ons met ons verstand lukken!” Kenan Kolat, voorzitter van de Turkse gemeenschap in Duitsland (TGD), verwacht de machtsovername van immigranten in Duitsland: “Over twintig jaar zullen migranten 75% van de bevolking uitmaken. Duitsland moet deze realiteit inzien.” Deze mensen zouden Duitsland regeren en leiden, citeert de Turkse krant “Sabah” Kolat tijdens een bijeenkomst van de afdeling Baden-Württemberg van de TGD. Renate Schmidt, voormalig minister van Familiezaken (SPD), zei op 14-03-1987 in de Bayerische Rundfunk: “De vraag [of de Duitsers uitsterven] is voor mij eentje die ik het aller laatst stel, omdat dit me naar verhouding helemaal niet interesseert.” Franziska Drohsel, SPD, voormalig voorzitter van de Jonge Socialisten (Juso) en haar associatie met het begrip “vaderland”: “Duitse natie, dat is voor mij überhaupt niets waarop ik me positief zou betrekken – ik zou het zelfs politiek bestrijden.” Sieglinde Frieß, Bündnis90/Die Grünen en afdelingsleidster bij de vakbond Verdi, zei in het Duitse parlement: “Ik zou willen dat Frankrijk zich uitstrekt tot de Elbe en dat Polen direct aan Frankrijk grenst.” Christin Löchner, Die Linke: “Het mag u wellicht verbazen, maar ik ben een volksverraadster. Ik houd van en bevorder de volksdood, ik feliciteer Polen met het verkregen gebied en de Tsjechen met de verdiende rust tegen de Sudeten-Duitsers.” Claudia Roth, voorzitster van Bündnis90/Die Grünen, en haar wensvisie over de Dag van de Duitse Eenheid: “Turkije is mijn tweede vaderland, ik bedrijf al 20 jaar Turkije-politiek.” “Duitsers zijn niet-migranten, meer niet!” Dit zei Ibrahim El-Zayat, president van de Islamitische Gemeenschap in Duitsland e.V. (IGD) en andere functies: “De toekomst van de islam in dit, ons land, in Duitsland, geven wij vorm; wij, die hier geboren en opgegroeid zijn, wij, die de Duitse taal spreken en de mentaliteit van dit volk kennen. Beslissend is dat we in dit land onze godsdienstvrijheid hebben (ook al moeten we deze heel vaak voor de rechtbank bevechten) en dat er geen reden bestaat om niet actief aan de nieuwe vormgeving van deze samenleving mee te werken. Ik geloof niet dat het onmogelijk is dat de bondskanselier in het jaar 2020 een in Duitsland geboren en getogen moslim is, dat wij in het constitutioneel gerechtshof een islamitische mannelijk of vrouwelijke rechter hebben, dat er in de omroepraad ook een islamitische vertegenwoordiger zit, die de handhaving van de grondwettelijk gegarandeerde rechten van de islamitische burgers veiligstelt. […] Dit land is ons land, en het is onze plicht het positief te veranderen. Met de hulp van Allah zullen er een paradijs op aarde van maken om het ter beschikking te stellen aan de islamitische oemma en de mensheid in het algemeen. Allah verandert de situatie van een volk pas wanneer het volk zijn situatie verandert.” Walid Nakschbandi, bedrijfsleider van de televisieproductiefirma AVE. Hij is “Duits staatsburger” van Afghaanse komaf en zei (bron): “Jullie hebben nu de kans om met ons samen te leven. Een leven zonder ons zal er voor jullie niet meer zijn. De Ibrahim´s, Stefano´s, Mario´s, Layla´s en Soraya´s zijn Duitse realiteit. Jullie zullen het niet kunnen verhinderen dat weldra een Turkse rechter over jullie vonnist, een Pakistaanse arts jullie ziekten geneest, een Tamil in het parlement mede jullie wetten aanneemt en een Bulgaar de Bill Gates van jullie New Economy wordt. Niet jullie zullen de samenleving internationaliseren, moderniseren en humaniseren, maar wij zullen dat doen – voor jullie. Jullie zijn slechts toeschouwers bij dit pijnlijke proces, lastige toeschouwers. Wij zullen de Duitse samenleving in het oosten en westen veranderen.” Vural Öger, SPD, Europarlementariër en de baas van Öger Tours: “Datgene wat Sultan Süleyman met de belegering van Wenen in 1529 is begonnen, zullen wij via de inwoners, met onze krachtige mannen en gezonde vrouwen, realiseren.” Daniel Cohn-Bendit, Bündnis90/Die Grünen: “Wij, de Groenen, moeten ervoor zorgen om zoveel mogelijk buitenlanders naar Duitsland te halen. Als ze in Duitsland zijn, moeten we strijden voor hun stemrecht. Als we dat bereikt hebben, zullen wij het aantal stemmen hebben dat we nodig zijn om deze republiek te veranderen.” Nargess Eskandari-Grünberg, Bündnis90/Die Grünen, antwoord op de klacht over integratieproblemen van 50 omwonenden. Ooggetuigen zeiden dat hij letterlijk zei: “…dan emigreert u toch!” “Migratie is een feit in Frankfurt. Als u het daar niet mee eens bent, moet u ergens anders naartoe gaan.” Op verzoek van de Groene parlementariër Arif Ünal wordt de eed “voor het welzijn van het Duitse volk” in het deelstaatparlement van Nordrhein-Westfalen afgeschaft! In plaats daarvan wordt deze eed gewijzigd in “voor het welzijn van de bevolking in Nordrhein-Westfalen”. Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com) h/t Neil
Bron: https://1truth2prevail.wordpress.com/2014/06/07/unverfalschte-zitate-von-brd-politikern-und-anderen-einflussreichen-personen-in-der-brd-uber-das-deutsche-volk/
Als Duitsers over pakweg tweehonderd jaar niet meer weten wat bedoeld wordt met bijvoorbeeld Karel de Grote, Bach, Mozart, Beethoven, Immanuel Kant en Gotiek, dan weten we wie daar hard aan gewerkt hebben dat het zover kon komen. Prof Dr Michael Ley: “Merkel ist die größte Culturvernichter nach Adolf Hitler.” (Zie: Youtube: Diskussionsveranstaltung: Sind Islam und europäische Werte miteinander vereinbar?)

Hans
4 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Merkel zal de grootste cultuurvernietiger worden, groter dan Hitler. Na WO2 had Duitsland nog de mensen en de veerkracht om de destructie door Hitler’s WO2 te boven te komen en uit te groeien tot een economische wereldmacht. Het Duitsland dat overblijft na Merkels vernietiging beschikt niet meer over dezelfde intelligente, competente mensen die het land draaiende kunnen houden. De demografische overname door migranten zal leiden tot een land zoals de landen van oorsprong van die migranten: Chaos, geweld, wetteloosheid, economisch verval. En Nederland volg vanzelf. Met dank aan Rutte, de EU en de linkse instituties.