Iedereen heeft al lang beslist over Trump’s ’impeachment’.

De meningen zijn net zo verdeeld als altijd inzake Trump’s’ impeachment’, de vereiste (zware) Grondwettelijke grondslag ontbreekt echter. Democraten frauderen met dit door de Grondwet geboden instrument om het grote publiek alsnog te beïnvloeden in een circusvertoning omdat zij geen fiducie meer hebben in hun kansen in de verkiezingen van 2020.

Uren voor het begin van de eerste acte van deze farce op de 13e november stonden lange rijen voor de deur van de ’Ways and Means Committee room’, nadat de Democraten twee maanden lang in besloten keldergewelven en in zéér besloten kring hun duistere toverspreuken hadden uitgesproken ter voorbereiding van de hernieuwde couppoging.

Bewijzen stapelen zich al weer op dat dit een tweede ordinaire Democratische samenzwering is omdat Adam Schiff, de doortrapte ‘pater intellectualis’ van dit circus, al lang voor de vermeende datum van de aangifte door de ‘whistleblower’ in contact met hem zou zijn geweest om daarna de zaak te masseren en te ensceneren alsof het een èchte ‘whistleblower’ zou betreffen. Laat Adam Schiff, de spreekwoordelijke ezel, maar schuiven want hij loopt onvermijdelijk tegen de lamp, keer op keer.

De ‘watchdog’ Judicial Watch heeft al een gedetailleerde ‘timeline’ bekend gemaakt van alle contacten van die ‘whistleblower’ – zoals nu blijkt een ordinaire spion van de ‘deep state’- met de Washingtonse ‘swamp’ voorafgaand aan zijn ‘aangifte’, dus zijn geloofsbrieven zijn overduidelijk. Het 6e amendement in de Grondwet (de ‘confrontation clause’) wordt ook met voeten getreden door de intrigant Schiff maar hij riskeert dat dit hernieuwde boerenbedrog hem alsnog als een boemerang tussen de bolle oogjes gaat raken. Hij is als de schorpioen die, in de oude Russische fabel, meelift op de rug van de kikker en hun beider noodlot bezegelt, hij kan het niet laten….

Weliswaar reden er geen tanks langs het Congres en stonden er geen militairen op straathoeken, maar dat Trump na de gefrustreerde ‘couppoging’ onder leiding van Robert Mueller stelt dat het hier om een hernieuwde ‘coup’ gaat is plausibel. Trump balanceert graag op de rand van zijn presidentiële prerogatieven, maar er is evident geen sprake van de (zware) strafbare feiten die de Grondwet vereist voor een ‘impeachment’. Desperate Democraten en de Grondwet zijn twee werelden apart en het feit dat zij zèlf al drie jaren alles bij elkaar liegen en nu weer zèlf frauderen met het Grondwettelijke instrument van de ‘impeachment’ voor verkiezingsdoeleinden dringt niet eens door die schedels!

Hoe groot is niet de ironie dat Schiff al jaren kraait dat hij ‘onweerlegbaar bewijs heeft’ van Trump’s interventie in een verkiezing zodat hij – ‘little Adam Schiff’ – nu als parmantige aanklager (en rechter?!) voorop zou gaan in zijn manmoedige strijd tegen de ‘moeder van alle verkiezings-ondermijningen’ om daarmee de verkiezing van Trump in 2016 ongedaan te maken èn om die van 2020 te verhinderen? Jammer voor hem dat Robert Mueller officieel concludeerde dat zulk bewijs ècht niet bestaat, maar het typische van Schiff’s verknipte karakter is dat hij desondanks stug volhardt in zijn stupide ‘idée fixe”. Het is wellicht interessant om het verschil te definiëren tussen ignorantie en stupiditeit: In mijn optiek is ignorantie een gebrek aan besef en kennis van zaken, terwijl stupiditeit het onvermogen is om iets te begrijpen ten gevolge van een gebrek aan intelligentie, waardoor Schiff feiten niet op hun waarde apprecieert. Wij praten hier over een stupide conditie van ‘wishful thinking’, een typisch progressieve karaktertrek die gespeend is van ieder realiteitsbesef: Voilà! Adam Schiff ten voeten uit.

Houdt iemand deze sociopaat tegen het licht? Nee, integendeel, zijn co-samenzweerders geven hem de leiding van deze farce die bouwt op de ‘undercover’ activiteiten van een ‘deep state’ spion in het Witte Huis die de ‘verzekeringspolis’ moest zijn in de FBI files van Peter Strzock tegen de benoeming van Trump! Dat deze achterbakse jojo’s de mond vol hebben van de integriteit van de Grondwet terwijl zij zelf die Grondwet èn de nationale soevereiniteit verkrachten, tart iedere beschrijving. Dit alles gebeurt onder leiding van de oude Stalinistische heks Nancy Pelosi die zich de hele dag, tussen al haar gelieg en bedrieg door, moedig verzet tegen een gênant afscheid van haar kunstgebit, hetgeen haar tirades – vooral zonder geluid – nogal vermakelijk maakt. Tijdens de ‘hearing’ van de eerste dag kwam een ‘progressieve’ volksvertegenwoordiger genaamd Mike Quigley haar te hulp met de typische verklaring uit de Social Justice doos dat ‘hearsay’ (lees: keukenmeidenverhalen) beter is dan direct wettelijk bewijs… Net als de Jacobijnen in 1789.

Dit omdat de Democraten eerst de zwakke aantijging van een illusoir, en op zich absoluut niet strafbaar, ‘quid pro quo’ presenteerden als grond voor een ‘impeachment’. Dat gaat zelfs Democraten (een klein beetje) te ver, maar omdat er geen ‘high crimes’ zijn, zoals de Grondwet vereist, snappen hele volksstammen ueberhaupt niet waarom de politiek in Washington zich niet met urgentere zaken bezig houdt. Men ziet, net als ten tijde van Mueller’s circus, geen ‘smoking gun’ dus nu substitueert de heks Pelosi voor de zekerheid haar trouvailles als ‘verraad’, ‘omkoping’ of andere ‘high crimes’ als arbitraire misdaden van Trump die de Democraten ter plekke definiëren zoals het hen uitkomt. Van ‘high crimes’ of ‘quid pro quo’ blijkt uiteraard niets in de verhoren dus moeten de regels gedurende de wedstrijd aangepast worden; altijd handig wanneer je dergelijk ‘wisselgeld’ bij de hand hebt. Maar ook van Pelosi’s ver gezochte ‘bribery’ blijkt niets dus nu is het wachten tot de illusionist Schiff zijn beloofd konijntje uit de hoge hoed tovert – waarschijnlijk een dood konijntje – in de hoop dat hij de geschiedenis in zal gaan als de man die een zittende president een ‘impeachment’ aan de broek smeerde: de Tarzan van de dode konijntjes.

Maar dat valt hem behoorlijk tegen, zoals aan het “einde van de tweede zittingsdag op vrijdag jl., gedurende welke Mary Yovanovich, de ex ambassadeur in Kiev gedurende 7 lange uren angstvallig door Schiff c.s. werd beschermd tegen lastige vragen door de Republikeinen. Plots viel het hele toneelstuk in 30 seconden door de mand toen de conservatieve Representative Chris Stewart in snelle opeenvolging met twee simpele vragen deze alleszeggende antwoorden aan Yovanovich ontlokte, voordat Schiff de boel weer kon saboteren: “Madam Ambassador, as you sit here before us, very simply and directly, do you have any information regarding the president of the United States accepting any bribes?” “No,” zei Yovanovich. “Do you have any information regarding any criminal activity that the president of the United States has been involved with at all?” “No,” moest zij toegeven. Stewart dankte de ambassadeur “for answering that directly” en besloot, voordat de verbaasde Schiff zijn mond vol tanden weer kon openen met: “The American people know this is nonsense. The American people know this is unfair,” Game, set & match!

Ook blijkt Yovanovich die dag tegenstrijdige verklaringen onder ede te hebben afgelegd. Zie deze copie van een passage uit “BPR Business & Politics”: In another stunning, blatant contradiction, Yovanovitch said in her opening statement that the Obama administration did not ever raise the issue of Hunter Biden or Burisma with her, but then later under questioning admitted that she was indeed warned and prepared by the Obama State Department to answer questions on that very topic.

De progressieve bloedhonden van Robert Mueller hebben een conservatieve getuige als Roger Stone voor minder jarenlang achter de tralies gezet of Generaal Flynn helemaal kapot gemaakt. Als dit ooit voor de rechter komt zal de essentiële rechtsvraag zijn of de (linkse) wetgevende macht geen verplichting zou hebben om de Grondwet te respecteren, een vraag die een blind paard in een multiple choice examen waarschijnlijk nog correct zou beantwoorden, maar deze leugenaars hebben zich te verantwoorden jegens alle kiezers, en hebben daar lak aan. Het is tenslotte niet alsof je een broodje paling op de hoek bestelt voor de lunch…. ‘Impeachment’ is een uiterste middel uit de Grondwet en is niet bedoeld voor ordinaire schuinsmarcheerders met hun ‘kangaroo court’ waar de schuldvraag al voorop is vastgesteld en nu naar ‘misdaden’ wordt gezocht via keukenmeidenverhalen.

Afgelopen woensdag was weer zo’n vertoning toen Gordon Sondland, de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de EU, onder ede, de ene persoonlijke assumptie op de andere stapelde, waarna Schiff naar buiten rende om de pers te melden dat Trump nu ‘definitief hing’, hetgeen het NOS Journaal ’s avonds obligaat herhaalde, zonder het vervolg van dit verhaal.

Want zowel Kurt Volker, de voormalige ‘special envoy to the Ukraïne’ als Vice President Pence haalden Sondland’s getuigenis methodisch onderuit, waarop deze schaapachtig toegaf dat zijn verhaal berustte op zijn persoonlijke aanname’s, waarbij hij ook stelde dat hij Trump geen kwaad hart toedraagt. Dat zulke naïeve mensen op zulke zware posities terechtkomen geeft aan hoeveel soortelijk gewicht de gemiddelde politicus heeft. Schiff moest wéér bakzeil halen en Trump claimde uiteraard meteen daarna victorie omdat het Democratische boerenbedrog wederom krakend door de mand viel. Alleen de Stalinistische NOS houdt glashard vol…

‘In feite is dit ‘Trump tegen de deep state’, dus ‘fairness’? Gekke Henkie! En die tientallen miljoenen kiezers die op hem stemmen? Dat zijn allemaal ‘deplorables’, dus dat is volstrekt irrelevant in de SJW haat en arrogantie. Omdat de kans op succes voor de coup-plegers rond de nul ligt, is het zeer wel mogelijk dat zij ‘en passant’ ook nog een graantje meepikken om hun leidende kandidaat voor november 2020, de steeds meer aftakelende Joe Biden, in bescherming te nemen tegen het, niet alleen door Trump geëntameerde, onderzoek naar de corrupte handel en wandel van de Biden familie in de Ukraine en vooral Joe’s strafbare machtsmisbruik als voormalig V.P. Dat zou de Democraten zwaar schaden terwijl Alejandria Ocasio Cortez, het domste Democratische meisje met de grootste mond van de klas, ronduit toegeeft ‘dat impeachment nodig is om de Democraten te herenigen’. Geen streek gaat hen te laag, de liederlijke Obama heeft nu weer zijn ex-makker Joe Biden een mes in de rug gestoken door alsnog met Deval Patrick, een eigen vriendje, als presidentskandidaat te komen en Biden zo onderuit te halen. Shakespeare zou de perverse script niet beter geschreven hebben dan deze linkse intriganten … Laat ze vooral hun gang maar gaan!

De Democraten proberen wanhopig, nog voor de jaarultimo, zoveel modder naar Trump te gooien dat de kiezers dat volgend jaar nog niet vergeten hebben, maar “they do not have the goods”. Hun vertoning op de eerste dag van de ‘open hearings’ was in feite dodelijk en voorspelbaar saai, met twee ‘getuigen’ die Trump nog nooit ontmoet hadden en eigenlijk niet verder kwamen dan keukenmeiden-verhalen over wat zij ergens meenden gehoord te hebben uit derde of vierde hand…. Vrijdag werd een complete blamage voor hen met de tegenstrijdige verklaringen van Yovanovich en haar onthullende, noodgedwongen (want onder ede) eerlijke antwoorden aan Rep.Chris Stewart.

Kortom: Geloofwaardigheid? Nul! De juridische lat ligt véél te hoog voor de SJW, maar het gaat hen slechts om de modder; anderzijds geloof ik dat de arrogante Trump vaak ‘met een héél brede kwast schildert’. Omdat de Democraten vanaf dag één liepen te jeremiëren over ‘impeachment’ hebben zij voortdurend gepoogd een stok te vinden om deze hond te slaan, maar voornoemde wettelijke criteria zijn kilometers verheven boven hun gepruts als peuters met hun schepje en emmertje op het strand…

Desalniettemin zullen zij dankzij hun meerderheid in ‘the House’ naarstig streven naar ‘impeachment’, zonder enig juridisch argument, ongeacht de feiten om dan liefst ook nog de V.P. Pence en zelfs, uit pure hufterigheid, de raadsheren Gorsuch en Kavanaugh van de Supreme Court de straat op te sturen, onder het motto ‘ wie doet ons wat’? Hun perverse haat kent geen eind, maar je moet ergens beginnen in je ‘rechtvaardige strijd voor democratie…’ 

De vraag is hoe lang en pijnlijk zij deze kruisgang (voor henzelf) willen maken want de uitpuilende oogjes van hun coupleider Schiff doen al vermoeden dat hij aan zware constipatie lijdt maar zijn incompetente ‘onemanshow’ gaat ook hard die kant op. De Republikeinen zouden best eens kunnen opteren voor een strategie die dit ‘impeachment’ onderzoek zo lang mogelijk rekt, zodat dit begin 2020 dwars door de Democratische voorverkiezingen gaat fietsen, om de kiezers te laten zien waarmee zij eigenlijk van doen hebben. Dat wordt hun boemerang waarop ik eerder doelde.

Zoals het er nu uitziet wordt Trump wellicht over enkele maanden ‘impeached’ door het linkse deel van ‘the House of Representatives’ en daarna wordt de ‘impeachment’ in vlammen afgeschoten door de Senaat. Wat de Democraten vast niet vergeten zijn is dat Bill Clinton’s populariteit na zijn impeachment aanmerkelijk toenam, terwijl hij notabene ook nog eens schuldig was!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties