Prikbord nr 766

Indien u wilt weten door wie en hoe Nederland wordt vertegenwoordigd in het Europarlement, dan moet u de D66-standpunten van beroepspolitica Sophie in ’t Veld eens goed lezen. Na 15 jaar ‘leerschool’ komt ze bijv. over de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië, niet verder dan politiek-correcte nonsense.

Buitengrenzen

Europa zou haar buitengrenzen gaan bewaken; hoe is het dan mogelijk dat er dit jaar weer tienduizenden ‘asielzoekers’ in Griekenland en Italië zijn binnengedrongen? Die naar Lesbos komen, zouden direct naar Turkije worden teruggebracht; of is het verdrag met Turkije inmiddels opgezegd? En Europese rechters moeten zich niet bemoeien met nationale wetgeving die niet in strijd is met VN-verdragen en het Dublin-akkoord. Geen enkel land kan verplicht worden gelukszoekers op te nemen, noch vluchtelingen die via een ‘veilig land’ (willen) komen of criminelen die telkens opnieuw asiel aanvragen (zoals in Duitsland mogelijk is). Intussen stromen ook onze opvanglocaties (weer) vol met mensen die een woning + inboedel, school/opleiding, baan of uitkering, gezondheidszorg, juridische bijstand, paspoort en gezinshereniging  verwachten, met respect voor hun cultuur, leugens en profiteursmentaliteit resp. weigering te vertrekken dan wel in te burgeren. Terwijl ze kennelijk niet beseffen dat al die zaken in Nederland schaars zijn, door hardwerkende burgers (moeten) worden gefinancierd en dat de AZC’s hier al vol zitten met kansarmen/ uitgeprocedeerden die niet willen vertrekken. En de criminelen onder hen kunnen straks niet eens meer worden opgesloten bij gebrek aan cellen.

Europese begroting

Wat er gebeurt, indien de EU-landen een gezamenlijke ‘staats’begroting krijgen onder toezicht van Brussel, is nu reeds zichtbaar. Naar verluidt zal de afdracht van Nederland binnenkort met 50% omhoog gaan, doch dit heeft niets met de Brexit te maken. De Britse bijdrage en de Britse ontvangsten kunnen ruimschoots worden weggestreept tegen de enorme landbouwsubsidies voor Frankrijk, de steun aan Spanje, Italië en Griekenland, alsmede de dubieuze subsidies aan landen buiten de EU. Doch dat is Brussel helemaal niet van plan…

Klimaatterreur

Hoe is het mogelijk dat er in dit land reeds wetten bestaan, die kennelijk precies aansluiten bij de adviezen van de klimaattafels. Waren de uitkomsten vooraf bekend of zijn die wetten er door geramd zonder eerst de gevolgen ervan te onderzoeken door kritische deskundigen? Want ook de klimaatterroristen hebben zo hun methodes om de publieke opinie, de media en goedgelovige politici te misleiden. En dat gaat ons miljarden kosten aan dwaze projecten zoals biomassa, windmolens op zee, opslag van CO2, elektrische auto’s, gasloze huizen, bouw- en veeteeltreductie alsmede ‘internationale steunmaatregelen’. Blijkbaar is dit zo interessant, dat bestaande elektriciteitscentrales vroegtijdig worden gesloten resp. omgebouwd teneinde de miljarden aan compensatie te kunnen vangen. Intussen worden elders (onder meer China) kerncentrales gebouwd om aan de milieu-afspraken te kunnen voldoen; of om in de toenemende stroombehoefte te voorzien?

Machtsgreep

De klimaatdrammers zijn erin geslaagd een ongekende macht over onze samenleving uit te oefenen, waarbij het niet gaat om de (onbewezen) terugdringing van de klimaatverandering, maar vooral om uithollen van de welvaart. Deze manipulatie van de bevolking en politiek blijkt niet alleen uit de samenstelling van de klimaattafels, het negeren van kernenergie en van de toenemende overbevolking, maar ook uit de internationale acties en de weigering om in te gaan op kritiek, de absurde prioriteiten, de mislukte projecten en de ontwikkelingen elders in de (derde) wereld. Ze zijn gevangen in hun eigen denkmodellen, ondemocratische machtspositie en (financiële) eisen, waarbij bepaalde feiten – zoals over lekkende windmolens, Natura-gebieden, bevolkingstoename, elektrische auto’s, biomassa, houtkap op grote schaal, klimaatmetingen en gezuiverde diesel – alsmede de lange-termijngevolgen en alternatieve opties buiten beeld worden gehouden. Waar de beweerde stijging van de zeespiegel niet het beoogde effect had, windmolens een bedreiging zijn voor de leefomgeving, biomassa stoken erger is dan gas of zelfs kolen, kritische wetenschappers zich niet de mond laten snoeren en de gevolgen van ‘milieubeleid’ ook de voedselvoorziening bedreigen, heeft de regering zich laten gijzelen door het verdrag van Parijs, het akkoord van Marakkesh, de dictaten van Brussel en de rechtszaken door de milieumaffia.

Maximaal 100

Indien aan de grenzen de maximumsnelheid duidelijk wordt aangegeven, dan zijn er alleen nieuwe onderborden nodig op de trajecten waar ’s nachts nog steeds 130 mag worden gereden, onder meer door 10.000-den bouwvakkers. 100 km borden zijn overbodig.

Merkwaardige uitspraken

De uitspraak van de rechter over het terughalen van IS-kinderen – zelfs zonder NL paspoort – is alleen verklaarbaar, indien de overheid heeft verzuimd het paspoort van de ouder(s) in te trekken. Want een wet die eist dat buitenlandse kinderen die het slecht hebben (wereldwijd ca. 250 miljoen) naar Nederland worden gehaald, bestaat niet. En rechters worden niet geacht zelf wetgever te worden; zeker niet als het om een verantwoordelijkheid van de VN of van het Internationale Rode Kruis gaat. En ook minister Kaag moet niet zelf het vluchtelingenverdrag gaan interpreteren; daar zijn inderdaad rechters voor.

Schiphol

Had niemand even aan de piloot van het Spaanse toestel kunnen vragen om naar buiten te komen, zodat hij/zij het valse alarm kon bevestigen? Of waren de leidinggevenden op Schiphol dezelfde paniekzaaiers die destijds terroristen langs de (snel)weg wilden vangen?

Twee maten?

De EU-landen die zich zo druk maken over de rechtsstaat in Polen kennen blijkbaar de situatie in Spanje, Duitsland, Roemenië en Nederland niet. Volgens een Italië-kenner is de (gewelddadige) criminaliteit en het falen van de overheid in onze grote steden deels vergelijkbaar met of zelfs erger dan in het land van de maffia.

Werksfeer

Bij de lerarentekorten wordt vaak gewezen naar de administratieve belasting en vergadercultuur op scholen, doch nauwelijks naar de financiële misstanden, het personeelsbeleid en de daarmee samenhangende intimidatiecultuur. Wellicht uit onwetendheid in de politiek, want de Inspectie doet er weinig aan ondanks het groeiende aantal dossiers en de hoge ziekte-/WAO-uitval.

ZZP-soap

En weer wordt door deze regering van lichtgewichten wetgeving geproduceerd zonder de gevolgen en uitvoerbaarheid te kennen. De zoveelste afleidingsmanoeuvre om discussies op gang te brengen die de aandacht voor andere blunders reduceren? Of gewoon onkunde van een kabinet met te veel ‘belangen’ en te weinig ruggengraat… Dat honderdduizenden de dupe zullen worden van deze spelletjes, is kennelijk niet van belang.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties