De vlucht naar voren

In september 2019 ondernamen Democratische Afgevaardigden een tweede poging om Trump het WH uit te jagen. Na de Russische Hoax wordt nu de Oekraïne Hoax van stal gehaald. Tijdpad, klokkenluider of luiders de manier waarop de aanklacht is verwoord (juridisch georiënteerd) en ontwikkelingen vertonen gelijkenis met de Kavanaugh zaak. We weten inmiddels hoe dat is gegaan.

John Durham. Afb: Wikipedia

Is het toeval? Natuurlijk niet. Op korte termijn zullen AG Barr en de door Barr aangewezen speciale aanklager John Durham met de resultaten van hun onderzoek naar de oorsprong van de Russische Hoax komen. Tijdens hun rondreis langs UK, Italië, Australië en op korte termijn Oekraïne hebben beide Amerikaanse onderzoekers ampele voor Obama-loyalisten bezwarende informatie over die oorsprong kunnen verzamelen. Informatie die ongetwijfeld schadelijk is voor het beleid van de Democratische Partij en de handel en wandel van Obama-loyalisten binnen de Inlichtingengemeenschap. De Democraten zullen proberen die politieke schade door een vlucht naar voren, te minimaliseren en het liefst te elimineren.

Russische hoax

Wanneer is de Russische hoax van start gegaan en door wie is die geïnitieerd. Die twee vragen staan centraal in de onderzoeken van Barr en Durham. Uit informatie van onderzoeksjournalisten is het inmiddels wel duidelijk geworden dat Obama-loyalisten binnen de inlichtingen gemeenschap eind 2015, begin 2016 het plan hebben opgevat om het Trump verkiezingsteam in de wielen te rijden. De verkiezing van Hillary Clinton, de door het gezelschap gewenste opvolger van Obama, moest voor de presidentverkiezingen begin november 2016 zeker gesteld worden. Niet dat Obama-loyalisten daarin geloofden, maar zekerheid voor alles. Er moest daarom een aanleiding gevonden worden om een veiligheidsonderzoek tegen Trump c.s. te kunnen starten. In de eerste maanden van 2016 heeft de Inlichtingensamenleving het Trump team doorgelicht om vast te stellen op wie hun politieke pijlen gericht moesten worden.

Wie kon worden benut om een gefabriceerde samenwerking Moskou-Trump te kunnen bevestigen. Die pionnen moesten banden hebben met Oost-Europa? Vermoedelijk rolden in maart 2016 op die manier twee namen uit de inlichtingen koker: Papadopoulos en Carter Page. De handel en wandel van die twee personen moesten voldoende materiaal opleveren om een veiligheidsonderzoek naar Trump c.s. (eventueel achteraf) te kunnen rechtvaardigen. Een onderzoek dat naderhand de naam operation Crossfire Hurricane ( een idee van de voormalige directeur Brennan) zou krijgen en eind mei 2016 door Oabama-loyalisten in de top van de inlichtingensamenleving gelanceerd werd.

Uit stug onderzoek van serieuze journalisten is het in de achterliggende drie jaar duidelijk geworden dat vooral de ontwikkelingen rond Papadopoulos de aanzet zijn geweest voor operatie Crossfire Hurricane. Brennan was de spin in het informatie web en de veronderstelde opdrachtgever van CIA en/of FBI vertrouwelingen om contact te zoeken en te houden met Papadopoulos en Carter Page. Die contacten droegen de namen van John Mifsud (twee contacten met Papadopoulos in april 2016 en mei 2016 in Rome en Londen), Alexander Downer (contact met Papadopoulos in mei 2016) en Stephan Halper (contacten met Carter Page en Papadopoulos in de periode juli-september 2016 in Washington, NY en Londen). Zij werden op pad gestuurd met de opdracht om belastend materiaal te verzamelen.

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2016

In Italië is Mifsud´s rol onderzocht. De band die Mifsud met de Italiaanse veiligheidsdiensten had en zijn rol in de Russische Hoax heeft geresulteerd in het ontslag van de drie hoofden van de drie veiligheidsdiensten. In de UK hebben de onderzoekers kunnen vaststellen dat MI-6 op verzoek van de Amerikaanse partner, Papadopoulos en Carter Page heeft gevolgd. Hun gesprekken zijn getapet en op video vastgelegd. Vanzelfsprekend zonder de hoofdrolspelers te informeren.

Als Papadopoulos namens zijn toenmalige opdrachtgever London Centre of International Law Practice (LCILP) op de Link Campus in Rome een conferentie bijwoont, komt hij voor de eerste keer in contact met Joseph Mifsud. Die introduceert zich als een gerespecteerd academicus uit Malta en verzwijgt wijselijk dat hij werkt voor CIA, FBI en Italiaanse inlichtingendienst. Tijdens dat eerste gesprek nodigt Mifsud Papadopoulos uit naar Londen te komen en hem te helpen een informele ontmoeting tussen Poetin en Trump te arrangeren. Om die uitnodiging wat meer body te geven, introduceert Mifsud. een vrouw die volgens hem een familielid van Poetin zou zijn. In werkelijkheid is zij een studente op de Link Campus en volgens het onderzoek van een Russische journalist Alexander Kalinin, heeft ze gewerkt voor een Russische drankenmagnaat in St. Petersburg. Hoewel de man wel enige contacten in Rusland heeft, is hij niet in de positie om zo´n ontmoeting te arrangeren. Mifsud spiegelt Papadopoulos maar wat voor en wil hem – naar later zou blijken – om moverende redenen ontmoeten in Londen. Die tweede ontmoeting vindt inderdaad een maand later op 26 april 2016 in Londen plaats en zou de aanleiding zijn van het contact met Alexander Downer in mei 2016. Volgens Papadopoulos kwam Mifsud net terug uit Rusland en fluisterde hem toe: I have information that the Russians have thousands of Clinton emails,”. Mifsud heeft dat tijdens een getuigenverklaring voor de Special Counsel ontkend en ging het gesprek over cyberveiligheid en hacking. Overigens werd Mifsud door Mueller in zijn rapport onjuist als een Russische spion neer gezet.

Alexander Downer is de High Commisioner to the UK van Australië. Op 10 mei 2016 heeft hij in Kensington Wine Rooms (een bar in Londen) een onderhoud met Papadopoulos. Het gesprek is gearrangeerd door Erika Thompson, politieke adviseur van de Australische ambassade in Londen, introduceert zich als Downer´s advocaat. Volgens Downer informeert Papadopoulos hem over Joseph Mifsud, die blijkbaar contact heeft met Moskou en Papadopoulos eind april in Londen zou hebben geïnformeerd over compromitterende informatie over Clinton die Moskou in handen heeft. Downer meldt dit aan de Australische regering.

Papadopoulos heeft over dat gesprek een andere mening. Hij veronderstelt dat het onderhoud met Downer draait om zijn kritische kanttekeningen die hij tijdens een interview door The Times of London plaatste bij opmerkingen van de Britse Prime Minister Cameron over Trump. In zijn boek heeft hij aan dat gesprek een hoofdstuk gewijd met de titel “The Devil from Downunder”. Papadopoulos schrijft daarover o.m. What I believe he was doing was spying on me. It’s as if I was there being interrogated and profiled by an intelligence officer — and that’s exactly what I left that meeting thinkingWithin probably 30 seconds of me sitting down he’s basically attacking me, telling me that his good friend David Cameron should be left alone…,He told me he’s very pro-Clinton, and he hates Obama,“.

Downer ontkent dat en beweert dat Papadopoulos´opmerking[1] over de belastende informatie die Moskou over Hillary Clinton in bezit zou hebben, de aanleiding is geweest voor een telegram naar Canberra. Dat telegram is in mei 2016 gestuurd naar Washington en onderzoekers veronderstellen dat de inhoud heeft geleid tot de start van het FBI onderzoek naar een mogelijke Trump-Moskou verbinding. Hoewel de FBI dat ontkent, spreken de feiten dat tegen.

Op 16 mei 2018 bekenden klokkenluiders aan de NY Times dat de FBI op 31 juli 2016 een uitgebreid spionageweb had opgebouwd binnen de Trump campagne: een combinatie van overheidsfunctionarissen, geheime dagvaardingen en vermoedelijk ook elektronisch afluisterapparatuur. Tenminste een en naar later bleek drie FBI functionarissen hadden van Brennan opdracht gekregen om zoveel mogelijk belastende informatie te verzamelen teneinde een Moskou –Trump hard te kunnen maken. Een van hen was Stephen Halper, een voormalige professor aan de Cambridge Universiteit en een langdurige CIA en FBI informant[2]. In opdracht van Brennan kreeg hij opdracht om schadelijke informatie over Carter Page en Trump op te diepen. In het kader van die opdracht heeft hij diverse ontmoetingen gehad met Carter Page en George Papadopoulos. Het eerste contact met Page dateert van 11 juli 2016 tijdens een politieke bijeenkomst op de Cambridge universiteit in de UK. Tot september 2017 zijn die contacten in leven gehouden. Toevallig de periode dat de DOJ vier FISA verzoeken indiende om de handel en wandel van Carter Page in de USA en vooral in Rusland te kunnen observeren.

Halper kreeg van Brennan opdracht om in september in Londen met Papadopoulos in contact te komen. Bij het onderhoud was Halper in gezelschap van een dame die zich voorstelde als Azra Turk. Volgens Papadopoulos een honeypot”, een vrouwelijke agent die een lid van de doelgroep (in dit geval Trumps inner circle) moest verleiden en in diskrediet brengen om de gewenste inlichtingen/informatie te krijgen. Tijdens het gesprek stelde de vrouw de vraag: “was the Trump campaign working with Russia” en daardoor kreeg Papadopoulos de indruk dat zij ook banden onderhield met de Turkse veiligheidsdienst en CIA. Nader onderzoek door journalisten bevestigde dat het laatste een juiste vaststelling was.

Volgens de FBI startte de operatie Crossfire Hurricane op 31 juli 2016, maar de activiteiten van CIA en FBI die zich toespitsten op Papadopoulos en Carter Page spreken een ander taal. Informanten vertelden dat de FBI direct na de start twee FBI agenten naar Londen had gestuurd om Alexander Downer te ondervragen over zijn onderhoud met Papadopoulos. Twee dagen na het interview stuurden de twee agenten een samenvatting van hun bevindingen naar het FBI Hoofdkwartier. Het was dus al voor de start van het onderzoek bij de Inlichtingengemeenschap duidelijk geworden dat de pijlen vooral gericht moesten worden op Papadopoulos. Het onderzoek naar Papadopoulos en ook Carter Page was dus begonnen, voordat beiden officieel door de FBI zouden worden ondervraagd. Er was geen sprake van “sparking the case” zoals de FBI-top voortdurend heeft uitgesproken, maar de ondervraging van Downer “helped provide the foundation for the case” tegen Papadopoulos.

En nu de Oekraïne

Er liepen in 2016 heel wat schimmige politieke lijnen van DNC en Obama loyalisten naar de pre-Zelensky Oekraïne en het zijn niet alleen de Biden familie en drie Democratische senatoren die contact hebben gehad met overheidsfunctionarissen in Kiev.

 De spin in het web was Artem Sytnyk[3]. Onlangs heeft the Blaze een video en audiotape vrijgegeven waarop Sytnyk bevestigt dat hij op verzoek van DNC en Clinton Campagne schadelijke informatie te hebben verzameld om de Trump verkiezingscampagne in de wielen te rijden. Bij die informatie stroom speelden op Amerikaanse en Oekraïense bodem een aantal actoren sleutelrollen: Oekraïense ambassade in Washington; Marie Yovanovitch[4] de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Kiev; Alexandra Chalupa als verbinding tussen DNC en de Oekraïense overheid en Louise Miranda als ontvanger van de DNC. Sytnyk zegt bij het verzamelen van schadelijke informatie te zijn ondersteund door een groot deel van het Oekraïense journalistenkorps. Die informatie gebundeld in zoals hij dat noemt “black ledger” is op de Oekraïense ambassade in Washington overhandigd aan Chalupa en volgens hem heeft de inhoud geleid tot de veroordeling van Manafort. Andrii Telizhenko, in 2016 de politieke adviseur op de Oekraïense ambassade bevestigt de lezing van Synthyk: “we (de ambassade van de Oekraïne in Washington) were coordinating an investigation with the Hillary team on Paul Manafort with Alexandra Chalupa….the embassy worked very closely with Chalupa”. Marie Yovanovitch de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Kiev schijnt daarbij een kwalijke rol te hebben gespeeld.

Nelli Ohr, de medewerkster van Fusion GPS, voormalige CIA agente getrouwd met Bruce Ohr de naaste medewerker van de plv. AG op het Department of Justice in de Obama periode, heeft (in) direct gehad met Kiev. Zij, ontving uit de handen van Marie Yovanovitch onevenwichtige informatie uit Oekraïense bronnen. Die informatie kwam d.t.v. Bruce Ohr in handen van de FBI, BuZa, DOJ en DNC en werd in het schimmige onbetrouwbare Steele rapport opgenomen.

Sydney Blumenthal, Clinton-loyalist en DNC functionaris, nam in mei 2016 contact op met Oekraïense functionarissen om belastend materiaal tegen Trump en Paul Manafort op te diepen en te verzamelen. Die gefabriceerde informatie over o.m. de fysieke conditie van Trump gaf hij door aan DOJ, BuZa en het Obama-loyale deel van de inlichtingengemeenschap. Ook die informatie werd in het Steele rapport opgenomen. Informatie die Kiev over corrumperende activiteiten van de Bidens in de Oekraïne aan de US Ambassade aanbood, werd door Marie Yovanovitch schielijk in het ronde archief.

Fusion GPS de door DNC en Clinton campagne team betaalde opdrachtgever van Steele, had in de pre-Zelensky periode een aantal contacten binnen de Russische en Oekraïense overheid en elite. Moskou huurde bijvoorbeeld Fusion GPS in om tegen de Magnitsky Act te lobbyen[5]. Simpson de topfunctionaris van Fusion GPS, organiseerde op slinkse wijze een gesprek tussen Veselnitskaya[6] en Trump jr. op 9 juni 2016 Clinton in Trump tower om anti-Trump informatie te verzamelen. Op de agenda stonden compromitterende informatie over Clinton die Moskou in handen zou hebben; (mogelijke) contacten Moskou-DNC/Clinton Campagne; Magnisky Act en een Russisch plan om US belastingen te ontduiken. De in Rusland geboren Washington lobbyist Rinat Akhmetshin was ook aanwezig. Trump Jr. veronderstelde dat opposition research het gespreksonderwerp zou zijn en was niet geïnteresseerd in de andere onderwerpen. Het belangrijkste doel: verzamelen van anti-Trump informatie werd niet gerealiseerd. Voor en na het gesprek heeft Simpson intensief contact gehad met Veselnitskaya om haar zienswijze door te kunnen geven aan de DNC en het Clinton verkiezingsteam.

Barr en Durham hebben dus goede redenen om ook in de Oekraïne te gaan rondneuzen. Daarom heeft Trump in het telefoongesprek Zelensky gevraagd om als onderdeel van zijn anticorruptie campagne[7] mee te werken aan de onderzoeken van Burr en Durham naar de oorsprong van de Russische hoax.

Hoeveel klokkenluiders komen er nog?

De bovenstaande informatie over de Russische Hoax die door onderzoekjournalisten in de periode 2017-2018 werd gepubliceerd, zou voor kritisch denkende personen voldoende zijn om DNC en Democratische politici stevig en voortdurend te wantrouwen. Omdat die informatie stukje bij beetje werd gepubliceerd, heeft het grote publiek de draagkracht van die informatie niet kunnen inschatten. Dat zal door de onderzoeken van Barr en Durham wel duidelijk worden.

Bij de pogingen van de Democraten om Kavanaugh een stoel bij de Supreme Court te ontzeggen en een afzettingsprocedure op basis van de resultaten van de Special Counsil te starten, is gebleken dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit doorslaggevend is. Blijkbaar is die stelling nog niet ingedaald binnen de Democratische Partij. Bij Kavanaugh liep het spaak en ook het honderden dikke volume van het eindrapport van de Special Counsel bleek onvoldoende te zijn voor de val van Trump.

De Deep State is inmiddels aan de slag gegaan en heeft een nieuw blik anti-Trump klokkenluiders open getrokken. Na het bekend worden van de tekst van het 25 juli 2019 telefoongesprek konden de begeleidende advocaten[8] van de eerste klokkenluider melden dat zij meerdere klokkenluiders vertegenwoordigden, waarvan sommigen informatie uit de eerste hand hadden. Ze vergaten erbij te vertellen dat ze sinds het aantreden van Trump in 2017 actief naar anti-Trump klokkenluiders binnen de Inlichtingen gemeenschap hebben gezocht. Zo werkt dat in Obama land. Het lijkt een aflevering van de Comedy Capers te worden. Trump, die de FBI, CIA en DNI al jaren wantrouwt, heeft desondanks de Oval Office op 25 juli 2019 gevuld met Obama-loyalisten om zijn afzetting te versnellen. Het telefoongesprek met een collega president van een Oost-Europees land dat hem zou kunnen helpen om de onderste steen van de Russische hoax boven te krijgen, liet hij gelet op het aantal klokkenluiders met informatie uit de eerste hand beluisteren door oren die willen voorkomen dat die onderste steen boven komt.

Hoe dom kun je zijn om dat te geloven. Net als bij Kavanaugh zal iedere dag wel een nieuw klokkenluider zich melden bij de onbetrouwbare Adam Schiff en/of de serieuze Michael Atkinson Inspector General of the Intelligence Committe (IGIC). De mistbanken die de Democraten met hulp van Obama-loyalisten en Deep State leden nu aan het leggen zijn, reflecteren hun angst voor de effecten van het Barr en Durham onderzoek. Ze zullen alles uit de kast trekken om de te verwachten politieke schade zo miniem mogelijk te maken door het 25 juli 2019 telefoongesprek tussen twee presidenten te gebruiken voor een intensief en langdurige media offensief. Het maakt ze niets uit dat een bevriende president van een zelfstandige staat voor leugenaar wordt uitgemaakt.


[1] Voor het Congres heeft Papadopoulos gezegd dat hij twee weken voor het onderhoud op 10 mei 2016 in Londen geïnformeerd werd over de Clinton mails en daarover met de Griekse Minister van Buza kort voor de ontmoeting gesproken te hebben.

[2] Onder het mom van staatsveiligheid hebben de Democraten geprobeerd zijn identiteit geheim te houden.

[3] Hoofd van het Nationale Anti-corruptie Bureau in de Oekraïne.

[4] Niet alleen tijdens maar zeker ook na de presidentverkiezing. heeft zij herhaaldelijk kwaad gesproken over Trump c.s. en acties ondernomen om zijn beleid te ondergraven. Zij is in mei 2019 uit de Oekraïne teruggehaald.

[5]  “a bipartisan bill passed by the US Congres (House and Senate) and signed into law by President Obama in December 2012, intending to punish Russian officials responsible for the death of Russian ax accountant Sergei Magnitsky in a Moscow prison in 2009

[6] Een Russische advocate die de firma Prevezon vertegenwoordigde. Prevezon handelde in Amerikaanse onroerend goed, had banden met Rusland en zou in de USA onroerend goed gekocht hebben om Russisch geld te witwassen. Die beschuldiging had veel te maken met de Magnitsky Act.

[7] Dat anticorruptie onderzoek is in maart 2019 van start gegaan en bevat o.m. onderzoeken naar Burisma wel of niet inb. Bidens.

[8] Oprichters van een kleine non-profit organisatie Whistleblower Aid, die in september 2017 werd gelanceerd. Een van de oprichters, Ben Zaid onderhoudt linkse banden en een stevige relatie met de Democratische Partij o.m. met John Podesta, de 2016 campagneleider van Hillary Clinton en voormalige Chef Staf van Bill Clinton. De andere oprichter John Tye zei in een artikel van de Washington Post o.m. “The decision to fire [FBI Director] James Comey. The lack of transparency. A lot of people have questions about whether this administration respects the rule of law“  Het Mission Statement op de website bezit een anti-Trump karakter.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

Het is een overduidelijk moeras, vol met inmiddels doodsbange linkse samenzweerders die alles, maar dan ook alles, in werking zullen stellen om de nu snel komende afrekening van de massale corruptie en misleiding van grotendeels links Amerika aan de kaak te stellen.
Je vraagt je af waarom Trump c.s. nog zo lang wachten met de aanpak.