De dementerende EU

Wij leven in historische tijden, waarin het explosieve, fascistische China een levensgevaarlijke – maar desondanks voor vele naïeve salon socialisten nog steeds niet zichtbare – greep naar de macht doet en mogelijkerwijze daarin alleen nog gefrustreerd kan worden door Trump’s maatregelen door hen de toegang tot de Amerikaanse consumenten markt vrijwel onmogelijk te maken èn daarnaast westerse beleggers – zoals grote pensioenfondsen die jarenlang voor de funding zorgden van miljardenprojecten in China – op hun schreden te doen keren. De globalistische vrienden van China in Wall Street knarsetanden, maar het zou kunnen zijn dat deze maatregelen van Trump alsnog de angel uit de immense bedreiging trekken die China voor de vrije wereld is geworden; van de slappe Europese navelstaarders hoeven wij niets te verwachten.

Rafelige EU….. Afb: Pixabay.

Een andere ‘highlight’ is de Brexit, die van immense politieke betekenis kan zijn voor de ontwikkeling van Europa omdat Engeland door de eeuwen heen een historisch tegenwicht heeft gebracht bij alle Duitse en/of Franse pogingen tot hegemonie in het oude continent. Als Engeland zich nu terugtrekt uit de EU gaat er een enorm gordijn omhoog op de geopolitieke Bühne en krijgen wij enerzijds zicht op een mondiaal landschap van grandioze vrijhandel, die de vrije wereld als een enorm tegenwicht zal doen herrijzen tegen de communistisch Chinese greep naar de macht. Anderzijds zal de Franse greep van Macron naar de macht in de EU gefrustreerd worden in de implosie van de EU.

Het eerste scenario biedt weidse uitzichten op groeiende en bloeiende wereldwijde economieën en democratieën die een enorm machtsblok opwerpen tegen het dan sterk terugvallende, hegemonistische China. Het tweede scenario zal een Europa tonen dat zich langzamerhand zal realiseren dat zij niet meedoen aan dat globale feestje en wat zij daardoor missen en aan wie dat te wijten is – in ons geval aan de slaafse houding van Rutte, de schoothond van Merkel en Macron. Merkel is moegestreden en laat zich de kaas van het brood eten door de megalomane non-valeur Macron, die dolgraag Engeland kwijt wil uit Europa uit angst voor serieus politiek tegenspel van de UK als die lid blijft van de EU. De domme Britse Remain-parlementariërs proberen uit alle macht Boris te frustreren in zijn Brexit, maar het kan zeer goed zijn dat Macron het matje onder hen uittrekt door te insisteren op 31.10 as.

Wat momenteel in Engeland gebeurt, is in strijd met de grondwet: het parlement treedt de uitkomst van een volstrekt legaal referendum met voeten en streeft slechts naar een voortzetting van een chaotische situatie die het de perfide EU mogelijk maakt om, na 3 jaren van sabotage der onderhandelingen met Theresa May, Londen aan de wereld voor te schotelen als hun ‘offerlam’ om de rest der lidstaten onder de duim te houden. Met de ‘Benn-Burt wet’ verkracht het Parlement de ‘Queen’s Consent’ door inbreuk te maken op dè bevoegdheid bij uitstek van de uitvoerende macht, het onderhandelen van internationale verdragen. Des te meer omdat dit geschiedt op grond van de uitslag van een rechtmatig referendum waar Westminster lak aan heeft terwijl zij zelf een beroep doen op Johnson om DE wet (lees: HUN wet) te respecteren…

Wat een gotspe! Zij zijn nu bang dat Johnson hun wet glashard zal negeren ( ‘I’d rather be dead in a ditch’) om een eind te maken aan deze jarenlang lopende travestie en Engelands’ soevereiniteit zal terugpakken in plaats van, à la May, zich de handen op de rug te laten binden door een parlement dat te kwader trouw acteert, want welbeschouwd is ‘Benn-Burt’ geen wet maar een brutale usurpatie van de ‘Queen’s consent’! Wat betekent dat scenario voor Europa? Het sclerotische Europa is nog steeds onderhevig aan de subversie van de SJW, die nu een Duits marionetje als Europees Commissaris hebben geïnstalleerd, dat in Duitsland één grote mislukking is geweest en bakken met geld heeft weggesmeten aan ondoordachte plannen waarin zij uitmunt en nu denkt om wéér zo verder te gaan met haar 26 lachwekkende Eurocommissarissen.

Europa dreigt door meer dan 40 miljoen hier reeds woonachtige moslims overweldigd te worden, maar zowel in Brussel als in Den Haag overheerst de ‘Lof der Zotheid’ (zoals Desiderius Erasmus die zo treffend benoemde) en wordt immigratie niet erkend als één der grootste bedreigingen voor onze samenleving. Om er nog een schepje op te doen hebben een stel politiek correcte ambtenaren in de Raad van State bedacht dat Nitrogeen/stikstof nu de nieuwste bedreiging is voor de wereld, dus vanaf 2019 moeten wij allemaal onze adem inhouden….

Het is intriest, maar het navelstarende Europa heeft geen oog voor geopolitiek noch voor bovenstaande eigen problemen die zich verder opstapelen, maar houdt zich bezig met politiek-correcte ‘zotheden’ en ‘idée-fixes’, terwijl China ondertussen een brutale greep naar de macht doet, maar deze clowns realiseren zich dat niet eens omdat zij het te druk hebben met het – volstrekt irrelevante – klimaat, waarmee het trieste duo Timmermans en Samsom onze goede naam nog verder te grabbel gaat gooien. Ondertussen proberen de SJW artiesten Merkel en haar de facto opvolger Macron hun greep op de EU te consolideren uit niets anders dan megalomane motieven, terwijl Engeland hopelijk aan die waanzin kan ontsnappen voor de ‘Untergang des Abendlandes’.

De brutale activist Barack Obama heeft over zijn politieke graf kunnen regeren door tienduizenden activisten in te huren in het ambtelijke overheidsapparaat en het vervolgens wettelijk onmogelijk gemaakt om deze ‘deep state’ te ontslaan. De al even brutale zakkenroller Mario Draghi – die de Noord-Europese staatskassen en pensioenfondsen al jaren plundert – verlaat over ruim één maand de ECB maar herstart brutaal zijn inkoop-programma van ‘quantitative easing’ met tientallen miljarden Euro’s per maand èn ook nog eens een drastische (negatieve) rentverlaging, waarbij hij het administratief onmogelijk maakt voor zijn opvolgster Christine Lagarde om dit terug te draaien. Een hondsbrutale afscheidsboodschap van Draghi om daarmee over zijn eigen politieke graf heen te regeren, ten koste van de gebruikelijke slachtoffers, de Noord-Europese belastingbetalers en gepensioneerden! Nederlandse en Duitse critici hadden hier al van te voren voor gewaarschuwd, tevergeefs…

Hoe kan het dat linkse activisten zich deze chicanes ongemoeid permitteren, net als in het Wilders proces? In beide gevallen blinkt Rutte uit door een schijnheilig gebrek aan integriteit!

Dit zijn historische tijden in onze strijd tegen het fascisme van de islam, tegen de communisten en de salon-socialisten, waarover onze kinds-kinderen wellicht nog zullen spreken, maar wij leven in een politiek verloederd land en continent dat geen binding met de werkelijkheid kent.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans
4 jaren geleden

Jo,

Jouw linkse inborst heb je duidelijk aangegeven: “Gek dat je mijn medewaren interpreteert als “afkeer/haat”. Dat zijn erg rechtse gevoelens, die mij volkomen vreemd zijn.” Het is typerend voor links om om begrippen als afkeer en haat, die juist kenmerkend zijn voor de linkse kerk, rechts te noemen. Al decennia lang wordt rechts door links geframed, juist omdat links niet de inhoudelijke antwoorden heeft op de realistische, feitelijke argumenten van rechts in de debatten. Een lage, maar tot nog toe helaas nog steeds een succesvolle tactiek. Ik heb hier wel iets over jou geleerd: een typisch links gekkie die zich probeert te verbergen achter een neutraal masker. Bedankt voor bovengenoemde quote, daarmee heb je jezelf toch bloot gegeven.

Jo
4 jaren geleden
Antwoord aan  Hans

Hans, toch, hoe simplistisch! Dat wij-zij denken zit er goed in bij jou. Dus, omdat ik duidelijk niet rechts meer ben van opvattingen, moet ik voor jou links zijn. Grappig maar héél typerend voor rechts. Altijd absoluut denken en onwrikbaar overtuigd van het eigen gelijk, zelfs als de logica dat tegenspreekt. Geef mij eens jouw eigen, bijzondere en met voorbeeld gestaafde interpretatie van “rechts”. Ik weet wel dat voor rechts denkenden alles links is, dat hun opvatting niet deelt en niet uitdraagt, maar daar neem ik geen genoegen mee, omwille van “logica” in het algemeen. Kan je dit volgen of heb je meer uitleg nodig? Je was duidelijk geen aanhanger van Pim Fortuyn want die was toch “links”. trouwens, wat is er mis met links?

Jan Altena
4 jaren geleden

Ik hoop dat Jo geen ban krijgt, want ik vind het uiterst vermakelijk hoe hij/zij zichzelf belachelijk maakt door de manier van reageren!
Tussen de regels door merk ik een diepe afkeer/haat van de reageerder.

Jo
4 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Altena

Jan Altena,

Buiten een letterkundige weerzin voor “op narcisme gestoelde vreemde-woordenkramerij zonder inhoud” kan je echt niets gemerkt hebben tussen de regels van mijn reacties. Ik zie evenmin in waar R. Dunki uit kon opmaken dat ik “links, leeghoofdig, irrationeel en weet ik wat nog allemaal, zou zijn, ‘Quod non!’. Wat hij bedoelde met zijn kleuterachtig ‘lesbisch zoenen’, is mij helemaal een raadsel alhoewel,… ” Waar het hart van vol is, loopt de mond van over”. Gek dat je mijn medewaren interpreteert als “afkeer/haat”. Dat zijn erg rechtse gevoelens, die mij volkomen vreemd zijn.
Moest het echt zo belachelijk zijn, wat ik schreef, dan was het toch die gefrustreerde reacties van R. Dunki en jou niet waard. Ik leer uitgesproken véél meer over jullie, dan jullie over mij.
Toch wil ik wel een boompje opzetten over minder persoonlijke materie, bijvoorbeeld een door R. Dunki te pas en te onpas gebruikt begrip: “Fascisme”. Wat is dat volgens jullie?

r dunki
4 jaren geleden

StaPal schrijft over mensjes met geborneerde (kent u dit woord?) linkse denkraampjes zoals u, haatdragende leeghoofden die nooit een rationeel argument hebben.

Wij staan altijd open voor een intelligente discussie maar de u typerende, trieste referentie aan Adolf Hitler en de obligate babbels over racisme en nazisme horen hier helemaal niet thuis…

Probeert u uw geluk eens elders, Joop.nl bijvoorbeeld. Die zijn vast ook erg geinteresseerd in ‘lesbisch zoenen’.

Jo
4 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

StaPal is blijkbaar een spreekgestoelte dat niet weet waarover, door bekrompen rechtse dilettanten (ook een mooi woord, niet, kent u het ?), wordt geschreven. Ik volg nu enkele haat-uitdragende cursiefjes van Donald Donkey, die weliswaar zeer grappig en onderhoudend zijn door hun bombaste woordenkramerij maar waar die bombast en het gebruik van indrukwekkende vreemde woorden een schijn van intellect moeten wekken. Het eerste onbevooroordeelde zinnetje in deze narcistische onzin moet ik nog ontwaren.
Ik sta altijd open voor een verstandige woordenwisseling maar de hem kenschetsende grappige verwijzingen naar Jozef Stalin maar ook naar andere, niet fascistische, politieke persoonlijkheden, (zoals Barak Obama) en zijn gehersenspoelde beuzelpraat over communisme, socialisme, fascisme en racisme, allemaal begrippen waarvan hij de exegetische (waahw!) betekenis duidelijk niet kent, zijn naar zijn mening, wél maar dan exclusivistisch (ook een mooi woord, niet?) thuis in dit forum. Dat is toch een zéér fascistoïde instelling, die de vrijheid van mening en woord miskent.
Ga ik nu op pal-staande democratische wijze verbannen worden verklaard?

Jo
4 jaren geleden

Je zou dit hilarisch kunnen noemen, om zelf ook maar eens een indrukwekkend, vreemd woord te gebruiken. Het doet opvallend denken aan, uit grote luidsprekers breed uitdijende bombaste redevoeringen van een voormalig Duitse kanselier, hoog boven een massa hersendode toehoorders met gestrekte arm, die later niets meer wisten. Is er in Nederland geen nieuwe komiek in de maak? Donald Donkey of zo iets?