Amsterdam gaat kapot, de rest volgt

Lees dit artikel nu eens; een groepje corrupte mocro’s, met namen en foto’s erbij, hebben Amsterdam stevig in de greep. Zij maken de stad kapot. Met hulp van linkse bestuurders is dit proces nu al jarenlang gaande.  

Prof. dr. David Pinto.

Sommigen vragen zich af of ik mijn inspiratie put uit ‘haat’, wanneer ik deze overwegingen zo expliciet kenbaar maak. Dat is onzin. Weer anderen kunnen dit niet rijmen met mijn pionierswerk, als auteur over Interculturele Communicatie en bedenker van een nieuwe theorie en methode op dit gebied. Dat is ook onzin.

Goed oplettende lezers zien echter wel de consistentie, de consequentie èn de congruentie in al mijn 19 boeken, tig essays, columns en ontelbare artikelen. Neemt u het allemaal gerust nog eens door op mijn beide nieuwe websites: www.ici.co.nl en www.davidpinto.nl.

Effectieve interculturele communicatie. Afb: Uitgeverij Aspekt.

Men ziet daar dat ik al lang geleden, en ook steeds vaker gewaarschuwd heb voor deze funeste ontwikkelingen, die nu deskundig, loepzuiver en met kennis van zaken is opgetekend door niemand minder dan Ronald Sandee. Sandee is een voormalig senior analist voor terrorismebestrijding bij de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst (MIVD). Hij was ook directeur van onderzoek en analyse bij de Nine Eleven Finding Answers Foundation.

Reeds in mijn intussen overbekend artikel in de Volkskrant van 18 juni 1988 heb ik hiervoor gewaarschuwd. In dat artikel introduceerde ik het concept van ‘doodknuffelen’ van migranten door de linkse politiek. Ik schetste daarin ook al het gevaar van de slappe linkse aanpak, zowel voor de allochtonen zelf als voor de autochtonen. Frits Bolkestein zei hierover bij het in ontvangst nemen van twee van mijn boeken (19 mei 1994):
“Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht“.

Steeds opnieuw heb ik aan de orde gesteld dat het alsmaar toegeven aan de eisen van met name migranten met islamitische achtergrond enerzijds, en het niet alert zijn op en bewaken van de eigen normen en waarden, gebaseerd op joods-christelijke moraal, desastreus zal uitpakken voor de inheemse bevolking. Dit laatste, op tijd je eigen grenzen trekken voor wat je wel of  niet wilt accepteren van ‘de ander’, in dit geval van deze groep migranten met premoderne normen en waarden, is de derde stap van mijn DrieStappenMethode (DSM), zoals diegenen die hier enigszins mee bekend zijn inmiddels wel zullen weten.

Is dat tij nog te keren nu deze expert, Ronald Sandee deze ontwikkeling helder en zuiver heeft geanalyseerd en zo voortreffelijk heeft beschreven? Voor Amsterdam zeker niet zolang zij een links college heeft en een burgemeester van GroenLinkse huize. Ook op landelijk niveau is het ergste te vrezen als de overheid de waarschuwingen, nu dus ook van Ronald Sandee, niet ter harte neemt en drastische maatregelen neemt om de opmars en verbreding van islamitische premoderne invloeden en infiltratie zoals in Amsterdam halte toe te roepen.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wim van Pelt
4 jaren geleden

Ik zie de islam in Nederland zie als een koekoeksjong. Een koekoek legt zijn ei in het nest van een kleiner zangvogeltje, maar dat koekoeksjong overwoekert na alle moederliefde uiteindelijk het nest en kiepert alle andere eitjes zodra het kan overboord.
Zo profiteert de islam van alle gastvrijheden van de Nederlandse staat, zoals godsdienstvrijheid, onderwijs, mensenrechten, gelijkwaardigheidsbeginsels, medische hulp en sociale voorzieningen als kinderbijslag en aanvullende uitkeringen voor wie moeilijk rondkomt. In dat warme nest gedijt de islam hier prima, maar zodra het de kans krijgt gooit het alle joodse, christelijke en seculiere eitjes het nest uit. En later ook de islamitische kuikentjes die nog teveel het verlichtingsdenken van Averroës en Avicenna aanhangen. Dan houden we alleen nog de nakomelingetjes van Al-Ghazali over, volgens wie moslims niet eens mogen filosoferen omdat dat betekent dat je aan je geloof twijfelt.

Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord aan  Wim van Pelt

Vanaf Al-Ghazali verviel de islamitische wereld in een intellectueel coma en was het alleen nog maar bezig met de corebusiness ervan: afpersen, roof en slavernij. Grootste gevaar van de islam is vooral de enorme blindheid voor het enorm destructieve karakter ervan bij diegenen die ons regeren, en hun gretigheid om de islam groot en sterk te maken binnen onze moderne westerse cultuur bij diezelfde personages die ons regeren. Het lijkt een gewilde suicide, van communisten die de westerse cultuur dermate haten, dat ze nijver werken aan de reductie ervan tot de islamitische dystopie. Een rol speelt daarbij ook het enorme nihilisme van de elites die goed verdienen aan de enorme rijkdom van bepaalde moslims, en die verder waarschijnlijk denken ‘na mij de zondvloed’, Het is vooral de enorme lamlendigheid waarin de Westerse cultuur verkeert, die de islam een wereldhistorische kans geeft deze stervende patient haast zonder inspanning af te maken.

charlef
4 jaren geleden

Is Nederland nog te redden? Het hangt er maar van af wat en wie David onder Nederland verstaat. Er zijn in mijn optiek diverse Nederlanden die alle een andere benadering van het geschetste probleem hebben en uitvoeren. Nu een deel van de instituties die pijlers, kamers en dak van het Nederlandse huis vorment, stevig geinfecteerd is door binnengedrongen politiek correct en/of islamitisch denkende en handelende activisten en steen en betonrot al een jaar of tien in dat huis geworteld is, kan de heldere lezer vaststellen dat het huis aan het instorten is. Degenen die dat huis hadden moeten onderhouden, hebben hun handen ervan afgetrokken en staan glimmend van trots met de rug gekeerd naar het wrakker wordend gebouw, de toekomst in te turen. Laten we daarbij ook vaststellen dat het merendeel van het Nederlandse electoraat net zo schuldig is aan de instorting van het Nederlandse huis. Zij heeft slechte onderhoudspecialisten op het paard geholpen en gehouden. ,

4 jaren geleden
Antwoord aan  charlef

Zo is het helaas Charlef!