New Green Deal en biomassa

De New Green Deal van de Democraten is volgens een nieuwe studie van de American Enterprise Institute niet meer dan een poging om de Amerikaanse economie in termen van productievermogen en infrastructuur te ontmantelen en de CO2 emissie centraal te sturen. Dat doel moet voor 2090 bereikt worden.

Afb: wikipedia

De resultaten van een onlangs gepubliceerd rapport van de American Enterprise Institute over de effecten van de GND onderstreept die ontmanteling en stelt dat het effect het klimaat te verwaarlozen is. Bovendien concluderen de onderzoekers dat de voorstellen in het GND nauwelijks serieus te nemen zijn. De vraag is nu of en hoeveel van die voorstellen daadwerkelijk doorgevoerd kunnen en moeten worden. Hebben we dat in Nederland ook niet horen roepen?

De GND is non-binding, de president kan die naast zich neerleggen, nieuwe wetten zijn noodzakelijk om activiteiten in gang te trekken om de doelstelling te realiseren. Het wordt gezien de polarisering binnen de Amerikaanse politieke wereld een up-hill gevecht om (delen van) de GND te kunnen vertalen in politiek beleid. Net als de bij de milieuvoorstellen in Nederland luidt de eerste vraag;: “wat is het effect op de opwarming van de aarde en hoeveel gaat de GND de Amerikaanse samenleving kosten? Serieuze wetenschappers schatten dat implementatie van alle voorstellen (mits de details herkenbaar gemaakt kunnen worden) zou kunnen leiden tot een temperatuur verlaging tussen 0,083 tot 0,173 graden. Dicht bij nul, dientengevolge verwaarloosbaar. Zou kunnen want de voorstellen zijn breed en vaag opgezet, waardoor het niet mogelijk is om de details van die voorstellen op een rij te zetten, het effect in kaart te brengen en de kosten te kwantificeren.

Wat zal het de Amerikaanse burger gaan kosten? Omdat de opzet vaag is kan net als in Nederland iedere schatting in positief en negatief opzicht er dik naast zitten. Door het ontbreken van details kan een evenwichtige kostenopgave niet opgesteld worden. Voorshands stellen neutrale klimaatwaarnemers dat implementatie van de voorstellen een jaarlijkse investering van $490 miljard zal eisen en zal resulteren in een enorme krimp aan land voor agricultuur. In die voorstellen zijn o.m. de kosten van een energievangnet structuur die de bruine perioden van wind en zon (perioden dat beide energie toeleveranciers niet in de behoefte kunnen voorzien en op de opvangstructuur teruggevallen moet worden) moet opvangen niet opgenomen en wordt er aan voorbij gegaan dat de meeste CO2 emissie vooral wordt veroorzaakt door ontwikkelende en ontwikkelingslanden in Afrika en Azië aangevuld met China en India.

Ook in de USA worden de stemmen steeds luider om de vangnetstructuur te laten functioneren op biomassa. De vraag of dat wel een goed idee is, wordt ook daar nauwelijks op een begrijpelijke wijze aan de samenleving uitgelegd. Biomassa heeft een tweeledige betekenis voor de samenleving: een biologische en een economische. Onder het eerste verstaan wetenschappers de totale massa van alle bovengronds en ondergronds levende organismen gerekend als drooggewicht in een gegeven ecosysteem. De tweede verwijst naar plantaardig en dierlijk (rest)materiaal, dat als grondstof wordt gebruikt voor de energieopwekking of direct als biobrandstof. Uit die twee omschrijvingen blijkt dat tegenwoordig vier als herbruikbare energie biomassatypen beschikbaar zijn: landbouw producten, vaste afvalstoffen, stortplaats en biogas en alcohol vloeistoffen als ethanol en biodiesel. Ongeveer 40% van de geproduceerde biomassa komt voort uit hout en zaagsel. In Nederland vertegenwoordigt biomassa 60% van de opgewekte duurzame energie.

Energie opgeslagen in biomassa komt vrij als het verwarmd wordt en de hitte omgezet wordt in energie. Klimaatkenners die het gebruik van biomassa hartstochtelijk ondersteunen gebruiken herhaaldelijk het argument dat biomassa weliswaar bijdraagt aan CO2 emissie, maar dat planten die CO2 weer opnemen voor hun groei. Er is volgens hen  sprake van een circulair proces en dus is het herbruikbaar. Milieuorganisaties delen die optimistische kijk op het gebruik van biomassa niet en roeren zich in toenemende mate over te snelle bomenkap[i] om aan de vraag naar brandhout te kunnen voldoen. Want stoken van gekapt hout is weliswaar ‘duurzaam’ verklaard, maar dan moet even snel nieuw bos worden aangeplant als er verdwijnt. Uitgaande van het gegeven dat de uitstoot de opname met 2% overtreft en het decennia kan duren voordat de nieuwe aanplant (tenminste als sprake kan zijn van een op een vervanging, wat ernstig betwijfeld wordt) de CO2 opname van de gekapte volwassen uitvoering kan compenseren of overtreffen, zal een verhoogd biomassa gebruik het gehalte CO2 in de atmosfeer in die groeiperiode doen toenemen.

Op de website www.greengarageblog.org staan de voor en nadelen opgelijnd, maar daar worden geen wegingsfactoren aan verbonden. Het is en blijft daardoor een lijst van groen (pro) en grijs (con). Desondanks kan het voor echte kenners een kompasrichting geven of grijs, groen overtreft en biomassa minder wenselijk dan wel groen, grijs overtreft en gebruik van biomassa aangemoedigd moet worden.

Uit de bovenstaande tabel wordt een aantal zaken helder: gebruik van biomassa verhoogt de CO2 emissie, is schadelijk voor het ecosysteem, vergroot lange tijd het verschil tussen CO2 emissie en opname, verhoogt de vervuiling en is kostenintensief.

Door die constateringen hebben in januari 2018 bijna 800 wetenschappers bij de EU geprotesteerd tegen de EU-richtijn die hernieuwbare energie uit biomassa stimuleert. ‘Vandaag hout verbranden verergert de klimaatverandering’, zeggen zij. In maart 2019 is een rechtszaak aangespannen door een groep klagers uit diverse EU-landen en USA om deze destructieve EU-richtlijn aan te vechten. Momenteel maakt het verstoken van biomassa 60% uit van de hernieuwbare energie in Europa.

De discussie rond GND en het gebruik van biomassa is nog lang niet afgesloten en zal ongetwijfeld worden vervolgd.


[i] Er vindt niet alleen houtkap plaats in veraf gelegen uitgebreide bossen en wouden in Scandinavië en andere continenten (Amazone gebied, Indonesische eilanden en Zuid Oost Azië), maar ook in de USA en (West-) Europa om door activisten en politici gewenste biodiversiteit te creëren.. Men rouwt in de westerse wereld inmiddels niet alleen om verdwenen bossen en stadsbomen, maar ook om het verdwenen hart en verstand bij kabinetsleden. “Alsof gekken aan het vernielen slaan en niemand ze kan stoppen” (Nausicaa Marbe in haar Telegraaf column van 19 april 2019) en “Hoe meer biomassagebruik, hoe langer klimaatwinst op zich laat wachten”, zegt klimaathoogleraar Pier Vellinga.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
4 jaren geleden

Wie de Green New Deal serieus neemt, vergist zich!

Saikat Chakrabarti, de wegens malversaties ontslagen kwaadaardige communist en ‘ex-chief of staff’ van de oliedomme Democratische Socialist AlexandriaOcasio Cortez, heeft lachend gezegd dat iedere conservatief die de Green New Deal serieus neemt, het niet begrijpt dat dit slechts een Socialistisch Paard van Troje is dat zelfs iedere schijn van wetenschappelijke onderbouwing vermijdt.

Het is puur ideologisch drama dat Ocasio Cortez en haar geestverwanten in één lang weekend in de afgelopen winter in elkaar geflanst hebben, dat er niet eens op mikt om iets aan het klimaat te veranderen, maar in eerste instantie de maatschappij wil ontwrichten – zoals Charlef al in zijn aanhef bevestigt – via ondraaglijke belastingen voor rijken en middenstand – de traditionele vijanden van het communisme en vervolgens ‘ op naar de socialistische herverdeling’ en nationalisatie van het private bedrijfsleven.

Maar dat is pas het begin, want vervolgens wordt een fatale ‘Energiewende’ geëist zonder enig rationeel argument, doodleuk uit pure ideologische hufterigheid en tot slot komt de aap uit de mouw met de eis : “ to mitigate deeply entrenched racial, regional, and gender-based inequalities in income and wealth (including, without limitation, ensuring that federal and other investment will be equitably distributed to historically impoverished, low-income, deindustrialized, or other marginalized communities in such a way that builds wealth and ownership at the community level).” Puur Karl Marx….

Tot slot : ‘ the Green New Deal contains a proposal for universal health care and a basic minimum income program to make up for all the jobs lost in the process of transitioning to a fully green economy.’ Kortom, puur communisme, waar zelfs de grote meerderheid van de Democraten in het Congres in een wijde boog omheen loopt, zij het dat zij allemaal te laf zijn om hardop te zeggen dat Alexandria Ocasio Cortez een achtereind van een varken is.

Trump speelt deze idiote extremisten uit tegen de rest der Democraten onder Pelosi om hen dermate te verdelen dat de verkiezing van 2020 een formaliteit kan worden en dan gaat al deze onzin in de vulnisbak, waar het hoort.