‘Hate speech’, de ‘niet bestaande misdaad’.

In ‘Het proces’ beschrijft Franz Kafka hoe Josef K. door een fascistische overheid wordt beschuldigd van en berecht voor ‘een niet bestaande misdaad’. Een paranoïde verhaal waarvan de lezer ook een beetje schizofreen wordt, maar sinds Kafka’s briljante werk is er zo te zien niets veranderd want boze linkse mensjes hebben de mond vandaag vol van hun favoriete, politiek correcte misdaad, de ‘hate speech’.

Afb: John S. Quarterman / Flickr.com

Uiteraard kunnen zij daar geen sluitende wettelijke definitie van geven; sterker nog, dat willen zij helemaal niet! Zij willen ‘hate speech’ graag formeel strafbaar stellen zonder enige strafrechtelijke grondslag … Dat is niet toevallig want fascisten, zowel destijds als nu, willen graag zèlf van dag tot dag bepalen wat de criteria zijn die de strafbaarheid van ‘hatespeech’ bepalen.

Kortom, hun ‘hatespeech’ kwalificeert voor de volle 100% als de hedendaagse versie van Kafka’s ‘niet bestaande misdaad’. Het gescherm met dit niet bestaand vergrijp blijkt slechts een moralistische vlag te zijn die een uiterst agressieve en intolerante lading dekt namens ’van haat vervulde, kleine mensjes’. Zij monopoliseren dit, van origine notabene Sovjet communistische, wapen in hun verbeten strijd tegen rationele ‘andersdenkenden’, zoals wij zien in het Wilders proces.

De vrijheid van meningsuiting is het doelwit van obsessieve ‘progressieve kleuters’ in Amerikaanse Colleges en Universiteiten, de bron van alle linkse haat en nijd. Merkwaardig genoeg hebben hun Europese kloons e.e.a. overgenomen en op schaal vergroot. Niet alleen het Wilders proces past naadloos in die linkse strijd ter uitroeiing van onze vrijheid van meningsuiting. Overal in Europa hebben linkse overheden in hun grenzeloze arrogantie maatregelen, soms zelfs wetten bedacht tegen ‘hatespeech’ zonder deze, zowel juridisch als logisch, sluitend te definiëren.

Onze gevaarlijke toverkol Ollongren – een product bij uitstek van de linkse ‘swamp’- liep voorop in de strijd tegen de vrijheid van meningsuiting met de afschaffing van het referendum en haar geldverslindende project ter invoering van onversneden censuur met haar vriendinnetje Madeleine de Cock Buning, onder de bedrieglijke noemer van een campagne tegen ‘desinformatie’ op het internet (‘nepnieuws’ op zijn Ollongrens). Inmiddels heeft zelfs haar ministerie publiekelijk toegegeven dat die nutteloze ideologische campagne volstrekt mislukt is, hetgeen op voorhand al duidelijk was; slechts de Cock Buning kan tevreden zijn over de zak met centen die zij daaraan overhoudt.

Ondertussen hebben wij nog steeds geen sluitende definitie van de ‘onbenoemde misdaad’ genaamd ‘hatespeech’.Wat die ‘kleine linkse mensjes’ echter met een grove kwast aan valse criteria ‘meeverven’ onder de noemer van ‘bescherming tegen hatespeech’ van o.a. de maatschappelijk onmisbare homobeweging, kritiek op de Islam of nog wat andere in hun ogen relevante zaken uit het handboek van Karl Marx, tart iedere beschrijving. Franz Kafka zou er tranen van in de ogen krijgen en George Orwell zou met een blos van opwinding op de wangen eindelijk eens de èchte gedachtenpolitie in actie kunnen zien. En uiteraard ook de door hem gesignaleerde, steeds verder oprukkende ‘newspeak’ die o.a. gebruikt wordt om onze taal te verarmen tot het niveau van hun activistisch vakjargon, om daarmee iedere intelligente discussie te verarmen respectievelijk ‘instinctief’ te verhinderen. Ook dient die ‘newspeak’ om getraumatiseerde stakkers met grammaticale ‘genderproblemen’ aan eigen persoonlijke voornaamwoorden te helpen in plaats van een gratis aspirientje uit de genationaliseerde gezondheidszorg.

Een goed voorbeeld van het voornoemde ‘instinctief’ verhinderen van een intelligente discussie door deze drammers is het geval van Zihni Özdil. Die had de euvele moed om een intelligente discussie aan te gaan met een ‘andersdenkende’ (lees: weldenkende) Sid Lukkassen, maar werd neergesabeld door de communisten in G.L. onder leiding van de crimineel Duyvendak en zijn marionetje Klaver. Zij zijn als de dood voor een open, inhoudelijke discussie en blijven daarom – zonder enige inhoud – panisch hameren op hun vakjargon met vermoeide dooddoeners als racisme en fascisme, daarbij geholpen door activistisch en hersenloos journalisme. (Communisme en socialisme hebben kennelijk voorkeur voor vakjargon eindigend op –isme.)

Ouderen onder ons herinneren zich waarschijnlijk nog wel de door Fortuyn in het nauw gebrachte Marcel van Dam die in grote nood stamelde dat Fortuyn ‘een minderwaardig mens’ was. Ieder intelligent initiatief tot interactie stuit op een muur van linkse paniek die zich verschuilt achter moralistische politieke correctheid. Toen het laffe mannetje Klaver collega Özdil het mes in de rug stak dook de pers hier bovenop, maar het interne communicatie systeem van GL functioneerde nèt niet snel genoeg: de communistische apparatchik Duyvendak had Klaver nog geen uit het hoofd te leren standaardtekst aangereikt, reden waarom de stumper stond te hakkelen en te puffen voor de camera’s.

Een veelzeggend moment van de trieste waarheid die even doorschemerde. Andere G.L. Kamerleden zijn nu als de dood om zelfs maar zelfstandig na te denken, laat staan te spreken en doen, conform een goede communistische traditie, de mond de eerste jaren niet meer open. Daarmee is het risico op intelligent leven in G.L. na Özdil nihil en blijven Duyvendak en Rosenmöller dagelijks hun gif door de aderen van de samenleving pompen.

Waar gaat het om? In de simplistische Marxistische leer is sprake van onderdrukkers en onderdrukten. Dat zijn de u welbekende ‘slachtoffers’, en het siert iedere ‘progressieve strijder’ om te gloreren in zo een linkse glansrol, waarin bij voorbeeld zijn/haar homofilie tot een maatschappelijke deugd verheven is, evenals het lidmaatschap van de Islamitische boksvereniging. Als die laatste club zich, nogal eens, bezondigt aan het mishandelen van leden van de eerste club, is er een lastige morele keuze te maken die dus, coûte que coûte, angstig vermeden wordt. Beiden zijn namelijk politieke wapens in het linkse arsenaal om de westerse democratie te ondermijnen, dus zij kunnen elkaar – conform die domme dialectiek – niet bijten in hun wereldbeeld! De hypocriete Marxistische dialectiek staat geen kritiek op de Islamitische boksclub toe, want de starre ideologie is heilig en gaat boven alle reële feiten! De curieuze ‘oplossing’ voor dit dilemma is het feitelijke probleem te negeren en die ongemakkelijke waarheid aan de illusoire Utopie aan te passen. Een omgekeerde wereld, vandaar al die duizelingwekkende ideeën! De al even hypocriete Islam dicteert exact hetzelfde recept in de Koran; een opvallende overeenkomst tussen Karl en Mohammed waarmee beiden door de mand vallen!

Maar wee de ‘andersdenkende’ die iets van het ene of het andere onderwerp denkt – laat staan iets zegt. Hem of haar wacht de ‘fatwa’ van ome Karl Duyvendak Marx èn van Mohammed, twee compagnons in het kwaad. Die linkse en Mohammedaanse ‘fatwa’ zijn, naar rationele maatstaven, niets anders dan schuimbekkende ‘hatespeech’ maar de typische – in pak met stropdas als D’66-er vermomde – PvdA en G.L. ideologen kletsen alles recht wat krom is en vice versa. Wie ‘de bek opentrekt’ is ter plekke ofwel homofoob of islamofoob, want de Islamitische boksvereniging is ook maar een stel slachtoffers van racisme en discriminatie, mogelijk nog een snufje slavernij… Daarom schrijf ik het toverwoord hier tussen aanhalingstekens, want een correcte definitie van ‘hatespeech’ mag natuurlijk nooit voortkomen uit het geborneerde denkraampje der ‘progressieven’, laat staan de gevaarlijke ‘andersdenkenden’. Dan is het afgelopen met de pret! ‘Hatespeech’ is hun simplistische ‘geheime wapen’ dat slechts zij naar believen mogen hanteren.

Daarom is het hoog tijd dat ‘hatespeech’ nu eindelijk eens wettelijk gedefinieerd wordt en het is geen verrassing dat uitgerekend Donald Trump vorige maand opdracht daartoe heeft gegeven, want op deze manier zijn ‘progressieven met stropdassen’ zo machtig en brutaal dat een vrouwelijke rechter die, reeds voor het eerste Wilders proces, met bolle oogjes van nijd haar slachtoffer voor de TV zat te demoniseren niet gewraakt werd. Pas als de wet het speelveld aangeeft is het klaar met vals spelen.

Omdat er geen ‘bekend misdrijf’ door Wilders gepleegd was draaide het Kafkaëske O.M. zich in een Gordiaanse knoop om ‘hatespeech’, vermomd als ‘belediging van het – niet bestaande – Marokkaanse ras’ te bewijzen. De rechters, wier kritische faculteiten ook al door jarenlange D’66 indoctrinatie aangetast lijken, stemden hun bij voorbaat vaststaande vonnis gemakshalve daarop af. Dat er in Marokko zelfs géén Marokkaans ras bestaat maar vier, genetisch sterk verschillende rassen, variërend van Berbers tot negroïde die onderling trouwens ook bitter weinig met elkaar op hebben, was irrelevant voor de bewijsvoering van ‘Big Brother’. Die aarzelde ook geen seconde om op Haags ministerieel niveau de ambtelijke procesvoering te beïnvloeden en ongeletterde Marokkanen met busladingen van de straat te halen om hen vervolgens, buiten de heilige kantooruren van de Hermandad, naar hun koek en zopie te brengen voor een politiek wenselijke aanklacht.

Het zou de moeite waard zijn om Ollongren of de aartscommunist Rosenmöller eens een poging naar intellectuele onsterfelijkheid te laten wagen om hun ‘niet bestaande misdaad van hatespeech’ te definiëren. Kansloze vertoning, maar desondanks willen zij ‘hatespeech’ coûte que coûte kunnen blijven misbruiken om uw vrijheid van meningsuiting te beperken! Laten wij nooit vergeten dat dit hun onwettige en fascistische doel is!

Vrijheid van meningsuiting is een grondwettelijk gegarandeerde hoeksteen van onze democratie waar minkukels niet aan dienen te komen in hun streven naar absolute macht. In het huidige, door hen verziekte, politiek klimaat van ‘progressieve slachtoffers’ die zich bij het minste geringste bedreigd, beledigd danwel gekwetst voelen, proberen zij alles wat hen niet bevalt te politiseren en zo te criminaliseren. En dan zijn de ruggengraatloze regeringen in west Europa maar al te bereid om zich daarvoor te prostitueren. Daarbij worden zij bespeeld door een moreel corrupte 5e colonne van Timmermans en Sargentini die zelfs proberen om de zojuist aan het Russische communisme ontsnapte Visegrad landen weer onder de hak van het Brusselse communisme te brengen. In hun chicanes tegen ‘hatespeech’ nemen zij dit beladen begrip veiligheidshalve niet in de mond omdat zij dan terstond door de mand vallen, maar zij doen niet anders dan criminaliseren wat de mensen al dan niet mogen zeggen, zonder e.e.a. in deugdelijke wetgeving dicht te timmeren. Franz Kafka zou trots zijn!

Censuur in een Europa van meer dan 800 Miljoen inwoners is sowieso onbegonnen werk, maar als je eenmaal weet wie je op de korrel moet nemen wordt het een stukje eenvoudiger. Hun actie richt zich dan ook exclusief op politieke uitspraken: zelfs priesters die in hun preek de Bijbelse kijk op homofilie durven weer te geven worden ‘onderzocht’ door ‘Big Brother’ en het Wilders dossier spreekt voor zich. Vaak leiden arrestaties en processen tot niets, maar een naargeestig proces op zich is vaak al straf genoeg in de glimmende linkse oogjes. Zij creëren zo een negatieve verwachting, reden waarom veel ‘andersdenkenden’ zich alleen daarom al zullen bedenken. Die onfrisse linkse terreur werkt!

Pure terreur van ‘Big Brother’ waarvoor met name de zwaar geïndoctrineerde Engelse politie zich op een schandalige manier leent als George Orwell’s ‘gedachtenpolitie’. De volgende stap is daar ook al in beweging gezet met het uit de USA overwaaiende strafbaar stellen in Engeland van het verkeerde gebruik van ‘gender pronouns’, waarbij taalkundig slechts het geslachtloze ‘het’ mij te binnen wil schieten. Dat suggereert een soort ‘seksloze biggen’ die binnenkort ook beschermde ‘steunpilaren van onze maatschappij’ hopen te worden. Toevallige associaties met Orwell’s ‘Animal farm’?

Geen enkel Europees land staat momenteel, als lichtend voorbeeld, frank en vrij achter de vrijheid van meningsuiting en historisch gezien is die in Europa het stiefbroertje van de veel ruimere Amerikaanse ‘freedom of speech’ gebleven omdat ons continent altijd een zekere mate van censuur heeft gekend. Na  W.O.II baande de ‘human rights’ beweging van de U.N. zich een weg in westerse landen terwijl het Sovjet blok zich daar met hand en tand tegen verzette, maar tegelijkertijd begon Rusland de ‘human rights’ handig te misbruiken in de U.N. ter ondermijning van de westerse democratieën. Die linkse trend zit er daar nog steeds ingebeiteld zoals wij ook zien met de IPCC en het klimaatbedrog waarmee zij ons teisteren.

Geloof het of niet, ‘aanzet tot haat’ en ‘aanzet tot discriminatie’ zijn Russische ideologische vondsten uit die jaren van de moorddadige communisten in Moskou die daar goede sier in de UN mee maakten en ons 70 jaar later nog hoofdpijn bezorgen! Langzamerhand is die ellende zelfs doorgesijpeld in wetgeving van landen in Europa, Australië en Canada. Het zieke van ‘hatespeech’ is dat er niet eens een slachtoffer hoeft te zijn voor vervolging. Voilà de doortrapte parallel met Wilders en Kafka!

De kwaadaardige schaduw van het communisme leeft langer dan de zieke leermeesters zelf. Dit resulteert in veel landen, bijvoorbeeld in Oostenrijk, in een juridisch buitenbeentje waarbij ‘andersdenkenden’ kunnen worden aangeklaagd en vervolgd in naam van niet bestaande of hypothetische slachtoffers…!? In Oostenrijk is een hoogleraar die kritiek leverde op de Islam tijdens haar college door een ‘journalist’ die zich voor student uitgaf verlinkt en door de rechter veroordeeld wegens ‘hatespeech’, waarna zij in alle beroepsinstanties èn het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bot ving in deze travestie van justitie terwijl er niet één slachtoffer te bekennen was! Dit tart toch iedere beschrijving?

In Zweden preekte een priester van de kansel over de Bijbelse leer inzake homofilie maar, terwijl iedere haatbaard zich van Lodewijk Asscher en Piet Hein Donner op de Koran mag beroepen voor praktisch ieder ‘haat-misdrijf’, kreeg deze priester te horen dat de rechter hem wel even zou vertellen welke delen van zijn Bijbel al dan niet acceptabel waren voor een preek in de context van de nieuwe linkse wetenschap van ‘relatieve Godsdienstvrijheid’ die de Islam vrijlaat en christendom vervolgt. De in Nederland door Asscher en Donner zo misbruikte ‘vrijheid van godsdienst ideologie’ werd ook in Zweden verkracht door een ‘progressieve’ – als rechter vermomde – intrigant.

In conclusie gaat het evident niet om een juridisch onderscheid waar de lijn getrokken wordt, het is ontaard in arbitrair politiek misbruik van macht door mensen die niet aansprakelijk kunnen worden gehouden. ‘Linkse mensjes’ respecteren de grondwet niet en verzinnen zelf ter plekke hoe de wet eruit zou moeten zien. Het hek is van de dam als de scheiding der machten verder ondermijnd wordt door hen. In hun cirkel-redenaties zou het afschaffen van dit soort wetten meteen uitgelegd kunnen worden als steun voor ‘hatespeech’, dus Europa heeft sowieso een lange weg te gaan om deze communistische subversie uit te bannen.

Diegenen die aan de macht zijn verkrachten de grondwet door de beperking van de vrijheid van meningsuiting te dicteren en dat kan Wilders best nog eens gaan tegenvallen als in Hoger Beroep de rechters wéér uit dezelfde gepolitiseerde hoek komen als in eerste instantie. Big Brother is veel dichterbij dan wij denken en ademt niet alleen in de nek van Knoops en Wilders maar ook de uwe.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties