Prikbord nr 761

In een ministerieel rapport over criminele asielzoekers zijn naar verluidt ernstige misdrijven ‘weggewerkt’ onder de categorie Overige delicten. In opdracht van wie? Ambtenaren die deze rapporten schrijven hebben kennelijk geen integriteitseed afgelegd of zijn in het Ministerie van Justitie en Veiligheid gewend de feiten te (laten) verdoezelen, zoals in vele andere rapporten.

Complot

Inmiddels ben ik een complotdenker geworden na de boeken van Ine Veen over de moord op Pim Fortuyn en de recente berichten over de privileges van Volkert van der Graaf. Een deal met Justitie zou heel goed te maken kunnen hebben met de vraag of Volkert  wel de moordenaar is. Terwijl hij in werkelijkheid alleen Chris van de Werken kan hebben vermoord, maar daarvoor juist niet werd vervolgd. Nu kan hij eenvoudig Justitie chanteren met deze mogelijkheid die door meerdere feiten aannemelijk wordt gemaakt.

Discriminatie

Als gewelddadige demonstraties, besnijdenis, het burkaverbod, foute scholen, foute imams, foute ambtenaren, dubbele paspoorten/identiteiten, meerdere echtgenotes,  en integratieweigeraars nog nauwelijks worden aangepakt – kennelijk vanwege de culturele/ religieuze achtergrond – hoe gaat het dan met IS-aanhangers, allochtone belastingontduikers en uitkeringsfraudeurs? Ook ‘weggewerkt’ in vage rapporten of pas in actie komen als buitenlandse (inlichtingen)diensten ons waarschuwen?

Dwaas

Enexis geeft het advies om een stroomstoring te melden via internet. Hoe dit moet zonder stroom staat er niet bij. Een telefoonnummer ook niet.

Excuses niet genoeg

De betrokken ministers en functionarissen die hun excuses hebben gemaakt over de jarenlange misstanden in de jeugdzorg, zijn alleen geloofwaardig indien ook de huidige misstanden worden aangepakt. Daartoe is grondig onderzoek nodig naar de uitspraken van kinderrechters en klachtencommissies en naar het psychische geweld dat door de Kinderbescherming en Jeugdzorg wordt ingezet tegen (pleeg)ouders en verzorgers die klachten hebben geuit/ingediend.

Eisen

De stakende scholieren die op vrijdag hun klimaateisen ventileren weten nauwelijks waarover het gaat, maar in hun arrogantie menen ze dat anderen ‘hun’ belangen in gevaar brengen. En die ‘anderen’ moeten heel gauw maatregelen nemen zodat de vermeende klimaatverandering stopt. Dit soort eisen is een kenmerk van wetteloos activisme: wij hebben gelijk, de rest is fout en met wetten, feiten of logica hebben we niets te maken. De demonstranten met hun ‘bedreigde toekomst’ hadden beter een dagje kunnen besteden aan het bestuderen van een atlas, de bevolkingstoename en de economische/industriële situatie elders in de wereld. Want de leefbaarheid van de aarde wordt over 20 jaar door heel andere factoren bepaald dan CO2, angst voor de zeespiegel of hun kinderwens.

Europese veiligheid

Premier Rutte beweert dat een Nederlands vertrek uit de EU – zoals onder meer het FvD wil – ten koste zou gaan van onze veiligheid. Hoezo, we blijven dan toch in de NAVO net als Groot-Brittannië? Want die geplande Europese krijgsmacht met Brussel als ‘baas’, zou pas echt een risico opleveren. Kijk naar het optreden in de Middellandse Zee, de Iran-deal of de slappe houding tegenover Rusland. En de miljarden die nu al naar Brussel, Hamas, Turkije, klimaat, illegalen, Noord-Afrika, Oekraïne, Roemenië, Griekenland, de ECB en de gevolgen van open grenzen (internationale criminaliteit) gaan in plaats van naar Defensie, zijn wél goed voor onze veiligheid?

Gevaar

Bij het onzinnige streven om Nederland nagenoeg volledig afhankelijk te maken van stroom, ontbreekt niet alleen een analyse van de vermeende risico’s van kernenergie, maar ook van de nationale kwetsbaarheid die dan ontstaat. Bij sabotage (activisten), aanslagen (terroristen) en stroomstoringen (overbelasting) werken de overheidsdiensten niet meer; functioneren winkels, banken en verkeerslichten niet; ontstaat er crisis in ziekenhuizen, gevangenissen en op vliegvelden; en raken bruggen, sluizen en (drink)watervoorzieningen buiten bedrijf. Wat het voor productie- en diepvriesbedrijven betekent – evenals voor de telefoon- en internetverbindingen – laat zich raden.

Klimaatmeisje

Het geïndoctrineerde ‘klimaatmeisje’ dat vindt de wereld te moeten redden door een jaar niet naar school te gaan, omdat ze onder meer de wereldleiders wil toespreken, is kennelijk verslaafd aan haar vermeende ‘succes’. Of ze zoekt wellicht een politieke carrière waarbij welbespraakt onzin uitkramen een voordeel kan zijn, doch onverhulde arrogantie een nadeel.

Misstanden

Het wemelt van de misstanden bij de overheid, UWV, IND, Belastingdienst, Justitie, RDW, CBR, DNB, waterschappen, etc. Maar een onderzoekscommissie kon bij de IND ‘niets’ vinden. Inmiddels blijkt er nu ook een tachograafschandaal te bestaan, waarbij de overheid het verstrekken van tachograafkaarten heeft ‘uitbesteed’ aan een bedrijf dat dit recht 40 jaar lang bezit. Zonder enige controle op prijs, kwaliteit en mogelijke corruptie bij de aanbesteding. Gezien de veel lagere prijs in het buitenland, zal er een onderzoekscommissie nodig zijn om te achterhalen of die aanbesteding volgens de regels heeft plaatsgevonden. Helaas is de uitkomst daarvan voorspelbaar, omdat het hier ook om de aansprakelijkheid van de overheid gaat voor alle (gevolgen van) misstanden bij de ‘onderaannemers’.

Rechtstaat

Europese politici verwijten Oost-Europese lidstaten dat het geen rechtstaten (meer) zijn. De vraag is of ze dit ooit zijn geweest, gezien de manco’s in de rechtspraak, graaicultuur, immigratiemaatregelen, bankentoezicht, begrotingsverantwoording, integriteit, lobbygelden, milieubeleid, corruptiebestrijding, aanpak internationale criminaliteit, terreurbestrijding, machtsmisbruik, beperking persvrijheid e.d. Oh sorry, dit was het rijtje over de EU.

Vermeende discriminatie

Waarom moeten inwoners van Nederland met 2 paspoorten door de Belastingdienst gelijk worden behandeld als andere Nederlanders.  Ze zijn toch niet gelijk? Of is de volgende stap dat ‘iedereen’ gelijk is, bijv. met alleen een Europees/EU-paspoort? Dit zou inderdaad een einde maken aan de positieve discriminatie die nu bestaat voor gastarbeiders. Doch ‘profilering’ is hard nodig, gezien de criminele bendes en buitenlandse profiteurs/illegalen die hier rondzwerven.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan Altena
4 jaren geleden

Prikbord 761.

Mijn dag is weer goed. Geef het door aan vrienden en iedereen die ik ken.