De SJW in hun Machiavellistische hok

Onze Nederlandse geschiedenis heeft eeuwenlange, probleemloze immigratie gekend van religieus vervolgde Spaanse en Portugese Joden en Franse Hugenoten die probleemloos assimileerden en, veelal, een verrijking konden betekenen van onze cultuur. Waarom hebben wij dan vandaag zo’n groot probleem met de immigratie van hegemonistische moslims, die zich verkopen als ‘religieuze minderheden’ maar zich in feite gedragen als een intolerante, niet tot assimilatie bereide, gevaarlijke ideologie. Daarbij worden zij openlijk gesteund door een zelf destructieve SJW ideologie, die alleen maar in hokjes kan denken in de trant van racisme, nazisme en fascisme, wanneer wij signaleren hoe snel de agressieve islamisering van Europa verloopt in hun greep naar de macht.

Social Justice Warrior…. Afb: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7mF_az89BzY

‘Hokjesdenken’ wordt gestimuleerd door de communisten van G.L. en hun nauwe geestverwanten van D’66 en de PvdA. De geborneerde maar enthousiaste activisten die in de betreffende hokjes figureren – variërend van Zwarte Piet en feminisme tot gender-idiotie – hebben nauwelijks of geen idee hoe zij gemanipuleerd worden door de Marxistische ideologen op de achtergrond in het grote geheel waarvan zij deel uitmaken met hun beperkte verstand op nul. De maat wordt aangegeven door criminele elementen als de hard-line communist Duyvendak, de ideoloog van G.L.

Het feit dat slappelingen als Asscher c.s. de Salafistische ‘coup d’ état’ die hier onder onze neus plaatsvindt groen licht geven onder het motto ‘vrijheid van godsdienst’ grenst aan de collaboratie der landverraders in W.O.II, waarbij Hitler nu vervangen is door Coudenhove Kalergi. Dat de meeste politici te lam of te dom zijn om dit in te zien, stimuleert de SJW kliek in hun steun aan de Islamisering, zoals Ton Nijhof hier al schreef in Stop de Neonazi’s van Oemmah Nederland”. Wij zien hier hoe de Salafisten moeiteloos van het ene SJW-‘slachtoffer-hokje’ ( ‘godsdienstvrijheid’) overwippen naar het andere SJW -hokje (‘racisme/ Pegida’), maar dit gaat voorbij aan de essentie!

Ik heb in mijn jonge jaren in een tropisch land met negers in de schoolbanken gezeten en realiseerde mij niet eens dat hun huidskleur anders was, en als ik mij dat al eens realiseerde had dat niets te maken met ‘racisme’, maar met de onderling sterk verschillende culturen, hetgeen meer in het onbewuste speelde dan in de dagelijkse realiteit en dàt is de essentie van het Islam probleem!

Die culturele verschillen waren zeer wel overbrugbaar omdat er geen kwaadaardige drang tot globale hegemonie achter zat, noch de islamitische minachting voor ‘andersdenkenden’ of zelfs de expliciete instructie om die mensen een kopje kleiner te maken. Zoals al vaker betoogd zijn dat geen kenmerken van ‘een religie in de verdrukking’ die hier te lande een moreel en wettelijk beroep van de SJW mag doen op godsdienstvrijheid, dat is een intolerante, op globale macht beluste, niets ontziende ideologie met puur fascistische kenmerken. Zij verstoppen zich in het verkeerde hokje….

Onze cultuur is altijd tolerant geweest maar het Marxisme van onze collaborateurs uit G.L., PvdA en D’66 is van nature zelfdestructief uit geestelijke armoede en streeft daarmee – zoals altijd het geval bij socialisme – naar de eigen ondergang, niets meer, niets minder. Ik ben intolerant voor fascistische intolerantie, maar hier spelen twee uiteenlopende vormen van ideologische intolerantie, want wij zien een merkwaardige vorm van éénrichtingsverkeer waarin de volstrekt intolerante Islam zich voedt met de onvergeeflijke collaboratie van de al even intolerante SJW-kliek. Wat anders kan die collaboratie verklaren dan de hartgrondige wens der SJW om onze samenleving te verwoesten conform het Coudenhove Kalergi concept?

Al eerder schreef ik over steden als Frankfurt, London, Malmö en Birmingham waar het straatbeeld voor meer dan 50% wordt bepaald door een gekleurde bevolking die, grotendeels, niet assimileren kan en mag van hun eigen ideologie, waardoor steeds vaker criminele, parallelle samenlevingen ontstaan. Als dan een pedante puber als Jetten komt vertellen ‘dat de inburgering zo enorm geslaagd is’ zakt je broek toch af?

Ik ben absoluut geen racist maar sta bijzonder kritisch tegenover een idioot in de Amsterdamse gemeenteraad die alsmaar roept over ‘racisme’ en ‘blank privilege’, hetgeen slechts in Nederland mogelijk is omdat zij in haar thuisland een bedelaar zou zijn met die attitude. Kortom, een kansloze, racistische werkeloze heeft een ideologisch verdienmodel aangedragen gekregen van de SJW.

Proficiat, doch dat is geen inburgering maar puur ondankbaar wangedrag! Inburgering begint met het leren van de taal en absorberen en respecteren van de cultuur, hetgeen de Salafisten het grootste deel der oudere generatie Marokkanen effectief ontzegd hebben, terwijl in het Turkse kamp een Kuzu om het hardst roept dat zijn Turkse landgenoten (kennelijk geen Nederlanders) niet moeten assimileren. Alweer zo’n voorbeeld van een minkukel die slechts in onze veel te tolerante maatschappij kan gedijen. Kortom het komt niet vanzelf en dat vinden D’66, G.L. en PvdA prachtig, ook al brengt het hen geen additionele stemmen, maar daarvoor hebben wij het ideologische wapen van de migratie, slinks ingebouwd in het morbide V.N.-akkoord van Marrakesh!

In de jaren ’50 was het een sensatie als een gemengd protestants en katholiek paar trouwde, waarbij de Kerk zich (te) vaak geroepen voelde om hun afkeuring daarover uit te spreken, maar gezien de gedeelde culturele normen en waarden was daar uiteraard niets aan de hand behalve de benepen Kerkelijke intolerantie. Zodra die gemeenschappelijke cultuur ontbreekt, hetgeen niets te maken heeft met ras, gaat het schuren of erger, zoals wij nu al zien in de westerse wereld met de SJW-cultuur barbaren die alleen maar Marxistisch vakjargon uitbreken met het verstand op nul.

Elders wordt dat op schaal vergroot in de moordpartijen op de blanke boeren in Zuid-Afrika of de genocide in het oude Joegoslavië, waar de bevolking al eeuwen in één religieus- en taalgebied in pais en vree leefde totdat onscrupuleuze politici, zelfs tussen moslims, in Albanië en Bosnië haat en nijd deden ontbranden. Let wel, hier was sprake van een eeuwenlange vreedzame samenleving, dus wat beweegt de perfide Merkel om de grenzen te openen voor cultureel permanent oninpasbare horden, behalve haar puur misdadige en ideologische opzet?

Wat beweegt de onscrupuleuze Juncker en Timmermans om daarmee door te willen gaan? Wat beweegt G.L. om Lybische vluchtelingenkampen te willen adopteren terwijl kleptomane dictatoren de thuislanden van die ellendige stakkers leegroven en moorden? Sigrid Kaag geeft dan achteloos even € 578 Miljoen voor ‘klimaathulp’ aan zulke bananenlanden zonder ook maar een idee te hebben waar dat geld naartoe gaat terwijl ons al jarenlang achterstallige defensiebudget elke cent daarvan kan gebruiken om niet te spreken van de zorgsector etc.

De intolerantie van de SJW en de moslims is dermate toegenomen dat Joodse inwoners van de EU al jarenlang ‘en masse’ naar Israël vertrekken, maar Den Haag steekt geen vinger uit tegen hun agressie omdat het antisemitisme ook diep wortel heeft geschoten in G.L. en D’66. Ik heb geen enkel probleem met culturele en/of raciale minderheden, maar waarom zouden wij willen dat die die geforceerd en buiten proporties worden vergroot?

Zolang die SJW kliek ermee wegkomt om onze maatschappij in hun Machiavellistische hokjes op te delen gaat de ondermijning van onze democratie gestaag verder en het enige wat wij kunnen doen is die SJW-kliek en hun Salafistische wapenbroeders helder tegen het licht te houden en ook – dit keer met serieuze argumenten i.p.v. hun Marxistische en Islamitische ideologische ‘bull-shit’ – in een duidelijk afgebakend ideologische hokje te stoppen, in de hoop dat dat ergens blijft hangen.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan Altena
5 jaren geleden

Ik woon in een overwegend *Christelijk* stadje, maar als ik mijn eigen familie en sommige vrienden hoor – trouwe kerkgangers- verbaas ik mij voortdurend. Zoveel onwetendheid!
Hoe komt het dat zoveel Christenen zo slecht op de hoogte zijn van wat er zich allemaal afspeelt?
Als ik na kerktijd koffie drink met familie heeft men het niet over de preek maar begint het steeds weer over die verschrikkelijke Trump.
Graag zou ik wel eens iemand willen horen uitleggen waarom juist een groot deel van de christenen zo blind is voor wat er zich echt afspeelt.

Benedict Broere
5 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Altena

Voor communisten, Internationale Socialisten, Groen Links, NRC, NPO, JOOP, enzovoort, is Trump zo ongeveer de incarnatie van Het Kwaad op aarde, en een groot deel van het christendom (o.a. CU, de huidige paus, kardinaal Marx) heeft een vergelijkbare cultuur-marxistische klap van de molen gehad. Maar dat er op dit moment een genocide plaatsvindt op christenen in vele plaatsen in de wereld, daar wordt door deze ‘moreel superieuren’ hardnekkig en methodisch over gezwegen. Men kijkt de andere kant op, men wil er niets over horen, en begin je er toch over, dan duurt het niet lang of je bent een ‘nazi’. Als je je daarom weer eens ergert aan de hypocrici van deze mensen, dan zou je hen het volgende onder de neus kunnen schuiven: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Volgens welke criteria ook is islam geen religie. Het is een militante, politieke en gewelddadige cult die bedacht is door één man: Mohammed. Het wordt tijd dat we de islam behandelen als de grootste bedreiging voor de mensheid.” Amil Amani, ‘Is Islam a Religion?’ Capital Hill Outsider, 9 juni 2019. “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597. “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Altena

@ Jan Altena

Kijkt u eens naar “China vervolgt nu meer christenen dan onder Mao” ( d.d. 8 juni jl.)

Benedict Broere
5 jaren geleden

De islam is ooit bedacht, zo suggereren mij bijvoorbeeld Robert Spencer, Bill Warner en Hamed Abdel Samad, als een pseudo-religieuze rechtvaardiging van roof en moord. Hoe meer je je verdiept in de islam, des te meer raak je bevangen van een gevoel van walging en afkeer. Verreweg de meeste moslims in de wereld zijn analfabeet en voor zover ze kunnen lezen en schrijven, zijn ze door de totalitaire moskeewereld zeer slecht voorgelicht over de islam. Maar als ze eenmaal boeken lezen als van Spencer, Warner en Samad, dan overvalt ook hen die walging. En ze lezen dan puur citaten uit de islamitische doctrine, met uitleg erbij over wat er eigenlijk gezegd wordt. De islamdoctrine staat stijf van de haat en destructie. Het is anti-mens en anti-leven. Het is ongelooflijk dat een dergelijk destructieve beweging zo lang heeft kunnen bestaan.