Het huis van de oorlog

Wat zeggen de klassieke Islamitische bronnen eigenlijk over het onderwerp ‘Jihad’? De juristen van de islam, de fatwa-schrijvers, noteren in hun inmiddels bekende werken al heel lang allerlei bedenkingen over het vreedzame verblijf van moslims in het ‘Huis van de Oorlog’, zoals in deze boeken de niet-islamitische wereld wordt aangeduid.

Afb: wikipedia.

Alleen al dat er in de Sharia-handboeken eigenlijk alleen in termen van oorlog over de wereld buiten de islamitische wereld wordt gesproken, met name het Westen dus, geeft te denken. De terminologie, ‘Huis van de Oorlog’, versus ‘Huis van de Islam’, geeft al aan dat er naar de normen van de islam met de moderne westerse beschavingen iets mis moet zijn. Niet dat de in dit geval wel zeer onverhulde islamitische terminologie onze bestuurlijke elites wakker schudt, maar dat terzijde.

In het jaar 622 AD zijn de toenmalige moslims en Mohammed geëmigreerd van Mekka naar Medina. Medina was destijds een grotendeels door Joden bewoonde oase in de Arabische woestijn, ten noorden van Mekka. Binnen enkele jaren hadden de moslims deze Joden van Medina gedeporteerd of uitgeroeid. Zouden deze mensen ook met de komst van de Moslimse migranten hebben ingestemd als ze geweten hadden hoe het met hen zou aflopen? Zo lang Mekka nog in ‘heidense’ handen was, gold het binnen de islam nog als verdienstelijk naar Medina over te steken, te emigreren. Hoe meer moslims in Medina, hoe groter het leger van Mohammed. Nadat Mohammed uiteindelijk in 630 A.D. Mekka had veroverd, maar nu met het zwaard, was het natuurlijk niet verdienstelijk meer om naar Medina over te steken, en diende er een einde te komen aan deze migratie. Daarom heeft Mohammed toen gezegd: ‘Na de verovering van Mekka geen Migratie meer! Maar wel Jihad! Als jullie worden opgeroepen, ruk dan uit!’. Deze overlevering is onder andere terug te vinden in het boek van Wim Raven, Leidraad voor het Leven: ‘De Tradities van de Profeet Mohammed’ en, dit voor de geletterde moslims, op gezag van Ibn Abbas, bij Buchari, 56,1; en Moeslim 33,85.

Het systeem van de islam ziet, net als Oriana Fallaci en Bat Yeor, dus wel degelijk een band tussen migratie en Jihad. Het zou me verbazen als er geen moderne gematigde moslimse leiders zijn die van mening zijn dat de klassieke Jihad, met bloedvergieten en zo, minder effectief is dan migratie waarbij de migranten allerlei goedwillende ‘hulp’ ontvangen van het gastland dat hen in goed vertrouwen opneemt, zonder even over het lot van de Joden van Medina te willen mediteren.

Grondtroepen van Allah

Aan het begin van dag twee van het proces tegen hem, heeft de Haagse ‘Allahu Akbar’ messensteker Malek F. spijt betuigd tegenover de slachtoffers. ,,Uit het diepst van mijn hart.” Eerder schreef hij al een brief waarin hij spijt betuigde. Maar daar kunnen we beter even wat vraagtekens zetten, omdat Malek in afgeluisterde gesprekken liet blijken dat die brief slechts een strategische zet was. Overigens vindt Malek wel dat er veel te snel op hem is geschoten. De Syrische man, van beroep geen apotheker zoals Lodewijk Asscher ooit vurig hoopte, verklaarde “Ze namen niet de tijd om met mij te praten in een taal die ik begrijp”. Inderdaad: het getuigde van weinig respect voor Allah’s veteranen dat die agenten niet eerst eens rustig Arabisch gingen leren om vervolgens gezellig met Malek te keuvelen. Waarom Malek zelf geen Nederlands begreep na zijn 4 jarige sociaal technische verblijf in ons land, is niet bekend. Justitie verdenkt Malek van drie pogingen tot moord. F. zou tijdens het steekincident ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen en zou op Facebook hebben gepost dat ‘alle ongelovigen moeten lijden’.

Het ziet er dus niet zo best voor ons uit wanneer nog meer geloofsgenoten van Malek ook naar onze streken komen om zich aan te sluiten bij de grondtroepen van Allah in het ‘Huis van de Oorlog’.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
4 jaren geleden

Er zijn tegenwoordig zeer vele boeken die relevant zijn te lezen als het gaat over de islam en over de geheel andere moraal die daarin gehanteerd wordt en over ook het gevaar dat uitgaat van de islam. Enkele auteurs die mij zo te binnen schieten: Bill Warner, Robert Spencer, Hamed Abdel Samad, Thilo Sarrazin, Ibn Warraq, Wim van Rooy, Sam van Rooy, J.K. Sheindlin en Hans-Peter Raddatz. Op internet is er ook heel veel informatie te vinden. Zoek bijvoorbeeld op trefwoorden: islam en nazisme, islam en mafia, islam en mensenrechten, islam en terreur, islam en vrouwenhaat, islam en dictatuur. Daarnaast zijn er auteurs die de islam heel erg ophemelen, en die aldus een westers publiek bedienen dat graag wil horen dat het met de islam allemaal wel meevalt. Je vraagt je dan af hoeveel mensen er nog verkracht en vermoord moeten worden voordat eindelijk eens het kwartje valt. Het stugge wegkijken, het demoniseren van islamcritici, het empathieloos niet willen zien wat de islam allemaal aan haat en leed en destructie aanricht. Waarschijnlijk nog nooit in de geschiedenis van de mensheid heeft een criminele beweging zoveel bescherming genoten van mensen die zichzelf zozeer ‘moreel superieur’ achten.

Jan Altena
4 jaren geleden

In de tachtiger jaren een boek gekocht * Het Westen voor de keuze*.
Ondertiteling *Ismael of Israel – Bijbel of Koran – Jezus of Mohammed*.
Auteur Marius Baar.

Oorspronkelijke titel *Das Abendland am Scheideweg*.

Zouden vooral de Christenen in ons land moeten lezen!

Benedict Broere
4 jaren geleden

Wat betreft de islam leven we al lange tijd in een, wat je zou kunnen noemen, collectieve massapsychose. Men wil niet weten wat de islam is. Men houdt vast aan een zelfverzonnen (zie o.a. Karen Armstrong) versie ervan, die lief is, en vredevol, en barmhartig. Men kijkt hardnekkig en volhardend weg van alle oproepen tot moord en vernietiging, die deel uitmaken van de directe bevelen van Allah, zoals vervat in de eeuwige en onaantastbare waarheid van de Koran. Wat ons dit voor een toekomst brengt, verontrust mij. Dit gaat niet goed aflopen. Dit gaat brokken geven. Doden, gewonden, getraumatiseerden, ontwrichting van de samenleving, vernietiging van cultuur. Maar men blijft wegkijken. Men wil niet zien. Aangereikte informatie wordt geweigerd te bestuderen. Men wil het niet weten. Of men wil er in ieder geval geen consequenties aan geven. Men heeft er lak aan, blijkbaar. Na mij de zondvloed. De auteur Douglas Murray, omschrijft het zo: “Europe is committing suicide. Or at least its leaders have decided to commit suicide. Whether the European people choose to go along with this is, naturally, another matter.” (Douglas Murray, The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury, London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney, 2017, p. 1.) De experts zijn evenwel heel duidelijk. Bijvoorbeeld: “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597. “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30. Hoe duidelijk wil je het hebben? Maar men wil het niet weten. Men kijkt ervan weg. Het bestaat niet. Dus is het er niet. Na mij de zondvloed. ‘Verrek maar’, zo de ‘moreel superieuren’, sprekend over diversiteit, en wegkijkend van werkelijkheid.

Frans
4 jaren geleden
Antwoord aan  Benedict Broere

Hier valt weinig aan toe te voegen.
Dit sluit naadloos aan bij wat 1400 jaar Islam geschiedenis ons laat zien.
En het sluit al net zo naadloos aan bij de achterbakse en gewelddadige aard van de Arabier.
De enige openstaande vraag is eigenlijk of de Islam is voortgekomen uit deze volksaard, of dat deze volksaard is voortgekomen uit de Islam.
Maar wat in ieder geval als een paal boven water staat is dat er voor zoiets kwaadaardigs als de Islam geen plaats is in de wereld.
Wat ook als een paal boven water staat is dat het verwijderen van de Islam niet op vreedzame wijze te realiseren gaat wezen.
En wat ook als een paal boven water staat is dat de huidige “peace for our time” politiek ook nu weer enkel de uiteindelijke slagersrekening flink gaat opdrijven.
Jammer dat de gemiddelde kiezer niet in staat blijkt om ook maar iets te leren van de geschiedenis.

Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord aan  Benedict Broere

@Frans. Naar mijn indruk is de islam bedacht in opdracht van woestijnrovers en is die islam als een hersenspoelmachine geworden die steeds weer nieuwe generaties mensen brengt tot het criminele gedrag waartoe bevolen wordt in de islamitische doctrine. Europa heeft eeuwenlang de invasies van de islam kunnen weerstaan of weer ongedaan gemaakt, maar tegenwoordig lijkt de westerse cultuur in de waan te verkeren dat de islam vreedzaam te absorberen is en dat er vreedzaam mee is samen te leven. En die waan begint langzaam maar zeker te verbrokkelen, uit elkaar te vallen, dat men steeds meer de indruk krijgt een historische blunder te hebben begaan, een catastrafole aanval op de eigen samenleving en cultuur. Nu zal men dat, om gezichtsverlies te vermijden, in alle toonaarden blijven ontkennen, of men zal simpelweg blijven volharden in die waan, van grenzen open, wereld is van iedereen, islam is vrede. Het geeft waarschijnlijk steeds meer segregatie, polarisatie, politiestaat en burgeroorlog. Men zal kwaad worden, een enorme kwaadheid ontwikkelen. Dat men zozeer wegkijkend, deugdelijke informatie ontkennend, en klokkenluiders demoniserend, de afbraak van de eigen cultuur heeft doorgezet. De islam moet gezien worden voor wat het is, een woestijnroversverdienmodel, dat zich vermomd als religie, maar dat in werkelijkheid is als een aanval op de mens en het menselijke.

Frans
4 jaren geleden
Antwoord aan  Benedict Broere

@ Benedict Broere
“een woestijnroversverdienmodel“
Dat is de spijker exact op zijn kop.
Een pedofiele struikrover heeft destijds een “geloof” bedacht dat naadloos paste bij de criminele levenswijze van een bepaalde lokale groep, al doende die criminele levenswijze “witwassend”, en daar waren wel liefhebbers voor.
En die aldus witgewassen groep was vanwege zijn aard in het bezit van het “geweldsmonopolie”, en oefende heinde en verre een grote aantrekkingskracht uit op alle gajes, uitbreidingssucces verzekerd.
En dat “geloof” wordt dan nu door de (correcte) politiek en de MSM als “het geloof van de vrede” verkocht, en het domme deugende wegkijk volk slikt dat voor zoete koek, terwijl de gewelddadige Islam realiteit inmiddels ook in Nederland al royaal tegen de plinten klotst.
Dat dit niet goed af gaat lopen mag duidelijk wezen.
Ik voorzie, bij ongewijzigd beleid, dan ook een Libanon aan de Noordzee.
En prijs mijzelf gelukkig in een deel van Nederland te wonen waar de “goeie” nog royaal in de meerderheid zijn.

Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord aan  Benedict Broere

@Frans. Al jaren lees en beluister ik, Bill Warner, een emiritus prof in wis- en natuurkunde die na 9-11 de islam is gaan bestuderen. Hij zegt over de islam dat het aanvankelijk weinig succes had, in Mekka had Mo niet meer dan 100 volgelingen, en ook moest hij vluchten, men werd hem zat. Wel, met dat vluchten kwam Mo in Medina en daar wist hij een aantal stammen voor zich te winnen die leefden van het beroven van karavanen. Aldus ontwikkelde hij het verdienmodel van 20% voor Mo en 80% voor de mederovers. En dat werd een doorslaand succes. Tegenwoordig zijn onze ‘volksvertegenwoordigers’ dit verdienmodel aan het importeren, met anbi-status voor de indoctrinatiecentra en het fors faciliteren van de groei ervan zodanig dat naar verwachting eind deze eeuw deze misdadige bestaansvorm de baas is in Nederland. Maar men wil het niet horen, de deugers, het wordt allemaal straf genegeerd of anders gecriminaliseerd. Hier een Duitse mevrouw die jarenlang vluchtelingen heeft geholpen en die uitlegt waarom ze daarmee gestopt is. Ondankbaarheid, leugens, bedrog, geen trek in werken, geen trek in onderwijs, een algemeen totaal negatieve houding. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1000&v=7wztJNRnHeA