Wat heeft Sigmund Freud met Hillary Clinton?

Hillary Clinton is een curieuze mengeling van een van nature kwaadaardig, arrogant kreng en een blinde ideologische opportunist, een product van de Saul Alinsky school. Hoe kon zij zo ‘omhoog vallen’? Toen Bill Clinton zijn ambt aanvaardde vroeg ik mij wel eens af of hij wel de echte president was of die ‘bek op poten’ waarmee hij getrouwd is, die voortdurend het hoogste woord in de pers voerde en ‘à titre personnel’ wel even de Amerikaanse gezondheidszorg zou gaan hervormen.

Sigmund Freud. Afb: wikimedia-commons

Toen de ruimdenkende Bill te vaak zijn toverstokje achterna was gelopen en over de gevolgen daarvan loog tegenover de Senaat, werd Hillary plots een gevaar voor hem omdat zij tijdens haar prille jaartjes in Wellesley – een élitair links ‘liberal arts college’ en één der steenrijke ‘seven sisters’ waar een collegekaart min of meer gelijk staat aan een gespreid bedje voor de toekomst – een waanzinnige ‘thesis’ had geschreven naar de richtlijnen van de communistische hardliner Saul Alinsky. Dat dit niet gepaard ging met enig gezond verstand moge blijken uit het feit dat die ‘thesis’, tijdens de impeachment procedure tegen Bill, hem wel eens de kop had kunnen kosten.

Terwijl iedere ‘thesis’ deel uitmaakt van het publieke domein en vrij ter inzage ligt, stond haar rabiate betoog dermate bol van haat jegens de democratie dat het Witte Huis het bestuur van Wellesley verzocht om deze puur communistische ‘hate-message’ achter slot en grendel te houden! Dat dit linkse élitaire bolwerk voor verwende meisjes daar geen been in zag, spoort volledig met het feit dat later, sinds 2015, ‘transgender vrouwen’ en ‘niet binaire mensen’ ook al toegelaten worden, naast psychopaatjes in spé zoals Hillary.

Inmiddels is Hillary op weg naar een roemloze zonsondergang, maar in haar hoogmoed heeft zij één enorme faux pas teveel gemaakt door het veelbesproken ‘Steele dossier’ te financieren op grond waarvan Trump valselijk beschuldigd werd van samenzwering met de Russen tijdens de 2016 campagne. Na jarenlang ‘onderzoek’ met een prijskaartje van inmiddels US$34 Mln. concludeerde Mueller dat er uiteraard geen sprake was van een samenzwering, noch voldoende bewijs voor Trump’s illusoire ‘obstructie van de rechtsgang’, waaraan ik op 4 april al aandacht gaf in Robert Mueller, wat een tijdverlies!

Maar zoals de schorpioen die op de rug van de kikker meeliftte naar de overkant van de rivier, zijn giftige karakter niet kon onderdrukken, moest Hillary zo nodig in de afgelopen week Trump nog even belasteren naar aanleiding van het voor haar zo teleurstellende Mueller dossier. Hillary’s curieuze gebrek aan introspectie verleidde haar tot de bewonderenswaardig helderziende uitspraak: “ieder ander die zoiets zou uitvreten was al lang aangeklaagd.” Freud sprak in dergelijke gevallen van ‘projectie’, waaraan ik op 27.09.’18 een artikel wijdde: ‘Projectie’ – de favoriete sport in de SJW-politiek’ maar of deze reïncarnatie van de duivel daar nu weer mee wegkomt valt te betwijfelen.

De democraten hebben de naam dat zij geen gelegenheid onbenut laten om zichzelf in de wielen te rijden, maar nu gaat dit waarschijnlijk twee keer in twee weken gebeuren: Eerst brak de obligate linkse hysterie los over het feit dat de conclusie van Attorney General William Barr over het Mueller rapport volkomen overeen kwam met de eigen conclusies van Mueller; het valt allemaal niet mee als je gewend bent om jezelf dagelijks op te draaien naar een climax van haat en woede en plots blijkt dat je je speeltje kwijt bent… Barr gaf geen krimp en alle boze dreigementen over zijn impeachment zijn slechts gebakken lucht waarmee de Democraten zichzelf belachelijk maken.

Maar zij geven niet op in hun wanhoop: Toen Mueller, kort voordat Barr de Senaat persoonlijk informeerde over het Mueller rapport, een niet ter zake doende brief van zijn Trump-hatende medewerkers aan A.G.William Barr ondertekende, waarin zij begonnen te huilebalken over het feit dat de pers – uiteraard dankzij Barr – zo slapjes reageerde op het nutteloze rapport van hun vroegere superster – maar inmiddels de dorpsgek – Mueller, werd die brief uiteraard door zijn links extremistische ‘deep-state’ staf gelekt in een wanhoopspoging om Trump alsnog aan te pakken door nu Mueller voor de Senaat te laten getuigen…. Alsof deze ervaren jurist zichzelf plots zal tegenspreken om deze hysterische kliek een plezier te doen.

Een tweede keer met de billen bloot gaat electoraal pijn doen bij veel gematigde Democraten en zwevende kiezers, want een boemerang komt altijd terug omdat de nieuwe Attorney General William Barr zich logischerwijze afvroeg hoe de vork eigenlijk in de steel zat met de totstandkoming van het ‘Steele Dossier’.

Daarom werd hij meteen staatsvijand #1 van de Social Justice samenzweerders, die in obligate razernij ontstaken hierover, maar diep van binnen met de dag angstiger worden over ‘bijltjesdag’. Want van Obama en Clinton, ex-CIA baas Brenner, ex-FBI baas Comey, ex-FBI N°2 McCabe, ex-National Security baas Clapper tot het niveau van hun assistenten heeft iedereen pakken boter op het hoofd in de totstandkoming van deze ‘coup d’état’

Uiteindelijk is deze farce gefinancierd door Clinton en de Democratic National Committee, maar dat maakt Obama en zijn maffia niet minder medeplichtig. Wat de partijdige Mueller niet deed was aanduiden dat het overgrote deel van de ‘bewijslast’ die hij vond het product was van onethisch en illegaal wangedrag der Democraten. ‘ Wiens brood men eet …’

Wat een ironie! Wat de essentie van deze affaire is en blijft is het feit dat de Russen – juist tijdens het bewind van Obama – erin slaagden zo’n enorme chaos te creëren omdat, juist door Hillary Clinton die alle federale wetgeving brak door een buitenlander als Steele in te schakelen, de Russen in staat gesteld werden om hun sabotage te vervolmaken.

Dat het dan wellicht een beetje te brutaal is om Trump daarvan de schuld in de schoenen te schuiven komt niet op bij zo’n door haar dolle haat gedreven maniak, maar zonder Hillary Clinton was dit drama nooit van de grond gekomen. Dat daarna de ene na de andere ‘deep-state’ samenzweerder God noch gebod respecteerde in hun ijver om Trump het regeren onmogelijk te maken, typeert de mentaliteit der SJW deep state: pure landverraders!

Daarom is het een wonder dat Hillary Clinton nog niet in staat van beschuldiging is gesteld, maar met William Barr is er een nieuwe bezem in het Ministerie van Justitie, dus het is niet slim om hem nog eens op de korrel te nemen, maar Hillary Clinton is ook niet erg slim…

Al 25 jaar geleden gaf zij toe dat zij (veel te) veel geld had verdiend met een handeltje in ‘cattle-futures’, een optiehandel waarbij zij een kans had van één op 31 biljoen om geld te verdienen maar met $ 1.000 het lieve sommetje van $ 100.000 binnenhaalde. Dat zij daarna ook geen belasting betaalde en loog dat het gedrukt stond over dit onvoorstelbare ‘gelukje’ met verhalen dat zij de kranten zo goed had gelezen over deze optiehandel tekent haar brutaliteit. Ook ontsnapten zij en Bill ternauwernood aan de Justitie in het ‘Whitewater schandaal dus haar hierboven geciteerde woorden “ ieder ander die zoiets zou uitvreten was al lang aangeklaagd” zijn wel bijzonder toepasselijk.

Na Bill’s laatste dagen als president zijn de Clintons op een onvoorstelbare manier ‘binnengelopen’ toen Hillary – als Secretary of State – haar positie jarenlang misbruikte door toegang tot Obama en andere spelers in Washington tegen dikke betaling aan te bieden (‘pay to play’); buitenlandse oligarchen stonden in de rij om honderden miljoenen Dollars aan dit corrupte stel aan te bieden, terwijl Bill liefst $500.000 wist te toucheren voor een spreekbeurtje en Hillary de Amerikaans/Canadese uranium voorraden zonder scrupules aan Putin verkocht. Dat zij als Secretary of State een illegale privé-server thuis in de kelder in Chappaqua had staan, in strijd met alle veiligheidsvoorschriften en de ambtseed die zij daartoe gezworen had, is de kers op de taart.

Uiteraard loog zij aanvankelijk dermate hierover dat zij bijkans blauw zag, maar dankzij de ‘Watchdog’ organisatie ‘Judicial Watch’ staat zij nu met de rug tegen de muur, mede omdat zij 30.000 emails vernietigd heeft in een poging om aan de gerechtigheid te ontsnappen. Nogmaals: “ieder ander die zoiets zou uitvreten was al lang aangeklaagd,” en nu blijkt de FBI ook dossiers van interviews met haar ‘kwijt te zijn’. ‘Deep state’ is één corrupt slangennest!

Kortom, zij stond aan de wieg van de Russische ‘collusion’ sinds 2015 en bleef na de verkiezingen de vlammen aanwakkeren uit rancune omdat zij niet kon accepteren dat zij verreweg de zwakste, oninspirerende kandidaat was en, niet te vergeten, de meest gehate vrouw in de USA. Na haar verlies was zij zelfs zo aanmatigend om formeel toe te treden tot de SJW ‘resistance’ die de ‘coup d’état’ hebben voorbereid en gesteund. Deze gnoom heeft praktisch haar hele leven lang gepretendeerd boven de wet te staan en is daarmee weggekomen, maar nu mist zij iedere steun van de corrupte ‘swamp’ waar zij uit gekropen is.

Nu correspondeert haar pretentie dat de president aangeklaagd zou moeten worden niet langer met haar status, die slechts als vergane glorie kan worden geschetst. Voor het eerst na veertig jaren van corruptie en protectie wordt zij binnenkort verantwoordelijk gehouden voor al haar wandaden. Wat zou zij er voor geven als haar Freudiaanse ‘projectie’ ook werkelijk een uitweg zou bieden, maar zo werkt Freud niet en de Amerikaanse Justitie al evenmin. Als met haar de figuurlijke kop van het ‘Swamp-Monster’ eraf gaat gloort er weer hoop voor de mensheid, want de extremistische generatie der millennials, verenigd in de Social Democrats, zijn geen partij voor Trump.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties