Het begint op school

In antwoord op Kamervragen gesteld door de Tweede Kamerleden Wilders, De Graaf en Beertema (PVV) heeft minister Slob van Onderwijs (CU) geantwoord dat hij geen taak ziet voor de overheid om stelselmatige onjuistheden in schoolboeken te weren. Dat geldt dus ook voor grove fouten en valse voorstellingen in schoolboeken. Deze Kamervragen waren namelijk gebaseerd op een persbericht van Likoed Nederland: ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek.’

De Klaagmuur in Jeruzalem. Afb: Pixabay.

Het betrof een VMBO schoolboek van Noordhoff Uitgevers ‘Plein M’. Het boek onderwijst dat Jeruzalem slechts heilig is voor moslims en christenen. Het is ongehoord dat dit boek daarmee verzwijgt dat Jeruzalem veruit de meest heilige plaats voor Joden is. Jeruzalem is een van de twintig oudst doorlopend bewoonde steden ter wereld. De oude Kanaänitische stad is de bakermat van het jodendom en het christendom, en de stad en/of bepaalde plaatsen daarin worden door volgelingen van deze religies en ook door de islam als heilig beschouwd. De Joden zodoende, hebben deze stad oorspronkelijk niet alleen gebouwd, maar gaven aan de stad ook als eersten een status van heiligheid, waarna andere – latere – religies volgden. Het later ontstane christendom en de nog later ontstane islam, ontlenen de heiligheid van deze stad dus aan de Joodse Thora.

Ook beweert het lesboek ten onrechte dat christenen en Joden door de Arabieren “meestal goed behandeld werden”. Zo worden eeuwenlange discriminatie, slavernij en de huidige vervolging van christenen en Joden door Arabieren onder het tapijt geveegd. Dit soort fouten over Joden, Jodendom en Israël zijn niet uniek. In totaal vond Likoed Nederland naar aanleiding van klachten van ouders al meer dan honderd fouten in Nederlandse schoolboeken – waaronder zelfs antisemitische beweringen (zie het eerdere persbericht). Toch ziet minister Slob kennelijk geen reden om in te grijpen. Er is geen taak voor de rijksoverheid, want het weergeven van foutieve geschiedkundige feiten “past bij de autonomie van scholen en de professionele ruimte van leraren”.

Op gespannen voet

De opvattingen van minister Slob lijken op gespannen voet te staan met die van CU-partijleider Segers, die De Telegraaf laat optekenen: ‘Haat en agressie tegen Joden moet in Europees verband de kop in worden gedrukt. ChristenUnie, SGP en het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) roepen de nieuwe Europese Commissie en andere partijen daarom vandaag op om de strijd tegen antisemitisme tot een van de speerpunten te maken de komende jaren’. ”Joden trekken zelfs weg uit Europa en dat op een continent met zo’n ereschuld richting de Joodse gemeenschap. We mogen niet wegkijken”. Er wordt een petitie op internet aangekondigd en de partijen pleiten voor het zwaarder bestraffen van misdaden die voortkomen uit Jodenhaat en meer aandacht in onderwijs voor het gevaar van antisemitisme.

Juist ja…

In 2015 pleitte de ChristenUnie er nog voor om de islam meer ruimte te geven.[1] Diezelfde ChristenUnie werd door het Kabinet op haar wenken bediend, met het krankzinnige toelatingsbeleid, op grond waarvan honderdduizenden moslims (zonder uitzicht of vaardigheden m.b.t. zelfredzaamheid in onze maatschappij) ons land binnenkwamen. Het logische gevolg: antisemitisme neemt hand over hand toe en Joden trekken weg uit ons land. Allicht weet de CU-leiding even helemaal niets meer van het Volkskrant-artikel, anders zou er vandaag in de krant hebben gestaan: ‘ChristenUnie bedondert het electoraat’. En misschien moet dat er alsnog wel in.

Als mensen die zich ‘christenen’ noemen, zonder gêne ronduit staan te liegen dan zijn het in ieder geval geen christenen die de Bijbel wel eens hebben gelezen of het Nieuwe Testament hebben begrepen. Dan zijn het een stelletje lapzwansen, dolende volksmenners, die totaal geen belang stellen in het volk of onze natie.  

Die moeten eens een deugdelijke opleiding volgen op een school waar de leerboeken van Noordhoff en consorten bij het oud papier liggen.


[1] Volkskrant, 20 november 2015: ‘ChristenUnie-Leider: geef islam de ruimte’.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Heniusz
5 jaren geleden

Ook “Cultuur onder vuur” doet hier onderzoek naar. De resultaten stemmen bepaald niet vrolijk. Linkse politiek correcte deugdrammerij zonder inhoud.