Tables are turning

Amerika-volgers hoeven alleen de dagelijkse uitspraken van Democratische politici en hun fanatieke aanhangers te lezen om een gewogen indruk te krijgen van het verziekte politieke klimaat in de Verenigde Staten van Amerika. Wat die allemaal uitkramen over abortus, klimaat, migratie en hun president doet de maag omdraaien. Zoals gebruikelijk zijn die uitspraken feitenvrij, emotioneel geladen, onrealistisch en anti-Trump om het afzettingsverhaal wat vlees aan het bot te geven.

Afb: wikimedia-commons / DonkeyHotey

Was de hoorzitting van rechter Kavanaugh al een staaltje imago bevlekking waar de KGB en Stasi jaloers op konden zijn, die trend probeerden de Democratische leden van het House of Representatives door te trekken tijdens de hoorzitting van de Attorney General (AG) Barr. Het doel was om de niet-geredigeerde tekst van het Mueller eindrapport in handen te krijgen om alsnog munitie te vinden voor het starten van een afzettingsprocedure van Trump. De AG weigerde om aan het verzoek van de commissie te voldoen omdat in het Mueller rapport informatie van de betreffende Grand Jury is opgenomen en het wettelijk verboden is om die informatie te openbaren. Dat is de reden om een niet-geredigeerde versie van Muellers eindrapport aan het Congres te geven. De Democraten slaagden tijdens de hoorzitting er niet in om Barr op de knieën te dwingen en zijn verklaring te ontrafelen. In tegendeel, hij kondigde een diepgaand onderzoek naar de oorsprong van het discutabele Steele dossier aan.

Wij willen het niet-geredigeerde rapport!

Om toch hun zin te krijgen stemde de meerderheid van de verantwoordelijke House Judiciary Committee er inom AG Barr in contempt te houden. De House Judiciary Committee wil dus dat Barr de wet overtreedt. Door imago beschadiging, ondergraven van de geloofwaardigheid van Barr proberen de Democraten om het door hem aangekondigde onderzoek kalt te stellen. Als reactie op de Democratische pogingen heeft Trump voor de eerste keer in zijn nu twee jaar durende teneur gebruik gemaakt van zijn presidentiële privilege om een niet-geredigeerde versie van het rapport aan het Congres te geven. Het is overigens niet de eerste keer dat een Amerikaanse president die stap heeft gezet. Clinton heeft dat middels de toenmalige AG Janet Reno in 1996 ook gedaan.

Voor de neutrale waarnemer van het politieke steekspel op de trappen van het Congres is het duidelijk dat de Democratische stappen te maken hebben met het feit dat de Special Counsel Trump heeft vrijgepleit van een samenzwering met Moskou en de angst dat Obama machinaties om Clinton het Witte Huis in te krijgen zullen worden blootgelegd. In een interview legde Barr uit dat de Mueller SC geen nader onderzoek heeft gedaan naar de handelingen van overheidsinstanties noch van topfunctionarissen van overheidsinstanties. Daarmee doelde Barr op de verzamelde inlichtingensamenleving en topfunctionarissen als Comey, Brennan, Clapper, Strzok, Page, James Baker, Bruce Ohr en zijn echtgenote etc. Volgens hem is het onverteerbaar dat overheidsinstanties hun bevoegdheden overschrijden en zonder te worden gecorrigeerd Amerikaanse burgers gaan onderzoeken. Daarom acht hij een afzonderlijk onderzoek noodzakelijk naar de activiteiten die hebben geleid tot samenstelling en verspreiding van het Steele dossier naar het liberale deel van de media. Barr heeft inmiddels stappen ondernomen om dat onderzoek te starten. Een van zijn beste aanklagers, John Durham uit Connecticut, kreeg de opdracht een diepgaand onderzoek te doen.

Naast Barr´s besluit “to investigate the investigators”  loopt deze maand een onderzoek ten einde van de Inspector General Michael Horowitz, de waakhond van Justitie, naar de FISA aanvragen om Carter Page fysiek en virtueel te kunnen observeren en het Steele dossier. Horowitz heeft zich in zijn onderzoek geconcentreerd op de activiteiten van de FBI, ontwikkelingen die hebben geleid tot het samenstellen en lekken van het Steele dossier, geloofwaardigheid van de opsteller Christopher Steele en de rol van de Democratische Partij en de Clinton verkiezingscampagne. De Democraten zullen een hele kluif hebben aan deze Michael Horowitz, een Obama functionaris, om de resultaten van zijn onderzoek in een kwaad daglicht te stellen.

Horowitz is ook de man die de ontwikkelingen heeft onderzocht rond Clintons misbruik van haar privé server voor het berichtenverkeer van geclassificeerde overheidsinformatie. Hij is degene die de Strzok-Page informatie ontdekte waarin regelmatig de FBI afkeer voor Trump tot uiting kwam en sprake was van een verzekeringsoptie om een verkiezingswinst van Trump te voorkomen. De IG bekritiseerde sterk Comey´s uitspraak in juli 2016 om de DOJ te adviseren Clinton voor het geconstateerde misbruik niet te vervolgen,

De corrupte inlichtingen samenleving

De FBI heeft bevestigd dat zij in de aanloop naar de verkiezingsdag inderdaad in de Trump verkiezingscampagne is geïnfiltreerd om schadelijke informatie over Carter Page te verzamelen en informatie om onbevestigde informatie in het Steele dossier te kunnen onderbouwen. Die infiltratie operatie droeg de naam “operation Crossfire Hurricane”. In rechtbank documenten staat dat de FBI die bronnen betaalde voor hun informatie. Een van de infiltranten was Stephan Halper, die tijdens zijn onderhoud met Papadopoulos in Londen werd ondersteund door een FBI agente opererend onder het alias Azra Turk. Binnen de inlichtingengemeenschap wordt deze dame getypeerd als honeypot[1], die vermoedelijk ook gelieerd was metde Turkse veiligheidsdienst en CIA. Een derde infiltrant werd geïdentificeerd als Gennadiy Vasilievich Vostretsov, die anti-Clinton informatie aangeboden zou hebben.

Ook is naar buiten gekomen dat leden van de FBI door de media werden “omgekocht” om gevoelige informatie over Trump c.s. naar hen te lekken. Met die informatie wilden de media hun nummer een onderwerp: de Trump-Moskou samenzwering als vertrekpunt voor een afzettingsprocedure, aannemelijk maken. Het lijkt er op dat publicatie van het Steele dossier door het liberale deel van de media zoals Buzzfeed het bewijs van die corruptievorm is. Mueller´s onderzoek heeft een aantal grote gaten geschoten in de beweringen die zijn opgenomen in het Steele dossier, waardoor in hoge mate kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de rol van de FBI bij de samenstelling en publicatie van het dossier. Bovendien werden diverse media bronnen gedwongen om hun berichtgeving te herzien. De media-FBI corruptie is een nieuwe bevestiging van de onbetrouwbaarheid van een deel van de media.

De informatie over de onderstaande hoofdpersonen is in de loop van de achterliggende twee jaar door meerdere bronnen bevestigd. Opgelijnd ziet het er als volgt uit

James Comey. Afb: Flickr
  • James Comey. Comey was en is te beschouwen als een fervente Obama loyalist, die geprobeerd heeft om de FBI te transformeren in een politiek instrument voor het realiseren van de doelen van de Democratische Partij. Comey heeft vanaf het moment dat duidelijk werd dat Trump de Republikeinse presidentskandidaat zou worden, geprobeerd om de kansen van Trump te marginaliseren en die van Clinton te optimaliseren. Bij dat streven is hij tenminste drie keer buiten zijn bevoegdheden getreden en heeft zelfs de wet meer dan een keer geschonden. Bewezen is dat hij een aantal keren onder ede gelogen heeft o.m. over het gegeven dat het Steele dossier niet de basis was voor de vier FISA verzoeken; over het onderhoud met Clinton over haar servermisbruik, voordat hij DOJ zou adviseren haar niet aan te klagen. Een verklaring in tegenspraak met zijn rapportage daarover. Hij heeft erkend gevoelige informatie over Trump via een tussenpersoon te hebben gelekt naar de media. Zoals een collega het verwoordde:” Lekken is voor Comey geen onbekend instrument om te bereiken wat hij voor ogen heeft”. Hij bevestigde tijdens een van zijn hoorzittingen dat de voormalige AG Loretta Lynch en Bill Clinton geprobeerd hebben het FBI onderzoek naar het ongeoorloofde E-mail gebruik van Clinton te beïnvloeden resp. in een andere voor Clinton aangenamere richting te sturen. Hij blijkt ook de bedenker te zijn van operation Crossfire Hurricane. Het heeft er alle schijn van dat zijn principes en modus operandi worden gesymboliseerd door de titel van zijn boek “Truth, Lies and Leadership”.
  • MacCabe heeft gelogen tegen overheidsonderzoekers toen hij verklaarde niet te hebben gelekt naar de media. Volgens het onderzoek van IG Horowitz dat uiteindelijk tot zijn ontslag heeft geleid, was hij “…a central player in the FBI investigations of Hillary Clinton, Russian election interference, and potential Russian ties to the Trump campaign…. Op 30 maart 2018 meldden sociale media platformen dat McCabe niet een keer maar tenminste vier keer gelogen heeft: tegen Comey, tegen Office of Professional Responsibility, en twee keer onder ede tegen de inspector general, Michael Horowitz, Dat McCabe en Comey niet eens moeite deden om hun anti-Trump en anti-Republikeinen opstelling te verbloemen, blijkt uit het honoreren van een verzoek van de topdemocraat bij de Senate Judiciary Committee, Senator Patrick Leahy gesteund door de latere wegens seksuele intimidatie opgestapte Senator Al Franken, om een onderzoek naar AG Sessions te starten. In een brief aan Comey hebben beide senatoren de FBI verzocht (gedwongen) om alle contacten die Sessions zou hebben met Russen na te gaan en te onderzoeken. Volgens ABC News hebben bronnen bevestigd dat McCabe in opdracht van Comey in maart 2017 een onderzoek heeft gestart naar AG Sessions.
  • John Brennan is zoals de eerder genoemde FBI functionarissen, eveneens sterk gepolitiseerd en anti-Trump. Volgens de altijd goed geïnformeerde en altijd informatie controlerende Paul Wood van de BBC was en is John Brennan the key player in the anti-Trump movement. Brennan zou het dossier over de vermeende activiteiten van Papadopoulos op Comey’s bureau gegooid hebben en hebben geëist: “Onderzoek Trump!” Wood berichtte op 14 januari 2017 (een week voor de inauguratie van Trump) dat de CIA op 31 juli 2016 een Task Force (TF)[2] had samengesteld om eventuele Russische geldstromen naar de Trump campagne boven tafel te krijgen. In die Task Force zaten vertegenwoordigers van de CIA, DOJ, FBI en Economische Zaken, Director of National Intelligence en National Security Agency (NSA). De belangrijkste Inlichtingendiensten zaten dus aan. Volgens Wood werd die beslissing genomen na ontvangst van een tape waarop blijkbaar gesproken werd over een Russisch geldstroom naar de Trump campagne. De tape kwam uit een van de Baltische Staten. Mocht de TF toch niets vinden dan was onder het motto “waar rook is, is vuur” het doel om Trump te besmeuren toch bereikt en zou Clinton genoeg munitie in handen hebben om het verloop van de verkiezingen naar haar hand te zetten. Vanuit die invalshoek is het begrijpelijk dat Brennan maandenlang hardnekkig heeft volgehouden dat het Steele dossier een juiste weergave was van de ontwikkelingen die hebben geresulteerd in de instelling van de SC.
  • James I made a mistake, but did not lie” Clapper pleegde meineed toen hij voor het Congres verklaarde dat de NSA geen informatie over Amerikaanse staatsburgers op een heimelijke manier verzamelde. Hij loog en pleegde meineed toen hij voor het House Comité verklaarde het Steele dossier met niemand en zeker niet met journalisten te hebben gedeeld. Toen hij met bewijzen werd geconfronteerd, zong hij ineens een ander liedje en verklaarde dat hij met Jake Tapper van CNN en vermoedelijk ook met andere journalisten over de inhoud van het Steele dossier heeft gesproken. Volgens onbevestigde bronnen heeft hij begin januari 2017 informatie uit de geclassificeerde briefing aan Trump en Obama over het Steele dossier gelekt naar CNN journalist Jake Tapper. Die informatie is verwerkt in een januari 2017 artikel van Tapper. Dat artikel veroorzaakte een sneeuwbal effect van insinuerende artikelen over een mogelijke samenzwering. Er is bewijs dat Clapper contact heeft opgenomen met CNN reporters Evan Perez en John Sciutto na de briefing en voor het Tapper artikel. Kort na publicatie van het Tapper artikel besloot Buzznews om het 35 pagina dikke Steele dossier te verspreiden en refereerde naar het Tapper artikel[3].

Destabilisatie van binnenuit

De Obama loyale inlichtingensamenleving heeft gezworen om de Amerikaanse samenleving te beschermen tegen staten, instanties en personen die er op uit zijn om de Amerikaanse samenleving van buitenaf te destabiliseren. De verplichting om de Amerikaanse samenleving tegen binnenlandse destabiliserende krachten te beschermen, hebben ze gezien hun acties uit hun takenpakket geschrapt. Want die binnenlandse destabiliserende (f) actor waren zij zelf, maar ze zullen nu met de billen bloot moeten. Het gevolg van het Horowitz onderzoek kan resulteren in disciplinaire maatregelen voor de betrokken overheidsfunctionarissen; die van Durham leidt tot gevangenisstraffen. De betrokken topfunctionarissen uit de Inlichtingensamenleving zijn al begonnen elkaar de schuld te geven. Op de website www.restate.com staat een publicatie van FoxNews dat goed geinformeerde bronnen beweren date een “ late-2016 email chain indicated then-FBI Director James Comey told bureau subordinates that then-CIA Director John Brennan insisted the (Steele) dossier be included in the intelligence community assessment on Russian interference, known as the ICA”.

Vanzelfsprekend ontkent de club van Brennan deze lezing en verklaarde dat het juist Comey was geweest die nadrukkelijk erop aandrong om teksten uit het onbetrouwbare dossier op te nemen in de briefing aan de gaande en komende president. Volgens die lezing hadden juist Brennan en Clapper dat willen voorkomen. De vraag is dan waarom Brennan twee jaar lang de echtheid van de informatie in het Steele dossier heeft onderstreept en herhaaldelijk daarnaar heeft verwezen om zijn bewering kracht bij te zetten dat Trump niet de president is die de USA nodig heeft en zo snel mogelijk afgezet moest worden. Trey Gowdy die het hele circus van dichtbij heeft kunnen volgen en inzicht in officiële rapporten en rapportages heeft gekregen zegt “Comey has a better argument than Brennan, based on what I’ve seen”.

  “Those who cried the loudest about leaking, collusion, lying, and obstruction are themselves soon very likely to be accused of just those crimes”.  Van der Gijp zou zeggen “lekker man”.


[1] Aanduiding voor een vrouwelijke agent die een lid van de doelgroep (in dit geval Trumps inner circle) moest verleiden en in diskrediet brengen om de gewenste inlichtingen/informatie te krijgen.

[2] De TF  is samengesteld uit functionarissen van de CIA; FBI; Financiën, Justitie, DNI en NSA.

[3] Zie artikel op de website www.worldnews.com op 23 maart 2018.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties