Het ‘Geweten van Europa’ draait door

Ons nationaal grondjuweel heeft onlangs opnieuw bevestigd dat zijn historische kennis op het niveau van de gemiddelde brugklasser ligt. Dat ik bepaald geen enthousiaste aanhanger ben van onze Frenske, heeft de bezoeker van de Stapal uitgebreid kunnen lezen in de artikelen “De klusser van Brussel” en het vervolg daarop met de titel “De tussel van Brussel”. Gelukkig sta ik daarin niet alleen.

Sinds twee Millennia?

Afb: screenshot Youtube

Bij het scannen van een aantal websites stuiterde ik op een video op de website www.danisch.de waar Frenske met een zelfgenoegzame trek op het gezicht (zie de afbeelding genomen tijdens de uitzending) op de vraag “gehört die Islam zu Europa” het stuitende antwoord uit zijn mond liet rollen: “seit 2000 Jahren”. Die uitspraak werd door een schare irritant onwetende personen met luid handgeklap begroet. Ook de ondervraagster keek tevreden de camera in. Tweeduizend jaar! Dat uit de mond van een persoon die kennis van zaken heeft, hoorde je haar denken. Tweeduizend jaar. Die opmerking komt uit de koker van de man die iedereen die zijn mening en visie niet uitdraagt voor dom verslijt; die globalisme en diversiteit als ideale kompasrichtingen beoordeelt voor de toekomst van Europa en zich regelmatig te buiten gaat aan feitenvrije uitspraken en demagogie[1]. Een persoon die herhaaldelijk zijn narcistische instelling bevestigt waarin arrogantie en betweterigheid speerpunten zijn.

Tweeduizend jaar. Zelfs Islamieten bevestigen dat de Islam pas in de zevende eeuw op het Arabische schiereiland het levenslicht heeft gezien. Een deel van Europa maakt pas kennis met de islam toen Moren van het Umayyad Kalifaat (661-740) het Iberische schiereiland opdenderen en hun zegetocht ten noorden van de Pyreneeën bij Poitiers wordt gestuit. Binnen die historische context is de islamiet geen tweeduizend, maar slechts 1400 jaar een bekende in Europa. Frenske vergist zich dus en dat is niet de eerste keer dat hij vanuit zijn narcistische instelling het gehoor maar wat op de mouw speldt. Om te voorkomen dat Frenske in de nabije toekomst zijn hoofd weer in een islamitisch wespennest gaat steken door historische onjuistheden te verkondigen, een korte weergave van de relatie Christendom-Islam.

Christendom als vertrekpunt voor de  Islam

De zaken moeten vanuit historisch opzicht juist worden omgedraaid: het christendom behoort al millennia bij het Arabisch schiereiland. De Arabische geschiedenis kan met die relatie als vertrekpunt gesplitst worden in een pre-islamitische periode of djahiliyya (dwaasheid) (<632) en een islamitische periode (> 632). Vanzelfsprekend wordt door moslims[2] meer de nadruk gelegd op de zegeningen van de tweede periode waarin arabisering en islamisering hand in hand zijn gegaan en een deel van het westen decennia en/of eeuwenlang onder Arabische heerschappij geraakten. De pre-islamitische periode concentreert zich aanvankelijk op ontwikkelingen in het zuidwestelijke deel van het Arabische schiereiland, vervolgens op het gehele Arabische schiereiland en noordelijke periferie.

De samenleving op het Arabisch schiereiland wordt in die pre-islamitische periode gekarakteriseerd door koninkrijken, rondtrekkende Bedoeïenen[3] en in de 3de eeuw migratiegolven over het Arabische schiereiland. Die stammen – wel of niet verenigd in een koninkrijk – belijden in eerste instantie een heidens georiënteerde polytheïstisch religie[4], die vanaf 800VC tot de introductie van de Islam door intensieve contacten met afstammelingen van de Hebreeër Jacob deels wordt vervangen/aangevuld met een eigentijdse interpretatie van het christendom (Jacobisme in het noordelijke deel van het schiereiland en Judaïsme in het Arabische kerngebied in het zuiden van het Arabische schiereiland). Die religieuze richtingen worden in de zevende eeuw op een gewelddadige manier vervangen door de Islam.

Voor het begin van de christelijke jaartelling ontstaat een sterke relatie tussen Hebreeuwse handelaren en Arabische Bedoeïen die gematerialiseerd wordt in de bekering van de Bedoeïenen tot het Judaïsme,in landbouw d.m.v. irrigatie en uitbouw van vruchtbare plaatsen(oase) tot handelsposten. Omdat de beginselen van die geloofsrichting sterk appelleren aan de karakteristieken van het woestijnvolk, laten de bedoeïenen zich snel bekeren. Door de samenwerking van Hebreeërs, en Bedoeïen wordt het Arabische schiereiland door de verschillende west-oost en noord-zuid lopende karavaan routes toegankelijker en verspreid het Judaïsme zich over het Arabische schiereiland.

Bij de weergave van het ontstaan van de heerlijkheden van de Islam blijken nogal wat historische onduidelijkheden, beter gesteld onjuistheden, in de geschiedschrijving van deze ideologie geslopen te zijn. Vooral bij de invulling van het leven van Mohammad kunnen nogal wat, laten we het mild stellen, verschrijvingen ontdekt worden. Mohammed zou het levenslicht gezien hebben in Mekka, maar op oude landkaarten van het Arabisch schiereiland is geen Mekka te bekennen. De oudste bekende weergave van het Arabisch schiereiland is van de hand van de Griekse geograaf Ptolemaeus (2de eeuw) en Vidal de la Blache stelde op basis van die kaart in 1896 een landkaart samen van oude handelsroutes in de pre-islamitische Arabische periode. Geen Mekka te bekennen en dan ontstaat er nog een probleem: identificatie van plaatsen waar zich de gebeurtenissen rond de stichting van de islam afspelen. Voor het willen en kunnen begrijpen hoe en waar Islam en Koran verschenen zijn, is de geschiedenis van het pre-islamitische Arabië in de zevende en achtste eeuw een randvoorwaarde. Artikelen op de website http://nl.crc-resurrection.org kunnen daarvoor als routeplanner gebruikt worden.

Domheid manifesteert zich op ongewenste momenten

Frenske denkt dat hij onaantastbaar is en zijn uitspraken altijd de geur van wijsheid uitwaaieren. Wanneer men de tijd heeft, de moeite neemt en het doorzettingsvermogen bezit om de man op zijn route binnen het EU hoofdkwartier in Brussel op de voet te volgen, komt tot de ontdekking dat hij op ongewenste momenten de domste uitspraken doet. Of het nu om de uitspraak draait dat nationalisme niets met patriottisme te maken heeft en globalisme wel, uitspraken over het polariserend karakter van anderen, omdat ze het niet met hem eens zijn; de vergelijking van diversiteit met een potje roerei, de strekking van zijn uitspraak dat meer dan 50% van de Europa binnentrekkende migranten geen vluchteling zijn, de feitenvrije uitspraken o.m. over de rol van Gulen bij de mislukte coupe in Turkije. Er is altijd een opening om hem op zijn nummer te zetten.

Vanuit die 2000 jaren uitspraak invalshoek is het niet eens meer verrassend dat hij geen uitspraken doet over het antisemitisme door moslims in West-Europa, de Jodenhaat in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook houdt de Frens zijn lippen stevig op elkaar over bloedige mondiale vervolgingen van Christenen en het vernietigen en vernielen van christelijk erfgoed en kerken in verschillende westerse landen.

Blijkbaar mag je met de Paus als lichtend voorbeeld als goede katholiek niet, een islamiet niet tegen de haren instrijken en is het toegestaan om het historische beeld naar de gewenste uitspraak toe te corrigeren.


[1]  De manier om de luisteraar van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het “gezond verstand” en de “logica” van een persoon. Demagogie is niets anders dan leugens vertellen.

[2]Niet alle moslims zijn islamisten/islamieten, laat staan gewelddadig; echter alle islamisten/islamieten, ook zij die gewelddadig zijn, zijn moslims…slechte, kwaadwillende moslims zijn ook moslims, omdat ze zich op alle bronnen van de islam beroepen, en met een beroep op hun geloof wereldwijd moslims aan de politieke islam willen onderwerpen. Bovendien nemen de belangrijkste islamitische autoriteiten geen afstand van het idee dat terroristen geen moslims zouden zijn” (Hirsi, 2019)

[3]Zij die leven in een half droge woestijn”; een kameel en later schapen houdend van oase naar oase rondtrekkend nomaden volk.

[4] Iedere stam en/of clan verheerlijkt gerelateerd aan de kenmerken van hun leefomgeving een aantal favoriete “goden


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Godefroy France
5 jaren geleden

DIT VOLKSVERLAKKEND BRUINHEMD MET GOEBELIAANSE TEKSTEN IS DUS HET AANSTAANDE OPPERHOOFD VAN ADOLFS NATTE DROOM

DAS DRITTE REICH,,,,,,,,,,,,DEZE ANTISEMIET MAAKT EUROPA “JUDENREIN”