RTO

De reactie op de aanslag in Christchurch, Nieuw Zeeland, bewijst opnieuw hoe diep de hypocrisie zich in het culturele fundament van de Westerse Wereld heeft ingevreten. Huilende Westerse mensen bij moskeeën, woorden van medeleven door politici en beroemdheden, kaarsen, verwijten en beschuldigingen. Het kon allemaal niet op. Het opmerkelijkste was dat het vaak personen zijn die anderen uitmaken voor racist, fascist, discriminant etc. maar door hun gepreek van de moreel verheven kansel zelf niet meer inzien dat ze anderen uitschelden voor zaken en dingen die ze zelf achteloos routinematig doen.

Afb: Walter Baxter

Het zijn personen die zich schaars maken, akelig stil blijven, geen oor en oog hebben voor de vervolging van christenen in de rest van de wereld. Een vervolging die met de stilzwijgende instemming van de westerse wereld dramatische vormen heeft aangenomen en zich sneller dan gewenst in een apocalyptische richting beweegt. Aan de blanke genocide in Zuid Afrika en Zimbabwe zijn kilometers papier besteed, maar het heeft in de moreel verheven delen van de westerse wereld nauwelijks tot enig ophef geleid. Moslims bendes met leden uit het Midden-Oosten en het Indisch subcontinent konden in het Verenigd Koninkrijk verkrachtend en moordend decennia hun gang gaan. Politie en Justitie bang om van racisme en discriminatie te worden beschuldigd, knepen voortdurend één en herhaaldelijk zelfs twee ogen dicht. Tjonge, wat waren die Nederlandse politici en media verontwaardigd en hoe hard riepen ze niet om adequate maatregelen. Niet gehoord? Het zijn ook blanke slachtoffers en de daders moslims en donker gekleurde mensen die eeuwenlang door die blanken zijn geknecht, dus het mag. Sterker het moet. Moslims die andere moslims die niet willen buigen voor de extreme belijdenis van de Koran, een kopje kleiner maken. Who cares? Waarom zouden we daaraan energie, tijd en geld besteden. Die moslims zullen wel een aanvaardbare reden voor het uitmoorden van hun minder extreme geloofsgenoten hebben gehad.

Vanuit zijn verheven positie binnen de samenleving vertelde een gehumaniseerde politiek correcte robot meelevend Nederland een paar dagen geleden “Een weerzinwekkende daad van iemand die verblind is door intolerantie en vreemdelingenhaat. Het is onbegrijpelijk dat mensen die op vreedzame wijze hun geloof belijden op brute wijze worden vermoord. Nederland leeft intens mee met de slachtoffers en nabestaanden”. De christenen die om de hoek door leden van dat vreedzame geloof in elkaar gerost, aangerand en opengereten worden, omdat het geloof dat van de dader eist, kan niet rekenen op zoveel woorden van medeleven. Die daden worden afgedaan met de kennisgeving dat er weer een daad is gepleegd door een verrassend verward persoon.

Begin 2019 heeft de organisatie Open Doors[1] een geactualiseerde ranglijst christenvervolging gepubliceerd. Gelet op de oorverdovende stilte in Den Haag en diverse Nederlandse bisdommen, is die lijst vermoedelijk niet in de diverse werkruimtes van onze politieke partijen noch in die van de hogere kerkfunctionarissen terecht gekomen. Blijkbaar ook niet in het Vaticaan. Ik heb de paus geen woord over die vervolgingen horen zeggen, wel over aanslagen op moslims waarbij hij vooral de indruk wilde wekken dat de blanke mens daarvoor verantwoordelijk zou zijn. De lijst samengesteld op basis van de resultaten van eigen onderzoeken, onderstreept dat in bijna de helft (73) van de onderzochte 150 landen christenen vanwege hun geloof het lijdend voorwerp zijn van zware, zeer zware of extreme vervolgingen. Aantal, frequentie en intensiteit van die vervolgingen blijven stijgen. Geschat wordt dat begin 2019 één op de negen christenen wordt vervolgd en in de 50 landen die op de lijst zijn opgenomen, worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Laat dat even bezinken: 245 miljoen! Westerse christenen laten hun geloofsgenoten buiten Europa in hun sop gaar koken en sluiten iedere nacht tevreden de ogen.

Hoewel de vervolging van christenen in de islamitische wereld nog nooit zo erg geweest als nu, besteden politici, kerkelijke autoriteiten en media er nauwelijks aandacht aan. Bang om te worden beschuldigd van racisme en discriminatie. Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. Men schat dat er jaarlijks rond de 110.000 christenen enkel en alleen vanwege hun geloof in moslimlanden worden vermoord, honderdduizenden anderen worden mishandeld. In het Midden–Oosten kan men dat straffeloos doen en gezien de ontwikkelingen in West- en Noord-Europa blijkbaar ook op dit continent.

Aan het begin van de 20ste eeuw was 20% van de bevolking in het Midden-Oosten christen, dat percentage is in het huidige millennium gekrompen naar 5%. Overal verdwijnen christenen om plaats te maken voor moslims. In Turkije is het aantal christenen van twee miljoen teruggelopen tot 85.000; in Libanon is vooral door de weerzinwekkende inspanningen van de terreurgroep Hezbollah is het volume gedaald van 55% naar 35%; in Syrië bestond de helft van de bevolking uit christenen, nu nog mar 4%; in Jordanië is het volume van 18% afgegleden naar 2% en in Irak worden ze massaal het land uitgejaagd. In Iran zijn na de komst van de Ayatollah Khomeini alle christelijke scholen gesloten. Israël is in het Midden-Oosten het enige land waar Joden, moslims en christenen vrij zijn om hun godsdienst uit te oefenen, zonder vermoord te worden. Volgens het Israëlische bureau van Statistieken, is het volume van 34.000 christenen in 1949 gegroeid naar 163.000 in 2019.

Niet alleen in het Midden Oosten en in het zuidelijke deel van Afrika worden christenen vervolgd en uitgemoord. Het Indische subcontinent[2] heeft zich geschaard achter deze bedenkelijke ontwikkeling. Extremistische Hindoes schromen niet christenen te vermoorden en politie en justitie doen weinig of niets om hen te beschermen. Nadat een non was verkracht stonden agenten vriendelijk te praten met één van de mannen die haar hadden verkracht. Toen ze aangifte wilde doen, waarschuwde de politie haar voor de gevolgen. Achteraf bleek 2017 op het Indische subcontinent een topjaar te zijn geweest. Hoewel meer dan 600 incidenten werden gemeld, zou het werkelijke aantal veel hoger liggen. In India werden acht christenen vermoord om hun geloof; 635 christenen werden zonder vorm van proces gearresteerd; bijna 24.000 christenen werden aangevallen en 336 christenen werden gedwongen hun huizen te verlaten. De Indiase overheid doet geen enkele poging om aanvallen van radicale hindoes op religieuze minderheden als christenen te stoppen. Sterker nog, de Indiase overheid wil dat alle niet-hindoes voor 30 december 2021 bekeerd zijn tot het hindoeïsme. Het gaat om 64 miljoen christenen.

Als een olievlek verspreidt de vervolging van christenen zich over de wereld. Laos, Vietnam, Afghanistan, Filippijnen, Indonesië, Kenia, Centraal Afrikaanse Republiek, Ivoorkust, Soedan, Niger, Somalië, Eritrea, Libië, Marokko en op relatief beperkte schaal tegenwoordig ook in westerse landen als de USA, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Zweden en Duitsland. Ter onderbouwing van hun daden wordt herhaaldelijk de belangrijke hadith (islamitische overlevering) van Boechari uit de binnenzak getrokken: “Islam is er om te heersen en niet om beheerst te worden”. De Koran en de handelingen van Mohammad wiens daden door alle moslims gevolgd moeten worden, stellen dat de Jihad, de heilige oorlog, de plicht is van elke moslim. Wie de jihad afwijst is een afvallige, niet langer een moslim en daarmee zelf een doodskandidaat. Alle niet-islamieten moeten worden gedegradeerd tot dhimmi´s.

Persoonlijk belijdt ik geen enkele geloofsrichting en vaak prijs ik me daarvoor gelukkig. Geweldsdaden die door welke geloofsrichting ook worden gedaan, werp ik verre van mij. Het zijn altijd onschuldige, machteloze mensen die daarvan het slachtoffer worden en de ellende die het bij nabestaanden veroorzaakt, heb ik persoonlijk moeten ervaren. Het westen denkt zich uitermate tolerant te moeten opstellen tegenover de volgers van de Islam door het lijden van 245 miljoen niet-Europese christenen bewust te negeren en onder de tafel te schuiven. Door het niet helder benoemen van de schandalige vervolgingen van christenen in het Midden-Oosten, Afrika, Indische subcontinent en Zuidoost Azië maken ze zich niet alleen schuldig aan discriminatie door het leed van de volgers van de ene religieuze geloofsrichting boven die van een andere geloofsrichting te stellen, maar ook van racisme.

Tientallen moslims worden om hun religie vermoord en de westerse wereld loopt uit om zijn (overigens terechte) medeleven op verschillende manieren te tonen, maar het westen verzwijgt, negeert de verschrikkelijke vervolging van 245 miljoen christenen. Voor zo´n hypocriete opstelling en instelling past maar een afkorting RTO. In goed Haags Rot toch Op.


[1] De organisatie steunt christenen die wereldwijd vervolgd worden om hun christelijke geloof o.m. door praktische hulp te geven in de vorm van traumazorg  en noodhulp.

[2] Pakistan, India, Bangladesh.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

Zoals wij gisteren konden zien misbruiken cynische en volstrekt harteloze linkse activisten terrorisme slechts om hun politieke tegenstanders te attaqueren, daarbij gaan zij zelfs zover dat critiek op hun idées-fixes juist aanslagen zoals in Utrecht in beweging zou zetten….

Dat deze idioten enige empathie met opgejaagde en vervolgde christenen zouden kunnen voelen is uitgesloten; ik begrijpt het nu wel. Hoog tijd voor wat psychoanalyse : Freud noemde dit projectie.