Alle leugenaars op een rijtje.

Op 13 maart brengt het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hun rapport uit over de vermeende opwarming van het klimaat dat, op voorhand, kritiekloos voortborduurt op valse aannames van het gepolitiseerde, activistische IPCC over het klimaat, die botsen met hun eigen, eerdere onderzoek. Daarom is het relevant te kijken naar eerdere formele rapportages van het PBL en het IPCC, voordat beide instanties werden overgenomen door onscrupuleuze activisten. In 2013 meldde het IPCC namelijk dat de opwarming van de aarde was teruggelopen en dat hun prognoses bezijden de waarheid zaten in een trend die al minstens vijftien jaar gaande was!

Afb: pixabay

Medio 2013 analyseerde ‘the Economist’ een rapport van het PBL gebaseerd op een onderzoek onder 6550 ‘klimaat experts’, waarvan 1868 een reactie gaven ( rond de 28% van alle betrokken deelnemers, die per se geen wetenschappers waren, zoals blijkt)). Dit onderzoek was vergelijkbaar met dat van de American Meteorological Society (AMS) in diezelfde periode, zowel in omvang als in respons, gericht op de periode na 1950. Van de ‘Nederlandse’ antwoorden luidde 66% ( dus slechts 18,5% van alle betrokken ‘klimaatexperts’) ‘dat er sprake was van opwarming van de aarde en dat mensen daar de overgrote schuld aan droegen’. De rest vond dat dat absoluut niet het geval was maar, hoe dan ook, de valse pretentie van het duo pathologische leugenaars Obama & Gore dat ‘science was settled’ en 97% der wetenschappers achter deze stelling van de IPCC stonden, werd in vlammen afgeschoten met de conclusie, volgens Bartjes, dat slechts rond de 18,5%.der respondenten überhaupt “iets vond”.

Maar wàt vonden die ‘experts’? Wat ‘the Economist’ véél interessanter vond dan die irrelevante 18,5% was het (uiterst gebrekkige) ‘kennisniveau’ bij diegenen die een reactie inzonden!

Allen omschreven zichzelf als “climate experts,” maar een overgroot deel van hen waren actief in geheel andere disciplines zoals politiek, gezondheidszorg etc. en bleken niet of nauwelijks een idee te hebben van de belangrijkste mondiale literatuur op natuurkundig gebied, laat staan dat zij zèlf enige kwalificaties op dat terrein in huis hadden! Kortom, er was geen vakkennis te bekennen bij vrijwel al die activistische respondenten dus zelfs die arbitraire 18,5% was grotendeels ‘gebakken lucht’, zoals ook hierna zal blijken in dit verhaal dat stoelt op officiële rapportage van een Nederlands overheidsinstituut uit een periode waarin ignorante babbelaars Klaver en Jette nog niet eens wisten waar het Binnenhof ligt. In die periode was de activistische IPCC nog niet zo door en door verrot als vandaag, maar die rot zette al snel in met de ontwikkeling naar de huidige situatie waar corrupte, héél dik betaalde U.N.- politici het voor het zeggen hebben en wetenschappers geen enkele invloed meer kunnen en mogen uitoefenen op hun valse informatie die in feite het niveau van propaganda niet ontstijgt. Op 29.12.’18 beschreef ik in “Van UN’s corrupte IPCC naar de integere wetenschappers in de NIPCC” deze kwaadaardige corruptie van de IPCC.

Niet alleen is er geen ‘consensus’ onder wetenschappers, laat staan van 97%, maar bovendien is het evident dat veel dwazen zich voor ‘expert’ uitgeven, en de media zijn maar al te happy om aan dat boerenbedrog mee te doen. Daarom is het illustratief om weer terug in de tijd, naar 2013, te gaan, toen de IPCC bekend maakte dat: “ The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years.”

Toch waren 46% der dol fanate activistische respondenten op dit IPCC onderzoek ‘overtuigd’ dat de opwarming stabiel was dan wel toenam en slechts 25% accepteerde de conclusie van dit rapport dat de opwarming minder was dan geprojecteerd over de voorgaande 15 tot 20 jaren, ondanks het feit dat IPCC rapporteerde dat 111 van de 114 model-projecties de opwarming (zwaar) overschat hadden…. Feiten doen er niet toe voor èchte gelovigen, dat is hun kracht waarvoor slappe politici wijken!

Dat de actuele IPCC projecties bovendien (nog steeds) berusten op onbetrouwbare rekenmodellen is in Nature GeoScience van september 2017 ruiterlijk bekend door eminente ‘klimaatwetenschappers’ van linkse signatuur, die de eerdere conclusies van 2013 opnieuw moesten bevestigen en daarmee van hun voetstuk vielen maar de media waren – afgezien van Nyheter en the Times – uiteraard doodstil.

In 2013 reageerden mensen sterk op de stelling: “ het klimaat is chaotisch en kan niet voorspeld worden”, zowel in bevestigende als ontkennende zin, maar de IPCC zei: “In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.” Dat was de laatste keer dat de IPCC de waarheid sprak voordat Karl Marx aan het roer kwam te staan!

In “Wij hebben er net twee jaren van sterke atmosferische afkoeling op zittend.d.28.11.’18 gaf ik aandacht aan de publicatie door NASA’s Goddard Institute van satellitaire temperatuurmetingen die bevestigden dat, los van de in 2013 al gesignaleerd relatieve afkoeling, er tussen februari 2016 en februari 2018 nog eens sprake was van een versterking van die tendens met een absolute, sterke daling van de gemiddelde temperatuur van 0,57°C, waarmee sinds 1880 – geëxtrapoleerd over 140 jaren – de totale ‘opwarming’ 0,23°C bedroeg, kortom de temperatuur is volstrekt stabiel!

‘The Economist’ gaf ook duidelijk aan dat “ socalled experts are unaware of unresolved discrepancies between models and observations regarding issues like warming in the tropical troposphere and overall climate sensitivity”. Hun conclusie? Veel mensen noemen zich ‘klimaat-expert’ – zoals de weermannetjes van het NOS Journaal die het weer in het komende halve uur nog niet eens kunnen voorspellen, zelfs als zij hun hoofd uit het raam steken. Ook het KNMI in de Bilt is een bastion van onwetenschappelijke politieke correctheid geworden.

Deze NOS-activisten dragen bij aan de schijn van ‘consensus’ zonder dat zij iets snappen van de natuurkunde die aan e.e.a. ten grondslag ligt, kortom ‘consensus’ onder de onwetenden. Daarom verwerpt ook ‘the Economist’ het 97% verhaal.

Gezien de complexiteit van de materie is eensgezindheid onder echte wetenschappers al illusoir, maar wat zien wij? Absolute zekerheid onder dwazen als Obama en Gore met de bedoeling om ieder debat à priori de kop in te drukken met hun politieke retoriek over 97%! Barack Obama’s website (barackobama.com) zegt nog steeds: “97% of climate scientists agree that climate change is real and man-made … Find the deniers near you – and call them out today.”

Deze idioot is nu ruim twee jaren uit de roulatie maar kan het nog steeds niet laten om te liegen of, minimaal, valse propaganda te maken met zijn demagogische praatjes om het feitelijke debat te doen ontsporen en onafhankelijke denkers te intimideren.

Met voornoemde info van NASA’s Goddard Institute is dus bevestigd dat er geen sprake is van een waarneembare temperatuurstijging in 140 jaren, laat staan van stijging van de zeespiegel. In de aanloop naar ‘Parijs’ werd er massieve druk op alle regeringen uitgeoefend – net als bij het Marrakesh-akkoord – om mee te doen met IPCC’s ‘de wereld vergaat’ onzin, waarbij de 97% ‘consensus’ weer om iedereen’s oren vloog. Slappe politici gaan dan voor de zekerheid ‘voor de wind zeilen’.

Navrant is dat het onderzoek waar de onbetrouwbare Obama zich op beriep niet eens de vraag naar wetenschappelijke unanimiteit heeft gesteld, nooit! Dat inmiddels overal duidelijk begint te worden dat de nadelen van de klimaat-paniek het dik afleggen tegen de voordelen van fossiele brandstof en die verliest het weer ruimschoots van schone en duurzame kernenergie, is evident.

In 2012 hield de American Meteorological Society (AMS) een onderzoek onder 7000 leden, waarop 1862 reageerden. Daarvan zei 52% dat zij vermoedden dat er in de 20e eeuw sprake was geweest van ‘global warming’ van antropogene aard ( de actuele, corrupte IPCC positie ), terwijl 48% geen mening had en 53% een intern, ideologisch conflict signaleerde onder de AMS leden.

Wat naar voren komt is dat er een consensus bestaat dat de ‘global warming’, voor zover die ooit bestaan heeft, nu in een ‘cooling consensus’ omslaat op basis van NASA’s satelliet temperatuur-metingen die tot op tienden van één graad nauwkeurig zijn. Niemand zal ontkennen dat er sprake kan zijn van een nieuwe opwarmende trend, maar iedereen weet dat op termijn er een ijstijd aankomt.

Nate Cohn van ‘the New Republic’ rapporteert: “Since 1998, the warmest year of the twentieth century, temperatures have not kept up with computer models that seemed to project steady warming; they’re perilously close to falling beneath even the lowest projections”.

Daarom komen de pretentieuze zeloten nu met aangepaste verhalen “dat het allemaal veel complexer is dan zij hadden gedacht, maar dat het niet ongebruikelijk is dat opwarming met hiaten voortschrijdt”, alsof zij daar tien of honderd eeuwen geleden zelf bij waren…

Feit is en blijft dat de gebruikte rekenmodellen stuk voor stuk afdankertjes zijn uit de financiële wereld, reden waarom er minstens tien tot twaalf concurrerende stromingen zijn die één ding gemeen hebben, en dat is dat de wereld binnenkort vergaat als wij niet naar hen luisteren.

Zoals Einstein al nuchter opmerkte: in de natuurkunde is er maar één waarheid, maar de fantast Obama vond het wel prettig om te kunnen liegen dat ‘there are various scientific models that show us that there is grave danger etc.….’ Geef mij maar Einstein.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

@ hr.Girbes sr.
U rept van : …. schrijvers die zeer goed begrijpen wát er speelt. Maar….. de ellende niet kunnen wegnemen….

Vroeger dacht men aan ‘lobotomisering’ als oplossing, maar barbiepop Jette en marionetje Klaver zijn al de-facto gelobotomiseerd door de communistische brainwashing van hun eigen geestverwanten. U hebt gelijk, er valt niets van die ellende meer weg te nemen!

Maar wat wij wèl moeten proberen is de brainwashing van de huidige generatie kindertjes te stoppen, te beginnen met het klimaat gespijbel op de vrijdagen. Is er een minister van onderwijs in dit land die die spelletjes en hun organisatoren aanpakt?

Frans
5 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Helemaal correct.
Deze hele ellende is met het door de culturele Marxisten kapen van het onderwijs begonnen, en het zal een totale zuivering van het onderwijs vergen om dit probleem op te lossen.
Maar wie gaan dit realiseren?
Het partijkartel in ieder geval niet, die gaan echt de poten niet onder de eigen stoel uitzagen.
En ook als het gerealiseerd zou worden gaat het daarna nog minstens een generatie duren alvorens het werkelijk effect zal hebben.
Daarom zal de eveneens door het cultureel Marxisme gekaapte media ook totaal gezuiverd moeten worden.
Enkel dan zal het zwaar links geïndoctrineerde electoraat binnen redelijke tijd wakker geschud kunnen worden.
Maar ook hier loop je weer tegen hetzelfde verhaal aan; wie gaan dit realiseren?
En ook in dit geval zal het partijkartel echt de poten niet onder de eigen stoel uitzagen.
Het is en blijft een “de kip of het ei” verhaal.
De enige echte hoop is dat de alternatieve media er nog in gaan slagen om genoeg kiezers wakker te krijgen en te overtuigen op FvD / PVV te stemmen.
Enkel de kiezers kunnen het “cordon sanitair” slopen, de democratie herstellen, en deze Marxistische nachtmerrie beëindigen.

5 jaren geleden

Dat in de artikelen van “Sta-Pal,” Barak Obama, een idioot wordt genoemd, is ook van toepassing op de gehele Nederlandse politieke elite. Als ik de leugens van Rutte analyseer én de incompetentie van Grapperhaus , tot mij laat doordringen, ook de waanzinnige opportunisten, zoals Ed Nijpels en Diederik Samson, Minister Wiebes, Ollongren,en Minister Kaag, dan moet ik ook alweer constateren dat de kiezer, die een en ander mogelijk maakt, door een Partij als P.v.d.A, D-66,VVD en Groen Links, zijn of haar stem te geven, eigenlijk politiek bewusteloos is. Dat is het GROOTSTE PROBLEEM.
In feite is het “uitbuiten” van domheid. Dat deed Napoleon. Hitler, Pol Pot, Stalin, Franco en nu Kim Jong Un, Dat zal nimmer anders worden. Een beetje verbaal begaafde persoon is de eenoog in het land der blinden. Dan hebben we ook nog de pseudo- intellectuelen, de BETWETERS, die het land hun wil van waanzin willen opdringen zonder te beseffen wat “ze” doen én de consequenties niet kunnen overzien dat uit hun handelen voortvloeit. Wie een beetje kennis heeft opgedaan uit /van de Tweede Wereldoorlog, moet constateren dat een grote groep mensen profiteren van die “ongeregeldheden”. De NSB als voorbeeld. De Waffen SS, De zwarthemden, het doodseskader enz. enz.
Het voortdurende gevaar van “mismanagement” in alle gelederen van de maatschappij, is de oorzaak van een hoop ellende. De DEMOCRATIE als wapen daartegen, heeft afgedaan.
De MACHT die bij zulke figuren in de schoot wordt gelegd kunnen daar niet mee omgaan.
Immers:” Deze hele waanzin is begonnen met “An Inconvenienth Thruth”, die als documentaire verkochte rampenfilm/propagandafilm van politicus Al Gore.” en MEN…….. geloofde hem…….. en dan zijn we weer bij AF. Naïviteit en overdreven altruïsme geven de machthebbers te veel ruimte om te doen wat ze willen. Mijn Statement, **De Domheid is de kurk waarop de politiek drijft***, is hiermede in de kolom, ” vaststaand feit” geplaatst.
Gelukkig heeft “Sta-Pal uitstekende schrijvers die zeer goed begrijpen wát er speelt. Maar….. de ellende niet kunnen wegnemen. En, die machteloosheid is uiterst frustrerend.
Dat de econoom RIchard Schoo, in de NRC zijn verbazing uitsprak dat Europa, door de ECB een mandaat te geven een enorme “Financiële” ruimte heeft om schuldpapieren en schulden van Bedrijven van de Zuidelijke landen, bij de Centrale Banken, op te kunnen kopen tot een bedrag van € 2600.000.000.000,– als uiterst Stupide constateerde.
Dat Prof dr. Harre Verbon een artikel schrijft dat ‘De EU is onvermijdelijk op weg naar een transferunie”. De echte ellende komt dus nog. U en ik zijn de financier geworden van de Zuidelijk landen, inclusief Frankrijk. Dat de kiezers afstand zullen nemen van de losgeslagen fantasten……… moet ik nog zien.

r dunki
5 jaren geleden

Nu er, eindelijk, een “doorrekening” van de zeldzaam incoherente klimaatplannen is, springt de opportunist Rutte alweer van de rijdende coalitie-kar en presenteert, los uit de pols, tientallen totaal andere “plannen”, z o n d e r de minste bijbehorende doorrekening om 1 week voor de verkiezingen iedereen het bos in te sturen!

Volgens de eerste peilingen vinden GL en D’66 dit uiteraard prachtig, want zij hielden toch al niet zo van objectieve feiten maar waren altijd al gek op het bos… Zelfs de VVD & CDA kiezers nemen nu eindelijk afstand van deze losgeslagen fantast!

Denkt deze dwaas echt dat iedereen ” van de pot gerukt is “?

Frans
5 jaren geleden

@ r dunki
Deze hele waanzin is begonnen met “An Inconvenienth Thruth”, die als documentaire verkochte rampenfilm/propagandafilm van politicus Al Gore.
Een jaar of zo later is er een echte documentaire uitgebracht, wel gebaseerd op wetenschappelijke feiten, “The Great Global Warming Swindle”.
In deze documentaire uit 2007 wordt al uitgelegd dat het CO2 niveau in de atmosfeer een gevolg is van globale temperatuurwisselingen, en geen oorzaak van dit soort temperatuurwisselingen.
De aangevoerde wetenschappelijke bewijzen hiervoor zijn onweerlegbaar.
Maar terwijl Al Gore’s propagandafilmpje wereldwijde aandacht had gekregen, en zelfs in scholen als “lesmateriaal” was gebruikt, werd deze documentaire snel onder de mat geveegd.
Het is gewoon één grote zwendel.
En het werkelijke probleem is dus juist het momenteel erg lage CO2 niveau.
De temperatuur op aarde gaat, conform de echte wetenschap, en inmiddels bevestigd door de waarnemingen, de komende 20 jaar flink dalen.
En de oceanen gaan dan meer CO2 opnemen.
Minder CO2 in de atmosfeer betekend vervolgens minder landbouw productie, in een overbevolkte wereld waar nog altijd mensen honger lijden.
Juist nu wil men dan aan gigantische kosten de door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot drastisch gaan verminderen, wat dan buiten een extra vermindering van de landbouw productie ook nog eens een vette economische recessie gaat veroorzaken.
Das HET recept voor wereldwijde hongersnood en ellende.
Idioten zijn het, misdadige idioten zelfs.

Frans
5 jaren geleden

Global warming, zelfs als daar al sprake van zou wezen, wat inderdaad zeer onwaarschijnlijk is, vormt feitelijk totaal geen probleem.
Aan de eventuele gevolgen daarvan kan de mensheid zich namelijk gemakkelijk aanpassen.
Global cooling aan de andere kant, ook wel een ijstijd genoemd, is een heel ander verhaal.
De aarde kan gedurende een ijstijd namelijk maar een klein gedeelte van de huidige wereldbevolking in leven houden.
En dat er een nieuwe ijstijd gaat komen is nu eens iets dat wel als een paal boven water staat.
Daarbij komt dan ook nog eens dat het huidige CO2 niveau van de atmosfeer gevaarlijk laag is, zo laag dat dit tijdens die komende ijstijd gemakkelijk onder de voor leven minimaal benodigde drempel zou kunnen zakken.
En dan is het “game over”.
Zelfs als de huidige klimaatwaanzin het CO2 niveau in de atmosfeer significant zou kunnen verlagen, en zelfs als dit dan de globale temperatuur zou verlagen, zou dit feitelijk het fiets equivalent zijn van eens flink in je remmen knijpen voordat je aan de beklimming begint.
Enkel iets voor masochisten dus.

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Frans

@ Frans:
Wat empirisch is vastgesteld is dat CO² in de atmosfeer tendeert toe te nemen, volgend op een temperatuurstijging; omgekeerd reduceert de CO² na een temperatuur daling. De ‘wetenschappers’ in de paniekbrigade verwarren oorzaak en gevolg van dit proces, maar laten wij maar aannemen dat dat niet per ongeluk geschiedt…

Voorts is het een wetenschappelijk feit dat van de wereldwijde CO² rond de 98% in de oceanen wordt opgeslagen door ‘moeder natuur’, die goed in de gaten houdt of de resterende atmosferische 2% stabiel is en blijft. Geen communist die dat beter kan….

Wat er gaat gebeuren met die natuurlijke CO² huishouding zodra grote zeeoppervlakten dichtvriezen is uw en mijn gok, maar het dwaze idee om CO² ondergronds op te gaan slaan – tegen onmetelijke kosten – als ‘moeder natuur’ het gratis voor ons doet, getuigt wel van een cosmische ignorantie. ‘Maakbaarheid van de wereld’? Gekke Henkie!