Sharia is goed voor u

Na W.O.II werden Pakistan en India zelfstandige staten, waarbij de Islam in beide landen een verwaarloosbare factor was, terwijl Pakistan vandaag een gifspuitend Sharia nest is waar hysterische meutes binnen enkele minuten door de moellahs georganiseerd kunnen worden om hun terreur in de praktijk te brengen tegen alles wat de Sharia niet bevalt.

Afb: Garry Knight voor wikimedia-commons.

Enkele generaties sinds die onafhankelijkheid is Engeland ook grotendeels “vergiftigd” door de “Pakis” die inmiddels, in hun streven naar Sharia- wereldhegemonie, al een kleine driehonderd operationele Sharia rechtbanken runnen, terwijl de meeste naïeve rechters en parlementsleden daar nauwelijks enig idee van hebben… In Indonesië is de Sharia er in enkele decennia in geslaagd om christenen uit vrijwel alle maatschappelijke leidende posities weg te pesten en krijgt het land meer en meer in zijn intolerante wurggreep, hetzij via bomaanslagen in Bali op onschuldige vakantiegangers, hetzij door de christelijke gouverneur van Jakarta zonder enige aanleiding voor jaren in het gevang te stoppen.

In Den Haag is het ministerie van Sociale zaken een broeinest van extreem linkse activisten onder de bezielende leiding van minister Koolmees die zich kenmerkt door besluiteloos optreden, waarmee hij als goed D’66 activist uiteraard voor alles de deur wagenwijd openzet voor de Sharia, daarbij geholpen door de activistische ambtelijke top.

In London en de andere vijf grote steden in Engeland is het straatbeeld in de laatste decennia dermate gewijzigd dat een recente bezoeker stelde “ het ziet er zwart van de mensen” en toen er enkele jaren geleden een bomaanslag vele doden eiste was het commentaar van de Pakistaanse burgemeester Khan “dat hij liever geld uitgaf aan het klimaat dan aan veiligheid”.

In Amsterdam wil de Groen Links kliek ook al zelf bepalen welke wetten worden gerespecteerd en welke niet en nu is het nieuwste van het nieuwste dat een tiran uit Turkije hier islamitisch onderwijs wil gaan introduceren voor kleine kinderen zodat hun toch al zo gebrekkige integratie gegarandeerd misloopt en er, net als bij de Marokkanen, een parallelle samenleving kan ontstaan die lijnrecht ingaat tegen de Nederlandse opvattingen inzake de broodnodige inburgering, teneinde werkeloosheid en resulterende criminaliteit te voorkomen en het land niet hopeloos te verdelen.

Gnoompjes van Denk staan uiteraard vooraan om op voorhand iedere (negatieve) reactie van Nederlandse zijde te ontkrachten – want zij hebben al lang kleur bekend door zich permanent als de 5e colonne van Erdogan te manifesteren – daarmee het grote probleem van de dubbele nationaliteit onderstrepend. Naast het bestaande probleem van de haatbaarden die onze samenleving coûte que coûte willen sub verteren, hebben wij hier uiteraard ook geen enkele behoefte aan, integendeel! Beide stromingen zijn er op uit om onze, door hen zo geminachte, maatschappij verder te infiltreren en ondermijnen.

Koolmees is na Asscher natuurlijk de beste vriend van de Sharia, die weet hoezeer mensenrechten misbruikt kunnen worden om Europese “geitenharensokken” in het nauw te brengen; hetzelfde geldt uiteraard voor Erdogan die nog steeds vermeende Gülen aanhangers bij duizenden, zonder vorm van proces, de bak inslingert.

Zij zijn daarmee zo ver dat door activistisch links-Nederland geaccepteerd is dat hun fascistische ideologie als “religie” wordt gezien en daarmee aanspraak maakt op “godsdienstvrijheid”. Daarnaast wordt het sprookje gecultiveerd dat het allemaal wel meevalt, terwijl bekeerde moslims ons bezweren uit te kijken met deze verraderlijke bende die maar één doel heeft: globale hegemonie.

Om deze lijn door te trekken hebben de linkse activisten in het ministerie van Sociale Zaken een “onderzoek” gekocht bij een communistisch wespennest in Utrecht dat luistert naar de naam van “Verwey-Jonker Instituut”. Dit zijn rabiate linkse activisten, die zo hun zakken mogen vullen op kosten van de belastingbetaler en dan ook nog eens hun aperte leugens en pro-Sharia propaganda in ruil daarvoor op schrift mogen stellen teneinde de machtsovername door de Sharia te faciliteren.

Na de smoes van de ”godsdienstvrijheid” komt Koolmees nu, als reactie op de regelrechte provocatie van Erdogan, met het slappe argument dat dit “niet strafbaar” zou zijn…. Dit is veel erger dan strafbaar, want dat het grote plaatje van de infiltratie, subversie en machtsovername door de Islam te groot is voor het beperkte bevattingsvermogen van deze nitwits lijkt plausibel, maar dit moet voor alles boos opzet zijn omdat D’66 het voor het zeggen heeft.

Het ergste is dat de Verweij-Joncker boevenbende in hun subversie gesteund, zelfs geleid, worden door een “hoogleraar” uit Leiden, waar de Rector Magnificus pretendeert dat academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting boven alles gaan. Dat de beste man kennelijk in zijn ivoren toren niet herkent waar de grens tussen activisme en voornoemde vrijheden willens en wetens overschreden wordt is onvergeeflijk, des te meer omdat de betrokken “hoogleraar” Maurits Berger zijn leerstoel te danken heeft aan de financiering door Oman, dus wij komen in een grote bocht terug bij de Sharia.

Deze Berger probeert uiteraard om het grote plaatje waarvan ik repte, tersluiks te verdoezelen door zijn prietpaat over de “goede aspecten” van de Sharia, die kennelijk moeten blijken uit het feit dat wij niet meteen moeten denken aan Saudi-Arabië, de Taliban, IS en andere rabiate moordenaars, maar aan de irrelevante regels hoe te bidden, te vasten en te begraven. Waar haalt hij het vandaan?! Hij meldt ook dat de Sharia stelt dat je barmhartig moet zijn, en vriendelijk voor buren en vreemden, dus dat is allemaal eigenlijk dik in orde.

Dat zo’n belediging voor de menselijke intelligentie afkomstig is van een als “hoogleraar” vermomde activist, is indicatief voor de staat van zijn “academisch niveau”, maar het feit dat hij denkt daar mee weg te komen is ronduit beledigend als wij in aanmerking nemen dat hij er niet de minste moeite mee heeft om zijn eigen Nederland in de uitverkoop te zetten door zich te prostitueren voor een middeleeuwse broodheer. Dat Denk hier hun obligate prietpraat aan toevoegt ligt voor de hand, maar het is stuitend dat een Koolmees als minister niet de moeite neemt om de kennis van de AIVD aan te boren als hij een impressie wil hebben van de Sharia en hun nefaste rol in ons land.

Dit soort “opzetjes van verraderlijke activisten” wordt nu gelukkig aan de kaak gesteld door Baudet en Wilders, maar heeft de rest van die pluchezitters het zelfrespect om hen hierin te steunen? Het regeerakkoord voorziet in het aanpakken van buitenlandse geldstromen die subversieve activiteiten in Nederland financieren, zoals de Leidse leerstoel van Berger of Erdogan’s scholen, maar Koolmees zal het wel “héél erg moeilijk” vinden om voor onze eigen identiteit en cultuur op te komen.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
5 jaren geleden

Al ruim 20 jaar is ‘Links’ bezig met een beleid dat doorgezet in ongewijzigde vorm leidt tot ineenstorting van moderne westerse cultuur. En ze hebben zich dermate vastgebeten in hun waan, dat correctie nauwelijks mogelijk lijkt. Volgens mij is alleen in Denemarken enige correctie gepleegd, waarschijnlijk omdat het land anders rap bezweken zou zijn onder de destructieve invloed van alle geimporteerde westerse-cultuurhaters. Mogelijk ligt het eraan dat de moderne Westerse cultuur bijzonder sterk een veerkrachtig is, en je dus heel wat sloopwerk moet verrichten voordat heel de boel in elkaar stort. In Zweden bijvoorbeeld, lijkt de regering volhardend daar naartoe te werken, zodat de belangrijkste wooncentra gestaag veranderen in door islamitische benden gedomineerde nogozones. Dat Links lijkt zo goedbedoelend, zo het goede met ons voorhebbend. Maar het is te hopen dat bij die mensen eindelijk eens het kwartje valt, dat ze beseffen dat het faciliteren van angst, geweld en criminaliteit, toch niet datgene is wat je verwacht van een verantwoordelijk volksvertegenwoordiger.

5 jaren geleden

***In Den Haag is het ministerie van Sociale zaken een broeinest van extreem linkse activisten onder de bezielende leiding van minister Koolmees die zich kenmerkt door besluiteloos optreden, waarmee hij als goed D’66 activist uiteraard voor alles de deur wagenwijd openzet voor de Sharia, daarbij geholpen door de activistische ambtelijke top.***

Het bovenstaande van de heer Dunki heb ik ook opgemerkt.
Ook de conclusie dewelke de heer Duncki poneert, vind ik logisch.
Ik moet helaas weer terug komen om mijn eerdere opmerking, ter zake bestuurlijke incompetentie en de conclusie , van de psychiater, Dr Lyle Rossiters. “Door de kenmerkende uitspraken en irrationele overtuigingen, de linkse, zich progressief noemende partijen, feitelijk lijden aan een “psychische storing” en zij beladen zijn met “emoties”.
Daaraan is niets te doen……. maar nu links voor een deel de macht heeft, komen de gebreken ( gebrek aan bevattingsvermogen) in de spotlichten. Daarbij komt dat veel mensen slechts op de handelingen afgaan en dan daarop kritiek hebben, zonder te beseffen dat het een psychische storing betreft, waarbij hun kritiek juist is. Immers: veel zaken hebben niets te maken met “de orthopraxie” ( de gangbare aanvaarding van geldende opvattingen) en derhalve er dan een onderscheidende handeling is te constateren.
Dat activisten verdoofd zijn door hun zieke idealen, zoals de klimaathysterie, zijn er, per definitie, ernstige problemen in de maak. Zodat de kortzichtigheid en de typische linkse kenmerken, zoals de irrationele overtuiging al aangeeft, de incompetentie op een bestuurlijk niveau duidelijk is. Zelfs de noodzakelijk democratie wordt ingeruild voor die zieke idealen. De praktijk, zoals de heer Dunki dat heeft aangehaald, dat Groen links in Amsterdam zelf wil bepalen welke wetten worden gerespecteerd.
Het is eigenlijk te ziek voor woorden. Wat ik ook opmerk, is dat het gehele kabinet Rutte III, zich daaraan schuldig maakt. D-66 is een partij waar infiltratie niet als een “ongewenste handeling” wordt erkent. De heer Dunki heeft het over ” beperkte bevattingsvermogen” van Koolmees. ( dit past dus exact in de conclusie van Dr Rossiters)
Het is bijna een hopeloze zaak in Nederland aan het worden, omdat er te weinig tegenkrachten zijn die `zieke idealen” afremmen en/óf niet de macht hebben dat teniet te willen /kunnen doen.
We zien nu tóch de betekenis van de woorden van “Geert Wilders” en dat de Partij DENK onmiddellijk met een tegenzet komt. Dat mr dr. Thierry Baudet met alle middelen wordt “gedemoniseerd”, door links denkende, én mensen, dewelke een beperk bevattingsvermogen hebben, Baudet er toch is in geslaagd meer dan 30.000 mensen als lid te kunnen inschrijven bij het “Forum voor Democratie”………. het is werkelijk een meesterwerk. De Pluchezitters, van CDA, D-66, Groen links, VVD en ChristenUnie zijn zo bezeten op de macht dat zelfs hun religieuze principes over boord worden gesmeten.
Dat religie en politiek door elkaar lopen is een zéér slecht zaak. Het laïcisme doet het dan beter. En…..dat de gehele Klimaat hysterie op kinderen wordt afgeschoven, om medelijden op te wekken, is een volstrekt onaanvaardbare zaak, bizar en abject. Links is dus eigenlijk ” rücksichtslos ohne Gnadenbrot”.

r dunki
5 jaren geleden

De Verweij-Joncker club krijgt cfm. jaarrekening 2017 jaarlijks een dikke € 2 miljoen subsidie, waarmee onderling geschoven wordt met “Subsidie” Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) ( uiteraard op hetzelfde adres ).

KIS produceert daarvoor een “studie” getiteld “de gemiddelde Nederlandse Salafist bestaat niet” en daar gaat uw belastinggeld naar toe…. De brutaliteit kent geen grenzen.