Prikbord nr 755 (december 2018)

Door wie wordt dit land eigenlijk geregeerd: de volksvertegenwoordiging op basis het landsbelang of de activisten en belangengroeperingen? Een ‘deskundige’ op het gebied van klimaatverandering versprak zich kennelijk toen hij liet doorschemeren dat het akkoord van Parijs vooral een verschuiving van welvaart beoogt.  De westerse landen moeten hun (opgelegde!) klimaatdoelen halen door zo nodig industriële productie over te brengen naar ontwikkelingslanden die niet door de milieumaffia (kunnen) worden aangepakt.

Die hebben immers het‘recht’ om eerst welvaart voor hun (over)bevolking te realiseren en daarna pas een bijdrage aan de CO2-vermindering. Dit betekent dat de westerse landen ook de beweerde vermindering van de ontwikkelingslanden voor hun rekening moeten nemen. Dit verklaart mede de absurde beslissingen hier over windmolens,woningen en wegverkeer. Over kernenergie, vliegverkeer en de fouten in de gasloze nieuwbouw zwijgen ook de linkse politici met hun verborgen agenda’s als het graf. Het graf van onze welvaart en autonomie.

Dubbele moraal

Advocaten staan vaak klaar om hun leugens en valse getuigen te rechtvaardigen met verwijzing naar ‘het belang van de cliënt’.  Dit is zelfs in lijn met de eigen gedragsregels van de Orde en uitspraken van de tuchtrechter. Doch zodra het OM zich niet helemaal houdt aan de vele absurde regeltjes bij de vervolging van een verdachte, staan diezelfde advocaten klaar om dit te laken. Daarbij schuwen ze soms niet om ook de slachtoffers in hun stellingen te betrekken. Deze dubbele moraal komt in feite neer op geen moraal, zoals uit duizenden dossier blijkt.

Falend politiek toezicht

Kamerleden wisten al dat de kosten voor de ‘renovatie’ van Huis ten Bosch uit de hand zouden lopen, maar deden niets tegen de leugenachtige toelichting. Inmiddels is duidelijk dat het om veel meer ging dan herstel van een ‘cultureel erfgoed’ en dat er flink is gegraaid in het budget dat met 80 % (€ 63 i.p.v. € 35 miljoen!!!) werd overschreden. En niemand die zich schaamt of de verantwoordelijkheid neemt voor dergelijke absurde uitgaven die de noodzaak aantonen dat de Algemene Rekenkamer beter vooraf de ramingen gaat verifiëren, want zelfs het bedrag van€ 63 miljoen zou weleens geflatteerd kunnen zijn, zoals bij andere paleizen het geval bleek.

Geloofwaardigheid politici

De geloofwaardigheid van (niet in volgorde van belangrijkheid) Rutte, Merkel, Macron, Juncker, Draghi, May en de VN is ernstig aangetast. Intussen groeien de puinhopen die ze veroorzaken en de aandacht afleiden met verkeersmaatregelen,belastingen, milieu, koningshuis, kerk, drugsmaffia, preventiepact, en zieligheidsindustrie werkt niet meer.

Integriteit van de overheid

Het FNV-onderzoek naar de feitenmanipulatie en onrechtmatige daden binnen de overheid, zal voor velen geen verrassingen opleveren. Zeker niet bij de slachtoffers van bestuursrechtelijke uitspraken of van ‘administratieve’boetes. Doch zodra de overheid zelf is veroordeeld tot schadevergoeding wordt met alle denkbare middelen getracht het vonnis te frustreren. Dat dit zelfmoorden oplevert is reeds jaren bekend, maar politici hebben andere prioriteiten.

Klimaatterreur

De plannetjes van de klimaattafels en de verhoogde milieubelastingen zijn slechts het begin van de klimaatterreur. Naar verluidt wil Jesse Klaver (GL) zelfs de ondernemers uitsluiten van de plannen. Die mogen kennelijk alleen betalen zonder invloed te krijgen. Ook uit de ‘deskundigen’ zullen bepaalde selecties worden gemaakt, waarbij de nadelen van bijv. elektrische auto’s nu reeds weggewuifd. Zo is er een hoogleraar die beweert dat de invoering ervan banen oplevert, terwijl uit een Duits onderzoek juist blijkt hoeveel banen er zullen verdwijnen: bij de productie, het onderhoud, de ‘brandstof’voorziening en het schadeherstel. Niet alleen in Nederland, maar heel Europa, waarbij de vraag moet worden beantwoord wie de subsidies en investeringen in de Zuid-Europese landen gaat financieren…

Migratiepact-1

De stupide houding van de ChristenUnie ter zake het migratiepact van de VN, is onbegrijpelijk. Tenzij ook die partij is geïnfiltreerd door linkse activisten.Intussen zijn de 100 vragen van de heer Baudet (FvD) aan staatssecretaris Harbers naar verluidt onbeantwoord. Hebben de Nederlandse diplomaten in New York zitten slapen of is er een geheime afspraak in Brussel gemaakt?

Migratiepact-2

Honderden miljoenen voor de Europese grensbewaking en tegelijk het VN-migratiepact omarmen. Wie kan dit nog uitleggen en waarvoor is die Europese krijgsmacht(zonder Groot-Brittannië en Turkije) dan nodig?

Migratiepact-3

Naar verluidt beweert staatssecretaris Harbers dat het migratiepact het aantal illegalen beperkt. En juist bij dergelijke naïeve en leugenachtige beweringen moet de burger gaan opletten. Want illegale immigranten worden alleen tegengehouden door grensbewaking en door stoppen met het gedoogbeleid en allerlei pardonmaatregelen. Niet door het verstrekken van paspoorten of het saboteren van uitzetting.

Migratiepact-4

Waarom hebben Timmermans en zijn opvolgers gezwegen over de voorbereidingen van het migratiepact? En waarom kunnen de juristen van BuZa nog steeds niet uitleggen wat ‘non-legally binding’ precies betekent? Maakt dit allemaal deel uit van de geheime EU-afspraken toen de Brexit bekend werd of heeft de VN geheimhouding opgelegd, omdat die betekenis weleens ‘bindend, zelfs indien niet in nationale wetgeving opgenomen’ zou kunnen zijn? In ieder geval is het referendumrecht precies op tijd afgeschaft.

Migratiepact-5

De VN-onderhandelaar heeft een betwisting gegeven van alle ‘onjuiste’ beweringen over het migratiepact. Men name de beschuldiging dat de critici niet goed lezen wat er staat. Tja, terwijl intussen in Nederland een juridisch onderzoek en een stemverklaring nodig blijken, de Belgische regering uiteen is gevallen en Franse generaals een gezamenlijke waarschuwing hebben geschreven.  En waarom dan ca. 100 staatshoofden/ regeringsleiders in persoon aanwezig zijn bij de (overbodige?) ondertekening van een niet-verplichtende overeenkomst van onbeduidende inhoud, is een raadsel. Misschien is de beslissing om de krakende illegalen in Amsterdam – volgens Annemarie van Gaal –  een verblijfsvergunning te geven, een eerste teken van de nieuwe werkelijkheid waarbij politici het helemaal laten afweten en de rechtsstaat willens en wetens wordt ondermijnd, met gevolgen voor alle illegalen…

Verkapt salaris

Toezichthouder DNB heeft zo veel vertrouwen ineen onderzoek door het kantoor Stibbe, dat er geen eigen onderzoek tegen de ING-top noodzakelijk wordt geacht. Met Deutsche Bank gaat dit anders.Daardoor moet in de VS voor 7 miljard (!) worden geschikt en nu volgt er een onderzoek in Denemarken. Overigens dient het afkopen van strafvervolging met gelden van de bank als verkapt salaris voor de verdachten te worden gezien. Met daaraan verbonden belastingafdracht. Wellicht een reden voor de FIOD om deING-dossiers nader te onderzoeken. Of worden hier alleen middenstanders aangepakt?

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

@ klimaatterreur

Het is afdoende bekend dat er hele volksstammen zijn (van bijvoorbeeld alleenstaande moeders of oudjes) die van een paar tientjes per week hun natje en droogje moeten zien te bekostigen, hetgeen uiteraard resulteert in een (héél) droge boterham.

Zondag was de liederlijke D’66-er Jette op de buis met zijn brutale en ergerlijke verhaal over het feit dat voor die stakkers een verhoging van hun maandelijkse energierekening (in fase 1 van dit boerenbedrog) met een geschatte € 35 p.m. geen enkel probleem zou opleveren omdat zij ‘goedkoop de vereiste € 20.000 konden lenen om hun huizen beter te isoleren en zo op termijn goedkoper uit zijn’.

Uiteraard geldt deze stommiteit ook voor de GL klimaat-terroristen van Klaver en praten wij pas over de eerste van meerdere geplande verhogingen voor de GEW rekening. Want, dat deze arme mensen, die volkomen tussen de wal en het schip zijn gevallen, geen huiseigenaren zijn maar blij moeten zijn als zij de goedkoopste, oudste, tochtige huisjes kunnen huren, dringt niet tot deze wereldvreemde engerds door.

Laat hen maar honger en kou lijden, want voor de salonsocialist is geen offer hoog genoeg voor zijn idée-fixe, zolang een ander dat maar brengt!

Die droge boterham kan er dan ook best bij en dat deze mensen bij ernstige ziekte niet eens naar een arts durven te gaan met het oog op het voor heen onbetaalbare eigen risico is Den Haag al lang vergeten… Men zou van een premier die dit alles toelaat toch enige compassie mogen verwachten, maar in zijn opportunisme en persoonlijke ambities bevordert hij slechts deze totale salon-socialistische ‘disconnect’ tussen politiek en samenleving. Wat een sneu stelletje bij elkaar daar in Den Haag!