Liever de Pax Westphalica dan de Pax Strassburgiana?

Al eerder sneed ik de sabotage aan van het verplichte inburgeringsproces door immorele politici – voornamelijk van PvdA, D’66, GL en DENK – die instrumenteel zijn bij het ontstaan en instandhouden van ‘parallelle samenlevingen’, ten gunste van de Sharia en DENK.

Afb: pixabay

‘Partner in crime’ van de Sharia is de ‘progressieve’ ‘regressieve’5e colonne van Asscher, Penthouse, Ollongren, Klaver en Donner met hun povere excuus voor deze rechtstreekse aanval op onze samenleving dat hier ‘vrijheid van godsdienst’ in het geding zou zijn. Zij geven zo, te kwader trouw, de vrije hand aan de door hen geprotegeerde haatbaarden die de sloop van onze – door ‘links’ zo gehate – democratie graag van hen overnemen.

Nieuwe anti-terrorisme-wetgeving wordt al jaren verwaarloosd ten gunste van pantomime over het discrimineren tegen aanstelling van gekwalificeerde blanke Nederlanders in het overheidsapparaat door de racisten van het lelieblanke D’66. Wat deze 5e colonne uit Den Haag en hun bebaarde protegés het meest ‘stoort’ is onze vrijheid van meningsuiting die zich uit in maatschappelijke kritiek op hun subversie van de morele en wettelijke verplichting tot inburgering. Als kers op hun ‘regressieve’ taart acteert een activistisch, moreel corrupt, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat dermate ideologisch verloederd is dat het onze grondrechten met voeten treedt en de deur nog wijder opent voor de Sharia door kritiek monddood te maken. Big Brother’s gedachtenpolitie heeft ook Straatsburg geïnfiltreerd.

Een morbide alliantie die op arbitraire wijze enerzijds grondwettelijke ‘rechten’ met voeten treedt, anderzijds misbruikt om de burgerij ‘quasi-privileges’ te geven. Een ware gotspe, want mijn grondwettelijk recht van vrije meningsuiting hoeft mij niet, als ‘quasi-gunst’, herbevestigd te worden door een enge toverkol als Ollongren, wier ideologische agenda 100% coïncideert met die der Sharia haatbaarden. Vervolgens geeft zij, als wij haar de kans daartoe gunnen, de kwispelende onheilsprofeten van DENK met hun haatbaarden een vette kluif in de vorm van hordes niet-ingeburgerde migranten die binnen ons koninkrijk hun eigen koninkrijk der parallelle Islamitische samenleving vormen, net als in het failliete Zweden. Voor deze parasieten een mooie politieke buit, voor Nederland maatschappelijk funest!

Voilà, het rampzalige resultaat van de dogmatiek der ‘regressieve Gutmenschen’, waardoor het ‘verboten’ is om ook maar iets te zeggen waaraan intolerante Moslims zich zouden kunnen storen, zoals objectieve – dus hoogst kwetsende – kritiek op de Islamitische doctrine. Die doet onze tenen krommen in de 21e eeuw om hun weerzinwekkende, primitieve ideeën inzake het gedwongen huwelijk van kleine meisjes, moorddadige Jihad, slavernij, de behandeling van vrouwen als vee, de plicht om apostasie met de dood te straffen, enzovoort. Dit is een verre van complete opsomming, maar staat u nog maar eens stil bij ieder van deze monstruositeiten van een illiterale, primitieve ‘warlord’ van 13 eeuwen geleden die Jordan Peterson vorige week nog, terecht, als pedofiel aanduidde.

Die schizofrene Haagse 5e colonne heeft hier niet de minste moeite mee, hoewel dit alles lijnrecht staat tegenover hun eigen politieke credo, maar dat geldt alleen voor de autochtone bevolking die geknecht moet worden met de hulp van de ‘invasie der barbaren’. De beruchte twee maten, één voor Ollongren de andere voor ‘gekke Henkie’.…

Het ideologisch-regressieve Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde hierover dat – feitelijk correcte – kritiek op de bedenker van deze middeleeuwse schendingen der – door links zo gekoesterde – mensenrechten, ‘resulteert in een ‘abusieve aanval op de profeet van de Islam, die vooroordelen ten gevolge kan hebben en de religieuze vrede in gevaar brengt’.

‘Vooroordelen’? ‘Religieuze vrede’? Daar zakt je broek toch van af…?

Zoveel geborneerd vooroordeel in één zin?! In die oeverloos lege redeneertrant ligt dan – naar analogie van deze intellectueel povere trouvaille uit Straatsburg – logischerwijze de al even liederlijke linkse veronderstelling dat, omdat ik iets zeg wat waar is en zo de gevoelens van de arme Moslim kwets, hij een moordaanslag mag plegen want e.e.a. is nu mijn schuld! ‘Laus stultitiae’ zoals Erasmus al zei…

Toen het achterlijke tuig de aanslag op Charlie Hebdo pleegde was het (nog) evident dat een samenleving, om vrij groeiend en bloeiend te kunnen functioneren, de uitwisseling van kennis en ideeën op ongestoorde wijze moet garanderen. Zodra dat niet meer het geval is en rede en ratio worden vermoord, verliezen wij de vrijheid van een eigen mening, gelijkheid voor de wet met eerlijke procesrechtelijke regels die in Straatsburg volledig zoek waren, respect voor het eigendomsrecht en gelijke rechten in het algemeen, bijvoorbeeld in sollicitaties.

Islamisten en hun bondgenoten als Ollongren en Penthouse proberen om onze democratie q.q. opnieuw te definiëren als een garantie van hun ‘ democratische binnenlandse rust’ – een terminologie schijnbaar uit de post-Westfaalse wereldorde, de welbekende Vrede van Munster – als een verleidelijke tocht naar hun tirannieke Utopia en de religieuze tirannie van hun Sharia-protegés.

Maar hun soort ‘rust’ – d.w.z. dat er niemand meer overblijft die ‘anders durft te denken’- wordt geforceerd op een manier de Sovjet Unie waardig, met hun officiële versie van historie en (relatieve) waarheid die ‘ n i e t  v o o r  d i s c u s s i e  o p e n s t a a t ‘! (U kent het infantiele klimaat-gebazel van het GL- rekenwonder dat meldt dat zijn idée-fixe ‘wetenschappelijk bewezen’ is, dus gelieve Big Bothe nooit meer tegen te spreken, want hij heeft geen andere argumenten!)

Het zou erop kunnen lijken dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens met hun zotte ‘religieuze vrede’ teruggreep naar de historische ‘binnenlandse vrede’ die als gevolg van voornoemde ‘Pax Westfalica’ in Duitsland, de Verenigde Nederlanden en later in geheel Europa gegarandeerd diende te worden, maar zoveel historisch perspectief durf ik deze ‘hoog-opgeleide-activisten’ niet toe te dichten.

Wat echter levensgevaarlijk is, nu meer dan ooit, is het feit dat de activiste Ollongren o.a. ter bescherming van de Sharia, pretendeert te mogen bepalen wat ‘hate-speech’ is opdat – ogenschijnlijk – slechts die ‘hate-speech’ onderdrukt wordt. Dat is een verkapte couppoging, een greep naar de macht, want zolang dat niet in minutieus detail in de wet geregeld is moet zo’n communistische toverkol nooit de kans krijgen om zèlf te bepalen wat haar versie van ‘hate speech’ is. Want dan doet zij dat begrip meteen daarna als een olievlek naar alle vormen van ‘speech’ uitvloeien, waarmee  i e d e r e  vorm van andersdenkende ‘speech’ onderdrukt wordt! Zeg dan maar ‘dag’ tegen het grondwettelijk recht van vrije meningsuiting, met vriendelijke groeten van D’66! Daarna maken haar Sharia protegés haar en ons een kopje kleiner zodat alleen nog maar vijf keer per dag de oproep tot het gebed keihard van de minaretten door onze hun ‘rustige’ steden schalt. Dat is Ollongren’s ‘progressieve’ ‘regressieve vrijheid van meningsuiting’ in de kromme, linkse ‘Pax Strassburgiana’!

.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

P.S:

De inkt van dit artikel was nauwelijks droog of de “koepel van Turkse moskeeën TICF” toonde – tot mijn grote vreugde – hoe goed zij hun communistische lesje geleerd hebben in het democratische Westen met een eis naar Twitter om de account van Geert Wilders te sluiten….

U raadt het al, kennelijk heeft Wilders op een of ander gevoelig deeltje van hun fysiek getrapt en conform het lichtende voorbeeld van GL en D’66 doen zij nu een beroep op het gepatenteerde communistische ‘slachtoffer-recept’. Let wèl: 144 slachtoffers! In ons kleine en kwetsbare landje is zo’n enorm aantal toch om je helemaal lam te schrikken?
Je moet toch wat, als je Wilders (nog) niet meteen kunt onthoofden?

Let nu op voorspelbare reacties uit de 2e Kamer die hierin niet het bloedserieuze principe (h)erkennen van de aantasting van de Grondwettelijke vrije meningsuiting door dit stel subversieve barbaren, maar Wilders gaan verwijten dat hij niet aardig is voor hun subversieve Sharia knuffeldieren….