Geen islam, geen terrorisme

Inmiddels is ook de Turkse zender ‘TRT World’ erachter dat Slowakije de enige EU-lidstaat zonder moskee is en sinds 30 november 2016 beschikt over wetgeving waarin de islam niet wordt erkend als religie. Het feit dat de islam niet wordt erkend als een religie is zonder meer een zegen voor de inwoners van het land. Moslims kunnen, doordat hun geloof niet wordt erkend als religie in Slowakije, daar bijvoorbeeld geen moskeeën stichten, geen moslimhuwelijken sluiten, moslimscholen openen of op andere wijze hun overtuigingen als ‘religie’ in beeld brengen.

Afb: pixabay

Voor de Slowaken is de islam geen religie en Slowaakse politici zijn niet mals in hun commentaren; “Islamisering begint met kebab en is al begonnen in Bratislava. Dus begrijp hoe het er in 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien”, meent Andrej Danko, voorzitter van de Slowaakse Nationale Partij. “Iedere normale Europeaan, christen of atheïst vreest deze satanische en pedofiele schepping van de duivel”, debiteert een ander kritisch lid van het Slowaakse parlement.

Het blijft wat onderbelicht in de massamedia, maar de islam poogt al vanaf 721 Europa te onderwerpen. De islamitische opmars werd aanvankelijk door Karel Martel in 732 bij Poitiers (Fr.) tot staan gebracht, waarna de moslims zich terugtrokken achter de Pyreneeën op het Iberische schiereiland (thans Spanje & Portugal). Zij zouden dat gebied tot in de vijftiende eeuw bezet houden. De meeste Balkanlanden en Oostenrijk hebben zich eveneens eeuwenlang met zwaard en bloed moeten verzetten tegen nieuwe veroveringsplannen van de islam, wiens komst keer op keer uitdraaide op plunderingen, verkrachtingen, slavernij en grootschalige moord.

De Slowaken staan niet alleen in hun kritiek op de islam. Ook in andere ‘Visegradlanden’ gaan steeds meer stemmen op om de islam als religie niet -meer- te erkennen. Een belangrijke reden om de islam te weren, is voor deze landen gelegen ook in de ‘moslimbroederschap’ die wordt gezien als een terroristische organisatie. Deze organisatie is in 1928 in Egypte opgericht en voert als motto: “Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet is onze leider, de strijd is onze weg, en te sterven voor Allah is ons een eer”. Hun doel is om seculiere democratische regeringen te vervangen door een islamitisch kalifaat onder de sharia. Net als andere islamitische groeperingen strijdt De Broederschap voor behoud van de islamitische cultuur en voor een islamitische staat die grondig gezuiverd is van westerse invloeden en moderniteit.

Een belangrijke ideoloog van deze broederschap is Said Qutb (1906 – 1966) geweest. Deze Qutb studeerde in Amerika (U. v. Colorado, 1948 tot 1951) en de vrije cultuur van Amerika, met name de houding van de vrouwen daar, stond hem grondig tegen en maakte een negatieve indruk op hem. Die ervaring, tegen de achtergrond van zijn geloof, kwam tot uitdrukking in zijn geschriften, zoals het 30-delige “Fi zilal al-Qur’an” (In de schaduw van de koran).

Het resultaat van het beleid in Slowakije, evenals in andere Visegradlanden, is dat zij daar geen last hebben van terrorisme, geen gedoe met hoofddoeken of boerka’s, geen falende en frauderende scholen of moskeeën, laat staan van subsidies aan immer treurende moslims die menen te worden achtergesteld. De Slowaakse regering heeft in het licht van al dergelijke problemen eenvoudigweg gesteld: “dat heeft met religie compleet niets meer te maken en kan dus worden verboden” en gelijk hebben ze!

In 2015, middenin de Europese migrantencrisis , heeft Slowakije 200 christelijke asielzoekers toegelaten, maar weigerden moslims te accepteren in het kader van een EU-regeling om migranten over de lidstaten te verdelen. Het Slowaakse Ministerie van Binnenlandse Zaken verdedigde dit besluit door op de afwezigheid van islamitische gebedshuizen in Slowakije te wijzen. Het besluit werd hevig bekritiseerd door de EU, die twijfelde aan de wettigheid en tevens bezorgdheid uitte over het mogelijk discriminerende karakter ervan. De grondwet in Slowakije echter, heeft moslims niets anders te bieden dan het afwijzen van hun claims op religieuze status. De poging van de EU werd door de Slowaken waarschijnlijk opgevat als geïnspireerd door onder meer de moslim broederschap.

De Slowaken hebben een sterk punt op dat terrein. De islam geeft in haar geschriften en begeleidende commentaren ruiterlijk toe het niet in de eerste plaats voorzien te hebben op de innerlijke, geestelijke vervolmaking van de mens, maar op heerschappij, op overheersing. Degenen die de islam niet erkennen hebben de keuze tussen de dood of slavernij. Dat is niet minder dan dictatuur en daarmee ontmaskert zij zichzelf als een religieuze ideologie, erger dan het communisme of het fascisme; omdat bij islam een ‘goddelijk’ element wordt gevoegd aan de ideologie.

De Visegradlanden met Slowakije voorop hebben dat goed in de gaten en daar kunnen de overige EU-lidstaten maar beter een voorbeeld aan nemen. De islam is nu eenmaal geen religie, maar een religieuze ideologie die haaks staat op alles wat Verlichting en Moderniteit is.

 

U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw 'like' zeer op prijs.:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *