De duistere wegen van Mueller´s Special Counsel

Omdat de DOJ Sessions terzijde was gestapt om een mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, stelde waarnemend DOJ Rosenstein (een Obama loyalist) na de hoorzitting van Comey op 17 mei 2017 voor de Senaatscommissie, een Special Counsel (SC) in en gaf Mueller (een geregistreerde Republikein) opdracht om het onderzoek naar een vermeende Trump-Moskou samenzwering over te nemen.

Rosenstein “put the cart before the horse en nodigde Mueller uit om te gaan vissen in de troebele Washington poel om anti-Trump informatie te verzamelen. In plaats van een gericht onderzoek en strafvervolging naar geïdentificeerde wetsovertredingen, kreeg Mueller de ruimte voor een grenzeloze zoektocht naar verborgen wetsovertredingen en misdaden.

Bevooroordeeld en Anti-Trump

Mueller stelde een sterk Democratisch georiënteerde 21 man en vrouw sterk onderzoeksteam samen (o.m. de FBI agenten Strzok en Page, 10 top functionarissen uit de Obama DOJ en zeven uit Obama gekleurde justitiële instanties.) en hanteert merkwaardig genoeg toch het schimmige Steele rapport als vertrekpunt voor zijn onderzoek. Een weldenkend mens kan vaststellen welke richting het onderzoek van de Special Counsel zal uitgaan. Een onderzoek dat zich maanden voortsleept, miljoenen dollars uit de zakken van de belastingbetaler zuigt en weinig substantiële resultaten oplevert.

Afb: pixabay

De voorlopige resultaten bevestigden dat de SC zich opstelt als een wetgevende macht, die zich laat leiden door een zelf uitgevonden misdaad van “samenspannen tegen de USA door het verdraaien van het fraude concept”. De beschuldigingen tegen Gates en Manafort hebben niets te maken met een “samenzwering met Rusland” en hun aanklachten zouden door DOJ advocaten behandeld kunnen worden. De vraag rijst waarom een SC een eigen wetsovertreding moet verzinnen om een schuldig verklaring af te kunnen dwingen? Waarom geen schuldigverklaring n.a.v. een overtreding van een van de vele echt grove wetsovertredingen die Mueller beweert te zijn gepleegd. Het feit dat herkenbare verbindingen tussen Democratische politici en vooral de Clintons, met Russische zakenmensen en overheidsfunctionarissen niet onderzocht worden, bevestigt de indruk, dat de Special Counsel aan de leiband loopt van Deep State regenten.

Is Mueller wel de aangewezen man voor het Onderzoek?

De geloofwaardigheid van Mueller heeft flink wat krassen opgelopen. Tijdens zijn teneur als Directeur van de FBI heeft hij zijn loyaliteit voor Obama en Clinton herhaaldelijk bewezen door zich voortdurend passief op te stellen bij verschillende Obama schandalen zoals het Fast and Furious programma[1], NSA afluisterpraktijken, Carthagena Secret Service misdragingen en Uranium One schandaal. Bovendien onderstreept hij de loyaliteit op een verdekte wijze tijdens het moeizaam lopende onderzoek naar een relatie tussen Moskou en Trump.

Onlangs is een bericht gepubliceerd over de manier waarop hij de veronderstelde relatie tussen een Saoedische familie in Sarasota en 9-11 aanslag plegers heeft toegedekt. Judicial Watch bericht op zijn website in een 23 januari 2018 artikel …”court documents recently filed by the government further rock the credibility of Russia Special Counsel Robert Mueller because they show that as FBI Director, Mueller covered up the connection between a Florida Saudi family and the 9/11 terrorist attacks. The documents reveal that Mueller was likely involved in publicly releasing deceptive official agency statements about a secret investigation of the Saudis, who lived in Sarasota, with ties to the hijackers.,,” Under Mueller’s leadership, the FBI tried to discredit the story, publicly countering that agents found no connection between the Sarasota Saudi family and the 2001 terrorist plot. The reality is that the FBI’s own files contained several reports that said the opposite. Files obtained by reporters in the course of their lengthy probe reveal that federal agents found “many connections” between the family and “individuals associated with the terrorist attacks on 9/11/2001.” The FBI continued to publicly deny it existed and it appears that the lies were approved by Mueller.

Ook op een andere manier is zijn warme belangstelling voor verdekt optredende islamitisch extremistische organisaties bevestigd. In mei 2017 hebben Judicia Batch medewerkers inzage gekregen in officiële FBI documenten waarin wordt beschreven hoe en waarom Mueller´s FBI tijdens een geheime bijeenkomst besloten heeft om antiterrorisme documenten te zuiveren van onderwerpen en teksten die mogelijk krenkend zouden kunnen zijn voor het Amerikaanse moslim segment. Het was duidelijk dat Mueller die toezegging heeft gedaan tijdens zijn besprekingen met twee moslim organisaties: Islamiet Society of Knort Amerika (ISNA)[2] en Tonsil Ron American Islamiet Relations (CAIR)[3]. Twee organisaties, die volgens de Amerikaanse overheid de financiering van de van terrorisme verdachte Holly Land Foundation For Release and Development[4] hebben gedoogd resp. daarvoor verantwoordelijk zijn geweest.

Op 13 augustus 2018 berichtte Fox News dat in het boek van de Government Accountability Institute “Compromised: How Money and Politics Drive FBI Corruption” wordt uitgelegd hoe Comey en Mueller door het bezit van een veiligheidsverklaring miljoenen hebben binnen gehaald: “by selling out their insider expertise to the highest bidder to enrich themselves.“ Dat was de werkelijke reden dat Brennan toen Trump zijn veiligheidsverklaring introk, ontzettend van leer trok. Ook Strzok onderging hetzelfde lot en vermoedelijk zal in de nadere toekomst nog een aantal kopstukken uit de veiligheidssamenleving een gelijksoortig lot treffen.

Beschuldigingen aan het adres van Russische personen en firma´s

In februari 2018 stelde Mueller 13 Russische functionarissen en 3 firma´s in staat van beschuldiging. De aanklacht luidde “the DOJ charged 13 Russians and three companies on Friday in a sprawling indictment that unveiled a sophisticated network designed to subvert the 2016 election and to support the Trump campaign. It stretched from an office in St. Petersburg, Russia, into the social feeds of Americans and ultimately reached the streets of election battleground states….the Russians stole the identities of American citizens, posed as political activists and used the flash points of immigration, religion and race to manipulate a campaign in which those issues were already particularly divisive”, prosecutors said. De aanslag in Florida verdrong tijdelijk de activiteiten van de SC naar de binnen pagina´s en daarom werd nauwelijks aandacht geschonken aan het effect van die 13 aanklachten. Zeker niet in Nederland, Geholpen door een artikel op de website www.breitbart.com is het mogelijk een aantal effecten van die beslissing op te lijnen:

Ten eerste. Uit de documenten van de SC viel op te maken dat de Russen sinds 2014 zich zouden bemoeien met binnenlandse US aangelegenheden. Een feit dat ook bekend zou zijn bij de Obama regering. Als dat juist is rijst de vraag waarom Obama niets heeft gedaan aan die ongewenste bemoeienissen. Dat was ook de vraag van Trump. Obama heeft drie weken voor de verkiezingsdag een Russische inmenging als een sprookje afgedaan en Trump gezegd dat hij niet zo moest janken. In zijn woorden: But the larger point I want to emphasize here is that there is no serious person out there who would suggest somehow that you could even — you could even rig America’s elections, in part, because they are so decentralized and the numbers of votes involved…. There is no evidence that that has happened in the past or that there are instances in which that will happen this time. And so I’d invite Mr. Trump to stop whining and go try to make his case to get votes”.

Ten tweede. De Russen worden niet aangeklaagd voor ongewenste inmenging in de presidentsverkiezing van 2016[5]. Ze waren er niet op uit om – zoals Democraten voortdurend beweren – de verkiezing van Trump te bewerkstelligen. Hun doel was het creëren van chaos. Daarom hebben ze na Trumps verkiezing pro en anti-Trump demonstraties in New York gehouden. In de aanklacht wordt het als volgt onder woorden gebracht “to create “political intensity through supporting radical groups, users dissatisfied with [the] social and economic situation and oppositional social movements … [to] spread distrust towards the candidates and the political system in general”. De Russen hebben het relatief kleine budget (ongeveer M$1,2 per maand) vooral na Trumps verkiezing aangesproken om anti-Trump demonstraties te financieren nl 44% voor versus 56% na. Met hun advertenties en FB bijdragen slaagden ze erin slechts 11 miljoen Amerikanen te bereiken en de kosten bedroegen niet meer dan $ 100.000. Vergeleken met het budget dat Clinton aan FB berichten heeft gewijd – M$81 – een schijntje.

De Daily Caller heeft onderzocht in hoeverre de anti-Trump media een door Russische agenten georganiseerde demonstratie tegen de President-elect direct na zijn verkiezing naar het publiek hebben gecommuniceerd. Op een en dezelfde dag (12 november 2016) werden door Russische trolls zoals eerder geschreven, een pro en een anti-Trump demonstratie gehouden in NY. Het spreekt voor zich dat de liberale pers geen aandacht wenste te besteden aan de pro Trump demonstratie en zich te buiten ging aan de anti demonstratie onder de titel “Not my President-elect”. CNN en MSNBC speelden met hun vijf uur lange live berichtgeving onbewust in de Russische kaart. Rich Noyes stelt op de website www.newsbuster.org “CNN and MSNBC Helped Russia Sow Discord by Promoting Fake Anti-Trump Rally”. Onder meer Michael Moore liep mee in de demonstratie. Opmerkelijk was dat niemand van de deelnemers een clou had wie de organisator van die demonstraties was. Over een samenzwering tussen Amerikanen en Russen gesproken.

Trump twitterde op 20 februari 2018 de boodschap die Obama hem eind oktober 2016 had meegegeven: there is no serious person out there who would suggest somehow that you could even rig America’s elections, there’s no evidence that that has happened in the past or that it will happen this time, and so I’d invite Mr. Trump to stop whining and make his case to get votes”.

Ten derde. De Russen ondersteunden Black Lives Matter, Immigratie en moslims. In de aanklacht staat “Russian groups allegedly created Facebook and Instagram pages that promoted polarizing content across a range of issues not specific to any political party — including a pro-immigration page called “Secured Borders,” a Black Lives Matter-themed Instagram page called “Blacktivist” that supported third-party candidate Jill Stein, and religious-linked pages called “United Muslims of America” and “Army of Jesus.”.

Ten vierde. In de aanklacht staat o.m. ook “some Defendants, posing as US persons and without revealing their Russian association, communicated with unwitting individuals associated with the Trump Campaign and with other political activists to seek to coordinate political activities.” Dit is dus geen vorm van samenzwering Trump-Moskou tenzij de leden van het Trump campagneteam wisten dat ze met Russische staatsburgers te maken hadden. Uit de aanklacht blijkt dat ze dat niet wisten. Dat creëert een groot gat in de bewering dat Russen hand-in-hand samengingen met het Trump Campagne team.

Wellicht dat die aanklacht een tegendraads effect heeft. Mueller zou hebben verwacht dat geen van de Russische functionarissen en firma´s ooit voor een Amerikaanse rechtbank zou verschijnen, omdat zij niet onder Amerikaanse jurisdictie vallen. Geen rechtszaak maar wel veel lawaai. Wat blijkt echter. In mei 2018 zijn de Amerikaanse advocaten (o.m. Eric Dubelier van het advocaten kantoor Reed Smith) van de Russische firma Concord naar de rechtbank (U.S. District Court for the District of Columbia) gestapt, hebben daar niet schuldig gepleit op de door Mueller ingebrachte aanklacht en eisen U.S. intelligence about what they knew of Russian activities.

Mueller moet nu met de billen bloot, want de advocaten firma eist dat die all of Mueller’s “evidence” of the conspiracy …. sensitive intelligence gathering, national security, and foreign affairs information including details on electronic surveillance of the company and its employee’s mag bestuderen. Mueller probeerde de eis van een speedy trial te neutraliseren, maar daar trapte de rechter niet in en gaf Concord gelijk. Het betekende de tweede keer hoofdpijn in een week voor Mueller. Begin mei dreigde een rechter (T.S. Ellis, III) de aanklacht tegen Paul Manafort nietig te verklaren, omdat de aanklacht geen enkele relatie/raakvlak met de opdracht van de Special Counsel had. De aanklacht heeft betrekking op bank zaken die teruggaan tot 2005.

Blind voor Democratische-Russische samenzwering

Daarentegen is en blijft Mueller blind voor de Russische geldstromen die via de Clinton Stichting naar bankrekeningen van de Clintons zijn gestroomd en een geschat volume tussen M$152 en M$173 hebben. Hij is ook blind voor de samenspanning met Russische functionarissen binnen de context van het Steele dossier.

Het heeft er alle schijn van dat de weinig verheffende vertoning met de nep knop om kernwapens te lanceren de start is geweest voor die geld bonanza uit Moskou. Bij die geldstromen vallen drie specifieke transacties op:

  • 13 oktober 2009: Clinton vertelt haar Russische gastheren “The Ex-Im Bank would welcome an application for financing from Rosavia to support its purchase of Boeing aircraft”. Volgens de WP bracht Boeing drie dagen later een offerte uit voor een overeenkomst met de Russen. Rostekhnologii een door Moskouse Moguls gestuurde firma besluit op 1 juni 2010 om 50 st Boeing 737 aan te schaffen voor de Aeroflot luchtvloot voor een bedrag van $ 3,7 miljard. Op 17 augustus 2010 stortte Boeing $900.000 op de rekening van de Clinton Stichting voor “help support the reconstruction of Haiti’s public-education system” (na de aardbeving in Haïti in januari 2010).
  • Oktober 2009: Clinton stimuleerde een aantal Amerikaanse firma´s om ICT ontwikkelingen in Skolkovo – het Russische Silicon Valley – van nabij te bekijken en 22 Amerikaanse firma´s gaven daaraan gehoor. Zij overtuigde o.m. firma´s als Google, Cisco en Intel om als key partners aan Russische ontwikkelingen deel te nemen. In totaal nemen in 2012 e.v. 28 US; Europese en Russische ondernemingen deel aan het project. Ondanks de waarschuwingen van het U.S. Army Foreign Military Studies Program in 2013 dat “Skolkovo is arguably an overt alternative to clandestine industrial espionage. Lucia Ziobro, a top FBI agent in Boston, verklaarde in 2014 : “The FBI believes the true motives of the Russian partners, who are often funded by their government, is to gain access to classified, sensitive, and emerging technology from the companies.”. In augustus 2016 stelde een Government Accountability Institute study met de titel “From Russia with Money” vast dat 17 key partners tussen de M$6,5 en M$23,5 aan vergoedingen voor toespraken van Bill of contributies naar de rekening van de Clinton Stichting hadden overgemaakt.
  • 8 juni 2010: Rosatom, Ruslands door de staat gestuurde Kernenergie firma, kondigt een offerte aan van $ 1,3 miljard om een meerderheidbelang in het Canadese Uranium one te krijgen. De firma bezat ruim 20% van de US reserves voor het belangrijkste bestanddeel voor Amerikaanse kernwapens. Zie verder onderwerp Uranium One Deal. Voor, tijdens en na de ontwikkelingen die tot de deal hebben geleid, hebben de belangrijkste aandeelhouders ruim M$ 145 overgemaakt naar de Clinton stichting of een van diens projecten[6].

Anti-Fracking en pro-Nordstream 2 inmenging

In hun rapport “Russia´s social media meddling in US Energy Markets” dat overigens nauwelijks de binnenpagina´s van de gevestigde media haalde, maakte het House Science, Space, and Technology Committee op 1 maart 2018 bekend dat de Russen, actiegroepen sponsoren die tegen fracking en Keystone pijplijn demonstreren en protesteren, Die twee schaden de belangen van de door Moskou gestuurde Nordstream 2 pijplijn die gas toelevert aan diverse landen in Europa en een verbinding beoogt met het Europese pijplijn netwerk. In het rapport staat dat de USA binnen vijf jaar Rusland zal passeren als ´s werelds grootste olie producent. Daarom hebben de Russen hun pijlen gericht op fracking en de Keystone pijplijn.

Stemmen uit de inlichtingengemeenschap beweren clear evidence that the Kremlin is financing and choreographing anti-fracking propaganda in the United States “, De Sea Change Foundation in San Francisco is de spil in het sponsoring web, die het geld distribueerde naar de Energy Foundation, Natural Resources Defense Council, Sierra Club Foundation, League of  Conservation Voters  Education Fund, Union of Concerned Scientists, World Wildlife Fund en Virginia Organizing Project. De House Intelligence Committee sloot zijn onderzoek na 70 getuigen te hebben gehoord en 300.000 documenten te hebben bestudeerd op 22 maart 2018 af. Het Comité: “ found no evidence that meetings between Trump associates — including Jeff Sessions — and official representatives of the Russian government — including [Moscow’s] Ambassador Kislyak — reflected collusion, coordination, or conspiracy with the Russian government.

Vanuit de SC is geen enkel geluid gekomen over deze ongewenste Russische inmenging?

Ware reden van de SC activiteiten?

Misschien heeft Leon de Winter gelijk toen hij in zijn column van 6 juni 2018 schreef dat de werkelijke opdracht van de Special Counsel niet het onderzoek naar een Russian Collusion is, maar het wegmoffelen van de viezigheid die in acht jaar Obama heeft plaatsgevonden, Volgens hem hebben Amerikaanse journalisten als Kimberley Strassel, Sara Carter, Lee Smith, Sharyl Attkisson, en vele anderen – journalisten die werken voor conservatieve media –aangetoond dat Muellers onderzoek naar ’collusion’ een compleet andere agenda heeft dan het blootleggen van een Russische samenzwering. Mueller De SC is niet in het leven geroepen om misstanden aan het licht te brengen, maar om ze verborgen te houden.

De leiding van de FBI was net zo anti-Trump als de meeste andere leden van het establishment in Washington DC, en ondernam letterlijk alles, ook illegale acties, om Hillary naar het Witte Huis te loodsen en Trump te vernietigen. Dat mislukte. Het ondenkbare gebeurde. En daardoor ontstond het gevaar dat alle illegale anti-Trump-acties door overheidsinstanties als de FBI – die bij Hillary’s zege nooit naar buiten zouden zijn gekomen – door Trumps mensen konden worden onthuld.. Mueller, zijn leven lang een FBI-man, is dus niet door het establishment aangesteld om de ’collusion’ te onthullen (want die is er niet), maar om het besmeuren van een presidentskandidaat geheim te houden.

Mark Penn, een voormalige medewerker van Bill Clinton onderschrijft deels de tekst in dit artikel en de visie van de Winter. Op basis van de feiten stelde hij vast dat de SC sinds maart 2017 een onderzoek doet naar Trump, zijn familie, zijn campagnemedewerkers, zijn staf en verder iedereen die ooit ook maar verbonden is (geweest) met Donald Trump. Van enige samenwerking laat staan samenzwering tussen kandidaat Trump en Vladimir Poetin is na ruim 1 ½ jaar graven en spitten door de SC en zijn team geen spoortje van bewijs gevonden. Volgens Penn luidt de (nauwelijks verborgen) opdracht aan de SC: vindt iets waardoor een afzettingsprocedure (Impeachment) tegen Trump kan gestart kan worden.

Doel  Manafort en Cohen aanklachten

Manafort en Cohen zijn twee voormalige medewerkers van Trump die hem tijdens de aanloop van de verkiezingen hebben gesteund. De twee zijn in staat van beschuldiging gesteld. Manafort die twee maanden Trumps campagnemanager was, werd vijftien zaken ten laste gelegd en is veroordeeld voor acht van de vijftien.  Die zaken hebben betrekking op voorvallen uit een ver verleden en zijn toegespitst op belastingfraude die hij 18 jaar geleden zou hebben gepleegd. Kennelijk is dit nog niet verjaard. Cohn werd in de tang genomen vanwege een betaling aan een dame om haar te doen zwijgen over een korte relatie met Trump. De SC wil hem dwingen te getuigen dat het zwijggeld uit de campagne pot komt. Beide zaken hebben weliswaar niets maken met de vraag of er sprake was van een samenzwering tussen kandidaat Trump en Poetin, maar zijn bedoeld om een afzettingsprocedure te kunnen starten en mede daardoor de midterm verkiezingen in november zodanig te beïnvloeden dat de Democraten het Huis van Afgevaardigden kunnen terugwinnen.

———————————————

[1] Het Bureau of Alcohol Firearms and Tobacco’s (ATF) gebruikte belastinggeld om wapens naar Mexicaanse drug kartels door te sluizen. Die actie van de ATF heeft geresulteerd in de moord op twee leden van de Grenspolitie met doorgesluisde wapens en het ontslag van de klokkenluider. Nog steeds worden 1000 wapens vermist.

[2] Wordt beschouwd als de grootste moslim organisatie van Noord Amerika.

[3] CAIR is een terroristisch georiënteerde moslim organisatie sterk gelieerd met binnenlandse en buitenlandse (splinter) Jihadistische structuren. Opgericht in 1994 door drie extremisten uit het Midden Oosten (Omar Ahmad, Nihad Awad and Rafeeq Jaber). Die drie vertegenwoordigden onder de naam Islamic Association for Palestine. de Amerikaanse propagandavleugel van Hamas. .

[4] The Holy Land Foundation is in 2012 veroordeeld voor het financieren van terroristische groeperingen.

 [5] Wel voor identiteit diefstal en bankfraude. Volgens John Hindertakers om Clinton te beschermen.

[6] Zie boek van Peter Schweizer “Clinton Cash”.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

Het Russia-Gate schandaal toont hoe de ‘deep state’ opereert en het publiek verwart, want velen gaven Mueller een goede pers bij zijn aantreden terwijl niemand de moeite nam om zijn doopceel te lichten, terwijl hij nu de sluipmoordenaar van de decadente Democraten blijkt te zijn die Trump nog veel schade kan berokkenen met zijn niet zo goed verborgen politieke agenda.

Daarnaast is, bij nader inzien, zijn ‘track-record’ niet bepaald glanzend te noemen: als FBI directeur was hij een complete ramp die na de antrax-aanslag na 9/11 totaal verkeerde mensen achter de vodden zat. Hij werkte inderdaad zelfs nauw samen met de criminele Moslim Broederschap om FBI dossiers te ‘schonen’ van de waarheid over de radicale islam in de USA en deed niets aan de interne beveiliging van de FBI nadat FBI agent Robert Hanssen als een Russisch agent werd ontmaskerd. Een pure mislukking!

Mueller belichaamt wat er fout is met de Amerikaanse overheid: als hij in een eerlijke ambiance zou werken was hij al tien keer tegen de lamp gelopen of zelfs oneervol ontslagen, maar ondertussen mag hij van de giftige ‘deep-state’ onderzoek doen naar de door het volk gekozen president Trump terwijl de illusoire ‘misdaad’ die aan dat onderzoek ten grondslag zo moeten liggen nog bedacht moet worden!