Classy people, a dying breed

Sinds Trump het roer in de USA in handen heeft genomen, is in een groot aantal artikelen dat op de website van Sta-Pal is gepubliceerd, herhaaldelijk de vuige manier aangekaart waarop het linkse segment van de Amerikaanse en Europese samenleving zich over deze president denkt te mogen uitdrukken.

Vrijwel iedere mogelijkheid waarbij de media massaal zijn uitgerukt, wordt benut om de man, zijn familie, aanhangers en electoraat de vreselijkste ziektes toe te wensen. Lieden die de mond vol hebben van respect, integriteit en eerbied, maar zich bezatten aan vuilspuiterij als het uitspraken en meningen van mensen betreffen die geen lid van hun clubje zijn.

Het laatste voorbeeld van een verkeerde propaganda bijeenkomst was een paar dagen geleden te zien en vooral te horen: de herdenkingsdienst voor John McCain. In het artikel “De McCain heroïek” wordt een korte beschouwing gegeven van de complexe mens, militair en politicus McCain en uitgelegd waarom zijn activiteiten voor en tegenstanders oproepen. De McCains staan in de USA bekend om hun kleinzielige haatdragendheid en dat heeft McCain een jaar geleden onderstreept bij de stemming om Obamacare uit het raam te gooien. McCain die zijn electoraat herhaaldelijk had beloofd alles te doen om Obamacare te stoppen, besloot in juli 2017 ondanks zijn slechte gezondheid Trump een hak te zetten. Tegen zijn beloftes in stemde hij mee met de Democraten en de duim naar beneden draaiend bleek hij tegen de Senaat Minderheidsleider, Schumer, te hebben gezegd: “Let’s see Donald, make America great again now” Hij bevestigde daarmee die karakterweeffout.

De Good Old Days

Op de herdenkingsdienst van McCain, die zichzelf als de meest puriteinse republikein beschouwde, wemelde het van linkse goedmenschen en leden van de gevestigde orde. Twee categorieën die hartstochtelijk terugverlangen naar de good old Days. Naar de dagen van Barack Obama, Joe Biden, Mitt Romney, George W. Bush, en John McCain. Toen de grenzen nog open en handelsovereenkomsten eenvoudig waren en oorlogen ver weg gevochten werden. Tijdens die herdenkingsdienst meenden twee voormalige presidenten, leden van de gevestigde orde, de gelegenheid te moeten benutten om hun afkeer voor de zittende president tot uiting te brengen en zijn beleid te moeten kapittelen. Twee voormalige presidenten die niet echt uitgeblonken hebben in het nemen van kwalitatieve besluiten die voordelig waren voor een groot aantal segmenten van de Amerikaanse en mondiale samenleving. Die twee leden van de gevestigde orde die zich heerlijk voelden in het Washingtonse moeras, meenden in hun toespraken politieke statements te moeten neerzetten. Twee politici die herhaaldelijk toeteren respect hoog in het vaandel te hebben. Het was ontluisterend om te horen.

De toespraak van McCains dochter was het toppunt van onfatsoen. Meghan McCain blijkt de duistere kant van haar vader te hebben geërfd. In het spoor van andere sprekers meende zij dat de herdenkingsdienst een uitgelezen gelegenheid was om een aantal verwijten naar het hoofd van de president te moeten slingeren. Toen Megan McCain de tekst uitsprak “America was always great” gaf zij de gevestigde orde van de Good Old Days een schouderklopje en bewierookte de tijden dat de gevestigde orde zich geen zorgen wilde maken over de gevolgen van hun beleid, over een groeiende sociale chaos, over dalende lonen, over regio´s in het Amerikaanse hartland waar industrieën ten onder gingen en zonen van Hartlanders hun leven gaven voor de politieke doelen van de gevestigde orde. Een periode waarin haar vader de kampioen was van de Beltway minzaamheid, een periode waarin zijn waarderingscijfers in zijn eigen staat daalde tot een ontluisterende 20%. Zij had net als andere sprekers voor haar, niet eens door dat de politieke prestaties van haar vader gebagatelliseerd werden. Vermoedelijk verwacht zij dat die gevestigde orde de druk op de Gouverneur van Arizona zal opvoeren door te eisen dat eerst de Cindy, de weduwe en vervolgens Meghan McCain de Senaatszetel van echtgenoot en vader zal bezetten.

Verkeerde boodschap op een verkeerde plaats

In de USA en Europa worden alle openbare bijeenkomsten van prijsuitreikingen tot aan begrafenissen resp. crematies gepolitiseerd en worden de verschrikkelijkste verwensing naar het hoofd van niet-clubleden geslingerd. Waarom die mensen zich op het hoge podium hijsen om vandaar naar niet-clubleden, het gepeupel, het plebs te vomeren, is voor ieder weldenkend mens een raadsel. Politie, Justitie en sociale media doen daar dapper aan mee. Gelijksoortige uitspraken van de conservatieve mens worden wel en die van de linkse mens niet aan de wetten getoetst.

Het is niet verrassend dat Amerikanen die nog in het bezit zijn van een evenwichtig normen en waarden stelsel met afkeer en kromme tenen de diverse optredens hebben gevolgd. De sociale media stonden bol van de commentaren over het politieke karakter van de herdenkingsdienst, het politiseren van het overlijden van een bekende persoon door het Amerikaanse segment dat zich tot de elite rekent. Een elite die een stuitend gebrek aan respect toonde om een trieste aangelegenheid waar liefde en compassie de boventoon zouden moeten voeren, in hun blinde partijdigheid en besmet met het anti-Trump syndroom, te misbruiken om niet-leden van hun clubje op een uitermate onfatsoenlijke manier te bejegenen. Een elite die zich erover verbaast dat de doorsnee burger alleen maar diepe minachting heeft voor diens handel en wandel. Waarom werd de herdenkingsdienst net als die van Aretha Franklin gepolitiseerd? Om de komende midterm verkiezingen in het voordeel van de Democraten te doen verlopen en de verworvenheden van de Good Old Days terug te halen.

Deze nieuwe trend om begrafenissen/crematies van en lofredes voor een bekende overledene uit te buiten om de eigen politieke boodschap uit te dragen, is een bevestiging van het gebrek aan klasse bij de zichzelf als elite beschouwende verdwaalde leden van de gevestigde orde. En de republikeinse McCain familie? Die liet de herdenkingsdienst bewust kapen door de liberale Goedmensch en de gevestigde orde van de Good old Days om hun politieke propaganda te spuien.

Het kan ook anders

Trump was niet welkom op de herdenkingsdienst, werd door links en rechtse politici besmeurd, maar toonde wel respect en eerbied voor een overleden prominente politicus. Hij stelde Airforce-2 ter beschikking om McCain, zijn weduwe, dochter en verdere familie van Phoenix, (AZ.) naar Washington D.C. te brengen. Zijn Chef kabinet en Minister van Defensie hebben de weduwe naar het Vietnam monument begeleid voor het leggen van een krans. De man die wordt verweten, geen respect te hebben en eerbied te tonen, heeft meer klasse dan de elite die hem tijdens een herdenkingsdienst uitbundig hebben staan uitjouwen. Als dank werd zijn naam door Meghan McCain door het slijk gehaald. Hoe diep ben je dan gezonken.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties