In het bestaan van de aarde is het CO² niveau zelden lager geweest.

Saul Alinsky’s succesvolle discipel Obama zei het zo graag, op zijn pedante toontje: ‘Science is settled’. Maar het is een feit, zelfs in linkse kringen erkend, dat de 77 inzenders van grotendeels onwetenschappelijke ‘meningen over het klimaat’, praktisch allemaal activisten waren die de spreekwoordelijke meerderheid van 97% der zogenaamde ‘wetenschappers’ vormden – uit welke ‘wetenschap’ wordt wijselijk vermeden te specificeren.

Afb: pxhere

Kortom, gebakken lucht als basis voor het boerenbedrog van de ‘klimaatmiljonair’ Al Gore c.s., hetgeen momenteel de Nederlandse belastingbetaler handenvol geld kost, waarbij hij geen enkele waar voor zijn geld krijgt. Slechts drammers uit de Haagse ‘deep state’ krijgen hun zin en niemand weet op grond waarvan; de kiezers zijn in het geheel niet geconsulteerd over de ongefundeerde verbranding van miljarden aan ‘klimaat-gerelateerde uitgaven’ van dit moment. Terwijl de economie groeit zijn slechts de belastingen meegegroeid, zelfs verhoogd maar de kiezer heeft al meer dan tien jaar geen toename in zijn koopkracht gezien.

Anno 2018 slaat de ‘klimaat-lobby’ in Den Haag, volledig ongecontroleerd, toe om met Nederland als lichtend voorbeeld een voorschot op de leugenachtige doelstellingen van het akkoord van Parijs te nemen terwijl niet één EU land de daarin opgenomen doelstellingen ook maar benadert! In een recent onderzoek van ‘the Wall Street Journal’ zien wij dat Polen op 16% van die puur tentatieve doelstellingen zit als hekkensluiter, terwijl slechts vijf landen nauwelijks boven de 50% komen, waarbij Nederland op 58% zit en Zweden op 77%. Dat weerhoudt het activistische Binnenhof, met onze opportunist Rutte voorop, niet om de kas te plunderen voor hun ideologische drammerij die door serieus wetenschappelijk onderzoek in vlammen wordt afgeschoten. Ouderenzorg, gezondheidszorg, veiligheid en defensie worden uitgemergeld door politici en ongekozen linkse ambtenaren die de mond vol hebben van hun loze ‘klimaat-praat’ maar zich totaal niet interesseren voor zorg, welzijn, immigratie en veiligheid van de bevolking.

À propos, de zo verguisde USA zijn het enige land dat een teruggang liet zien van, op zich nietszeggende, CO² emissies terwijl zij een economische groei van > 3% laten zien: ‘a double whammy’ of ‘fake news’? Amerika tekende nooit voor ‘Kyoto’ en Trump trok zich terug uit ‘Parijs’, maar alle linkse ‘grote bekken’ in de EU maken procentueel nog niet 1/3 deel van hun valse pretenties waar!

Het laatste ‘world climate report from the BP Statistical Review of World Energy’ toont aan dat in 2017 de USA de grootste CO² reductie wereldwijd liet zien, terwijl China – dat in Parijs garen probeerde te spinnen bij het vertrek van de USA – tekent voor 28% van de wereldwijde CO² productie en India volgt met de op één na grootste toename van CO² emissies in 2017 met 93 ‘metric tonnes’, d.w.z. een toename van liefst 2 x de Amerikaanse CO² reductie.

De voornaamste reden is dat de USA schalieolie en -gas produceert voor elektrische centrales, terwijl Duitsland onder de leiding van ‘kip zonder kop’ Merkel de kerncentrales sloot en derhalve nu gas en kolen uit de USA moet importeren om de eigen elektriciteitsproductie op peil te houden, met natuurlijk een veel hogere CO² uitstoot dan voorheen, terwijl de kosten ook aanmerkelijk hoger liggen. De zegeningen van het huwelijk van Karl en Angela Marx….

Het ‘Institute for Energy Research’ onderbouwt voorgaande cijfers en meldt dat voor iedere ton afname van de luchtvervuiling in de USA, China en India juist 10 ton extra vervuilen, kortom daar is niet tegenaan te bezuinigen in ‘Parijs’. Alle Haagse farizeeërs die de windmolen subsidiëren zouden zich eerst eens tot China en India moeten wenden, kortom’ Parijs’ is één grote farce, alleen al gezien de onwetenschappelijke, ideologische agenda. Het is veelzeggend dat dit belachelijke, akkoord collectief door ALLE EU lidstaten volgens ‘Climate Action Network Europe’ verkracht wordt in een ouderwetse ‘gang-rape’.

‘Climate Action Network Europe’ zegt in zijn formele EU rapport: “All EU countries are failing to increase their climate action in line with the Paris Agreement goal. All but five countries aren’t even at 50 percent of their current targets”….. Voilà! Alle leugenaars die ‘Parijs’ ondertekenden lappen het aan hun laars terwijl de enige die terecht wegliep het beter doet dan alle anderen tezamen. Ondertussen staan er volksstammen klaar om mij te beschuldigen dat ik met deze ‘heiligschennis’ een ‘science denier’ ben. Dat klopt als een bus, althans voor zover het hun ‘pseudo-science’ betreft, want het idee dat menselijke activiteit, in het bijzonder industrie, verantwoordelijk zou zijn voor een kennelijk galopperende globale opwarming is zoals gebruikelijk leugenachtige, activistische en volstrekt onbewezen hysterie.

Opvallend is dat deze fantasten niet meer durven te spreken van ‘global warming’ – omdat daar aantoonbaar geen sprake van is – maar ‘climate change’, omdat daar geen enkele nauwe definitie aan verbonden is. Zo kunnen onze salon-socialistische leugenaars er alle kanten mee op, want ‘science is setttled’. CO² is echter een natuurlijk drijfgas in onze atmosfeer dat in minieme percentages onderdeel daarvan uitmaakt maar op geen enkele wijze in verband kan worden gebracht met door de eeuwen heen manifeste klimaatverandering. Als de temperatuur stijgt, neemt de CO² toe en als de temperatuur daalt, neemt de CO² af; de temperatuur domineert echter de CO² concentratie, niet omgekeerd.

Klimaatverandering is een fenomeen dat zich over honderdduizenden zoniet miljoenen jaren voordoet en door linkse ‘wetenschappers’ nogal eens wordt verward met het weer, waar zij al evenmin verstand van hebben. Geleuter dat 2014 ‘the hottest year on record’ was geven aan hoe deze lieden zelfs het weer over de komende dertig minuten nog niet kunnen voorspellen als zij hun hoofd uit het raam steken, maar wel de mond vol hebben over het klimaat…

Recentelijk werd Marc Morano, de oprichter van het invloedrijke ‘Climate Depot’ in ‘the Guardian’ verweten dat zijn meest recente, negatieve publicatie over voormelde ‘consensus’ onder zogenaamde ‘wetenschappers’ op te weinig deelnemers gebaseerd zou zijn. Dit betrof het onderzoek inzake de voornoemde 77 anonieme ‘wetenschappers’ die de kennelijke 97% der ‘scientists’ zou opmaken die ervoor zouden zorgen dat ‘science is settled’. Een kaartenhuis van leugens….

In zijn boek ‘the politically Incorrect Guide to Climate Change’ wordt die 97% claim terecht onderuit gehaald; voor wie niet de tijd of ambitie heeft om dit werk te lezen zij kort samengevat dat, jaren geleden, een eenzame student in Iowa in zijn futiele zoektocht naar bruikbaar materiaal tijdens zijn doctoraal fase vele honderden questionnaires met niet al te snuggere vragen over het klimaat had rondgestuurd naar opgewonden lieden die ‘blogs’ vulden met hun ‘meningen’ over het klimaat. Let wel, subjectieve ‘meningen’ en geen wetenschappelijk onderbouwde conclusies van serieuze onderzoekers, want dat waren en zijn deze hobbyisten geenszins. Van de vele honderden questionnaires werden er minder dan honderd beantwoord door de meest fanate ‘bloggers’, u kent ze wel. Zo kwamen de mythe van ‘the majority of scientists’ en de gotspe van ‘science is settled’ tot stand die dankbaar door Obama, de meest subversieve activist aller tijden, werden overgenomen. Moraal van dit verhaal: als je onwetenschappelijke babbels mengt met links activisme en dan de medicijnman Obama flink laat roeren, krijg je de ‘Climate Science’.

De dwazen die vervolgens hieruit een ‘climate-crisis’ destilleerden kregen de hulp van een andere Democratische charlatan, Al Gore, die slapend rijk werd door de zaak lekker op te jutten en links en rechts mee te schnabbelen van miljarden aan subsidiegelden die in vloedgolven kwamen binnenrollen van de UN en van nationale regeringen van rijke landen die het zich konden permitteren om zich aan deze grenzeloze manipulatie over te geven. Kijk naar wat er nu op het Binnenhof gebeurt en schaam u zich voor het uitbrengen van uw stem op de verkeerde politici!

De salon-socialistische ervaring leert dat, als je maar hard genoeg blijft doorschreeuwen – hèt kenmerk der linkse activisten- de ‘echokamer’ van de pers het stokje overneemt en beetje bij beetje worden vervolgens serieuze wetenschappers die tegengas geven weggepest uit hun baan aan de gepolitiseerde universiteiten en laboratoria, werkeloos en brodeloos gemaakt en gehouden en uiteindelijk kapot gemaakt volgens het beproefde totalitaire concept.

Wat overblijft, is een linkse ‘narrative’ die een eigen leven gaat lijden en als opportunistische politici meedoen om geen risico te lopen gaat een land ten onder aan deze terreur, terwijl CO² één der minst relevante factoren is in de natuurlijke variatie van het klimaat, naast honderden andere factoren die een belangrijker rol spelen in wat in feite ‘chaos-theory’ is. Die is zelfs niet te berekenen met de grootste monster-computers, laat staan met afgedankte en onbetrouwbare rekenmodelletjes van de ‘klimaat-alarmisten’ die uit de financiële wereld afkomstig zijn, maar zo onbetrouwbaar bleken dat zij stuk voor stuk werden afgedankt om geen rampen te veroorzaken.

Dit was echter totaal geen probleem voor de louche agenda van de ‘climate-science’ die onder het motto ‘garbage in, garbage out’ allerlei bewust foutieve meetresultaten manipuleerden om uiteindelijk met minstens vijf verschillende modellen en resultaten aan te komen. De communist Obama wist op zijn pedante toontje te melden dat er ‘various scientific models‘ waren die zijn klimaat-hysterie onderbouwden, maar helaas wèl met vijf verschillende uitkomsten!  In de natuurkunde is er volgens Einstein maar één absolute waarheid, de rest is ‘garbage’.

Claims van ‘the hottest years’ zijn puur politieke statements en CO² is pertinent niet de knop waaraan je draait om ‘klimaat verandering’ te bewerkstelligen. Philip Stott, University of London’s professor emeritus of biogeographie, zegt hierover: ‘ As I have said, over and over again, the fundamental point has always been this: Climate change is governed by hundreds of factors, or variables, and the very idea that we can manage climate change predictably by understanding and manipulating at the margins one politically selected factor (CO2), is as misguided as it gets.Climate is the most complex coupled nonlinear chaotic system known to man. Of course, there are human influences in it, nobody denies that. But what outcome will they get by fiddling with one variable (CO2) at the margins? I’m sorry, it’s scientific nonsense’.

Desondanks blijft het linkse activisme gillen dat de opwarming momenteel 20 x sneller verloopt dan de snelste historische ‘klimaatverandering’, terwijl deNobel Prijs winnaar en natuurkundige Ivar Giaever aangeeft dat “0.8 degrees is what we’re discussing in global warming. [Just] .8 degrees. If you ask people in general what it is, they think—it’s 4 or 5 degrees. They don’t know it is so little.” 

Temperaturen – en daarmee dus de illusoire ‘opwarming’ (van slechts 0,8 °C in meer dan een eeuw) – worden trouwens pas sinds het einde der 19e eeuw min of meer nauwkeurig gemeten, hetgeen moge aangeven dat ‘climate -scientists’ in feite ‘activists’ zijn. De gerenommeerde climatoloog Roy Spencer schreef in 2016: ‘Global warming and climate change, even if it is 100 percent caused by humans, is so slow that it cannot be observed by anyone in their lifetime. Hurricanes, tornadoes, floods, droughts and other natural disasters have yet to show any obvious long-term change. This means that in order for politicians to advance policy goals (such as forcing expensive solar energy on the masses or creating a carbon tax), they have to turn normal weather disasters into ‘evidence’ of climate change’.

University of Pennsylvania’s geoloog Robert Giegengack, stelde al in 2014:  “None of the strategies that have been offered by the U.S. government or by the EPA or by anybody else has the remotest chance of altering climate if in fact climate is controlled by carbon dioxide.”

En wat te denken van deze desperate, uiteraard valse, linkse trouvaille: climate scientists have observed human fingerprints all over climate change … ‘   Spencer schreef: ‘There is no fingerprint of human-caused versus naturally-caused climate change …  To claim the changes are ‘unprecedented’ cannot be demonstrated with reliable data, and are contradicted by some published paleoclimate data which suggests most centuries experience substantial warming or cooling’ en Richard Lindzen, een MIT climatoloog stelt dat : ‘believing CO2 controls the climate “is pretty close to believing in magic.”

Het oliedomme, onzakelijke argument van de ‘vingerafdruk’ is een typisch linkse manipulatie, al helemaal als één van die leeghoofden, de AP ‘science reporter’ Seth Borenstein schrijft: “There’s a scientifically accepted method for determining if some wild weather event has the fingerprints of man-made climate change, and it involves intricate calculations. Those could take weeks or months to complete, and then even longer to be checked by other scientists.”  Kortom, deze halve gare  pretendeert dat er een soort van ‘black box’ is , slechts toegangkelijk voor ‘echte’ wetenschappers die, zodra zij in vlammen worden afgeschoten, om het hardst roepen dat hun tegenstrevers’ science deniers’ zijn. Altijd hetzelfde met die activisten, NASA voorop: hun subjectieve ‘mening’ prevaleert over objectieve ‘feiten’ omdat Karl Marx nu eenmaal altijd gelijk heeft.

Voornoemde Ivy League geoloog Robert Giegengack, voormalig voorzitter van het ‘Department of Earth and Environmental Science at the University of Pennsylvania’, sprak zich duidelijk uit over CO² bangmakerij van Al Gore en zijn bende met de uitspraak : ‘for most of Earth’s history, the globe has been warmer than it has been for the last 200 years. It has rarely been cooler.” In 2014, vertelde Giegengack aan Climate Depot: “The Earth has experienced very few periods when CO2 was lower than it is today.”

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein
5 jaren geleden

Nogmaals, die CO2 hype is verreweg de grootste kapitaal, welvaart, welzijn vernietiging ooit. En dat allemaal uit de koker van het complete linkse kartel (activisten, politiek, media, alfa-, gamma-, en soms zelfs (linkse) beta-wetenschappers). Feiten doen er niet toe, zij hebben hun mening al gevormd, dwz zij hebben hun strategie om de wereld naar hun visie in te richten al bepaald.

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Hein

Big Brother gebruikt alle middelen, ook het klimaat….

r dunki
5 jaren geleden

P.S: Wie een beetje gevoel voor humor heeft zou de volgende link moeten openen, waar u kunt lezen hoe de zoveelste expeditie van klimaat desperados naar de ‘smeltende Noordpool’ na luttele kilometers vastvroor in het dikste pakijs sinds tientallen jaren:

https://www.breitbart.com/big-government/2018/08/28/danother-green-expedition-trapped-in-arctic-ice/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_content=links&utm_campaign=20180828