Roeptoeteren genereert ruis, geen oplossingen

De migratiewetgeving die op de Amerikaans-Mexicaanse grens wordt toegepast, jagen vrije denkers uit hun huizen, de straat op, om met pek en veren Trump te veroordelen. Hun vergelijkingen met het nazi-regime rollen door de straten van het vrije Westen.

Social Justice Warrior…. Afb: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7mF_az89BzY

Wanneer de Nederlandse vrije denker de moeite had genomen om iets verder te kijken dan zijn neus lang is, de berichtgeving in andere, zijn mening niet delende mediabronnen tot zich had laten doordringen, waren hij en zij misschien in staat geweest om op duizenden kilometers afstand een gedragen mening over de toestanden daar uit te spreken. Het lijkt er op dat die Europese snelle vrijdenker vergeten is op welke wijze migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kinderen gebruiken om een toegangskaart naar het welvarende Europese continent te krijgen. Vaak worden kinderen van anderen als eigen opgenomen, om de respectievelijke overheden te vermurwen de poort voor hen te openen. Huilende kinderen misbruiken om je doel te bereiken. Walgelijker kan bijna niet. Bijna.

Kindermisbruik voor een politieke agenda

Liberale politici misbruiken de ellende van die kinderen om hun politieke agenda tegen Trump door te voeren. De linkse media staan er vol van, waarbij het grote publiek de informatie onthouden wordt dat die wetgeving door het Congres – inbegrepen de Democratische Partij – in 2008 is aangenomen en vanaf die periode slechts mondjesmaat is toegepast met de huidige ellende als gevolg. De linkse media wekken de schijn dat het Trump is die de wetgeving in elkaar geschroefd heeft. Hij is wel degene die de voorliggende wetgeving toepast. Wanneer de linkse vrijdenker in Amerika en Europa vaststelt dat de wetgeving tot inhumane toestanden leidt, dan hebben ze 10 jaar de tijd gehad om die aan te passen. Blijkbaar zagen de vrije denkers van de Democratische Partij er acht jaar lang geen politiek gewin in om dat te doen, omdat hun heiland aan het roer stond. Die heiland heeft in de acht jaar op zijn handen gezeten en heeft om zijn imago als weldoenende politicus niet te beschadigen, miljoenen illegalen toegelaten. Het resultaat, een bijna ongestoorde drugsstroom van Mexico naar de USA, grensoverschrijdend optredende drugskartels en criminele bendes als de MS-13-slachters en illegalen die in de zogenaamde sanctuary cities vrij zijn hun criminele praktijken straffeloos te mogen uitvoeren. Politici die de ellende van kinderen misbruiken om hun agenda door te voeren. Stuitender kan niet.

Doodzieke samenleving

Die door de vrije denker gepassioneerd omarmde identiteitspolitiek is de vector voor de ellende die de westerse wereld zichzelf heeft aangedaan. Een WRR-studie “De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland”, die in mei 2018 werd gepubliceerd en is gebaseerd op feitelijke waarneming onderbouwd met cijfers, onderbouwt die stelling. Door de grote diversiteit staat de samenleving onder druk, het vertrouwen is weg. Dit betekent dat groepen minder vertrouwen in elkaar hebben. Ze beoordelen het contact minder positief en oordelen negatiever over de leefomgeving Vooral linkse politici met in hun spoor rechtsdenkende pluchezitters en politiek georiënteerde bewegingen hebben de sociale samenhang in Nederland verkwanseld. Het uiteindelijke resultaat van die studie luidt: Nederland is in sociaal opzicht doodziek is geworden door de desastreuze aanpak van immigratie en integratie. Een slechter rapportcijfer kunnen regeringen niet krijgen. En nog verbaasd staan dat de doorsnee burger, politici op alle niveaus niet meer vertrouwt.

Hoe de WRR tot die vaststelling is gekomen? Volgens de WRR telt Nederland tegenwoordig groeperingen van 223 herkomstlanden en het aantal inwoners met een migratieachtergrond is in 2016toegenomen tot 22,1%[i]. Uit het onderzoek blijkt dat de sociale samenhang door het streven naar meer diversiteit is aangetast en bewoners van arme en rijke buurten zich onveilig voelen. Het onbehagen bereikt daardoor tijdelijk en plaatselijk piekhoogtes. Het WRR-rapport bevestigt wat de doorsnee burger al decennia weet en bijna dagelijks ervaart: beleidsmakers weten weinig over de veranderende samenstelling van hun gemeenten en negeren daardoor de negatieve effecten daarvan. Een van die effecten is de afgenomen sociale controle, waardoor de criminaliteit niet alleen is gegroeid, maar ook verhard. De kans op een delict is groter voor gemeenten met hoge diversiteit. Zelfs in buurten met hoogopgeleide immigranten blijkt de groeiende diversiteit te leiden tot afnemende samenhang. Volgens de onderzoekers blijkt er ook een duidelijk negatieve relatie tussen diversiteit en economische groei te zijn. Op lokaal niveau leidt de toenemende diversiteit tot minder groei in Noord- en Zuid-Holland. De sociale cohesie is aangetast en dat blijft voorlopig zo, en de Nederlander moet er maar aan wennen en proberen er zo goed mogelijk mee omgaan.

Nieuwe Germaanse Wende

Dat laatste probeert Mutti Merkel de doorsnee Duitser ook wijs te maken. Het is er, het gaat niet meer weg en ga er mee om. Ze heeft vergeten door wie die ellende voor de doorsnee burger is veroorzaakt. Ook in Duitsland is de sociale samenhang verbrokkeld. Niet alleen door miskleunen van politici en politie, maar ook door fratsen van diverse Duitse rechtbanken die sharia-uitspraken hebben ondersteund en zaken als kindhuwelijken en eerwraak hebben gesanctioneerd. Argument van die rechtbanken: het maakt deel uit van de islamitische cultuur. Bezopener kan het niet. Maar het tij is al maandenlang aan het keren. Politici, die jarenlang genieten van het hoogpolige Duitse pluche, zien door de koppigheid van Merkel en de druk van de AfD hun fraaie bestaan in gevaar komen en keren zich tegen haar. Ineens zijn de schellen van de ogen gevallen en zien ze het gevaar van de groeiende diversiteit, die in veel artikelen uitbundig is aangekaart.

Advies voor de vrije denker

Het advies aan de vrije denker is meerdere keren in een groot aantal artikelen op de website van Sta Pal tot vervelens toe gegeven. En advies, dat maar niet wil doordringen tot de hersens van de vrije denker. Ga veel boeken kopen, lees veel en voorl luister ook eens naar aderen. Lees buiten de eigen bubbel, om meningen bij te kunnen en willen stellen. Om voortschrijdend inzicht te tonen. Om assertief te kunnen zijn en zich niet als onzichtbaar lid van een kudde te gedragen. Dat zal het kritisch denkproces kunnen bevorderen. Eis andere meningen niet af, maar onderzoek de juistheid er van. Ook de vrije denker moet ervan bewust zijn welke kernwaarden hij moet en wil verdedigen om het maatschappelijk welzijn te borgen. Het is niet je plicht optimistisch te zijn, het is je plicht kritisch te analyseren. Als je dat hebt gedaan, pas dán heb je het recht optimistisch te zijn. Het is absoluut noodzakelijk om meer kennis van zaken en interesses buiten de eigen leefsfeer te ontwikkelen en niet voortdurende de propaganda van Nederlandse zenders en media hersenloos te kopiëren en na te papegaaien.

Als die Amerikaanse en Europese vrijdenkers dat advies bij de migratieproblematiek aan de Amerikaans-Mexicaanse grens hadden opgevolgd, hadden ze een vergelijking kunnen maken met de problemen die Noord- en West-Europa zich op de hals hebben gehaald en vooral Zuid-Europese en Balkanstaten met de brokken hebben laten zitten. Die problemen zijn veroorzaakt doordat de vrijdenker zich voortdurend als een globalist[ii] opstelt en de negatieve effecten voor zijn eigen bestaan en die van anderen naast zich neerlegt.

—————————————————–

[i] Ruim de helft heeft een niet-Europese achtergrond. De grootse groepen migranten komen uit Polen, Syrië, Sovjet-Unie, Bulgarije, China, India, Roemenië, Italië, Duitsland en Somalië. De diversiteit neemt nog meer toe vanwege demografische ontwikkelingen.

[ii] Globalisme is een systeem dat de wereldburger boven nationaliteiten stelt, met als uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld (verlies van baan als je niet voor minder wilt werken), moderne propagandatechnieken om de mensen zich wereldburger te laten voelen (wereldmilieuvraagstukken, stijgend zeewater, zure regen, CO2-uitstoot, convenience truth) en censuur (Google, Facebook etc. kiezen voor globalisten en beïnvloeden daadwerkelijk de sociale media ) om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie (schaalvergroting en concentratie geeft steeds meer macht) en de sociale maatschappij (werknemers met kritiek worden meteen buiten gegooid) verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd door een beperkt aantal personen, waarbij nationalisme geen rol meer speelt en de naties vooral tegen elkaar worden uitgespeeld (zoals onlangs bij de dividendpolitiek)

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
charlef
5 jaren geleden

Ronald lees de voetnoot. Globalisme grenst aan fascisme

r.dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  charlef

Helemaal mee eens Charles; ik impliceerde ook niet dat jij iets positiefs in globalisme ziet.

Integendeel, ik ben het woord voor woord eens met jouw voetnoot. Degenen die iets constructiefs in globalisme denken te zien en zich als zodanig opstellen, zijn Obama & Co. (plus, natuurlijk, ’the usual suspects’ op het Binnenhof).

r.dunki
5 jaren geleden

‘… doordat de vrijdenker zich voortdurend als een globalist opstelt …. ‘ in de slotzin doet vermoeden dat er achter globalisme iets constructiefs zou kunnen schuilen. Quod non!!

Amerikaanse Democraten die munt slaan uit de illegale migratie hebben geen constructieve bedoelingen en een Merkel met haar ‘wir schaffen das’ al evenmin.

Hun optreden past namelijk perfect in de ‘permanente revolutie’ van het neo-marxisme, d.w.z. dagelijkse maatschappelijke subversie – of het nu middels hun identiteits flauwe kul, klimaat-hysterie, racisme, feminisme of andere -isme’s gaat – met als enig doel het veroorzaken van onrust en verdeeldheid, en uiteindelijk de implosie van de samenleving.

Geef hen dus vooral geen enkele intellectuele ‘credit’ voor wat slechts lege negativiteit en nihilisme is. Marx had toch gezegd dat Utopia zou herrijzen op de as van de kapitalistische maatschappij?

Hoe Utopia eruit zal zien weet uiteraard niemand, maar dat is het enige wat die leeghoofden beogen: creëer een puinhoop omwille van de puinhoop en noem het Venezuela of Cuba.
Is er soms na Stalin ooit iets positiefs in de Sovjet Unie tot stand gekomen behalve het faillissement van het communisme in 1987?