Feminisme

Af en toe kom je op een website een artikel tegen waarvan het eerste woord je prikkelt om het helemaal uit te lezen. Op de website dailywire.com vond ik er een over feminisme. Een uitvinding uit de balorige tijden van de jaren ´60 toen babyboomers het wiel en het zwarte garen opnieuw hadden uitgevonden.

Hotlips. Afb: wikimedia-commons

Tijdens het uitbundig experimenteren met beide uitvindingen bleek het wiel ovaal te zijn en het garen de verkeerde dikte te hebben. Leuke uitvindingen, maar in de praktijk onbruikbaar. Die gedachte, dat idee heb ik lang gehad en gehouden als ik vrouwen met borden sjouwend en leuzen slakend in de Nederlandse beemden rond zag struinen om te proberen hun wereldbeeld aan de samenleving te verkopen.

Feminisme. Voor de zekerheid heb ik opgezocht wat ik daaronder zou moeten verstaan. Op wikipedia staat” de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven”. Persoonlijk huiver ik bij die tussen haakjes geplaatste aanvulling macht bij verhoudingen en volgens mij is de uitleg te eng, te smal gedefinieerd. De uitleg gaat verder met de tekst “Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft juridische en feitelijke opheffing na van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie voor vrouwen en het op een gelijkwaardige en evenwichtige manier onder de aandacht brengen van onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen en strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld”. Er zullen maar weinig weldenkende mensen zijn die zich in die uitleg niet kunnen vinden. Maar zoals vaker in de achterliggende decennia is gebeurd, wordt in diverse samenlevingen die gelijkheid opgedrongen of zelfs met wetten en maatregelen van bestuur afgedwongen.

De vraag of dat in bepaalde beroepen en functies nu wel zo handig is, kwam in de achterliggende dagen opnieuw aan de orde toen Mevrouw Ploumen een quotum voor de krijgsmacht wilde doordrukken en zich niet de vraag stelde of taken, omstandigheden en criteria eigenlijk wel lenen voor een dergelijk voorstel. Nee, want haar voorstel werd snel in de prullenbak gedeponeerd. Er zijn ongetwijfeld beroepen die door mannen en vrouwen beantwoordend aan de vastgelegde criteria, naar tevredenheid worden ingevuld. Een gelijke betaling dient daar tegenover te staan. Niet meer dan billijk. Kwaliteit is bepalend en niet huidskleur, cultuur of gender. Niet het streven naar inclusiviteit en /of diversiteit moet sturend zijn voor het invullen van functies. Op de website van Stapal zijn over de voor en nadelen van dat streven voldoende geschreven om de attente lezer de mogelijkheid te bieden zich een beeld van die materie te vormen[i].

Terug naar het artikel op de dailycaller website die mijn speurzin prikkelde. Het blijkt dat er een splitsing is ontstaan in de feministische beweging; een ideologisch schisma. Brittany Hughes spreekt in het programma Reality Check van echte feministen en progressieve feministen en de tekst van haar artikel presenteert een aantal prikkelende uitspraken die ik de lezer van deze website niet wil onthouden, Gaat U er maar eens voor zitten.

I’m a conservative, a millennial, and I hate progressive feminism. It’s crass, rude, and yeah, nasty. And no, it’s not a good thing. We don’t grow out our armpit hair, we don’t stomp through the streets with cardboard cutouts in the shape of vaginas, and we don’t scream ourselves hoarse over the patriarchy, and we don’t want to.

So this one goes out to Jessica Valenti, who argued in The New York Times that progressives should protect feminism against “conservative appropriation. She argues that you cannot be a feminist and support an immigration policy of taking children away from undocumented immigrant mothers. She says that you cannot be a feminist and support anti-abortion laws. So, now let’s break that down.

No one, and I do repeat, no one is trying to rip children from their mother’s arms. That’s a common leftist scare tactic that they peddle to accuse the Right of being racist, and it’s a lie. Supporters of legal immigration simply want to keep illegal aliens from flocking to the United States in unmanageable droves. And as far as women who oppose abortion, here’s a quick question – who says? Who says that you cannot be a feminist and support anti-abortion policy? Who says that feminists can’t oppose the murder of millions of infants including roughly 500,000 preborn girls every year that destroys families and leaves thousands of hurting, broken mothers? Who says feminists can’t fight against a practice that leaves women at staggeringly higher risk of mental health issues, substance abuse, PTSD, and suicide? And on that note, who says that left-wing feminists like Valenti are the sole arbiters of what is and isn’t feminism in the first place?

So, feminism ultimately falls into two camps – what it is, and what the Left wants it to be. True feminism fights for equal rights; progressive feminism fights for superiority. True feminism wants little girls in Africa to live without the threat of forced genital mutilation; progressive feminism is too busy whining about a fake wage gap. True feminism celebrates women; progressive feminism says that mentally ill men can coopt womanhood. True feminism wants an end to the oppression of women in the Middle East; progressive feminism hires terrorist sympathizers as its keynote speakers. True feminism says that women are strong; progressive feminism says they aren’t strong enough to be moms. True feminism secured women’s right to vote; progressive feminism mandates that all women vote a certain way. True feminism exists to build-up women; progressive feminism exists to tear down men. Progressive feminism says that any woman who does not conform to lock step leftist thought is immediately barred from the ranks of the feminist. True feminism does not.

In fact, many of the very first feminists of our time would take serious issue with the modern day progressive feminist line. Many of those who coined the term feminism were right-leaning women. no, Ms. Valenti, you are not the arbiter of feminism. You are not the gate-keeper of women’s rights, nor are you the determiner of how all women should or should not think, speak, or vote. And any feminist movement that accuses millions of non-conforming conservative women of appropriation is not feminist at all.

Net als bij goed populisme, vrijheid van meningsuiting, diversiteit en inclusiviteit eisen progressieven (wie zijn dat eigenlijk?) het eigendomsrecht van feminisme op. Als je het niet eens bent met de progressieve schreeuwer (want die denkt nog steeds dat volume gelijk staat met gelijk hebben) en zijn denkpatroon met argumenten gebaseerd op feiten dreigt te ondergraven, dan haalt die de term racisme[ii] uit de binnenzak. Ongetwijfeld zal dat bij discussies tussen de echte en de progressieve feminist ook het geval zijn. Het is om die reden dat men zich beter niet in een debat of discussie programma bij een van de NPO zenders moet wagen. Een progressieve denker kan men beter ontmantelen met een goed geschreven artikel gebaseerd op feiten. Die kan die policor man of vrouw niet proberen te ontkrachten door hard racisme, fascisme of homofoob te roepen, want er zal op het moment dat hij de tekst probeert te begrijpen, geen mens zijn die zijn kreten zal horen.

 ——————————————————–

[i] Artikelen “Diversiteitmanipulatie” en “Antiprofielen en Deugprofilering”

[ii] Waar dat toe kan leiden staat in het artikel “Racisme” te lezen.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties