Welkom in Alinsky´s wereld

De term Geheime Dienst wordt vaak in een verkeerde context gebruikt, waardoor structuren, netwerken en organisaties een onjuist etiket opgeplakt krijgen. De algemene uitleg van de term luidt “een overheidsorganisatie die mede op heimelijke (clandestiene) wijze onderzoek doet ten behoeve van de nationale veiligheid van een land”.

Afb: wikimedia

Binnen de context van Mueller´s Special Counsel staat in die uitleg een aantal termen op gespannen voet met de werkelijkheid. Uit de wanhopige inspanningen om een verbinding tussen Trump en Moskou bloot te leggen, is duidelijk geworden dat in Amerika de diverse Geheime Diensten in de Obama periode de handen ineen hebben geslagen om uit te groeien tot een Inlichtingen kartel. Dat kartel lijkt in die acht jaar merkwaardig genoeg zijn koers te hebben gewijzigd door zijn pijlen steeds intenser op het conservatieve segment van de Amerikaanse samenleving te richten.

Machtsmisbruik

Mede door het paranoïde gedrag van de vorige POTUS die in lijn met het Nederlandse gezegde “zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten”, achter iedere boom een beer ontdekte, werden de bevoegdheden van dat Inlichtingenkartel op een illegale manier opgerekt. Blijkbaar werden de politieke belangen van Obama vertaald als nationale belangen en moesten Amerikaanse veiligheidsdiensten in een onderzoeknetwerk veranderd worden om de duistere belangen van Obama te beschermen. In de achterliggende acht jaar werden CIA en FBI gevuld met Obama adepten en waartoe dat heeft geleid, wordt de doorsnee Amerikaanse burger vrijwel dagelijks duidelijk gemaakt.

Wanneer de voormalige Directeur van de FBI, Comey, twittert “The FBI is and will always be independent” krijgt de burger die binnen de wettelijke. respect en fatsoen kaders zijn dagelijkse bestaan probeert in te vullen, spontaan braakneigingen. Bewijzen dat G-men has gone roque stapelen zich dagelijks op en vaak heeft de Amerikaanse burger het gevoel dat Poetin en zijn FSB ook in Washington aan de touwtjes trekt. Die volgens Comey onafhankelijke FBI werkt hand in hand met Muellers Special Counsel. Voortdurend wordt gevoelige en geclassificeerde informatie over Trumps inner circle en de inhoud van gesprekken met de president gelekt naar de media. Verzoeken van Congres commissies om openheid van zaken te geven wordt vertraagd, gefrustreerd of er wordt helemaal niet op gereageerd.

In de acht jaar Obama blijkt dat de FBI gesteund door de top van het DOJ zich heeft ingespannen om een aantal coryfeeën van de Democratische Partij uit de wind te houden en onwettelijke en illegale praktijken van Democratische politici of aan de Democratische partij gelieerde organisaties, genegeerd, beschermd en zelfs in de doofpot gestopt. Zelfs als het landsbelang daardoor beschadigd werden. Het Uranium One schandaal is daarvan een treffend voorbeeld. Een ander voorbeeld is de manier waarop de voormalige Directeur van de FBI Comey ondersteund – of is gestuurd wellicht een betere term – door Staat aanklager Loretta Lynch, op een werkelijk onbeschofte manier voorkomen heeft dat Hillary Clinton zich vroegtijdig uit de presidentsverkiezingen moest terugtrekken. De schendingen die namens of door Obama op inlichtingen en veiligheidsgebied gepleegd werden en door de FBI door de vingers werden gezien, zijn niet meer op de vingers van een hand te tellen.

Dean Wright, Democraat en voormalige werknemer van de CIA, beschreef begin 2017 de schemerstrijd van Obama getrouwen in de diverse veiligheidsdiensten tegen de huidige Commander in Chief. Onder het motto de wet is er voor anderen en niet voor mij achten zij hun superieure oordeel belangrijker dan het volgen van de wet of handelen volgens de eed die ze hebben afgelegd. Uit een misplaatst gevoel van rechtvaardigheid versterkt of aangevuld door haatgevoelens voor de tegenpartij, besluiten ze als rechter, jury en scherprechter op te treden. Ondersteund door mediadistributiecentra als CNN, ABC, NBC, New York Times en Washington Post willen ze hun zaak uitvechten in de rechtbank van de publieke opinie. Functionarissen waarop niemand heeft gestemd en alleen tegenover elkaar verantwoordelijkheid dragen, hebben besloten om een democratisch gekozen overheidsfunctionaris te bestrijden, omdat het proces dat leidde tot diens verkiezing in hun geborneerde hersenen niet democratisch was. Immers hun kandidaat viel naast de pot.

Het heeft er alle schijn van dat de FBI en vermoedelijk ook andere veiligheidsinstanties waar het Obama gehalte hoog is, deel uitmaken van de Deep State of zelfs de top van de Deep State zijn. Het staat als een huis dat voormalige FBI autoriteiten als Comey, Rosenthal, McGabe, Sally Yates versterkt door de voormalige aanvoerder van de CIA John Brennan en DNI, James Clapper en god mag weten hoeveel veiligheidagenten, de activiteiten van de Deep State sturen. Zij hebben twee doelen die in goed Engels zo onder woorden gebracht kunnen worden: Trump must go, whatever it takes en whitewash Hillary’s potential criminal liability”. Verberg Clintons onwettelijke streken en overdrijf problemen voor het Trump Team. Daar zetten ze 24/7 hun schouders onder.

FISA schandaal en Strzok-Page papers

De laatste maanden bevestigen Amerikaanse onderzoekjournalisten (die zijn er gelukkig ook nog) dat de Mueller Special Counsel sterk anti-Trump gekleurd is en gelet op de magere resultaten alleen maar belastinggeld uit het raam smijt. Tot nu toe een kleine $ 6 miljoen. Mueller onderzoekt een FBI volgepropt met Obama loyalisten en beweert bij hoog en bij laag dat hij objectief en neutraal de zaken aanpakt. Waarom hij dan zijn activiteiten op een schimmig dossier baseert dat gestuurd en betaald is door de Democratische Partij en de Campagne van Clinton, is voor de neutrale toeschouwer een raadsel.

Maar het lijkt er op dat het tij aan het keren is. Daarvoor zijn twee ontwikkelingen debet. Twee memoranda over het FISA schandaal en het herstel van volgens de FBI verloren gegane 385 bladzijden van de communicatie tussen twee FBI functionarissen en voormalige leden van de Special Counsel. Deze pagina´s met E mail teksten van de tortelduifjes (Strzok en Page) geven inzicht in de sterk vervuilde verhoudingen tussen het inlichtingen kartel en de Trump inner circle.

Bij het samenstellen van het Steele dossier is tot twee keer toe informatie die Steele zelf als compromitterend voor Trump kwalificeerde, in handen gegeven van en of meerdere FBI agenten. Delen van het dossier alsmede uitspraken die Steele deed tijdens een interview voor Yahoo News en NBC, zijn als bewijs aangevoerd voor vijf FISA verzoeken (initiële en vier verlengingen) aan de FISC om de gangen van Carter Page, en George Papadopoulos die beiden kort lid zijn geweest van het Trump campagne team, te kunnen observeren en in hun communicatie te kunnen inbreken. Die niet geverifieerde informatie afkomstig van schimmige Russische bronnen, Clinton campagne en BuZa functionaris, blijkt ook de basis te zijn geweest voor een twee pagina´s lange samenvatting aka het Cody Shearer[i] memorandum. Dat memorandum is via twee hoge Buza functionarissen in handen gekomen van John Kerry en de zittende Directeur CIA, John Brennan. Die laatste heeft de samenvatting als bijlage bij een veiligheidsbriefing aan Obama gevoegd. Obama is in januari 2017 over de inhoud van het Steele dossier en her Shearer memorandum geïnformeerd.

Kenners vergelijken de ontbrekende Strzok-Page pagina´s met de Nixon tapes en beschouwen die informatie als de bekende smoking gun. Ging Watergate over het toedekken van een amateuristische inbraak om de Democratic National Committee (DNC) af te kunnen luisteren; de huidige ontwikkelingen die in de USA als Obamagate betiteld worden, gaan veel verder dan afluisteren. Obamagate gaat over de transformatie van een instrument voor de veiligheid van de Amerikaanse samenleving naar een politiek wapen voor de Democratische Partij om Conservatieve en media tegenstanders achter het behang te plakken. Dat wapen moet zorgen voor een voor het grote publiek verborgen geleidelijke machtsovername. Het lijkt daarom geen pech of louter toeval te zijn dat mails en rapportages tussen resp. van beide genoemde FBI functionarissen uit de periode 14 december 2016-17 mei 2017 plotseling onvindbaar waren. In die periode intensiveerde anti-Trump krachten hun activiteiten om de nieuwe POTUS door obstructie en vertragingstactieken het regeren onmogelijk te maken. Informatie uit vertrouwelijke en zelfs geheime bijeenkomsten en telefoongesprekken, inbreuken op internetstromen kwamen snel en gekleurd op de voorpagina´s van het liberale deel van de gevestigde Amerikaanse media met het doel om een afzet procedure werkelijkheid te laten worden.

Het wordt allemaal nog erger, wanneer op 17 maart 2018 het bericht komt dat uit de berichtenwisseling tussen Strzok en Page naar buiten komt dat een rechter die sinds april 2016 deel uitmaakte van de FISC, Contreras, een prima relatie onderhield met Strzok. Laat Contreras nu de rechter zijn waaraan Flynn in december 2017 heeft verklaard schuldig te zijn geweest aan het uiten van valse beweringen. Laat Strzok degene zijn die namens de FBI de interviews met Flynn controleerde. Ondanks de vriendschappelijke banden met Strzok nam Contreras toch de zaak aan. Dat had hij nooit moeten doen. Een aantal dagen na de schuldig verklaring van Flynn, werd Contreras vervangen door rechter Sullivan. Een reden voor die vervanging is nooit gegeven.

Alinsky´s schaduw

In verschillende artikelen is helder gemaakt in welke moeras Amerika zich hedentendage bevindt. Vuilbekkende Democratische politici en hun adepten bij media en in Hollywood, die tegenstanders het recht op de vrijheid van meningsuiting menen te moeten ontzeggen onder het motto “ vrijheid van meningsuiting is een privilege van de Democraten” en toejuichen dat met verbaal en fysiek geweld hen dat recht ontnomen wordt.

Uit de herstelde berichtenwisseling tussen de twee FBI schuinsmarcheerders en voormalige Special Counsel medewerkers worden de vingerafdrukken van Obama steeds duidelijker aangezet. In een mail die gedateerd staat op 2 september 2016 staat te lezen: “POTUS wil alles weten” als een richtlijn voor een briefing die Comey aan Obama moest geven. Die vier woorden lijken een duidelijke aanwijzing te zijn dat Obama persoonlijk betrokken was bij het privé server gebruik van Clinton en monitoren en unmasken van de Trump kliek. In ieder geval doet het de wenkbrauwen fronsen dat hij betrokken zou zijn bij een lopend onderzoek naar een voormalig lid van zijn regeringsploeg en veronderstelde opvolger. Bovendien weerspreekt het Obama´s uitspraak tegen een journalist van de Daily Mail David Martosko: I do not talk to FBI directors about pending investigations. … I guarantee that there is no political influence in any investigation.

De Amerikaanse Geheime Dienst heeft acht jaar lang de tijd gekregen om de fundering van een staat in een staat te bouwen en met de steun van het media en amusement kartel gesponsord door een schimmige miljardair als Soros zijn duistere activiteiten te cementeren. John Brennan heeft na het ontslag van de voormalige FBI waarnemer McCabe nog meer voeding gegeven aan het bestaan van een door voormalige veiligheid topfunctionarissen gestuurde schaduw regering door te twitteren …you may scapegoat Andy McCabe, but you will not destroy America…America will triumph over you  ..Door die tweet wekte hij de indruk dat zijn maatjes in het kwaad en hij, het echte Amerika zouden vertegenwoordigen.

Het westerse democratische model is in verval. Normen en waarden vervagen. Gezinnen, scholen, leefomgeving en overheden schieten tekort in het meegeven of afdwingen van regels waardoor integriteit en respect van jongsaf aan in het menselijke systeem worden geslepen. Geen sociale controle, geen innerlijke discipline, voortdurend laveren binnen een grijs gebied, herhaaldelijk de grenzen opzoeken van het speelveld en als het persoonlijk niet uitkomt, voortdurend oprekken van de regels om marges te vergroten. In goed Nederlands alles moet kunnen. Door het void verklaren van de strekking van wetten, afgelegde eed of belofte, ongeschreven en geschreven gedragsregels wordt er gemorreld aan de poten van de fundering waarop westerse democratieën rusten. De vraag is nu of Trump c.s. met hun maatregelen op tijd zijn of dat de Deep State ondanks het tegenstribbelen van Trump c.s., zijn invloed blijft uitbreiden binnen de Amerikaanse samenleving. Alinsky is niet dood, Alinsky leeft voort in de personen van de Obama´s en de Clintons.

———————————————

[i] Een Clinton loyalist die een rol in een aantal duistere Clinton zaken heeft gespeeld en een kopie van het Steele dossier van Steele in handen had gekregen van een hoge functionaris van BuZa, Jonathan Winer.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties