Politieke correctheid

Na iedere aanslag op een school of gebedshuis, waarbij veel slachtoffers te betreuren zijn, laait de discussie over wapenbezit weer op en struikelen linkse mediabronnen over elkaar om door het masseren van feiten en manipuleren van rouwende overlevenden en achterblijvers, hun kijkcijfers een opwaartse stimulans te geven.

recruit

9 september 2001. Afb: Wikimedia

Die discussie wordt hoofdzakelijk gevoerd aan de hand van emotionele policor georiënteerde argumenten en die krijgen door de inbreng van politici een politieke lading. Door gekleurde observaties van getuigen en achterblijvende familieleden wordt geprobeerd die politieke lading te cementeren,

Zenders zoals CNN schromen er zelfs niet voor ondervraagden vooraf de gewenste antwoorden op schrift te geven of in de mond te leggen. Het doel van politici en zenders is al bij de eerste vraag duidelijk: NRA, Republikeinen, Wapenbezitters, Second Amendment en in het bijzonder de man in het Witte Huis. De kritiek op Trump heeft een onfrissere toonzetting en een sterkere golfslag dan Obama ooit te verduren heeft gekregen. Is dat oneerlijk? Niet in het sterk verdeelde Amerika waar het policor denken en doen tijdens de Obama periode een hoogte punt heeft bereikt.

Wat is politieke correctheid?

Strekking en toonzetting van de term policor is voor talloze leden van de Amerikaanse samenleving nog steeds onduidelijk. Overigens ook voor de brede Nederlands samenleving. In de USA staan mensen als Ben Shapiro op die op een toegankelijke en begrijpelijke manier uit kunnen en willen leggen wat policor is en welke effect die heeft op een democratische samenleving.

Volgens Shapiro draait het om de waarheid zoals het liberale deel van de samenleving het wil invullen. Uitgedrukt in twee woorden “de eigen waarheid”. Omdat de term waarheid ruimte biedt voor een subjectieve uitleg, gebruik ik persoonlijk liever de feitelijke realiteit. Het lijkt dubbelop, omdat onder een feit moet worden verstaan “een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden”. In die omschrijving staan twee kernaspecten nl. een objectieve zintuiglijke waarneming die meetbaar (toetsen) moet zijn. Daar kan nauwelijks aan gemorreld worden. Dat is nu juist wat een policor denkend en doende persoon niet doet, niet wil en niet kan.

Democraten en media willen de samenleving doen geloven dat policor altijd heeft bestaan en daarom niet moet worden beschouwd als een nieuw fenomeen. Op zich is dat juist, want in zekere zin pasten despoten en autocraten door de eeuwen heen ook een vorm van policor denken en doen toe. Ook bij hen was er maar een waarheid, ook bij hen moesten boek en geschiedenisteksten die niet in lijn met die waarheid waren, aangepast of vernietigd worden. Ook bij hen werden criticasters de mond gesnoerd en afgeserveerd. Ze werden en worden betiteld als terroristen of criminelen die in gevangenissen, strafkampen en goelags zonder enige vorm van proces moesten creperen.

Tijdens de regeerperiode van Obama stak een moderne vorm van de klassieke politieke correctheid de kop op. Klassieke karakteristieken werden aangevuld met frauderen en rotzooien; concentreren op groepsidentiteit[1] en microagressie[2]; knevelen, de mond snoeren van andersdenkenden en het censureren van teksten die de policor mens niet welgevallig zijn. Net als bij het communisme en de islam werden en worden jonge mensen gevormd en opgevoed binnen een policor context en andersdenkende en doende jongeren worden beticht van racisme, fascisme, discriminatie, dweperij. De opgelijnde karakteristieken scheppen een beeld dat policor net als sociale rechtvaardigheid (geen rechtvaardigheid) in wezen een tegengestelde strekking heeft nl. niet correct.

In de 8 jaar Obama vierde het policor denken en doen hoogtij en de ongewenste effecten werden pas na zijn vertrek herkenbaar. Een sterk verdeelde samenleving; democraten en steunende media die beweerden de wijsheid en waarheid in pacht te hebben; niet-policor mensen werden verguisd, hun stem mocht niet gehoord en hun teksten niet gelezen worden. Een Stasi-achtige veiligheidsamenleving is in die acht jaar ontstaan, waarbij de verzamelde inlichtingendiensten, DOJ en IRS autoriteiten hun pijlen hoofdzakelijk richtten op conservatieve politici, media en groeperingen. Bekende rijkere Amerikanen Hollywood, sporticonen, etc.) die vanuit mooie sterk beveiligde ressorts in Hollywood etc. het policor evangelie naar het plebs, de gewone man en vrouw communiceren. Mannen en vrouwen die hun duistere geheimen ver weg hebben gestopt, denkend dat het hun privilege is om de rest van de bevolking te vertellen hoe die moet denken, leven en praten. Andersdenkenden worden geboycot, op de zwarte lijst gezet.

Met dit beeld van de policor medemens voor ogen, moet de manier waarop Democraten en media de aanslag in Florida en de wapendiscussie hebben gepolitiseerd, benaderd worden.

Wapendiscussie

Sinds de Obama periode is de wapendiscussie een strijd tussen emotionele argumenten en feiten, waarbij de emotie het nog steeds lijkt te winnen van de feiten. Niet zo opmerkelijk als de discussie gereguleerd en gestuurd wordt door de policor samenleving (Democraten, liberale media, Hollywood en in hun spoor de campussamenleving). Omdat feitengebruikers gecensureerd of verbannen worden, komen feiten over wapenbezit en aanslagen mondjesmaat op tafel. Wil de geïnteresseerde lezer en kijker een inzicht in de materie krijgen om een eigen mening, te kunnen vormen, dan moeten hij en zij op zoek naar websites en blogs die de feiten op een neutrale manier aanbieden. Het lijkt erop dat de website www.dailycaller.com zo´n website is. Die stelt op basis van feitelijke gegevens het volgende vast:

Ruim 98% van aanslagen waarbij veel slechtoffers vallen, vinden plaats in wapenvrije gebieden. Die wapenvrije gebieden worden betiteld als zachte doelgebieden. Het Crime Prevention Research Center stelt dat sinds 1950 slechts 1% van die aanslagen in gebieden gebeurde waar het hebben, dragen en gebruiken van wapens was toegestaan. In 1990 introduceerde de voormalige VPOTUS, Joe Biden, de Gun Free Schools Zone Act die door Bush de oudere als een wet bekrachtigd werd. Achteraf niet de gewenste oplossing.

De meeste aanslagen op scholen worden gedaan door jonge mannen wier ouders gescheiden zijn of nooit met elkaar zijn getrouwd[3]. Oudere aamslagplegers zijn opgegroeid in eenouder gezinnen. Ook de schutter in Florida kwam uit een eenouder gezin. Op de CNN lijst  “27 Deadliest Mass Shootings In U.S. History” die door jonge mannen werden gepleegd, was er maar een die was opgevoed door zijn biologische vader. In een artikel voor The Federalist schreef Peter Hasson: Violence? There’s a direct correlation between fatherless children and teen violence. Suicide? Fatherless children are more than twice as likely to commit suicide. Dropping out of school? Seventy-one percent of high school dropouts came from a fatherless background. Drug use? According to the U.S. Department of Health and Human Services, “Fatherless children are at a dramatically greater risk of drug and alcohol abuse.” How about guns? Two of the strongest correlations with gun homicides are growing up in a fatherless household and dropping out of school, which itself is directly related to lack of an active or present father. Die statistische informatie wordt in de meeste media berichten weggelaten.

Meer wapens correleert niet met een hoger slachtofferpercentage. De US heeft in vergelijking met staten als Rusland, Venezuela en Mexico, meer wapens en een lager slachtofferpercentage. Zwitserland heeft een relatief hoog wapenbezit en een extreem laag slachtoffer percentage.

Anti-wapen loyalisten wijzen tegenwoordig op de correlatie tussen het inleveren van wapens en een daling van het aantal moorden in Australië. Onderzoek heeft echter aangetoond dat prior to 1996, there was already a clear downward [trend] in firearm homicides, and this pattern continued after the buyback,…it is difficult to link the decline to the buyback…. Verbannen en het terugkopen van wapens is volgens het Center for Disease Control (CDC)[4] ineffectief. Ingeleverde wapens blijken niet de wapens te zijn die gewoonlijk voor overvallen en aanslagen worden gebruikt.

Er is een correlatie te ontdekken tussen meer wapens (afhankelijk van het type) en minder aanslagen met veel slachtoffers. Volgens Universiteit van Chicago en Crime Prevention Research Center heeft het bezit van wapens, frequentie en aantal slachtoffers tussen 1977 en 1999 sterk doen dalen.

Het gebruik van verdedigingswapen is groter dan het gebruik van wapens voor criminele activiteiten. There was a range of 500,000 to over 3 million defensive gun uses in 2013, according to research from the Institute of Medicine and the National Research Council published by the CDC. That same year, there were 11,208 firearm homicides and 414,562 nonfatal illegal gun uses, according to the CDC and National Justice Institute, respectively.

De overheid kan de burger niet meer beschermen en dwingt de burger in de straat tot het nemen van zelfbeschermingsmaatregelen. De aanslag in Florida is daarvan het beste voorbeeld…”the FBI was warned specifically about the Parkland shooter not once, but twice — and did nothing…the Broward County Sheriff’s deputies were called to the home of the Parkland shooter at least 39 times since 2010…the “Sheriff’s Office was warned multiple times about the Parkland shooter….an armed officer was present during the shooting and did nothing[5]. Een aantal voorbeelden onderstreept die stelling zoals de aanslag op het vliegveld van Fort Lauderdale. De aanslagpleger van de Pulse nachtclub stond twee jaar lang op de FBI lijst van meest gezochte terroristen. Kort nadat hij van die lijst was verwijderd, pleegde hij in naam van Allah zijn aanslag. Ondanks het feit dat de naam van de Boston marathon aanslagplegers meerdere keren bij de FBI was gemeld, kwam de organisatie bij de Boston marathon volgens een onderzoeksrapport niet in actie.

Policor en aanslagen

Is er een correlatie tussen policor gedrag en de opwaartse tendens van aanslagen? Die stelling is niet te bewijzen. Wat wel kan worden aangetoond is dat door het policor gedrag de reactie van veiligheidsorganen beneden de maat is. De Biden wet om Gun Free Schools Zones te creëren bij onderwijsinstellingen, heeft de veiligheid van leerlingen en studenten niet bevorderd. Vermoedelijk verergerd. Welke maatregelen genomen moeten worden kan door een leek in de materie niet beantwoord worden. Daarom is het opmerkelijk dat er zoveel mensen zijn die met een oplossing komen en die oplossing in de praktijk niet tot het gewenste resultaat leidt. De vraag hoe de verhouding is tussen het legale en illegale wapenbezit is onbeantwoord en dat antwoord zou het vertrekpunt kunnen zijn voor de zoektocht naar een oplossing. Het is nog steeds zo dat de traditionele verwarde man van de Haagse politiek (de Jihadist) en de crimineel in de straat de belangrijkste veroorzakers zijn van aanslagen waarbij veel slachtoffers vallen. Aanslagen die door de policor mens worden gepolitiseerd en daardoor niet resulteren in een handzame uitvoerbare oplossing.

—————————————–

[1] Ben je blank, mannelijk en succesvol dan wordt je niet als mens, maar als blanke man behandeld en in wezen wordt je gecategoriseerd als een blanke overheersende man,

[2] Opmerkingen, uitspraken, handelingen die de policor mens pijn doen of kunnen doen en hij die als een inbreuk op zijn persoonlijke soevereiniteit acht.

[3] Onderzoek uit 2013 Professor Brad Wilcox verbonden aan de  University vanf Virginia.

[4] Zie Rapport “Priorities for Research to Redúce the Threat of Fire-arm related Violence

[5] Sommige media zenders stellen zelfs dat meerdere hulp sheriffs aanwezig waren en achter geparkeerde auto´s bescherming zochten.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties