Eindelijk toch een gematigde, verlichte islam?

Decadent-liberale activisten van het slag D’66, GL en PvdA bij ons, of de CDU en de Sharia Partei Deutschland om de hoek, hebben niet het minste historisch perspectief noch enige eruditie, maar staan klaar met brutale ongefundeerde, panklare “meninkjes”, bijvoorbeeld over “de gematigde islam”, om daarmee hun volstrekte onwetendheid te etaleren.  

Afb: pixabay

In de slaapverwekkende slag om de gemeenteraad-zetels in Rotterdam werden zij stuk voor stuk, op virtueel olympisch niveau, kansloos gedeclasseerd door een illiteraat gnoompje van DENK met stuitend domme meningen over Goebbels en over gerechtvaardigde kritiek op de islam van andere kandidaten. Begrijpelijk dat kiezers weinig interesse tonen in deze weerzinwekkende vertoning. Onze toverkol Ollongren moet een einddiploma kleuterschool  verplicht stellen voor zulke minkukels!

Dit soort “wandelende hersendoden” illustreert hoe weinig zelfrespect de politiek heeft en hoe geborneerd hun referentiekader is wanneer de dagelijkse islamisering door de subversieve “Sharia- haatbaarden” nooit serieus wordt genomen, zowel op het Binnenhof als elders in den lande. Dit soort “ideologisch voorgekookte lichtgewichten” zullen het hierna vermelde, verrijkende nieuws over de werkelijk verlichte islam nooit appreciëren, daartoe ontbreekt hen het intellectueel denkraam.

Er is namelijk een wetenschappelijk relevant lichtstraaltje vanuit de hoek van een praktisch illusoire, gematigde vorm van Islam – die trouwens tot een halve eeuw geleden eerder regel dan uitzondering was, komend uit Carthago.  Dat is echter niet het ideologische wensdroompje waar de subversieve Haagse 5e colonne altijd van rept, verre van, maar een bescheiden, hoopgevende  analogie van een veel eerdere historische ontwikkeling tot verlichting in het christendom.

Na het verduren van zoveel aperte vaderlandse domheid bood de hoogst lezenswaardige Neue Zürcher Zeitung mij een ware verademing met de melding dat een recentelijk ontdekte historisch-kritische uitgave van de Koran – in de context van de periode van het ontstaan daarvan – een nieuw licht werpt op het ontstaan en de interpretatie van dit werk. Kortom dynamiet voor wetenschappers, maar wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk waarin onze stoelpoten voortdurend verder worden afgezaagd door “parasitaire haatbaarden” die ook nog eens door onze eigen Haagse en landelijke  “deep state” worden gesubsidiëerd met uw en mijn centen?

Progressieve islamitische denkers doen al eeuwen lang pogingen om de Koran te lezen in de context van zijn ontstaansperiode, maar de almachtige Wahhabis in Saudi en de al even middeleeuwse Qataris ( hier te lande zich manifesterend via het – strafrechtelijk makkelijk te kwetsen – ”ras der verraderlijke haatbaarden” respectievelijk via een door Qatar gesponsorde Leidse leerstoel voor een Nederlandse activistische ‘hoogleraar’ aan de rechtenfaculteit),  verhinderen al net zo lang iedere poging tot ‘verlichting’, een begrip dat zodoende tot een contradictio in terminis tot de islam degradeerde.

Dr. Abdelmajid Charfi, President van de Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts “Beït al-Hikma”, heeft een paradijselijke werkplek  in Carthago direct aan de Golf van Tunis, een prachtig paleis in Türks-Andalusische stijl uit de 19e eeuw en bezit een prijsloze Koran waarin, bij wijze van hoge uitzondering, ook apocriefe teksten zijn opgenomen met varianten van auteurs en bronnen die afwijken van de strak geregisseerde Koran waar wij dagelijks al zoveel problemen mee hebben dankzij onze 5e colonne waar DENK zich dankbaar bij mag aansluiten.

Omdat Mohammed analfabeet was sprak Allah – dit volgens een zéér betrouwbare bron -zijn teksten rechtstreeks in diens oor en deze gaf e.e.a. verbaal door aan zijn secretariaat, reden waarom deze historisch en religieus belangrijke varianten bestaan en niet voor niets werd 20 jaar na de dood van de profeet door de 3e kalief beslist welke van deze teksten werden geaccepteerd en welke niet. Kortom, e.e.a. is goed vergelijkbaar met de apocriefe teksten uit de lang vervlogen tijden van de totstandkoming van het Nieuwe Testament en al even interessant om beter inzicht te verkrijgen in de huidige, officieel geautoriseerde teksten van de Koran. De 3e Kalief Othman wist van wanten en stak meteen de brand in alles wat hem niet beviel, dus de recente ontdekking van deze teksten zo’n 13 eeuwen later is significant, temeer omdat de Koran pas in 1924 voor het eerst door de Al-Azhar-Universiteit in Cairo gedrukt werd.

Dr. Charfi heeft Bijbelse en joodse studies uitgespit, Aramese en Syrische literatuur, verboden manuscripten van vrienden van de profeet en brengt vier niveaus in de Koran aan het licht: de  christelijke oerteksten, moslim interpretatie van deze door conservatieve moslims als ‘erfenis der ongelovigen’ gebrandmerkte teksten, teksten die direct aan Mohammed toegeschreven worden en tot slot de na diens dood in 633 aan Mohammed toegeschreven delen.  De echo van joodse en christelijke gedachten in de Koran is luid en duidelijk, maar de maatschappelijk en financieel zeer invloedrijke, alom aanwezige  “Wahhabi-haatbaarden”  doen er alles aan om deze vondsten te onderdrukken teneinde alternatieve historische stromingen en potentiëel meer tolerante versies van de beleving van de islam geheim te houden en de massa’s dom en serviel te houden.

In Saudi is deze sensationele versie van de Koran, die bijvoorbeeld niet in Sura 61.6 diens door Jezus genoemde opvolger “Ahmed” ( Mohammed…?) bij naam noemt, meteen verboden maar in Tunesie was dezelfde Koran meteen uitverkocht. Deze apocriefe versie ondermijnt in feite de fundamenten van de huidige, fascistische islam die vast in handen is en blijft van de “Sharia-haatbaarden”.

Is dat als hoopgevend voor onze problemen met de voortrennende islamisering te zien?  Wellicht wèl als wij enkele eeuwen de tijd krijgen die de verlichting van onze eigen middeleeuwse kerk ook heeft geduurd…

Maar het grote gevaar van de Koran voor de westerse maatschappij is en blijft de letterlijke interpretatie door de Sharia – zoals die van het Oude Testament nog niet zo lang geleden tot moord en doodslag leidde dankzij het moreel corrupte en intolerante Vaticaan. Het extreme gevaar zit in het compromisloze streven naar wereld heerschappij der manipulatieve “Sharia haatbaarden”.

Dat juist deze karikaturen van mensen bij ons daartoe alle medewerking van een Asscher, Pechtold en Klaver – èn, als bonus, nog eens onze subsidies- kregen is in-triest want zodra er apocriefe Koran varianten beschikbaar komen realiseert elk weldenkend mens zich des te meer hoe levensgevaarlijk de actuele, letterlijke interpretatie van de Koran is. Het Binnenhof heeft daar geen enkele last van omdat het niet gestoord wordt door enige kennis van zaken en ook niets wil weten.

Met andere woorden, er kunnen in deze vondst weliswaar meer hoopvolle, parallelle ontwikkelingen zijn met het Oude en Nieuwe Testament, maar die zijn voorlopig slechts van waarde voor historici en islam adepten. Wij moeten elke dag goed oppassen, want een landverraadster als Merkel stelt “dat de islam bij Duitsland hoort en Duitsland de islam nodig heeft” en gepatenteerde dwazen als Pechtold, Asscher en Klaver willen ook als blinde ideologen verder dat éénrichtingspad op.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6 jaren geleden

Het heeft weinig zin de Koran of de bijbel te bestuderen. Beide boeken zijn gewoon opgeschreven door een “Volksmenner” maar, desalniettemin door een grote fantast.
De Kerken en de Moskeeën zijn gewoon een “Huis van de angst.” De boeken zijn in feite een “handleiding” voor de psychiatrie. Hoe “men” het geloof ook interpreteert of hoe “men” de boeken een “gehalte van waarheid” zou kunnen geven, het is de grootste onzin.
Er is maar EEN BAAS……. en dat is “moedertje natuur”. Het is uiteraard niet nodig naar de tijd van de “kannibalen” terug te gaan, zoals het in 1945, in het voormalige Nw Guinea, nog was: ” De Asmatters”. Maar, kennelijk zijn de “geloofsinstincten” niet te beheersen dat wordt misbruikt voor de machthebbers dewelke als “Mytholoog” hun “slachtoffers” kennis bijbrengen van/over de Godenleer en/of “fabelleer: en…….. een fabel is een verzinsel”.

En, zoals de schrijver Ronald Dunki, in werkelijk schitterende bewoordingen, ons meldt:

“Na het verduren van zoveel aperte vaderlandse domheid bood de hoogst lezenswaardige Neue Zürcher Zeitung mij een ware verademing met de melding dat een recentelijk ontdekte historisch-kritische uitgave van de Koran – in de context van de periode van het ontstaan daarvan – een nieuw licht werpt op het ontstaan en de interpretatie van dit werk. Kortom dynamiet voor wetenschappers, maar wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk waarin onze stoelpoten voortdurend verder worden afgezaagd door “parasitaire haatbaarden” die ook nog eens door onze eigen Haagse en landelijke “deep state” worden gesubsidieerd met uw en mijn centen?”

Ninon de Lenclos, 1620-1705, een zeer scherpzinnige Française zei:” Een mens moet wel een zeer armzalig moraal hebben, indien hij een Godsdienst nodig heeft om oprecht te zijn”, en dan te bedenken dat “Kardinaal Richelieu” haar minnaar was.

Een “gematigde islam”?………. Als een verzoenend gebaar………. is op het exacte niveau als van de fantasten, die ons willen wijsmaken dat ” het geloof boven alles gaat” zoals de Amsterdamse “Haatimam Fawaz Jneid, te kennen gaf.
In onwetendheid iets “etaleren” is gewoon FANTASIE……. en fantasie betekent…… droombeeld, hersenschim en kan als een aanval van zwaarmoedigheid worden geïnterpreteerd. In het Nederlandse handboek der Psychiatrie staat op blz 322: ” Bewustzijnsstoornissen hebben betrekking van het ” IK tot de omgeving is anders geworden”. De “Gezamtzustand des Seelenlebens”.

En, …..zoals de heer Dunki meldt
:” Dat juist deze karikaturen van mensen bij ons daartoe alle medewerking van een Asscher, Pechtold en Klaver – èn, als bonus, nog eens onze subsidies- kregen is in-triest want zodra er apocriefe Koran varianten beschikbaar komen realiseert elk weldenkend mens zich des te meer hoe levensgevaarlijk de actuele, letterlijke interpretatie van de Koran is. Het Binnenhof heeft daar geen enkele last van omdat het niet gestoord wordt door enige kennis van zaken en ook niets wil weten.”

Een schrale troost is”: De geschiedenisboeken staan BOL van… fantasten, megalomanen, kwakzalvers en ….bijna iedere generatie maakt dezelfde fouten.

r.dunki
6 jaren geleden
Antwoord aan  A.R.Girbes sr

Geachte Heren Pauwels en Girbes sr., om te beginnen dank voor uw commentaren en sta mij verder toe met u beiden van mening te verschillen over de documentatie van het leven van Jezus èn de totstandkoming van de bijbel resp. de Torah en de Koran.

@ Hr.Pauwels : in mijn gymnasium jaren las ik de Romeinse historicus en senator Tacitus, die refereerde aan Jezus, zijn terechtstelling door Pontius Pilatus en vervolgens het bestaan der vroege Christenen in Rome (Annales, boek 15, hoofdstk.44)

Historici beschouwen Tacitus’ referte aan de executie van Jezus als authentiek en van historische waarde als een onafhankelijke Romeinse bron. Paul Eddy en Gregory Boyd stellen dat heden ten dage ‘heel stellig vaststaat’ dat Tacitus een niet-christelijke bevestiging gaf van de kruisiging op Golgotha. Hopelijk heb ik niet voor niets al die uren aan Tacitus gewijd, maar ook de historicus Ronald Mellor stelt dat de Annales de bekroning zijn van Tacitus’ werk dat hij ziet als “het hoogtepunt van Romeinse geschiedschrijving”.

@ Hr.Girbes sr. Mag ik u erop attenderen dat de Torah ( resp. het oude testament) het product is van meer dan 2 millennia van geschiedschrijving, mythen en oude overlevering, i.t.t. tot de Koran of ’the book of Mormon’, die beiden aan uw beschrijving voldoen.

r.dunki
6 jaren geleden

Klopt als een bus, maar wie dat hardop zegt riskeert onthoofding, dus dat maakt het kennelijk een stuk betrouwbaarder…

Waar het bestaan en leven van Jezus onder meer door Romeinse geschiedschrijvers is gedocumenteerd is de Koran een ééndags-vliegje dat grotendeels op plagiaat van de Torah berust.

rudy pauwels
6 jaren geleden
Antwoord aan  r.dunki

Van Jezus is niets historisch schriftelijk overgeleverd. De Romeinse teksten zijn niet betrouwbaar en zeer vaag!

Hein
6 jaren geleden

Verschillende wetenschappers betwijfelen zelfs of mohammed echt bestaan heeft. Er is geen enkele archeologische aanwijzing zoals munten, geschriften uit die tijd, overleveringen van andere volkeren enz, te vinden die wijzen op het toenmalige bestaan van ene profeet en krijgsheer mohammed. De enige bron is de koran.