Witteboordencriminaliteit Washington style

Tegenwoordig kan men zich bijna iedere dag afvragen hoe dom schijnbaar intelligente mensen kunnen reageren als een gebeurtenis of ontwikkeling een emotionele snaar bij hen raakt en ernstig getwijfeld moet worden aan hun patriottisme.

Afb: wikimedia-commons

Bijna anderhalf jaar lang ontkennen Democraten en hun media hijgers dat een schaduwregering vanuit Washington voortdurend probeert het karretje van Trump in de poep te rijden. Bijna anderhalf jaar lang proberen topfunctionarissen van het veiligheidskartel[1] op een heimelijke manier de huidige POTUS van de weg te duwen. In die anderhalf jaar heeft een groot aantal artikelen op deze website ervoor gewaarschuwd dat in de USA een Deep State zijn staatsgevaarlijke activiteiten tegen het conservatieve deel van de Amerikaanse samenleving heeft opgeschroefd. Blijkbaar hebben de betrokken Obama loyalisten nog steeds niet in de gaten dat hun dekmantel gaten vertoont of zijn ze te arrogant om in te zien dat de ogen van de samenleving eindelijk zijn open gegaan.

Aanpak Obama loyalisten

De subversie tegen Trump is begonnen in 2016. Toen duidelijk werd dat Trump van de Republikeinse uitdagers de beste kaarten in handen had en zijn politieke visie botste met die van de heilig verklaarde Obama, was het voor Obama loyalisten in overheidsinstanties tijd om de strijd tegen Trump aan te binden. Het doel was vanzelfsprekend om Clinton in een zetel naar het Witte Huis te brengen. Haar overwinning moest vast staan. Het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat overheidsinstanties politiek kunnen bedrijven, is voor de Stapal volger niet moeilijk te beantwoorden. In zijn 8-jarige teneur heeft Obama het speelterrein voor het veiligheidskartel stelselmatig vergroot om hen de kans te geven zijn politieke tegenstanders m.b.v. STASI of FSB-achtige methoden en instrumenten, het leven zuur te maken.

Onder het motto “zolang je blijft beweren dat het waar en juist is, gelooft de samenleving het op den duur ook” fabriceren Obama loyalisten een niet-bestaande werkelijkheid, bedenken niet–bestaande feiten en bombarderen de Amerikaanse samenleving met een tsunami aan nepinformatie. Zoals een van de echte Amerikaanse onderzoeksjournalisten opmerkt “ They try to convince the public that the coup’s promoters are on the side of the angels (as in protecting national security and the election system’s purity) and Trump is on the side of the devils (as in making concessions to a dangerous foe and being too respectful to Putin)”. Dat blijkt tot nog toe resultaat te hebben.

Door Soros gesponsorde vrouwenbewegingen op de dag van de inauguratie luidde het eerste succes van die strategie in. Een paar maanden later gevolgd door gewelddadige Antifa en Black Lives Matter demonstraties. Natuurlijk ondersteund door de dollars van Soros. Daarna de #metoo beweging gestart door het hypocriete amusementskartel, waarvan het gros naar het buitenland zou vluchten, mocht Trump het Witte Huis betrekken. Ze zitten nog steeds in hun kapitale villa´s. Ook de dikbetaalde profs van de NFL en sommige basketballers kwamen in het geweer. Heden ten dage is het subversiekartel[2] er in geslaagd om Universiteiten en Colleges te mobiliseren voor walk outs, Protest acties buiten de campussen tegen de wapenindustrie, maar in feite tegen Trump. Het is een bevestiging dat het liberale docenten rapaille hun linkse emoties heeft kunnen overbrengen op studenten en leerlingen. Vergelijkingen met de indoctrinatie van de toekomst van een natie in moslimstaten en Rusland doemen op. Morgen zal er wel iets anders bedacht worden om de druk op de Trump ketel te houden. Het houdt niet op.

Brennan c.s.

Een van de meest herkenbare Trump opponenten was en is John Brennan de voormalige CIA Directeur die samen met zijn kameraad in het kwaad, James Comey, een beleidsplan voor het lekken van gevoelige informatie over een niet-bestaande relatie Trump-Moskou opstelde en de liberale media voor zijn karretje spande. Tijdens een interview voor Fox News karakteriseerde de voormalig FBI Assistant Director James Kallstrom de opstelling van voormalig directeur CIA; John Brennan als volgt: “….I’ve known him (ohn Brennan) a long time and I think he’s involved, and quite frankly, I think it goes right to the top (Obama), quite frankly…my (FBI) sources tell me [Brennan] was leaking almost weekly or daily, and he was taking that bunch of phony crap supposedly from Russia (Steele dossier) and peddling that through the Congress and the media, he was one of the active people,… they expected that as soon as they were going to win [the 2016 election], nobody would ever know this stuff, and they just unleashed the intelligence community…they are the people who committed felonies, not the general (Flynn)”.

Voordat ze Trump zelf wilden aanpakken, hebben ze hun pijlen eerst op mensen uit zijn inner circle gericht. In die periode leden van zijn verkiezingsteam. George Papadopoulos, Carter Page, Paul Manafort en Flynn werden slachtoffer van die tactiek. Gelet op het ontslag van Manafort en Flynn zou men kunnen beweren dat de uitgestippelde strategie en daarvan afgeleide tactiek, vruchten afwierp. Een bezorgde Amerika volger zou zelfs kunnen spreken van een coup poging zonder bloedvergieten. Geen gewapende troepen; geen boze demonstrerende mensenmassa´s rond het Witte Huis; geen moordaanslagen of pogingen daartoe; geen bloed op de straten van Washington om Trump te dwingen de sleutels van het Witte Huis over te dragen aan de Clintons of aan Sloppy Joe Biden. Nog niet, maar wat niet is, kan in het Amerika van Obama loyalisten nog komen. De vuilspuiterijen en activiteiten om het regeren onmogelijk te maken duren voort.

The anti-Trump media will keep the pot boiling. Dagelijks put het liberale deel van de media zich uit in het bedenken van negatieve krantenkoppen en verhalen over het wel en wee van de regering Trump. Daarbij worden ze ondersteund en zelfs actief geholpen door het veiligheidskartel. Obama loyalisten binnen de CIA concentreren zich op de veronderstelde misstappen in het buitenlandse beleid, die binnen de FBI richten hun pijlen op binnenlandse misstanden die zij zelf creëren. De twee kartels proberen de bewegingsruimte van pro-Trump krachten te beperken en hun overtuigingskracht te neutraliseren. Trump is de vijand en die moet ten val gebracht worden. Wat de consequenties daarvan zullen zijn, daar denkt het paraplukartel niet aan.

Uit de putten

Het ontslag van de plaatsvervangend en tijdelijke FBI directeur McCabe betekende voor een aantal Obama loyalisten een ferme schop in het kruis. Met een van pijn vertrokken gezichten, wierpen ze hun hypocriete maskers af en schoven Trump de Zwarte Piet toe. Het was blijkbaar volslagen onbelangrijk dat FBI’s Office of Professional Responsibility (OPR op basis van een onderzoek van de DOJ Inspector General Michael Horowitz tot ontslag is overgegaan.

Brennan, Samantha Power, Eric Holder en natuurlijk kon Comey niet achterblijven, verpakten hun afkeer voor de huidige regering Trump in een aantal weinig verhullende tweets. Wat te denken van uitspraken als a “disgraced demagogue who will eventually land in the dustbin of history (voormalig Directeur CIA, John Brennan), the axe forgets; the tree remembers (Samantha Powers voormalige us ambassadeur bij de UN), analyze McCabe firing on two levels: the substance and the timing. We don’t know enough about the substance yet. The timing appears cruel and a cave that compromised DOJ independence to please an increasingly erratic President who should’ve played no role here. This is dangerous ”(voormalig AG Eric Holder). Natuurlijk komt ook James Comey onder een of andere steen vandaan gekropen “Mr. President, the American people will hear my story very soon. And they can judge for themselves who is honorable and who is not.” [3]. Over dat honorable zijn is al eerder in een vorig artikel geschreven en als we de activiteiten die het genoemde stel in de afgelopen acht jaar hebben uitgevoerd, langs een neutrale meetlat leggen, dan hadden ze allang voor een rechtbank gestaan[4].

Dat McCabe en Comey geen moeite meer doen om hun anti-Trump en anti-Republikeinen opstelling te verbloemen, blijkt uit het honoreren van een verzoek van de topdemocraat bij de Senate Judiciary Committee, Senator Patrick Leahy gesteund door de latere wegens sexuele intimidatie opgestapte Senator Al Franken om een onderzoek naar de AG Sessions te starten. Volgens ABC News hebben bronnen bevestigd dat McCabe in opdracht van Comey in maart 2017 een onderzoek had gestart naar AG Sessions.

Bloed en vuiligheid

Vrijwel alle genoemde Obama loyalisten hebben vuiligheid of bloed aan hun handen en sommigen zelfs beide. Onbetrouwbaarheid en hypocrisie weerspiegelen in hun uitspraken. Niet alleen hebben ze hemel en aarde bewogen om ervoor te zorgen dat Hillary Clinton niet in de beklaagdenbank moest plaats nemen en haar kandidatuur moest loslaten, maar ze hebben er alles aan gedaan om Trump voor en na zijn verkiezing als president van de USA als een Russische trekpop te framen. Dat is geen losse opmerking getuige een uitspraak van James Kallstrom die verwijzend naar de Strzok-Page communicatie stelt

ample facts revealed to us during this last year and a half that high-ranking people throughout government, not just the FBI, high-ranking people had a plot to not have Hillary Clinton, you know, indicted,…. “the drama (of McCabe’s firing) played out on the same day that news broke that the existing special counsel, Robert Mueller, subpoenaed records from President Trump’s business organization highlighted the disparity between the no-holds-barred way Trump is being probed and the slapdash, unserious effort to uncover anti-Trump wrongdoing in the government[5].

Deze Obama loyalisten hebben in de achterliggende 18 maanden voortdurend bevestigd dat zij niet alleen een Plan A hadden ontwikkeld om Clinton uit de gerechtelijke wind te houden, maar middels een Plan B Trump uit het Witte Huis te jagen.  

Vrij spel

Het is binnen het geschetste Deep State raamwerk niet eens meer verrassend dat Rod Rosenstein de opdracht aan de Special Counsel niet begrensd heeft, maar die begrenzing aan Mueller heeft overgelaten. Er bestaan nl overheidsregels voor het instellen van een Special Counsel. Zo moet de DOJ de wetsovertredingen in kaart hebben gebracht om een onderzoek en strafvervolging aannemelijk te maken. Het moeten wetsovertredingen zijn die te uitgebreid, te complex, waar de belangen zozeer verstrengeld zijn dat een helder inzicht en overzicht noodgedwongen ontbreekt. Parameters die een routine onderzoek onmogelijk maken. Die parameters zijn bij de instelling van de Special Counsel bewust achterwege gelaten.

Rosenstein “put the cart before the horse” en nodigde Mueller uit om te gaan vissen in de troebele Washington poel om anti-Trump informatie te verzamelen. In plaats van een gericht onderzoek en strafvervolging naar geïdentificeerde wetsovertredingen, kreeg Mueller de ruimte voor een grenzeloze zoektocht naar verborgen wetsovertredingen en misdaden. De voorlopige resultaten bevestigen dat de Special Counsel een wetgevende macht op zich is geworden, die zich laat leiden door een zelf uitgevonden misdaad van “samenspannen tegen de USA door het verdraaien van het fraude concept”. De beschuldigingen tegen Gates en Manafort hebben niets te maken met een “samenzwering met Rusland” en hun aanklachten zouden door DOJ advocaten behandeld kunnen worden. De vraag rijst waarom een Special Counsel een eigen wetsovertreding moet verzinnen om een schuldig verklaring af te kunnen dwingen? Waarom geen schuldigverklaring n.a.v. een overtreding van een van de vele echt groffe wetsovertredingen die Mueller beweert te zijn gepleegd.

De ruimte die Mueller´s Special Counsel gegeven wordt, de vulling van de 21 leden van de Special Counsel met 11 Obama loyalisten van de DOJ en vier afkomstig van de FBI, een Obama loyalist als opdrachtgever, een Obama loyalist als uitvoerder en het feit dat herkenbare verbindingen tussen Democratische politici en vooral de Clintons, met Russische zakenmensen en overheidsfunctionarissen niet onderzocht worden, bevestigt de indruk, dat de Special Counsel aan de leiband loopt van Deep State regenten.

Hybride karakter

Wanneer de bovenstaande Deep State achtige uitspattingen getoetst worden aan de manier waarop despoten en autocraten proberen hun macht in stand te houden, dan moet worden vastgesteld dat het subversiekartel met instemming van Democraten en gefinancierd door een schimmige figuur als Soros, zich bedient van Stasi en FSB instrumenten om het Amerikaanse bestuursmodel te gijzelen en het resultaat van een democratisch verlopen presidentsverkiezing te kapen. Met het enige doel om een door de Deep State gewenste kandidaat op het presidentspodium te hijsen. Onder de door hen gewenste president kunnen de kartels doorgaan met hun perfide inspanningen om de leidsels van de staatskar in handen te houden en kompasrichting en snelheid van de staatstrein te beheren. Daarom is het wrang te constateren dat de Democraten zo tegen Poetin fulmineren, terwijl ze op een gelijksoortige hybride manier proberen om hun politieke machtsbasis te behouden.

——————————————-

[1] DOJ, FBI, CIA, DNI, NSA en BuZa.

[2] Combinatie van veiligheidinstanties, media, amusement en twee segmenten van de sportindustrie.

[3] Fox News’ Gregg Jarrett tweette als antwoord “if Comey cleared Clinton for political reasons (as evidence suggests) that’s obstruction of justice. If he gave false testimony to Congress, well…you know. I could go all day long on Comey. Looking forward to his work of fiction with the pretentious, self-righteous title.

[4] Om er een paar te noemen: de diverse afluister schandalen (NSA en FBI), unmasken, Clinton privé server schandaal, Benghazi, Uranium One, het Steele dossier en Shearer memorandum, FISA schandaal, vrijlating veroordeelde misdadigers om politieke redenen, weggummen van 500.000 misdadigers uit het National Instant Criminal Background Check System (NICS), Fast en Furious schandaal (wapens verkoop aan Mexicaanse bendes), het FB 2012 schandaal.

[5] Voormalig FBI Assistant Director James Kallstrom tijdens een interview voor Fox News op 21 maart 2018.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Dit is een ‘culture war’ zonder weerga, die Obama’s angstaanjagende leegte als leider, maar ook als mens, bloot legt. Hij begon zijn ambstermijn met de vooropgezette bedoeling om de USA volledig te veranderen in Big Brother’s Utopia en zijn val is hard geweest.

Negen jaar geleden was Obama een halfgodje onder zijn verdwaasde volgers in binnen- en buitenland; hij kon serieus spreken van “het moment waarop de perfectie begint”, te weten zijn eigen ambtsaanvaarding.

Binnen een jaar begonnen de natuurwetten hun werking te herstellen en de profeet werd een heel gewoon mens. Weliswaar nog steeds op de N°1 plek in de wereld met de grootste preekstoel en het meest begeerde vliegtuig in de wereld. Maar hij moest al terstond in de verdediging achter de dikke wallen van het presidentschap en gaf daarmee toe dat hij zich moest isoleren van onvervulde hoop en verwachtingen, zoals in de ‘inner cities’ waar hij gouden bergen had beloofd en niets presteerde met zijn Black Lives Matter vriendjes..

Hij gaf stilzwijgend toe dat hij niet de charismatische sleutelfiguur was die hij zo graag projecteerde. Een charismatische leider is volgens Weberiaans concept geen product van instituties en protocollen, hij rijst daar boven uit maar Obama zakte juist steeds verder weg.

Ronald Reagan deed in ‘81 een beroep op het land en kreeg gedaan dat de Democratische meerderheid zijn hervormingen accepteerde en vervolgens won hij zijn tweede ambt met 49 van de 50 staten in ’84!

Obama, daarentegen, kon het land niet raken nadat hij zijn meerderheid in Congress verloor en begon executieve oekase’s uit te vaardigen, een erkenning van zijn politieke incompetentie en charismatische impotentie. Deze zelfbekende “hervormer” werd de gevangene van het moderne presidentschap, een conventionele zwakkeling die vertrouwde op de ‘executive orders’ (o.a. Obamacare, Iran accoord, Parijs accoord, etc.) om de leegte van zijn leiderschap te verbergen.

Dat de zwakke Hillary slechts een lapmiddel was om zijn funeste legacy te vervolmaken en garanderen met de hulp van de hier beschreven ‘deep state’ leidde ertoe dat zij God noch gebod kenden in hun overmoedige machinatie’s tot op de dag van vandaag.

Nu resoneert hun wangedrag in Obama’s lege echoput, wellicht in afwachting van bijltjesdag…