Windturbines: Drents landschap legaal verwoest

De plaatsing van 45 windmolens in het geplande windpark De Drentse Monden en het Oostermoergebied mag gewoon doorgaan. Dat heeft de Raad van State afgelopen woensdagochtend geoordeeld. Sinds afgelopen september(!) had de Raad van State zich over de vraag gebogen of er 45 windturbines in het open landschap in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn mochten worden gebouwd. Het antwoord hierop is helaas ‘Ja’.

Afb: pixabay

De provincie Drenthe is voor de opgave gesteld om 285,5 megawatt aan windenergie te gaan leveren. Er is gekozen voor een concentratie van windparken, juist om te voorkomen dat turbines als hagelslag over de provincie wordt verspreid. De voormalige ministers van Economische Zaken voerden voor de Raad van State aan dat het doel van 14% duurzame energie in 2020 niet wordt gehaald als het Drentse plan onderuit zou gaan. In 2020 moet in Nederland 6000 megawatt aan windenergie op land worden opgewekt. De geplande windturbineparken De Drentse Monden en Oostermoer leveren hieraan een bijdrage van 150 megawatt.

In het gebied is veel weerstand tegen de komst van de molens en het heeft de lokale bevolking in twee kampen verdeeld. Critici hebben gewezen op alternatieve locaties voor windparken en daarnaast willen ze liever zonnepanelen. Omwonenden, organisaties en bedrijven, waaronder stichting WindNee en Platform Storm, hadden bij de Raad van State achttien bezwaren ingediend. De omwonenden vrezen geluidsoverlast, trillingshinder en overlast door slagschaduw vanwege de buitenproportioneel grote turbines, die een tiphoogte van maar liefst 210 meter zouden moeten krijgen. Ook vrezen ze dat hun woningen minder waard worden omdat de woonomgeving straks zeer ingrijpend verandert. Dat staat nog los van wat deskundigen vinden van windenergie.[i]

De tegenstanders wijzen er bovendien nog op, dat er in het gebied geen draagvlak voor de windmolens bestaat. Bijna 80 procent van de bevolking is tegen de komst van de turbines, zo bleek in 2014 uit een onderzoek van de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal. Je zou dus in onze veelbezongen parlementaire democratie, onze veelbezongen constititionele monarchie en onze veelbezongen democratische rechtsstaat mogen verwachten dat daarmee rekening zou worden gehouden. De bezwaren kwamen onder meer van Tegenwind Veenkoloniën, Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, Het Drentse Landschap, de Bond Heemschut, Platform Storm en Wind Nee. Een van de bezwaarschriften was maar liefst 180 pagina’s groot.

Al hun bezwaren zijn woensdagochtend door de Raad van State – je verwacht het niet, zeker niet na de uitspraak van diezelfde raad afgelopen week over het raadgevend referendum – ongegrond verklaard. De doelstelling voor duurzame energie weegt zwaarder dan het gegeven van omwonenden die tegen de komst van het windpark zijn. Er is volgens de Raad van State geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan de ontwikkeling daarvan alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. Bij projecten zoals dit windpark spelen vele belangen een rol. Het is aan de ministers om een afweging te maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden, aldus de Raad van State. De Raad van State wijst erop dat de doelstelling om in Drenthe 285,5 megawatt aan windenergie op te wekken een politieke keuze is geweest en dat het niet aan de rechter is om daar wat anders van te vinden.

Die opmerking roept bij mij grote vraagtekens op omtrent de werking van de trias politica, de scheiding der machten. De Raad van State (RvS) is in Nederland een adviesorgaan van de regering en tevens de hoogste bestuursrechter van het land. Deze raad is in 1531 opgericht door keizer Karel V en is een van de oudste nog bestaande regeringsorganen ter wereld. Wellicht is het tijd om na de tweede blunder in één week tijd daar eens verandering in te gaan brengen en de Raad van State te vervangen door een Constitutioneel Hof. Want dat lijkt inmiddels bittere noodzaak te worden, met name gelet op de aanwezigheid van oud-politici in de Raad van State. Dan spelen er inderdaad vele belangen een rol… maar niet die van het land, en zeker niet die van de inwoners ervan.

Daarnaast is het opnieuw een treffend voorbeeld van NIMBY: een groepje arrogante randstedelijke witte boorden bepaalt in de Haagsche salons wel even of ‘de provincie’ verwoest kan worden, zoals we ook al kunnen zien bij de afwikkeling van de schade in Groningen als gevolg van de gaswinning. Ondanks dat er thans geen hoger beroep meer mogelijk is, blijft de actiegroep Tegenwind bij haar protesten tegen de windmolens: ‘Er komt hier geen enkele windturbine’. Windpark Oostermoer hoopt dat tegenstanders het verzet staken. Ik zou niet te hard rekenen op dat laatste. Er zit nogal een verschil van opvatting tussen Haagsche dorre theoretici met hun regeltjes op papier en boze Groningse plattelanders: het verschil tussen ‘de wet’ en ‘rechtvaardigheid’.

[i] http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2014/06/Nut-en-noodzaak.pdf

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
wim
6 jaren geleden

Misschien moeten die Drentenaren zich eens bezinnen op hun stemgedrag. Uiteindelijk helpt de Nederlandse kiezer steeds weer dezelfde regentenklasse aan de macht. Dan moeten ze ook niet verbaasd doen als ze dit soort zaken moeten slikken. De groten houden pas op te heersen als de kleintjes ophouden te kruipen.
Koop al die Groningers in het (toch al verpeste) gaswingebied royaal uit zodat zij zich elders kunnen vestigen en maak van het gaswingebied één groot windpark. Zoals het nu gaat wordt heel Nederland verpest met die verschrikkelijke zwaaipalen, die ook nog eens weinig of niets bijdragen aan het beoogde doel.