Is Baudet een racist of is Pechtold een crypto-communist?

De recente collectieve hysterie van ‘decadente-liberalen’ als Pechtold en meelopers Ollongren, Klaver en Asscher inzake vermeend ‘racisme’ van het F.v.D. baseert op een leugenachtige ‘spin’ van hun hun geestverwanten in de Amsterdamse gemeenteraad.

pechtold

Pechtold van de afscheidingsbeweging D66… Afb: Flickr.

Deze  praktijken zijn getrouwe kopieën van die der Bolsjewieken, die geen middel schuwden om de ‘bourgeoisie’ uit te roeien.  Opvallend is dat deze hedendaagse Haagse non-valeurs niet veel verder zijn gekomen in hun evolutionaire ontwikkeling dan dat weinig intelligente niveau van honderd jaar geleden, integendeel.

Waar deze activisten de mond vol van hebben zijn communistische dooddoeners als hun imaginaire ‘absolute aangeboren gelijkheid der mensen’ en hun opwinding over ‘eugenics’, de kwalitatieve geestelijke en fysieke ontwikkeling van een ras dankzij eeuwen van vooruitgang dankzij verlichting, hygiënische levenswijze en voeding, etc.   Francis Galton – een neef van Charles Darwin – bouwde voort op diens evolutie theorie toen hij constateerde dat ‘eugenics’ een globaal fenomeen was dat zich in meerdere of mindere mate manifesteerde, afhankelijk van voormelde en andere (positieve) factoren, die zich verhielden tot het communisme als feit tot fictie..

De filosoof G.K. Chesterton merkte al eerder op dat ‘als mensen al niet gelijk geschapen waren, zij zeer zeker ongelijk geëvolueerd waren’, hetgeen hoogst plausibel is: Verschillende onderling vèr verwijderde groepen, die zich gedurende eeuwen ontwikkelden in verschillende omgeving en leef-conditie’s die bepalende culturele imperatieven creëren in een telkens verschillende realiteit , zullen nu eenmaal niet als ‘de illusoire gelijken’ van Karl Marx eindigen. Statistisch gezien is dat een feit, zelfs als Pechtold daar geen boodschap aan heeft omdat hij ‘voelt’ dat dat anders ligt.

Moeder natuur heeft, voor de instandhouding van de soort, mannen en vrouwen gecreëerd, een simpele kwestie van één chromosoom meer of minder, maar twee homofiele dames of heren maken weinig kans om de menselijke soort in stand te houden, hoe burgerlijk, racistisch of gewoon ergerlijk dat op zich ook zijn moge voor ‘progressieve mensjes’. Kortom, H.H. Pechtold, Asscher en Klaver, het strikt wetenschappelijk onderzoek waaraan een lid van F.v.D. refereerde was correct in zijn feitelijke conclusies, hoe weinig ‘progressief’ die ook waren, maar communistische ‘gelijkheid’ bestaat niet.

Dat sommige soorten op deze aardbol beter gedijen dan anderen en zich, na verloop van tijd, gaan onderscheiden is onvermijdelijk. De verlichting die wij in Europa kenden heeft ons andere mensen gemaakt dan Arabieren dankzij 13 eeuwen van Islamitische onderdrukking die hen zowel geestelijk als materieel armer heeft gelaten. Binnen elke soort zijn er aangeboren verschillen, sommigen lopen harder anderen zijn sterker of taaier en sommigen zijn de bekende alfa’s, anderen de bêta’s. Sommigen zijn intelligenter en intellectueel nieuwsgieriger, anderen zijn tevreden met een dwangbuis van een hen opgelegde ideologie en worden kritiekloze linkse activisten en semi-intellectuele politici.

Dus waarom ontkennen dat er mannen en vrouwen zijn of er een derde ‘gender-neutrale’ categorie bij verzinnen? Waarom ontkennen dat verschillende rassen zijn, die bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor bepaalde ziekten dan anderen? Onder Ashkenaze Joden bestaat de Tay-Sachs ziekte, terwijl sickle- cell-anemie bijna alleen onder Indiërs, Arabieren, mediterrane en Afrikaanse volkeren heerst, en er ook legio fysieke verschillen zijn waar ik hier maar niet aan begin.   En dan het hete hangijzer van de ‘progressieven’, het uiteenlopende menselijke I.Q. dat wetenschappelijk aangetoond bij Ashkenaze Joden rond de 115 ligt terwijl het globale gemiddelde rond de 88 ligt. Voor Pechtold c.s. zal het wel onverteerbaar zijn dat de Ashkenaze met slechts 0,2% van de wereldbevolking liefst 22% van de Nobel prijzen hebben binnengesleept, waarbij ik Nobel vredesprijzen voor de door ‘progressieven’ zo bewonderde moordenaar Arafat en de activist Obama en de Nobel troostprijs van Al Gore nog buiten beschouwing wil laten.  Waar de betreffende F.v.D. heer met recht aan refereerde is het feit dat in Hong Kong en Singapore het I.Q. gemiddeld op 108 ligt, zonder dat de wetenschap er al uit is waarom.

Maar dat die cijfers zo uiteen liggen is een feit waar Karl Marx niets aan verandert, dus evolutie en zijn ‘gelijkheids-dogma’ bijten elkaar. Hoe een rationeel mens die oerdomme ideologie kan omarmen is mij een raadsel, hoe in naam daarvan Stalin, Mao en Pol Pot bijna 100 miljoen onschuldigen kunnen vermoorden gaat mijn simpele bevattingsvermogen te boven.  Die communisten zijn naar mijn bescheiden mening volstrekt niet goed bij hun hoofd als zij Karl Marx als een concurrent zien voor onze-lieve-Heer, want laatstgenoemde heeft ons geschapen zoals wij nu eenmaal zijn en het zal Hem ‘worst wezen’ als een stel idioten wakker ligt van zijn ‘ongelijkheid’.

Kortom het goddeloze  ‘gelijkheids-dogma’ creëert slecht een hel op aarde van atheïstische, perverse ‘Science’ die iedere vorm van realiteit ontkent en over zijn eigen voeten struikelt om hun eigen quasi-realiteit te construeren. Navrant dat de zichtbare, dagelijkse realiteit van onze-lieve-Heer door hen als een ‘social-construct’ wordt gebrandmerkt om vervolgens hun heilloze pad op te gaan, geleid door Marxisten en Nazi’s met hun waandenkbeelden. Let wel, bij ideologische drammers als Pechtold, Klaver en Asscher gaat het totaal niet om de objectieve realiteit, het gaat slechts om de ideologie, wat zij ‘voelen’ en de voorrang van emotie over educatie! Elke vorm van eruditie en intellectuele eerlijkheid is hen vreemd.

Dat Baudet door een pedant mannetje als Pechtold ook als pedant wordt ervaren is plausibel, maar Baudet is zeker geen racist. Hij belichaamt wèl de authentieke, onafhankelijk denkende, ouderwetse liberaal in de ware zin des woords, terwijl Pechtold slechts de lege, decadent-liberale ideologische papegaai is van het Marxistisch dogma.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein
6 jaren geleden

Goed artikel maar dat onze lieve heer geleuter hoort hier niet in thuis.

r.dunki
6 jaren geleden
Antwoord aan  Hein

Soms gebruik ik ‘onze lieve heer’ als beeldspraak, een andere keer ‘moeder natuur’.

Maak uw keuze, al naar gelang uw smaak, maar maak u niet druk…