Wie is minder slim?

D66 en GroenLinks sluiten Forum voor Democratie uit als coalitiepartner in Amsterdam omdat politiek leider Thierry Baudet zich niet distantieert van racisme van partijgenoten. Ook de PvdA wil er niet mee samenwerken.

Afb: wikimedia

Een debat in de Stadsschouwburg tussen Baudet en Femke Halsema, oud-leider van GroenLinks, enige tijd geleden, was de druppel voor D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig. Baudet werd daar geconfronteerd met de uitlatingen van zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing, tevens de Amsterdamse nummer 2 op de kieslijst van Forum voor Democratie. Die beweerde eerder dat ‘de hoogte van iemands IQ afhangt van het volk waar de persoon in kwestie toe behoort’ en ‘dat Surinamers minder slim zijn dan Nederlanders’. Toen Baudet werd gevraagd daar afstand van te nemen, weigerde hij dat. “Baudet vergoelijkte dit racisme zelfs en wilde het onder het tapijt vegen. Dat is dan blijkbaar de ware aard van zijn partij, maar dat gaat in tegen het DNA van D66 en van deze stad dat iedereen gelijk is”, meende Van Dantzig.

Het combineren van het IQ met ‘het volk’ waaruit men afkomstig is, mag zich dan moeilijk verhouden met de politiek-correcte opvattingen van de linkse partijen, een zekere waarheid schuilt er (helaas) wel in. Vanzelfsprekend is er verschil tussen de mogelijkheden in Afrika en bijvoorbeeld Europa, om de bij iedereen gelijkelijk aanwezige verstandelijke capaciteiten te ontwikkelen. In Afrika lukt dat nu eenmaal veel moeilijker dan in Europa. Ook binnen Europa zelf zijn daarin -grote- verschillen te ontdekken. Zo biedt de Balkan veel minder ontwikkelingsmogelijkheden dan bijvoorbeeld het Noordwesten van Europa. Tot zover zou de redenering van Ramautarsing een buitengewoon gemakkelijk te volgen charge moeten zijn. Behalve bij Van Dantzig, want: iedereen is gelijk.

Iedereen is gelijk, maar dat geldt slechts bij de geboorte. De zaak staat er al anders voor wanneer de jeugd opgroeit in Suriname of in Nederland. Daar heeft Ramautarsing een ijzersterk punt. Waarschijnlijk ook, is iemand als Ramautarsing veel beter in staat een dergelijk nadelig probleem, voor zoveel wij daar op Nederlandse bodem al de nadelen van ondervinden, om te vormen. Hij erkent tenminste dat die verschillen in ontwikkeling bestaan en is dus, in tegenstelling tot Van Dantzig, in staat om die verschillen te vereffenen zodat er weer sprake van de oorspronkelijke gelijkheid is. Van Dantzig wijst de mogelijke verschillen af en draagt zodoende – wellicht onbedoeld- bij aan de instandhouding van de ongelijkheid die Ramautarsing gewoon durft te benoemen. Vanzelfsprekend nam Baudet van die uitspraak geen afstand: hij denkt waarschijnlijk gewoon wat beter na dan Van Dantzig of Halsema.

Het bovenstaande schetst wel duidelijk de grote verschillen tussen ‘pragmatisch rechts-liberaal’ en de extreem-linkse hoek waarin D66 inmiddels is neergestreken. De ontwikkelingsmogelijkheden van iemand die geboren is in een hut van leem en koeienmest op het Afrikaanse platteland en wiens jeugd vooral gekenmerkt werd door honger en gebrek, zijn nu eenmaal beperkter dan de luxe waarin Van Dantzig is opgegroeid. Denk maar eens aan het verschil in scholingsmogelijkheden. Het Afrikaanse kind heeft in beginsel dezelfde capaciteiten, maar geen mogelijkheden. Wie daarvan wegkijkt is niet meer van deze tijd, ontkent de problematiek die dit mee kan brengen en weigert de handschoen op te nemen om die mens te verheffen. En dat staat weer haaks op het fundament van ‘gelijkheid’ die Van Dantzig zegt te verdedigen.

Partijkartel

Aansluitend op die -naar mijn smaak valse- bevindingen van onder andere Van Dantzig, hebben de partijen in Amsterdam over vrijwel de volle breedte besloten om het FvD uit te sluiten van deelname aan het stadsbestuur. Partijen dus, die om het hardst roepen dat er van een ‘partijkartel geen enkele sprake is’, geven hiermee op praktische wijze te kennen dat dit kartel wel degelijk bestaat. Bovendien, zo leren wij hieruit, is dat kartel bepaald niet uit op het bestendigen en beschermen van fundamentele democratische waarden, zoals het doen doorklinken van de volksmening in het publieke debat. Een deel van de bevolking, de aanstaande FvD stemmers, wordt hiermee uitgesloten. Hetzelfde overkomt de partij in andere steden, even als de PVV van Wilders c.s. Ook voorafgaand aan de Kamerverkiezingen zagen we eenzelfde beeld, denk aan Janmaat, Fortuyn, Wilders en nu dus FvD. Het partijkartel bestáát en trekt zich van democratische besluitvorming bij voorkeur niets aan. ‘Ons Soort Mensen’ deelt hier de lakens uit en dat houden wij zo. Denkt men.

Ollongren

In dat onfrisse spoor beweegt zich ook Minister Ollongren (D66, alwéér!). Zij betichtte Baudet vrijdagavond in een lezing van het betrekken van ras in het politieke debat. Volgens Ollongren gaat Baudet verder waar de PVV ophoudt: “De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat”. Volgens de bewindsvrouw laat de FvD-voorman toe dat ’partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras’.

Dat de gewraakte uitspraak gewag maakt van ‘volkeren’, verhindert onze Minister van Nepnieuwsbestrijding niet om dit schijnbaar achteloos om te vormen naar ‘ras’. Een politieke opponent een ’gevaar’ noemen, is een inmiddels beproefd stijlmiddel in de politiek. Het verwijt dat iemand discrimineert, valt daarbij maar al te vaak en voor zoveel wenselijk in de politieke patatkraam worden termen zo ver mogelijk opgerekt. De bewindsvrouwe lijkt zich totaal niet te realiseren dat haar taak als Minister bepaald een andere is dan die van het partijpolitieke handwerk. Zij is Minister namens alle Nederlanders, ook van FvD-stemmers, en zou zich om die reden dergelijke uitspraken nooit mogen veroorloven. Een blunder die direct politieke gevolgen zou moeten hebben. Moge haar de wijsheid vergund zijn zelf tot dat besluit te komen, al lijkt die kans niet groot.

Ramautarsing is getint, maar onze Minister is helaas blond.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Redacteur
6 jaren geleden

Als FvD nou eens een absolute meerderheid zou behalen, is het probleem van niet willen samenwerken direct opgelost…

r.dunki
6 jaren geleden

volgens mij peroxide blond, kijk maar eens goed, dus ook ‘nep’