Week van blunders

Een bewogen week, waarin de zeggenschap van de burgers weer verder werd beperkt. Het afschaffen van het referendum is natuurlijk het meest prominente voorbeeld, maar ook de orgaanclaim van de overheid is bedenkelijk. Tot slot was er de amokploeg van Erdogan-partij DENK, die onder leiding van Kamerlid Öztürk vanaf de publieke tribune de verhandelingen luidruchtig verstoorden.

Afb: Flickr.

Om met het laatste te beginnen: de Tweede Kamer behandelde deze week ook de vraag of de Armeense genocide ook als zodanig benoemd mag en moet worden. Naar oordeel van de Kamer zou dat wel moeten, tegen de zin van Öztürk c.s. dus, maar de regering legde dat voorstel naast zich neer. Dat is erg dom. Turkije mag dan NAVO-partner zijn, maar is ook een dictatuur geworden onder Erdogan. Het land voert een agressieve oorlog tegen de Koerden in buurland Syrië, bezet nog steeds illegaal een deel van het -Europese- eiland Cyprus, gooit de eigen burgers naar believen in de bajes en intervenieert schaamteloos in de rechtspraak. Verder schafte ‘NAVO-partner’ Turkije in notabene Rusland luchtdoelraketten aan voor een bedrag overeenkomstig de inkomsten uit de vluchtelingendeal met de EU. Waarom zou dat zijn? Wil Turkije wellicht ervaring opdoen hoe de F35 gevechtstoestellen zich gedragen tegen het S-400 systeem? Door de S-400 te kopen gaat Turkije ook nog eens een belangrijke en langdurige relatie met Rusland aan. Het gaat om een forse investering in een wapen dat onder normale omstandigheden tientallen jaren meegaat. Russische en Turkse specialisten zullen dan ook langdurig met elkaar samenwerken en contacten opbouwen. In hoeverre hebben straks ook de Russen inzicht in het radarnetwerk van de NAVO? En waarom hebben de Turken eigenlijk meer dan een miljoen manschappen onder de wapenen? Kennelijk niet omwille van de verwachting om op eigen gelegenheid Rusland buiten de deur te moeten houden. Daar is immers de NAVO voor, terwijl de Turken inmiddels dus hartstochtelijk zaken doen met de Russen.

Je kunt er wel heel goed het Avondland mee bezet houden, waar de ‘Gouden Appel’[1] nog steeds lonkt, binnenkort al 330 jaar… Kortom: de Turken zijn zo onbetrouwbaar als de neten en het kan geen kwaad ze dat voortdurend in te peperen. Het is jammer dat onze regering, om de Turken hun plaats in de geschiedenis te wijzen, de Armeense genocide vooralsnog niet als volkerenmoord noteert. Wat dat betreft is Trump zo gek dus nog niet: die schroomde niet om Erdogan klip en klaar op enkele grenzen te wijzen. Dat zou navolging mogen vinden.

Referendum

Het afschaffen van het door Van Mierlo (1931-2010) zo vurig gewenste referendum werd deze week met precies 76 stemmen door het partijkartel, onder aanvoering van de D66-Marxisten, met tenenkrommend gekonkel en gedraai afgeserveerd. “Zonder last en ruggespraak”, kom er nog eens om. Na eeuwenlange overheersing door de adel en de aristocratie, is het nu kennelijk de beurt aan het paternalisme van technocraten. Hun visie: ‘burgers moeten het vormen van een mening aan ons overlaten, dat is beter voor de burger’. Maar natuurlijk: dat we daar zelf niet eerder op zijn gekomen! We konden al niet stemmen op burgemeesters of Commissarissen van de Koning, noch zelf in aanmerking komen voor de functies, bij gebrek aan de juiste lidmaatschapskaart ener politieke partij. Wij kunnen stemmen voor gemeenteraden, provincieraden en de Tweede Kamer. Maar het daaropvolgende beleid kunnen wij niet bijsturen, laat staan sturen. Vanaf het moment van de sluiting van de stembussen, moeten we afwachten wat er met onze stem gebeurt. Dat is het systeem van de 19e eeuw, waarin 80% van de bevolking geen onderwijs had genoten en van politiek net zoveel wist als een voormalig inwoner van Aleppo over het apotheekwezen.

Nu, anno 2018, kent Nederland een behoorlijk opgeleide bevolking die heel goed in staat is een afgewogen oordeel te vormen over maatschappelijke zaken. Sterker: onder invloed van sturing door de bevolking, zouden politie en leger absoluut niet zijn afgezakt naar het huidige niveau. Zo staat de burger op het terrein van het openbaar bestuur nog steeds onder curatele: een kleine coöpterende elite bestuurt het land en de hele rest kijkt vrijwel machteloos toe.  De politieke partijen hebben het openbaar bestuur geleidelijk aan zo ingericht dat zij vrijwel geen tegenmacht ontmoeten: zij kennen zichzelf wel salarissen en subsidies uit de schatkist toe, en zendtijd uiteraard voor propaganda.

Zou dat niet heel anders moeten? Denkelijk wel, maar binnen de politieke elites wordt interventie door burgers maar lastig gevonden.

Orgaandonatie

Na veel vijven en zessen is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wet die bepaalt dat iedere burger, zonder uitdrukkelijke tegenverklaring, instemt met orgaandonatie. Uw lichaam behoort de staat dus toe, tenminste zolang u dat lichaam niet zelf opeist. Het is een merkwaardige opvatting.

Natuurlijk: degenen die wachten op een orgaantransplantatie zouden belang kunnen hebben bij deze wet. Waar het echter om gaat is dat de burger zelf beslist, zonder dat opgedrongen te krijgen door de wetgever. Bovendien: wat zouden de effecten zijn op de handel in organen? Wanneer we nog even denken aan de jacht op DNA gegevens en dat in relatie brengen tot de wirwar van stichtingen en clubjes rond de Universiteit van Groningen en het Groningse academische ziekenhuis, dan zouden wij ons toch eens achter de oren moeten krabben. Waarom zou de wetgever niet hebben gekozen om bij het aanvragen van reisdocumenten en dergelijke, verplicht een vragenlijst toe te voegen omtrent orgaandonatie? Het antwoord is eenvoudig: met deze wet is de deur opengezet naar het verder oprekken van de lichamelijke integriteit.

Een week van blunders die we niet gemakkelijk moeten vergeten.

————————————-

[1] https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/28341/daar-komen-de-turken.html

 

Deel dit:

Post navigation

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Als Kuzu zich publiekelijk als agent van Erdogan in het Nederlandse parlement manifesteert is dat (de zoveelste) stupiditeit van de zieke Pvda.

Maar als hij ook nog andere, èchte Nederlandse parlementariërs van Turkse komaf wil intimideren tot het maken van ‘zijn eigen’ louche keuze – en niet de hunne – met zijn louche Erdogan-methode, dan dient er zowel van het Binnenhof, het presidium van de 2e Kamer als de pers een complete ‘shitstorm’ over dit minkukeltje afgeroepen te worden. Waar blijft die?

De manipulatieve en aanmatigende behandeling door een Haagse, zelfingenomen élite van het referendum stuit op massale weerstand bij de kiezer, die zijn laatste redmiddel om die clique tot de orde te roepen ziet verdwijnen en zich daartegen steeds meer verzet.

Dit is de ware betekenis van de term ‘populisme’, ten voeten uit, het ‘goede populisme’.

Dus daar zullen beide D’66 coryfeeën Pechtold en Rutte – wier houdbaarheidsdatum reeds gepasseerd is respectievelijk met rasse schreden nadert – zich met hand en tand tegen verzetten middels hun hulpjes Piet Hein ‘Sharia’ Donner en Kasja Ollongren.

Wat is onze democratie verloederd!