Stealth

Alle vingers wijzen natuurlijk weer naar Trump, want die is schuldig aan het schietincident op een school in Florida waarbij een aantal kinderen en leraren de dood vond. Trump is natuurlijk ook schuldig aan de Russische pogingen democratische processen in de USA te beïnvloeden.

Afb: Flickr.

Het kan niemand meer verrassen, Trump is de schuld van alles wat in de USA maar verkeerd kan gaan en gaat. Ondanks de successen in de economische sfeer kan de man niets goed doen bij het liberale segment van de Amerikaanse en Nederlandse samenleving.

Tegenwoordig wordt alles, goed en slecht, met een politiek sausje overgoten en deinzen media en politici er niet voor terug een loopje met de realiteit te nemen (sinds iedereen de realiteit verpakt als eigen waarheid, moet dat woord met grote voorzichtigheid gebruikt worden). Vrijwel alles wordt gepolitiseerd en beelden bevestigen dat het gros van de aangeschoten ondervraagden moeite heeft te onderbouwen waarom achter borden met walgelijke teksten wordt aangelopen.

Noodzaak om wapenwetten aan te scherpen.

De roep om wapenwetten aan te scherpen is alom te horen en het is geen nieuwe eis. Alleen wordt nu Trump aan de schandpaal genageld en wordt vergeten wat de grote roerganger van de Democraten in de achterliggende jaren op dit gebied heeft laten liggen. Na de aanslag op een school in Charleston, NC, beweerde Obama op 18 juni 2015 “Let’s be clear: At some point, we as a country will have to reckon with the fact that this type of mass violence does not happen in other advanced countries.” Hij werd in die bewering ondersteund door de voormalige minderheidsleider in de Senaat, de Democraat Harrie Reid, die zijn politieke voorbeeld vijf dagen later ondersteunde met de woorden “the United States is the only advanced country where this kind of mass violence occurs,”. Los van de onjuistheid van de teksten, kan men zich afvragen waarom de Obama regering de resp. wapenwetten niet verscherpt heeft om die uitwassen te voorkomen. Signaleren kunnen velen, handelen is niet iedereen gegeven.

Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, hebben politici de cijfers niet in het hoofd en hebben het daarom vaker fout dan juist. Ook nu weer. De Investor’s Business Daily stelt echter dat een studie van het Crime Prevention Research Center een ander beeld schetst. Die organisatie deed een onderzoek naar de achtergronden van aanslagen waarbij veel slachtoffers te betreuren waren, uit de periode 2009-2015. Het centrum gebruikte het aantal slachtoffers per miljoen inwoners en stelde vast dat de USA zich niet eens bij de top tien kon scharen. Twijfelachtige koplopers zijn Noorwegen, Servië, Frankrijk, Macedonië en Albanië op afstand gevolgd door Slowakije, Zwitserland, België, Tsjechië. Het centrum constateerde ook dat van de 16 aanslagen waarbij tenminste 15 doden te betreuren waren, vier in de USA hadden plaatsgevonden. Ongetwijfeld zal een dergelijke vaststelling niet corresponderen met de mening van een notoire anti-Trump groep en hen oproepen tot protesten.

In tegenstelling tot Obama heeft Trump op 21 februari ouders uitgenodigd wier kinderen bij een aanslag op een school het leven hebben gelaten, om op het Witte Huis naar praktische oplossingen te zoeken. De bekende bottom-up benadering zoals het vaker in een democratie zou moeten gebeuren. In Nederland schaffen die methode liever af. Andrew Pollack een van de vaders die zijn dochter verloor bij de aanslag in Florida sprak daar een aantal krachtige teksten.

We need come together as a country and work on what’s important…. protecting our children in the schools. That’s the only thing that matters right now.. the Department of Education that I walked in today has a security guard in the elevator. How do you think that makes me feel? In the elevator they got a security guard…school safety. It is not about gun laws. That is another fight, another battle. Let’s fix the schools and then you guys can battle it out whatever you want…

Dit is de man die in een T-shirt met de tekst Trump 2020 een paar dagen geleden onder de slachtoffers wanhopig naar zijn dochter zocht en een storm aan walgelijke tweets op zijn dak kreeg. Zo verrot is de Amerikaanse samenleving door het policor gekonkel van de Democraten en hun volgers geworden. Dankzij zijne heiligheid Barrack Hussein Obama.

Uit de Witte huis bijeenkomst zullen ongetwijfeld praktische voorstellen gekomen zijn. Die zullen op een later tijdstip wellicht bekend worden. Er zijn echter maatregelen die allang genomen hadden kunnen worden en die het Congres om politieke redenen op de lange baan heeft geschoven. Uit de Florida aanslag maar ook uit andere aanslagen zoals de aanslag op een Kerk van Afro-Amerikanen in South Carolina; op een kerk in Texas en op een school in San Bernardino, is vast komen te staan dat de FBI zijn werk niet heeft gedaan en duidelijk zijn prioriteiten naar andere onderwerpen had verschoven. Het is inmiddels ook helder geworden dat het OM van de ruim 48.000 zaken tegen personen die als tussenpersoon hebben gefungeerd om wapens te kopen voor anderen – illegalen, minderjarigen, mentaal beperkten – er slechts 44 zaken tot een vervolging hebben geleid. In Californië alleen bezaten 20.000 mensen illegaal een wapen. De eerste maatregel is dus: FBI doe waarvoor je bent ingehuurd. Het aanscherpen van veiligheidsmaatregelen op en rond opleidingsstructuren is een tweede maatregel die decennia geleden genomen hadden kunnen worden. Psychische achtergrondcontroles van potentiële wapenkopers moeten verscherpt en transparanter worden. Tenslotte moeten gun-violence restraining orders worden ingesteld, waardoor ouders de mogelijkheid hebben om politie en OM op de hoogte te stellen van wapengevaarlijke personen in het bezit van een wapen.

FBI.

Do your Job, protect the people, and stop focussing on a Trump-Moscow collusion. Het is een tekst die steeds luider zal klinken in de Amerikaanse straten. De FBI werd in de Obama periode net als andere Amerikaanse veiligheidstructuren geleid en gestuurd door functionarissen met politieke belangen en relaties met vooral de Democratische Partij van Obama en Clinton. Behalve met het voeren van een anti-Trump campagne is de FBI tot nu toe druk geweest met het beschermen van de naam en de nalatenschap van Comey. De vraag waarom dat gebeurt, wordt met de dag relevanter. Hoe meer over de politieke zijstappen van de FBI bekend wordt, des te meer kanttekeningen worden geplaatst bij de anti-Trump activiteiten van de FBI en de bescherming van zijn voormalige directeur. Die heeft een spoor van verdachte activiteiten achtergelaten zoals het lekken van een memorandum via een tussenpersoon naar de NY Times; zijn controversiële getuigenverklaring voor de Senaatscommissie en de ontwikkelingen rond zijn lucratieve boek deal (voorschot van M$ 1).

Foxnews kreeg een dag voordat Comey zijn verklaring voor de Senaatscommissie zou uitspreken, een tip van een bron uit diens inner circle dat die verklaring was opgesteld in samenwerking met Mueller. Een dag na die verklaring werd Mueller door Rosenthal (plv minister van justitie) aangesteld. Als dat inderdaad het geval is dan is een nieuw schandaal geboren[1]. Gezien het lekken van zijn memorandum, het openbaren van de inhoud van zijn gesprekken met Trump, het niet legaal gebruiken van FBI informatie, zijn nauwe samenwerking met Mueller, het aantal onjuiste uitspraken en het niet voor de publicatie aanbieden van de inhoud van zijn boek aan de FBI top, moet het boek met grote argwaan benaderd worden.

De FBI heeft zich net als DOJ en Muellers Special Counsel inmiddels ingegraven en weigert relevante memo´s en communicatie registraties tussen Comey en de FBI vrij te geven. Hoe dieper zij zich ingegraven des te sterker wordt de verdenking dat zij de hoekstenen vormen van een Deep State constructie. Om Tom Fitton, Hoofd van Judicial Watch, te citeren “when people (in Washington) refuse to come clean, it is usually because they are hiding dirty laundry”

Mueller aanklacht.

De aanslag in Florida heeft tijdelijk de activiteiten van de Mueller Special Counsel naar de binnen pagina´s verdrongen en daarom is nauwelijks aandacht geschonken aan het effect van die 13 aanklachten. Zeker niet in Nederland, Geholpen door een artikel op de website www.breitbart.com is het mogelijk een aantal effecten van die beslissing op te lijnen:

De Russische inmenging is begonnen twee jaar voordat Trump officieel had aangekondigd in het verkiezingsproces te stappen nl. in mei 2014. Obama wist in 2014 dat de Russen inbraken in democratische processen, maar bleef op zijn handen zitten. Drie weken voor de verkiezingsdag deed Obama een Russische inmenging af als een sprookje en vond dat Trump niet zo moest janken.

De Russen worden niet aangeklaagd voor ongewenste inmenging in de presidentsverkiezing van 2016[2]. Ze waren er niet op uit om – zoals Democraten voortdurend beweren – de verkiezing van Trump te bewerkstelligen. Hun doel was het creëren van chaos. Daarom hebben ze na Trumps verkiezing pro en anti-Trump demonstraties in New York gehouden. In de aanklacht wordt het als volgt onder woorden gebracht “to create “political intensity through supporting radical groups, users dissatisfied with [the] social and economic situation and oppositional social movements … [to] spread distrust towards the candidates and the political system in general”. In de anti-Trump demonstratie liep een aantal bekende Amerikanen mee zoals Michael Moore. Opmerkelijk was dat niemand van de deelnemers een clou had wie de organisator van die demonstraties was. Over een samenzwering tussen Amerikanen en Russen gesproken.

De Russen hebben het relatief kleine budget (ongeveer M$1,2 per maand) vooral na Trumps verkiezing aangesproken om anti-Trump demonstraties te financieren nl 44% voor versus 56% na. Met hun advertenties en FB bijdragen slaagden ze erin slechts 11 miljoen Amerikanen te bereiken en de kosten bedroegen niet meer dan $ 100.000. Vergeleken met het budget dat Clinton aan FB berichten heeft gewijd – M$81 – een schijntje. .

De Russen ondersteunden Black Lives Matter, Immigratie en moslims. In de aanklacht staat “Russian groups allegedly created Facebook and Instagram pages that promoted polarizing content across a range of issues not specific to any political party — including a pro-immigration page called “Secured Borders,” a Black Lives Matter-themed Instagram page called “Blacktivist” that supported third-party candidate Jill Stein, and religious-linked pages called “United Muslims of America” and “Army of Jesus.”

Verblind door hun diepe anti-Trump emoties ondersteunden CNN, NBC en MSNBC van harte het anti-Trump protest en hielpen de Russen in hun poging democratisch processen te laten ontsporen. In een vijf uur durende live uitzending werd dat anti-Trump protest door een aantal reporters ter plaatse op de voet gevolgd. Die mediabronnen zou je kunnen betitelen als samenzweerders en collaborateurs die de Russen geholpen hebben hun doelstelling te bereiken.

Slotopmerking.

De gevestigde mediabronnen in Nederland en de USA hebben noch de bijeenkomst op het Witte Huis, noch de vuile was van Comey noch de effecten van de Special Counsel aanklacht adequaat en evenwichtig naar de lezer en kijker gecommuniceerd. In Amerika waren de liberale media netwerken er snel bij om uit de monden van 16 en 17 jarigen die net de dood in de ogen hadden gezien, anti-Trump uitspraken te registreren. Het bevestigt opnieuw het partijdige propaganda karakter van die bronnen. Maar dat kan niemand meer verbazen. De aanklacht die Mueller naar buiten heeft gebracht, bevestigt opnieuw dat van een Trump-Moskou samenzwering geen sprake is geweest en de inhoud van het Steele en Shearer rapport bedoeld was om Trump c.s. in diskrediet te brengen. Omdat beide rapporten door de handen van leden van de regering Obama inbegrepen Obama zelf, zijn gegaan, hebben zij zich samen met de veiligheidsamenleving ingespannen om Trump het regeren onmogelijk te maken.

De Deep State bestaat en het is alleen aan hun stealth bepantsering en lenig manoeuvreren te danken dat Trump c.s. nog niet staan te wankelen. Menigeen zou onder de immense druk vermoedelijk allang bezweken zijn. Niet Trump c.s. Het accentueert de kwaliteit en weerstandsvermogen van Trump en co. Dat is natuurlijk niet wat de policor propaganda machine wil bekendstellen.

POTUS? Je moet het maar durven.

————————————

[1] Artikel “What is the FBI hiding in its war to protect Comey?” op de Website thehill.com

 [2] Wel voor identiteit diefstal en bankfraude. Volgens John Hindertakers om Clinton te beschermen.

 

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
5 jaren geleden

Trump is niet bezweken en de strijd tegen ‘deep state’ krijgt meer en meer gestalte, maar dat positieve proces vergt tijd en die heeft Trump niet. Want de media wijden zo’n 50% tot 70% van de dag aan het stemming maken tegen Trump en bereiken daarmee dat deze zich dagelijks laat verleiden tot verhitte tweets waarmee hij zijn imago voortdurend beschadigt.

Dit dreigt bij de kiezers zijn feitelijke prestaties te overschaduwen en brengt het risico dat de tussentijdse verkiezingen van november door zijn persoon en imago worden beslist.

De Democraten hebben in de tussentijd niets positiefs aan wetgeving bijgedragen, integendeel, zij maken zich slechts 24 uur per etmaal schuldig aan sabotage van het politieke proces, maar veel kiezers zijn gevoelig voor de leugens van de media.

De Feijenoord supporters hebben hun ‘geen woorden maar daden’, maar alle links-extremistische ‘hatespeech’ zou in november wel eens meer kunnen bewerkstelligen dan al Trump’s positieve daden. Vandaar dat onze subversieve Ollongren zo dolgraag alleen maar linkse praat op het internet wil tolereren, waarom zou je risico’s nemen met de democratie?