Paniek  in Democratische gelederen

Het lijkt er sterk op dat Trump begin dit jaar het bij het rechte einde had, toen hij uitriep dat de Obama kliek[1] hem en zijn campagne team tijdens de aanloop naar de verkiezingen had afgeluisterd.

Afb: pixabay

Het liberale deel van de gevestigde media in de USA op nog geen meter gevolgd door meehuilers in het donkere Nederlandse dierenbos katapulteerden die uitspraak met onzinnige kwalificaties van Trump´s intelligentie en bekwaamheid om de politieke leider van het machtigste westerse land te kunnen zijn. Bijna een jaar later kan het publiek beter gaan twijfelen aan kennis en inzicht van reporters en journalisten in beide genoemde landen. Vermoedelijk hebben ze noch het fatsoen noch de moed om hun ongelijk te erkennen.

Het FISA Memorandum – inmiddels in de media gedoopt tot Nunes Memo – heeft korte en langere termijn effecten en die effecten zijn weliswaar in twee voorgaande artikelen op de website van Sta-pal te lezen, maar voor de toegankelijkheid wordt in dit artikel de bevindingen opgelijnd die op de website www.breitbart.com vandaag werden gepubliceerd:

Het anti-Trump of Steele rapport. Uit het onderzoek van de Commissie Nunes is door uitspraken van FBI autoriteiten en opsteller van het rapport[2] vast komen te staan dat de inhoud is gebaseerd op niet gecontroleerde veronderstellingen en onevenwichtige verwachtingen uit het Russische politieke roddelcircuit. Uit een memorandum van de Senatoren Grasley en Christy blijkt dat Steele de inhoud heeft kunnen aanvullen met schimmige informatie die hij uit de boezem van Obama loyalisten van het State Departement en van aan de Clintons gelieerde vrienden. Door de sterk gekleurde anti-Trump informatie en financiering door de Democratische partij en Clinton campagne organisatie moet het rapport worden beschouwd en benaderd als een politiek document om de verkiezingscampagne van een politieke tegenstander te saboteren en middels imago beschadiging en karakter moord diens verkiezing in de wielen te rijden. De inhoud van het rapport moest de verkiezing van Clinton als de opvolgende president zeker stellen.

Dit uiterst onbetrouwbare rapport is gebruikt om van de FISC schriftelijke toestemming te krijgen de communicatie van Carter Page en andere leden van het Trump verkiezingsteam te mogen monitoren, af te tappen en af te luisteren. Waarom de informatie resp. resultaten van het maandenlang DOJ onderzoek in de zomer van 2016 naar illegale praktijken van en door het Trump campagne team niet is resp. zijn gebruikt ter onderbouwing van het verzoek aan de FISC, is nu duidelijk geworden. Er is niets illegaals of onwettelijks gevonden.

FISA rechtbank (FISC). De rechtbank is opgericht om buitenlandse spionage en spionnen op het spoor te komen en te stoppen. Niet om eigen burgers in de gaten te houden. Het gegeven dat DOJ en FBI de rechtbank hebben misbruikt voor het gedurende een jaar bespioneren en afluisteren van een Amerikaanse burger, een presidentskandidaat, is ongehoord. DOJ en FBI met de stilzwijgende instemming van Obama hebben zich bewust tot deze rechtbank gericht, omdat een gewone rechtbank het verzoek zou hebben afgewezen met de ongewenste media effecten daarna. Het bewijst dat de drie genoemde instanties wisten dat zij de wet zouden overtreden.

Wetende dat de inhoud van het anti-Trump dossier een politiek instrument in handen van Clinton was; wetende dat het dossier vol ongeverifieerde en zelfs bedachte data bevatte, wetende dat de opsteller van het dossier Trump ten koste van alles ten val wilde brengen, beseffende dat door de samenwerking van Ohr´s echtgenote en Steele sprake was van een verregaand conflict of interest en doordat de DOJ en FBI de leden van de FISC bewust niet hebben geïnformeerd over de geconstateerde faux pas, hebben beide organisaties bewust hun bevoegdheden overschreden, hebben tegen de FISC gelogen en hebben zich bewust onttrokken aan hun verantwoordelijkheid tegenover de Amerikaanse samenleving.

Ter verificatie van de inhoud van het dossier hebben DOJ en FBI een niet op waarheidsvinding gecontroleerd media bericht[3] gebruikt, In dat artikel op YAHOO!News schrijft de auteur Isikoff herhaaldelijk dat de informatie afkomstig zou zijn van een well-placed Western intelligence source” en “intelligence reports” being received by“U.S. officials. De inlichtingen bron was Steele en de US official was McCaine die het dossier aan de inlichtingengemeenschap heeft gegeven. Tegen de FISC hebben DOJ en FBI benadrukt dat het media bericht de juistheid van de inhoud van het rapport Steele onderstreepte.

Verdekte activiteiten. De bovenbeschreven activiteiten zijn onder de radar gebleven en uitgevoerd buiten het blikveld van de inlichtingen experts en onderzoekers van het Congres. Comey heeft onder ede verklaard dat hij niet wist wie de samensteller van het dossier was en wie de opdracht had gegeven. Dat was kul. De informatie was bekend bij de FBI, maar die kennis werd tijdens een briefing over het dossier in januari 2017 niet met de aanwezige (Republikeinse) Congres leden gedeeld (aangenomen dat de Democratische politici wel of deels op de hoogte van bron en herkomst waren). Ook stelde de FBI het Congres niet op de hoogte van de directe relatie tussen Steele en de Clinton campagne. Pas na de uitvaardiging van dagvaardingen aan de Fusion GPS om de relevante documentatie te overhandigen, ontdekten Congres leden die relatie.

Comey. De boven beschreven bijna criminele handelingen gebeurde toen Comey directeur van de FBI was. De man die door de liberale media als een bijna heilige behandeld wordt, is in feite een man die van de vernietiging van Trump zijn levensdoel heeft gemaakt. Hij heeft niets gedaan om de geconstateerde overtredingen van bestaande wetten en gebruiksregels te stoppen. In tegendeel, hij lekte zelf gevoelige informatie naar geselecteerde media bronnen om de aanwijzing van een Special Counsel af te dwingen. Hij werd op zijn wenken bediend door Rosenstein, plaatsvervangend DOJ en Obama loyalist, die de Obama adept Mueller de opdracht gaf om een verbinding tussen Moskou en Trump hard te maken.

Special Counsel. Het Steele rapport diende ook als vertrekpunt voor het onderzoek van de Special Counsel van Mueller. Een weldenkend mens kan vaststellen welke richting het onderzoek van de Special Counsel moet uitgaan. Een onderzoek dat zich nu al negen maanden voortsleept, miljoenen dollars uit de zakken van de belasting betaler zuigt en weinig substantiële resultaten heeft opgeleverd.

Slotopmerking. Op basis van de bovenstaande tekst kan worden vastgesteld dat de FISA toestemming op manipulatieve gronden is verkregen en het vertrekpunt van de Special Counsel een uitvloeisel is van de gebruikelijke manier van handelen in het politieke moeras van Washington. Het stinkt en voorshands blijft de stank boven Capitol Hill nog wel een tijd hangen. De ontwikkelingen rond het Steele rapport en de effecten op resp. voor FISC, Special Counsel en het Congres, bevestigen dat de politieke wind uit een andere richting moet waaien om de geur van het rottingsproces op Capitol Hill, binnen Inlichtingengemeenschap, DOJ, State Departement en Democratische Partij kwijt te raken. Wat er met Obama en zijn inner circle allemaal mis is, wordt in een apart artikel uit de doeken gedaan.

De incestueuze relaties tussen Fusion GPS, Clinton Campagne en Obama loyalisten op het State Departement zijn alarmerend. Er was inderdaad een samenzwering tussen Moskou en Washington, maar niet met Trump, wel met de opdrachtgevers en uitvoerders van het Anti-Trump rapport.

——————————————–

[1] In een apart artikel wordt op die inner circle van Obama en hun invloed op zijn denken en doen uiteengezet. Het wordt helaas geen verheffende tekst.

[2] Uit het Nunes onderzoek bleek dat Steele de voormalige FBI functionaris Bruce Ohr had verteld dat hij (Steele) ‘was desperate that Donald Trump not get elected and was passionate about him not being president”. Ohr was niet alleen een goede vriend van Steele, maar maakte ook deel uit van het door de FBI gestarte onderzoek naar de handel en wandel van Trump c.s. De echtgenote van Ohr werkte bij Fusion GPS samen met Steele om vuiligheid over Trump aan de oppervlakte te brengen.

[3] Een bericht gepubliceerd op YAHOO!News website op 23 september 2016 van de hand van Michael Isikoff over een reis die Page in juli 2016 naar Moskou zou hebben gemaakt. De inhoud van het artikel is gebaseerd op informatie uit het anti-Trump dossier die Steele heeft doorgegeven aan Isikoff. Steele heeft voor een Britse rechtbank erkend dat hij in opdracht van Fusion GPS  tijdens een van zijn gesprekken met journalisten van YAHOO!News heeft gelekt.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er