Sneeuwnegers

Ongemerkt zijn enkele letters uit het Nederlandse alfabet verdwenen: A,B,K,L,N. Oorzaak is de kennelijk bestaande ‘taalcommissie’ die is ingesteld door ambtenaren van NOS/NPO. U kende deze niet, wij ook niet (niemand eigenlijk), maar u betaalde wel en nog steeds hun salaris via de belastingen die bepaald exorbitant zijn te noemen in ons land.

Afb: wikimedia

Het geval wil dat de verboden letters het woord BLANK kunnen vormen, hetgeen volgens de u en ons onbekende ‘taalcommissie’ is voorzien van een negatieve connotatie, integenstelling tot de woorden ZWART, GETINT of GEKLEURD. Dit zorgt ervoor dat de nieuwsvoorziening van de NOS nog uitsluitend rept van ‘witte daders’ en in alle andere gevallen van ‘daders’. U vindt dat merkwaardig? Het IS merkwaardig! Dit heeft voor het Kamerlid Bosma (PVV) dan ook aanleiding gevormd om de dienstdoende Minister voor de media op dit onderwerp een aantal vragen te stellen:

Kamervragen aan de minister voor media, de heer Arie Slob, inzake een taalcommissie van de NOS, van het lid Bosma (Partij voor de Vrijheid):

1.) Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NOS-taalcommissie Blank = verboden woord’, GeenStijl van 23 januari 2018(*)?
2.) Wat is de taakopdracht van deze Taalcommissie?
3.) Welke besluiten heeft zij de afgelopen vijf jaar genomen?
4.) Kunt u de notulen openbaar maken?
5.) Sinds wanneer bestaat zij en wie heeft deze ingesteld?
6.) Wie hebben er zitting in deze commissie?
7.) Wie heeft hen benoemd? Op voorspraak van wie? Op grond van welke expertise?
8.) Op welke manier is gewaarborgd door deze commissie representatief voor ons gehele volk of zijn het toch weer voornamelijk Sylvana Simons-achtigen die hierin zitting hebben?
9.) Op grond waarvan meent deze commissie dat het woord ‘blank’ een negatieve connotatie heeft? Is hier enige wetenschappelijk bewijs voor of is er weer sprake van politiek-correct macrameeën?
10.) Waarom heeft ‘zwart’ geen negatieve connotatie? Graag ook hier weer de wetenschappelijke onderbouwing.
11.) Deelt u de mening van mijn fractie dat het een kenmerk is van een dictatuur dat het de woordenschat van een volk probeert te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld wordt beschreven in het boek 1984 van George Orwell?

(*) https://www.geenstijl.nl/5140401/blank-blank-blank/

(NB: zie voor de bron de website van de PVV)

In een wereld waarin met name licht- en donkergetinte mensen werkelijk alles in het werk stellen om de nationale, Westerse bolwerken van het blanke ras te bereiken omwille van hen vigerende motieven, is dat bepaald een merkwaardige opstelling van deze onbekende ‘taalcommissie’.

Welke minderheden de staatsomroep precies denkt te plezieren is nog niet bekend geworden, maar de overgrote meerderheid in dit land moet zich toch bijzonder geschoffeerd voelen. Die meerderheid  is immers blank. Daarnaast levert het schrappen van het woord ‘blank’ toch wat praktische problemen op. Zo meende klimaatgek Al Gore in 2005 dat de “kade van IJmuiden in 2015 blank zal staan”. Hoe zou de NOS dat thans ‘vertalen’ nu het woord ‘blank’ een negatieve connotatie heeft? We moeten er maar niet gek van staan te kijken dat de NOS voor de duiding van het blanke ras in het vervolg de term ‘sneeuwnegers’ gaat gebruiken.

Maakte NOS-chef Rijxman zich in haar Nieuwjaarstoespraak nog zorgen over voorgenomen bezuinigingen op de Publieke Omroep, daar kunnen wij ons slechts verbazen waarom er überhaupt nog geld in dat dolgedraaide gekkenhuis wordt gepompt.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties