Draining the Swamp

Gevestigde Nederlandse media bronnen hebben zich vol overgave gestort op het onlangs verschenen boek “Fire and Fury” van Michael Wolff. De auteur beweert dat de inhoud is gebaseerd op 200 interviews met ´medewerkers van het Witte Huis inbegrepen een drie uur durend gesprek met de POTUS.

Het boek waarin Trump als een Hamburger etende idioot wordt afgeschilderd, werd vanzelfsprekend met gejuich door onze kwaliteitsarme media vertegenwoordigers ontvangen en direct werd de impeachment term fluks uit de kast gehaald en afgestoft.

Michael Wolff

Fire and Fury. Afb: Bol.com

Wie is die Michael Wolff? Om een indruk te krijgen van de kwaliteiten van de man, moet worden uitgeweken naar Belgische bronnen. Op de website www.hln.be staat een korte tekst over de betrouwbaarheid van de man en het is wenselijk om de inhoud van zijn nieuwste boek vanuit die invalshoek nader te beschouwen. Lezen op zich is gelet op uitspraken en beschuldigingen niet voldoende noch afdoende. Uit onderzoek van de beheerders van de betreffende website blijkt dat de man in het verleden meermaals ervan beschuldigd is zich te bedienen van bedenkelijke dichterlijke vrijheden. Om niet te zeggen dat hij te vaak een loopje heeft genomen met de feiten en zich niet altijd heeft gehouden aan de grondregels van het bronnengeheim. Voor het schrijven van zijn boeken blijkt hij nogal uitbundig feesten en partijen af te schuimen waar drank en drugs rijkelijk vloeien. Geruchten die hij daar hoort, vinden geregeld hun weg naar de inhoud van zijn boeken.

Michael Cottle, journalist van de New Republic profileerde hem in 2004 als volgt “In plaats van gewoon rapporteren, absorbeert Wolff de sfeer en het geroddel rond hem. De scènes in zijn column zijn meer een creatie dan een recreatie, vaker voortvloeiend uit zijn verbeelding dan uit een echte kennis van de gebeurtenissen”, En David Carr de overleden columnist van de NY Times, vatte in zijn recensie over de door Wolff geschreven biografie van Rupert Murdoch de methode van Wolff als volgt samen “een van de problemen met de alwetendheid van Wolff is dat hoewel hij het allemaal wel kàn weten, hij het toch fout heeft”. Tenslotte de Washington Post die door het gros van het Nederlandse journaille nog steeds als de kwaliteit media bron van de USA wordt beschouwd, omschrijft Wolff als “iemand die de uiterste grenzen van de feiten opzoekt, en soms verder gaat dan correct is”.

Het vervroegd uitbrengen van Wolff nieuwste product, heeft niet allen in het Witte Huis tot een storm van kritiek geleid. Ook personen die zich wel bedienen van serieuze journalistiek, zijn sceptisch over de waarachtigheid van bepaalde details. Diverse teksten zijn ook al ontkracht en is bevestigd dat ze ronduit onjuist zijn. In het boek staat bijvoorbeeld te lezen dat Donald Trump de oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, John Boehner, niet eens kende toen hij president werd. Trump tweette over Boehner in oktober 2015. Hij noemde ‘de Speaker of the House’ een ‘huiler’. Ze zouden elkaar ook in het echt al ontmoet hebben. De Britse ex-premier Tony Blair ontkent alle toonaarden dat hij aan Trumps schoonzoon Jared Kushner gezegd zou hebben dat de Britse geheime dienst Donald Trump in de gaten hield. Blair reageerde daarop met “Absurd…..een compleet verzinsel.” De vraag is ook of en hoeveel Wolff off the record uitspraken heeft getransformeerd in on the record zaken en hoe groot het percentage tekst is waarin fiction tot facts zijn opgeschroefd.

Vanzelfsprekend kan Wolff terugvallen op een schare bewonderaars die hem door dik en dun zullen steunen. Ook is het juist dat hij regelmatig met een speciale pas in de gangen van het Witte Huis is gesignaleerd. Vermoedelijk zal het Wolff allemaal worst zijn. De reacties uit het Witte Huis hebben de verkoop van het boek al voordat die in de schappen lag, tot grote hoogte doen stijgen. En daar gaat het werkelijk om: geld en bekendheid.

POTUS een domme man?

Politici en hijgende media vertegenwoordigers zullen met het boek in de hand zich voor het brandende haardvuur enthousiast verkneukelen over de inhoud van Wolffs boek. De minachtende, sarcastische teksten zullen veelvuldig gebezigd worden en het dedain zal van de gezichten te scheppen zijn. Geen van hen zal de moeite nemen om Wolff door te lichten en prestaties van de POTUS naar waarde te schatten. Te lui, te bevooroordeeld. Vermoedelijk willen ze daardoor voorkomen dat gedwongen door de dagelijkse realiteit, hun mening over de POTUS die ze al ver voor zijn verkiezing hadden gevormd, driftig moet worden bijgesteld.

Bekende successen

Opnieuw geven Belgische bronnen en tot mijn verbazing ook USAtoday een leesbaar overzicht en helder inzicht in de successen van een jaar Trump. In die verhandelingen worden niet alleen de herkenbare successen, maar ook de effecten van de door de gevestigde media genegeerde successen kort uitgelegd. Een opsomming van die bekende en genegeerde successen leert wat de effecten van Trumps zakeninstinct in het politieke wereldje zijn. Deregulering, voortdurende sterke economische opleving en belastinghervorming zijn de meest aansprekende, maar hij heeft ook successen geboekt bij het opschonen van de rechterlijke macht, sluiten van handelsovereenkomsten[1], groei van de Amerikaanse energie onafhankelijkheid en via de belasting aanpassing ook het terugdringen van Obamacare verplichtingen.

Trump heeft in 2017 67 Obama reguleringen geschrapt, waardoor processen en procedures sneller en overzichtelijker kunnen verlopen. Het vertrouwen van de zakenwereld vertoont een sterk opwaartse tendens wat herkenbaar is in economische groei en de Dow Jones.

In de aanloop naar de lang verwachte belastinghervorming heeft de Amerikaanse economie een onverwacht groeispurt laten zien. Als belangrijkste effect is het arbeidsplaatsen volume toegenomen met bijna 2 miljoen banen[2] en in het verlengde daarvan is het gebruik aan voedselbonnen met 2 miljoen gedaald. Het werkeloosheid percentage staat begin 2018 op 4.1%. Zo laag is die in de achterliggende 17 jaar nog niet geweest[3]. Opvallend is de enorme daling bij Afro Amerikanen, die nu op 6.8% staat, het laagste percentage in 20 jaar. Wall Street bereikte wekelijks een nieuw hoogtepunt en is van 18.589 in november opgeklommen naar 25.975 in december. De snelste stijging van de afgelopen 18 jaar. De Dow Jones index werd 70 keer bijgeteld en kende een verhoging van 7000 punten in een jaar. Nog nooit vertoont in de Wal, Street geschiedenis.

De Belastinghervorming levert vanaf 1 januari 2018 een flinke belastingvrije voet op voor huishoudens van 1 of meer personen en een aanzienlijk belastingvoordeel voor de kleine bedrijven sector[4]. Bedrijven blijken meer te investeren in uitbreiding en verbetering van werkomstandigheden, instrumenten en werktuigen, waardoor er meer banen zijn gecreëerd. Het minimum uurloon is in de afgelopen maand gestegen (veel bedrijven hebben die op $ 15 gezet); lonen zijn gestegen, het pensioen rendement is hoger geworden; stevige kerst en einde jaar bonussen zijn verstrekt ($ 1000 en zelfs hoger).

Genegeerde Successen.

De manier waarop POTUS de immigratie aanpakt en tot beheersbare proporties terug wil dringen, begint zijn vruchten af te werpen. Hij heeft daarvoor twee ijzers in het vuur. De verscherpte inreis maatregelen voor burgers van landen die het islamitisch extremisme openlijk en heimelijk ondersteunen en US Immigration and Customs Enforcement (ICE) de organisatie die in het leven is geroepen om illegale criminele migranten op te pakken en snel te deporteren. In een jaar tijd heeft ICE bijna 100.000 criminele illegalen, waarvan ruim 70% door de Amerikaanse rechters was veroordeeld, opgepakt en uitgezet. Onder hen 2800 leden van de meest gewelddadige bendes. Bovendien heeft de POTUS een internationale actie geleid om 3800 leden van twee beruchte straatbendes MS-13 en 18th Street te kunnen arresteren en achter de tralies te zetten.

Op Energie gebied heeft de internationale MSM zijn pijlen gericht op het uitstappen uit de klimaat overeenkomst van Parijs. Hoewel allang is vastgesteld en bewezen dat die overeenkomst op gemanipuleerde data is gebaseerd en vooral de rijkere landen hun bevolking onevenredig moeten belasten om de kosten van het akkoord te kunnen dekken (rijk draagt ook de kosten voor arm), wordt de POTUS voortdurend onverantwoordelijkheid verweten. Als antwoord op die kritiek heeft hij geantwoord met het verruimen van de oliewinning voor de kusten van Continentaal Amerika en instemming met de aanleg van Keystone XL en Dakota Access pijplijnen[5]. Die maatregelen stuwen de oliewinning op met grofweg 1.12 miljard vaten. De Amerikaanse energie voorziening staat aan de vooravond van een ongekende groei explosie, waardoor de Amerikaanse afhankelijkheid zal overgaan in onafhankelijkheid.

Ook voor de problemen van de veteranen heeft Trump oog gehad en het grootste deel van hun klachten aangehoord en opgelost. Hij heeft drie wetten aangenomen en in werking gesteld om dat op korte termijn mogelijk te maken. De achterstand van de ingebrachte terecht ingediende claims wordt in sneltrein vaart weggewerkt (Veterans Appeals Improvement and Modernization Act). Veteranen krijgen eindelijk de opleiding en vorming voordelen die hen na 9-11 zijn beloofd (Harry W. Colmery Veterans Educational Assistance Act een verbetering van de 9-11 GI Bill) en hun opties om een evenwichtige en betaalbare medische verzekering te krijgen zijn vergroot (VA Choice and Quality Employment Act).

Jeruzalem.

Over de Jeruzalem beslissing is al veel geschreven. Het gros van de teksten had een emotionele pro-PLA toonzetting en ging voorbij aan het feit dat de POTUS een beleid van 25 jaar Amerikaanse beloftes doorbrak. Vergeten is dat Clinton 25 jaar geleden beloofde “to support Jerusalem as the capital of the state of Israel”. Vergeten is dat Bush Jr. Clinton bekritiseerde dat hij die uitspraak niet waar heeft gemaakt en zelf ook in gebreke is gebleven. En Obama? Die sprak in 2008 tijdens zijn verkiezingscampagne “we should move our embassy to Jerusalem” en vergat die uitspraak onmiddellijk nadat hij het Witte Huis was binnengestapt. Erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israel is door beide Amerikaanse politieke partijen omarmd. Had Obama die stap gezet, dan waren de teksten van de MSM totaal anders gekleurd geweest, maar het is Trump en dan kan zo´n beslissing natuurlijk nooit goed zijn.

Maar er zit nog meer in het vat.

Trump wil in 2018 het peperdure uitkeringsstelsel gaan herzien. In 2017 is hij begonnen economische voorspoed te creëren, waardoor talloze banen beschikbaar zijn gekomen. In 2018 zal hij in de uitkeringen gaan snijden, waardoor mensen gedwongen zullen worden om werk te gaan zoeken. Dat er ook is. Goed nieuws. Niet alleen omdat een verhoogde productiviteit meer welvaart oplevert maar vooral omdat hiermee eindelijk een eind wordt gemaakt aan de aanzuigende werking die het uitkeringenstelsel heeft voor illegale migranten, aan luie en gemakzuchtige linkse jongens en mannen en…aan alleenstaande moeders die zo nodig moesten scheiden van hun mannen[6].

Onlangs heeft Trump een Executive Order (EO) ondertekend en uitgevaardigd, waarin hij zichzelf internationale zogeheten RICO bevoegdheden (Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act) verschaft op verdenking van ernstige mensenrechtenschendingen en corruptie. Hij kan nu beslag leggen op tegoeden en bezittingen van US personen en organisaties die internationaal actief zijn zoals de Clinton Foundation en Soros organisaties. De geldkraan van netwerken die druk zijn met het plegen van landverraad, ondermijning van het Amerikaanse landsbelang en nationale en internationale mensenhandel, kan nu snel en effectief worden dichtgedraaid. Gecombineerd met bestaande anti-terreur wetten die na 9-11 zijn ingesteld, kunnen verdachte personen zonder proces voor onbepaalde tijd gevangen gezet worden in bijvoorbeeld Guantanomo Bay (GB). De aanleiding daarvoor moet een Verdenking zijn, die uiteindelijk moet leiden tot een Aanklacht in een US Gerechtshof.

Na de ondertekening werkt DOJ aan diverse aanklachten tegen een handjevol vooraanstaande DC autoriteiten zoals Clinton en Obama, is het vliegverkeer naar GB sterk gestegen en zijn 1400 militairen naar GB verscheept. Op de dag dat de POTUS de EO ondertekende, trad de CEO van Google Eric Schmidt een vertrouweling van de Clintons en Obama plotseling af. In de USA vermoedt men dat deze Schmidt in ruil voor zijn steun aan genoemde politici jarenlang ongestoord zijn pedo praktijken kon doorvoeren. Verwacht wordt dat meer vooraanstaande politici, zakenmensen en moguls uit de amusementsindustrie zullen opstappen, het land ontvluchten of zelfs zelfmoord zullen plegen.

Het opheffen van Obama’s Net Neutrality-wet, was voor de Kerst een andere belangrijke ontwikkeling. Deze socialistisch georiënteerde wet uit 2015 moest het internet via de federale overheid en niet via concurrerende vrije marktwerking reguleren. Ogenschijnlijk om te voorkomen dat internetproviders misbruik zouden maken van hun macht en daardoor neutraliteit en vrijheid van toegang tot het volledige internet van hun klanten kon worden beperkt of aangetast door bijvoorbeeld bepaalde sites te knijpen (deze laden dan uiterst traag) of juist niet, de zogeheten slow lanes en fast lanes. Grote tech-bedrijven als Google, Facebook, Twitter e.a. werden echter uitgezonderd van deze overheidsregels. Sinds 2015 groeide via deze platforms de censuur en werden minder neutraal. Daaraan is een eind gemaakt en het vrijemarktprincipe is hersteld, waarbij juist kleinere bedrijven die veel beter kunnen inspelen op de wensen van klanten weer de kans krijgen om zonder overheidsbemoeienis en de daarbij behorende kostbare bureaucratie zich op de markt kunnen begeven.

Hakken en Kappen.

De gevestigde pers in Amerika en hun adepten in Nederland weigeren categorisch om de doorsnee Amerikaan en Nederlander te informeren over de genoemde successen. Voor die informatie moet een Amerika volger uitwijken naar websites als www.dotcomnieuw.com waar op 4 januari een helder inzicht werd gegeven in de prestaties van Trump en werd onderstreept in hoeverre en op welke gebied Trump zijn verkiezingsbeloftes heeft ingelost of bezig is in te lossen. De media zullen hardnekkig blijven berichten dat Trump een levensgevaarlijke en knettergekke dictator is, die zichzelf oneigenlijke macht toe-eigent. Daardoor wordt de kijker in bekende praatprogramma´s voortdurend geconfronteerd met het gebrek aan kennis, inzicht en een irritante voorspelbaarheid als het om de POTUS gaat. Politici die deel uitmaken van het Nederlandse Politieke kartel doen daar enthousiast aan mee. Beide categorieën beseffen nog steeds niet dat ze hun eigen intellectuele beperktheid openbaren aan het kijkers en lees volk.

Wanneer de resultaten van de achterliggende 12 maanden bestudeerd worden, zal het voor serieuze Amerika volgers duidelijk zijn dat de POTUS bezig is om het Salvage proces handen en voeten te geven door de ongewenste wildgroei te snoeien als aanloop naar de echte demping van het politieke moeras in Washington DC. Dat is gezien de 20 schandalen tijdens de Obama regeringsperiode aangevuld met de ernstige ethische en politieke uitglijders van de familie Clinton, wel nodig ook. Ondanks de hardnekkige uit diverse richtingen waaiende tegenwinden, slaagt hij daar aardig in. De gemiddelde Nederlander zal over die successen in ieder geval door onze MSM niet geïnformeerd worden. Als dat toch gebeurt, zal de berichtgeving gelardeerd zijn met een sarcastische en vooral denigrerende ondertoon, omdat in die ogen het succes te danken is aan de hopeloze Obama.

Het Rusland-verhaal is dood en congresleden onderzoeken of de FBI niet buiten zijn boekje is gegaan. De voormalige campagneleider van Trump, Paul Manafort, wacht daar niet op en klaagt alvast speciale aanklager Mueller en zijn team aan voor overreach (misbruik van bevoegdheden). Wikileaks doet ook een duit in het zakje met bewijs dat Obama en Clinton daadwerkelijk achter de creatie van ISIS zaten. Hillary Clinton heeft ondertussen vier federale onderzoeken aan haar broek voor Uranium One, Clinton Foundation geldstromen, Privé server gebruik en het pay-to-play beleid tijdens haar periode als Minister van Buitenlandse Zaken. De contouren van Obama´s moslim preferentie en vooral zijn Iran voorkeur worden steeds scherper aangezet.

Draining the Swamp. Het is hard nodig. Ook in Nederland, waar in de politiek de zesjes cultuur de norm, het draaien om de waarheid en het censureren van policor afwijkende meningen de dagelijkse routine is.

———————————————-

[1] China, Vietnam en Zuid Korea.

[2] In december alleen werden 200.000 banen gecreëerd.

[3] Volwassen mannen 3.8%, vrouwen 3.7%, blanken 3.7%, Aziaten 2.5%, Hispanics 4.9%

[4] Vennootbelasting daalt van 35% naar 21%.

[5] Betekent een banen groei van 42.000 in de energie sector.

[6] Minimaal 70% van de echtscheidingen wordt geïnitieerd door vrouwen, die vervolgens gaan leven van een uitkering die door minimaal 70% van de werkende mannen wordt opgebracht.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties