Arrivederci Merkel, arrivederci politieke correctheid.

De tyrannie van Stalin, Big Brother of Sharia streeft naar absolute onderwerping en dehumanisering der onderdanen door hen te beroven van hun identiteit en individualiteit, om hen vervolgens te verdrinken in hersendode collectiviteit. Wij leven in een ‘culture war’ van dagelijkse aanvallen op onze (westerse) identiteit en cultuur, maar hebben wij eigenlijk nog wel een Europese identiteit?  

Bondskanselier Merkel. Afb: Wikimedia

Twintig eeuwen christendom lopen als een rode draad door onze geschiedenis en manifesteren zich in bijbelse grondvesten van onze cultuur, helaas ook in wandaden. Kennis van onze geschiedenis verrijkt ons, zolang het pseudo christendom ons dat nog gunt in hun obsessie om zichzelf en onze geschiedenis en identiteit uit te wissen op weg naar ‘een multi culturele Utopische wereld zonder grenzen’. Het pseudo christendom verwerpt traditionele verworvenheden van onze christelijke cultuur en borduurt moeiteloos voort op de historische negatieve rol van een corrupte, machtsbeluste élite in het Vaticaan, zich daarbij verstoppend in de neo-Marxistische kerk.

Scheiding van kerk en staat is een zwaar bevochten goed, dat traditionele christelijke hoekstenen van onze samenleving onverlet liet maar totalitaire aspecten van de kerk mitigeerde; de staat kon zodoende neutrale afstand nemen van religie zonder die te verwerpen. Het vrijblijvende Evangelie (als ‘blijde boodschap‘) stimuleert liefdevolle gelijkwaardigheid van seksen en ras maar is geen gelobotomiseerd communistisch model voor onderwerping van de maatschappij, noch het intolerante, racistische, slavernij practiserende, van moord en doodslag vervulde haatpamflet van de koran. Desondanks spant de gepoliticeerde linkse kerk al jaren samen met neo-Marxisme en Islam om die traditionele christelijke grondslagen te ondermijnen en, liefst helemaal, te doen verdwijnen : hun zagen aan de wortels van de samenleving zonder enig constructief alternatief toont de leegte aan van het Europese, christelijke bewustzijn dat kansloos verliest van genadeloos voortploegende Marxistische en islamitische, ideologische molochs, als gezond verstand niet snel wint van élitaire hysterie.

 

Die zelf-destructieve linkse kerk smeekt niet alleen om weggevaagd te worden, maar geeft ook – zonder uw of mijn toestemming – al onze christelijke waarden willens en wetens op en bekent dat Marxisme voor hen hoger in het vaandel staat dan hun christelijke religie. Zij zijn 100% seculiere activisten en bedriegers en hebben er geen enkele moeite mee dat hun dierbare communisme – in niets anders dan een tweede holocaust – een kleine honderd miljoen mensen vermoord heeft omdat die arme ‘bourgeoisie’ de plaatsvervangende Joden van Stalin waren. Pech gehad, maar voor hen slechts een ideologische statistiek in hun mensenhaat…    In hun kruistocht van pseudo-religie wordt de deur niet alleen opengezet voor de annexatie-campagne van het westen door Big Brother maar ook diens afgeleide, de sharia. In een terdege beproefd communistisch concept proberen zulke activisten – zoals de infame en door onze rijksoverheid al als, grotendeels allochtone, extremisten geregistreerde ‘kick out zwarte piet’ club – belangrijke aspecten van onze cultuur stap voor stap te ondermijnen zodat historische waarden en traditie’s, namen en gezichten van historische spelers worden verwijderd.

Typisch Stalinistische geschiedvervalsing!  Zo wordt sluipenderwijze onze historie en daamee onze identiteit verdonkeremaand conform het patente communistische recept. Ook de compromisloze sharia predikt niets minder dan absolute wereld-suprematie en voegt daartoe intolerantie, moord en doodslag, rabiate Jodenhaat, racisme en slavernij toe aan Mohammed’s plagiaat van de Torah. Voilà, alle karakteristieken die wij aan fascisme toedichten zijn volop voorhanden in de Koran die per se niet tot compromis in staat noch bereid is. Kortom, net als de linkse kerk is het geen religie maar een tirannieke ideologie waarvan het gif van kleins af aan ingedruppeld wordt, met de doodstraf op apostasie om de gelederen gesloten te houden en als het ultieme doel het uitroeien van onze westerse  samenleving. Terug naar het stenen tijdperk met Mohammed en diens ‘partner in crime’, de linkse kerk, die dan uiteraard als eerste, letterlijk, een kopje kleiner wordt gemaakt!

In Amerika resulteerde een vergelijkbare halve eeuw van gestage decadent-liberale subversie in winst van Trump, maar is de querulant in staat om over zijn eigen schaduw te stappen en te zien dat hier een potentiële legacy voor hem is weggelegd waar Obama van kwijlt? Hopelijk groeit Trump tijdig in dat jasje om deze ‘culture war’decisief te winnen…

In Europa lijkt het tij ook te keren nu Merkel onderuit gaat omdat de AfD haar perfecte voorzet inkopte. Haar Waterloo is voornamelijk te wijten aan haar arrogante migratie Einzelgang.  Om te beginnen past die volkomen in de  totalitaire  ideologie van Coudenhove Kalergy, de vrijmetselaar die een eeuw geleden een concept lanceerde om Europa aan een linkse élite te onderwerpen (desnoods met inzet van daartoe geimporteerde barbaren die momenteel Duitsland en Europa al ongestraft onveilig maken).  Ook de onprofessionele afhandeling van de Europese schuldencrisis, Brexit en nu haar falen om Duitsland een stabiele regering te geven worden haar aangerekend, terwijl zij nu in Abidjan alsnog probeert Coudenhove Calergy te reanimeren met haar hulpje Macron. Ondanks haar linkse sympathieën was het Duitse bedrijfsleven op haar hand omdat zij een rustig, stabiel Duitsland kon bieden, maar FDP’s Christian Lindner houdt het nu voor gezien in een bestel dat meer en meer werd gepolariseerd èn, dankzij ‘wir schaffen das’, de AfD heeft gebaard. Het instinct van Lindner zegt hem om nu dicht bij dat winnende AfD concept te blijven, dus ‘arrivederci social justice’.

Wat Duitsland voor had op de rest van Europa was een solide economie in een hernieuwd arbeidsklimaat dat haar voorganger Gerhard Schröder haar (cfm.Margaret Thatcher’s recept) had nagelaten, reden waarom iedereen in september verwachtte dat niets ging veranderen bij 3,7 % werkeloosheid en de laagste inflatie in 100 jaar; toch kwamen CDU & CSU met slechts 33% thuis.  Een klap in het gezicht van politiek, media en bedrijfsleven, maar loon naar werken conform Merkel’s wanbeleid m.b.t. EU, klimaat en immigratie.  Merkel’s zwakte laat ook de lucht uit Macron’s proefballonnetje lopen ten faveure van facilitering van de permanente machtsgreep door de ongekozen Brusselse Big Brother, nu weer een (uiteraard Franse) EU minister van Financieën zodat Frankrijk lekker zou kunnen aanrommelen op anderman’s kosten zonder ooit de financiële EU targets te respecteren of de vastgeroeste economie te bevrijden van communistische vakbonden.

Het resultaat van Duitsland’s decennia lange socialisme is rampzalig, niet alleen de  blunder van Merkel’s ‘wir schaffen das’, maar ook moest zij zonodig efficiënte kerncentrales dichtgooien. Duitsland importeert nu steenkool uit de US, heeft hogere CO² uitstoot dan ooit en energieprijzen zijn in luttele jaren verdubbeld, waarover wij kunnen meepraten! Leve de klimaat misleiding…

Islamitische stank voor dank na’wir schaffen das’ leidt tot voorspelbare, toenemende criminaliteit en terrorisme die Merkel  niet meer onder het kleed kan vegen, à la het volledig ontspoorde Zweden, dat in 2050 voor 1/3 muslim wordt en waar de brandweer niet meer durft uit te rukken uit angst voor terreurdaden der allochtonen. Als dan nog eens een onverantwoordelijke linkse fantast als minister deMaizière, die eerder durfde voor te stellen om islamitische feestdagen te gaan vieren, feestgangers nu streng maant om heel voorzichtig te zijn op levensgevaarlijke kerstmarkten,  rekent de Frankfurter Algemeine Zeitung af met Merkel’s migratie-wanbeleid dat slechts de de-facto islamitische  annexatie van Europa tot doel lijkt te hebben. Nogmaals, ’Arrivederci politieke correctheid’.

Dat de Duitse belastingbetaler – net als wij – ook nog eens  betaalt om de peperdure fictie van de Euro in leven te houden, dient pro-EU doelen, maar ‘man hat die Nase voll’ en populisme, in de ware zin des woords, is het gevolg.  President Steinmeier is als de dood voor verkiezingen gezien de groei van de AfD maar de SPD gaat Merkel ongetwijfeld voor het politiek correcte blok zetten. De FDP heeft niets te verliezen, maar de Duitse politiek is nu hopeloos versnipperd, net als in Nederland. Merkel’s prestige verdampt snel en dat zij het nog eens vier jaar volhoudt lijkt uitgesloten.

‘Arrivederci Angela!’ Maar pas op, ook uw dierbare identiteit staat op Big Brother’s verlanglijst….

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
6 jaren geleden

“In Europa lijkt het tij ook te keren nu Merkel onderuit gaat omdat de AfD haar perfecte voorzet inkopte. Haar Waterloo is voornamelijk te wijten aan haar arrogante migratie Einzelgang. Om te beginnen past die volkomen in de totalitaire ideologie van Coudenhove Kalergy, de vrijmetselaar die een eeuw geleden een concept lanceerde om Europa aan een linkse élite te onderwerpen (desnoods met inzet van daartoe geimporteerde barbaren die momenteel Duitsland en Europa al ongestraft onveilig maken).”Aldus Ronald Dunki.

Toen Amgela Merkel, haar beroemde kreet van” Wir Schaffen Das” lanceerde wist iedereen dat Merkel in haar politieke ambities was doorgeschoten. Nu de gevolgen duidelijk zijn en ook de meelopers begrijpen dat het zo niet langer kan, ter zake de immigratie, en, “Het resultaat van Duitslands decennia lange socialisme is rampzalig,”

In geheel Europa is het socialisme een rampzalige bende. Maar………. we moeten niet te hard van stapel lopen om alleen LINKS de schuld te geven. Met name de rechtse vleugels hebben gekozen voor Multinational, zoals Monsanto, Unilever, Fhilips dewelke slechts één doel hebben” Winst- optimalisering” ongeacht de consequenties. Met andere woorden: er is geen bestuur meer in Europa dewelke nog voor de burger op komt. De burger wordt slechts als een “Object” gezien en is goed voor de financieringen, maar als burger volledig wordt geminacht. De ziekte die ‘MINACHTING” heet komt steeds duidelijker naar voren in beleid, zowel in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland en ook in Polen is de democratie op zijn retour.
In feite hebben we dus te maken met een mentaliteit van “bestuurders”, die niet alleen uiterst verwerpelijk is maar “bestuurders” hebben het vlak van de ” Criminaliteit” betreden.
Immers: “Typisch Stalinistische geschiedvervalsing! Zo wordt sluipenderwijs onze historie en daamede onze identiteit verdonkeremaand conform het patente communistische recept.”

Stalin was een ongelooflijke boef en het communisme was per definitie een systeem van Minachting en het ontnemen van identiteit bij/van burgers en alwaar het “collectivisme” door “bestuurders” werd aanbeden…………. ten eigen bate.

Daarbij komt dat er ongelooflijk MISBRUIK wordt gemaakt van de goedgelovigheid van veel burgers en hun onmacht. Immers”

“Islamitisch stank voor dank na’ wir schaffen das’ leidt tot voorspelbare, toenemende criminaliteit en terrorisme die Merkel niet meer onder het kleed kan vegen, à la het volledig ontspoorde Zweden, dat in 2050 voor 1/3 moslim wordt en waar de brandweer niet meer durft uit te rukken uit angst voor terreurdaden der allochtonen.”

De burger heeft zich te lang stil gehouden en mocht, door politiek correcte bendes, geen commentaar hebben en/of kritiek uiten op de ziekelijke besluiten van een regering: het Openbaar Ministerie was daarbij een speelbal van die bendes. In Nederland heeft nu wijlen Drs Janmaat van de Centrum- Partij dat aan “den lijve ondervonden”. Nu blijken zijn ideeën min of meer gemeengoed te zijn.

Dat het Afd in Duitsland mogelijk een keerpunt in de Duitse politiek kan bewerkstelligen en Mr dr. Thierry Baudet als ook Mr Hiddema in Nederland de VAL van het Kabinet Rutte III mogelijk maakt zal een opluchting geven. Het VERSTIKKEND bureaucratische EU en de DWANGMUNT” de Euro” blijken een absolute ramp. De Europese Centrale Bank heeft er een financiële zooi van gemaakt door ook de Schuldpapieren van bedrijven in Zuid- Europa op te kopen. De Noordelijke landen worden letterlijk “UITGEZOGEN”. Mario Draghi is de Italiaanse Financiële wolf in Schaapkleding en heeft Dr Klaas Knot van de Nederlandse bank geen plaats aan de vergadertafel willen geven…..!!!!!! Nederland heeft nog een “vordering” op de Zuidelijke Centrale Banken van € 102.000.000.000,–. We kunnen rustig aannemen dat …… er een afschrijving komt………. !!!!!!

Maar……. we vergeten drs Geert Wilders, die net als drs Janmaat, die destijds werd vervolgd door het OM en nu Wilders wordt vervolgd om NIETS ZEGGENDE UITLATINGEN over Marokkanen. Dat de PVV in het politieke veld bewust door Mark Rutte en het CDA, Sijbrand Buma, is uitgeschakeld is alles zeggend over de mentaliteit van de huidige “zieke bestuurders”.

Het is een zeer goed artikel van de heer Ronald Dunki…. het was een genoegen om het te lezen. Zijn visie is uit het goede hout gesneden.

Maar……… als het ook zal helpen Bestuurders tot andere gedachten te brengen?????