Moslim Broederschap; weinig westerse broeders

A Muslim Brotherhood on the verge of achieving its political aims is shown to be a melting pot of profound inconsistencies

De eerste keer dat het grote publiek “kennis maakte” met een islamitische structuur met de naam Moslim Broederschap (al Ikhwan al Muslimoun) was in 2011 rondom de gewelddadige demonstraties in de straten van een aantal Noord Afrikaanse en Arabische steden. De Arabische Lente noemden westerse politici en zelf benoemde kenners van het krachtenveld binnen de Islamitische wereld, die gewelddadige oprispingen van het volk. Tevreden keken internationale politieke autoriteiten toe hoe krachtige despoten als Khadaffi en Moebarak ten val werden gebracht en beseften niet dat een onbestuurbare explosie van geweld het gevolg zou zijn als de hand met de knoet werd afgehakt.

Moslimbroeder Qaradawi en consorten. Afb: wiki

Ik hoopte toen nog dat bespiegelingen in vooral links georiënteerde opinieprogramma’s meer een uiting van hun welwillendheid om een faciliterende rol voor het betrokken links gedachtegoed te spelen dan een graadmeter voor hun intellectuele vermogen om de ontwikkelingen op een reële manier aan de man te brengen. Uit de gebeurtenissen sinds dat artikel weet ik dat het eerste een betere reflectie van de werkelijkheid is dan het laatste. Helaas houden ze nog steeds de ogen gesloten voor de islamitische ellende die het ten val brengen van de twee eerder genoemde despoten de westerse wereld heeft gebracht. Visionair denken en handelen is niet sterk ontwikkeld bij de hedendaagse generatie westerse en westers georiënteerde regenten.

De cartoon jihad.

De Cartoon Jihad in 2006 was de voorbode van de ontwikkelingen in Egypte amper zes jaar later. Achteraf is pas duidelijk geworden hoe de Moslim Broederschap de publicatie van Deense cartoons heeft gebruikt om de rijen van moslims mondiaal te sluiten. Wellicht is het voor de doorsnee islam volger verrassend te lezen dat de Moslim Broederschap de regie in handen heeft gehad bij het doen erupteren van gewelddadige demonstraties en het uiten van bedreigingen aan het adres van instanties en individuen, die het waagden dergelijke voor de profeet Mohamed kwetsende cartoons te publiceren,

In 2006 publiceerde Olivier Guitta op de website http://www.weeklystandard.com zijn artikel “The Cartoon Jihad; the Muslim Brotherhood´s project for dominating the West”. Gelet op de westerse reacties op de democratische overwinning van de Moslim Broederschap in 2012 is dat artikel aan de aandacht van een groot aantal westerse politici en islam volgers ontsnapt. Imam Ahmed Abu-Laban, een in Denemarken leidende islamiet leidde in 2005 een delegatie die met een map vol kwetsende cartoons onder de arm, een rondje langs invloedrijke moslim autoriteiten maakte. Qatar was een van zijn stops en Sheikh Yusuf al-Qaradawi, ideoloog van de Moslim Broederschap[1] en Mufti van Al Jazeera, werd nadrukkelijk geïnformeerd over het kwalijke karakter van de meegenomen cartoons waarin Mohamed figureerde.

Voor een beter begrip van het effect dat het bezoek van de Deense imam aan Qatar heeft gehad, is een korte uitleg van de persoon Al-Qaradawi (1926) op zijn plaats. Al-Qaradawi ziet de Moslimbroederschap als een universele islamitische beweging en legde zijn ideeën in 1990 vast in een manifest met de titel “Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase“. Daarin wordt de beweging omschreven als een “georganiseerd, collectief werk, ondernomen door het volk, ter herstel van de islam als leidinggevend voor de samenleving en tot (her)vestiging van het islamitische Kalifaat zoals verlangd door de sharia[2]. Ondanks zijn islamitische saamhorigheidkreten verwijten collega-leden van de International Union of Muslim Scholars hem door zijn opstellingen t.o.v. Sjiieten verdeeldheid te zaaien. In 2004 veroordeelden 2500 islamitische wetenschappers uit 23 landen hem, omdat hij haat bevorderde tussen beschavingen, een religieuze dekking verstrekte aan terrorisme en daardoor de Islam een slechte naam bezorgde. In 2002 voorspelde hij dat

“de islam zal terugkeren naar Europa als veroveraar en overwinnaar, nadat de religie tweemaal was verdreven: in 732 bij de slag bij Poitiers en in 1683 bij het ontzet van Wenen. Het doel hoeft niet noodzakelijkerwijs met het zwaard te worden bereikt, maar kan ook door demografische groei worden gerealiseerd”

Het is dus duidelijk waar deze Al-Qaradawi zich in het islamitische krachtenveld ophoudt. Door de steun van de Moslim Broederschap slaagde Abu Laban om in Europa een storm van grensoverschrijdende gewelddadige protesten op te doen laaien. Vanuit Qatar gooide Al-Qaradawi olie op het vuur door een  international day of anger for God and his prophet, te eisen en in zijn spoor volgde de Amerikaanse tak van de Broederschap de Muslim American Society (MAS) door alle moslims op te roepen hun economische kracht te gebruiken om alle Europese landen te straffen waar die cartoons gepubliceerd zouden worden.

De Cartoon Jihad was het eerste duidelijke signaal welke kompas richting de Moslim Broederschap had geschoten en op welke manier zij zou proberen hun doelen te realiseren. Die strategie wordt omschreven in een manifest met de titel “The Project, hitherto little known outside the highest counterterrorism circles”.

Moslim Broederschap en het democratische proces.    

Binnen de wereld van Jihadisten en fundamentalisten wordt de Moslim Broederschap als een van de marktleiders van de Holy War incorporated[3] beschouwd met vertakkingen in veel zo niet alle islamitisch georiënteerde staten en veel landen in West Europa en Noord Afrika. De Moslim Broederschap heeft regelmatig onderstreept dat zij gruwelt van een succesvolle verbinding tussen islam en democratie. Een dergelijk netwerk zal de kans om gehate westerse tegenstanders schaakmat te kunnen zetten niet naast zich neerleggen en zich zeker niet willen beperken tot het van de zijkant volgen van de ontwikkelingen in een islamitisch land. Dat hebben ze in Egypte onderstreept,

Wanneer men die vaststelling in gedachten houdt, is het op zijn minst merkwaardig dat een kenner als Barry Rubin die geroemd wordt om zijn expertise over de Moslim Broederschap, kort na het uitbreken van de Rebellie van de Straat beweerde dat de Moslim Broederschap zich (nog) niet zou hebben geconcentreerd op het overnemen van de macht in Egypte. Een merkwaardige observatie, omdat zijn waarneming in schril contrast stond met de inspanningen die de structuur decennia lang ontplooide om Sadat en Moebarak van de troon te stoten; tot mislukken gedoemde acties om in de jaren ’80 de macht in Syrië over te nemen, de activiteiten van haar eigen schepping Hamas die in de Gaza strook met harde hand regeert en het nieuwe beleid van haar voormalige leider Al Zawahiri die een sluipende integratie in democratische instituties van Kruisvaarder landen entameerde.

Binnen het kader van die nieuwe Zawahiri opzet hebben Moslim Broederschap, Hamas en Hezbollah zich in de afgelopen decennia diep geworteld in moslimgemeenschappen in westerse en islamitisch georiënteerde samenlevingen verspreid over de gehele wereld. Net als Mao slaagden zij er in om die gemeenschappen als een wapen te gebruiken om politieke doelen te realiseren. Die extremistische groeperingen concentreren zich i.t.t. IS en AQ en hun nieuwe bondgenoten Antifa en Black Panthers, niet op het laten imploderen van samenlevingen die zich weren tegen hun manier om de wereldorde te structureren. Net als Hugo Chavez spitsen die structuren zich toe op het ombuigen van de politieke wil van hun tegenstanders door het argeloze of naïeve deel van die samenlevingen – kortweg geïdentificeerd als useful infidel – als hun belangrijkste doelwit te beschouwen.

In de aftermath van de Arabische Lente zijn ze er zelfs in geslaagd om de verkiezingstrijd om het presidentschap van Egypte in hun voordeel te beslechten. Een betere structurering van het netwerk gaf de Broederschap bij een snelle verkiezing zoals in Egypte, een voorsprong op seculiere groeperingen. Het resultaat was dat de Broederschap de steun kreeg van de massa en in juni 2012 de macht over Egypte op een manier in handen kon nemen die door naïeve westerse politici werd toegejuicht: via democratische verkiezingen. De Broederschap stond aan het roer van een politieke entiteit die ze te vuur en te zwaard decennia lang hadden bestreden. In het kortzichtige Europa verwachtten ze dat de Broederschap zijn radicale verleden definitief achter zich zou laten en een liberale koers zou gaan varen. Die kant leek het aanvankelijk ook op te gaan toen Morsi beloofde de rechten van minderheden te beschermen, de betekenis van een constitutioneel Parlement te respecteren, strekking van internationale verdragen uit te voeren en te streven naar een vergroting van de welvaart in Egypte. Maar een extremist kun je nooit op zijn woord geloven noch verwachten dat hij zijn radicale kompasrichting zal verlaten. Een blik op het verleden schetst een beeld van het heden en de toekomst.

Er is meer dan IS en Al Qaeda.

De Moslim Broederschap wordt in de islamitische wereld beschouwd als een luis in de pels van genormaliseerde moslim samenlevingen die neigen naar het westerse democratische model. Het blokkeren van Al Jazeera zoals Saudi Arabië en Egypte onlangs hebben gedaan om de propaganda invloed van de Broederschap in te dammen, is daarvan een helder signaal. De Cartoon Jihad en de tijdelijke machtsovername in Egypte hebben bevestigd dat de Moslim Broederschap d.m.v. zijn vaak verborgen en geweldloze manier gelijksoortige resultaten kan bereiken als de gewelddadige manier waarop IS en AQ te werk gaan. In wezen is de Moslim Broederschap door de manier waarop die haarscheuren weet te veroorzaken in het fundament van samenlevingen, een gevaarlijkere tegenstander dan het onbehouwen rondspringen van islamitisch extremistische structuren als IS, AQ en met die twee verbonden regionale en lokale splinter groeperingen.

Doordat politici zich hoofdzakelijk concentreren op de bestrijding van herkenbare geweldsuitingen, vergeten ze om de sluipende activiteiten van de Moslim Broederschap en diens geallieerden voortdurend in de gaten te houden. Dat zal de westerse wereld opbreken.

——————————————–

[1] Vermoedelijk ook lid van de Shura raad van deze structuur.

[2] Uitleg Wikipedia.

[3] Een samenwerkingsverband van staten, legitieme en niet-legitieme organisaties en een extremistisch netwerk samengesteld uit gewelddadige structuren dat een mondiale Jihad voert. Men veronderstelt dat Sayyid Qutb de architect is van de strijd tegen krachten en factoren die de moslim samenleving corrumperen zoals hij die in de geest van de Marxistisch-leninistische filosofie heeft beschreven in zijn boek “Ma’lim fi al-Tariq“ (1964).

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Einstein’s briljante intuïtie was correct, maar de actuele dreiging komt van twee kanten. Daarmee dreig ik enigszins ‘off-topic’ te geraken maar parallelle lijnen kruisen – zoals bekend- toch altijd weer. Ik kijk naar een generatie die onze cultuur en democratie het liefst uitlevert aan de heidenen, waar Charles hierboven over schrijft, en de drijvende krachten achter hen, waaronder de overal aanwezige Moslim Broederschap.

Enerzijds hebben 13 eeuwen islam ervoor gezorgd dat bijna een miljard – vaak analfabete – volgelingen zijn onderworpen aan de ijzeren wetten van de islam. Dankzij abominabel onderwijs, waarvan de vrouwen liefst zelfs nog worden uitgesloten, pure brainwashing en intimidatie met als verzekeringspolis voor de islam de doodstraf op apostasie, is een groot deel van de wereld arm en achterlijk gehouden.
Vergelijk dit met wat Israel in ruim een halve heeft opgebouwd in een democratische, welvarende, op hard werk en hightech gebaseerde natie waar de in Israel woonachtige en werkzame ‘Palestijnen’ er niet over piekeren om naar het corrupte, door Hamas geteisterde, islamitisch paradijs van Gaza te verhuizen!

Anderzijds is dankzij een halve eeuw neo-Marxisme het door extreem links gedomineerde onderwijs in de USA conform wereldwijd onderzoek al afgezakt tot dicht bij een veertigste plaats, met als triest hoofddoel een ideologische wig te creëren tussen ouders en hun kinderen, en resulteert in de – momenteel grootste – generatie der ‘millennials’die de mond vol hebben van fascisme en Hitler, maar geen idee hebben wat communisme, fascisme, socialisme, populisme of journalisme (in-trieste NRC faux-pas tegen Omtzigt) feitelijk inhouden dankzij pure geschiedvervalsing waar Big Brother trots op zou zijn.

Recent onderzoek wijst uit dat, juist daarom, 72% van de zwarte bevolking hun kinderen naar ‘public charter schools’ wil sturen, die veiliger en beter zijn en onafhankelijk van de drammerige linkse politiek. Maar het zijn hun eigen SJW politici en civil rights organisatie’s die te vuur en te zwaard strijden tegen de belangen van die zwarte gemeenschap omdat onafhankelijke ‘charter schools’ de ontvankelijke jeugd onttrekken aan de invloed van hun National Education Association, die een links monopolie heeft op de opvoeding van de jeugd met hun neo-marxistische ideeën. Vervolgens vertellen deze perfide SJW intriganten de bevolking dat zij ‘slachtoffers’ zijn, maar natuurlijk niet van wie..! Zelfs meer vermogenden ontsnappen evenmin aan die brainwashing, want op colleges en universiteiten – waar tot US $60.000 p.a. betaald wordt aan ‘tuition’- wacht de studenten een tsunami aan linkse propaganda en een minimum aan academische vorming.
De minister van onderwijs Betsy DeVos, nazaat van succesvolle Nederlandse emigranten, verricht wonderen om de pestilente invloed van Obama’s activisten, inclusief terroristen als Black Lives Matter, teniet te doen, maar dat heeft (nog) geen effect op het gebrek aan substantie van dat onderwijs.

Recentelijk bleek een meerderheid van die jongeren nog nooit van Stalin – de slager van tientallen miljoenen Russen – gehoord te hebben of gokte dat hij een of andere historische held was, maar meende wèl te weten dat George Bush meer mensen vermoord zou hebben dan Stalin… Die ignorante, spuugverwende generatie laat zich zo makkelijk manipuleren dat zij op een communist als Bernie Sanders stemmen terwijl zij niets weten over de ellende die het communisme heeft veroorzaakt, noch over de islam. De helft van die uiterst welvarende, gepriviligiëerde en domme ‘millennials’ beweert dat zij liever onder socialisme of communisme dan kapitalisme leven.Toen de communist Obama aantrad als president stelde hij dat hij Amerika ging veranderen. Inderdaad, prima gelukt, maar wat is het resultaat? Een zwaar gepolariseerd, verdeeld land en een gelobotomiseerde generatie ‘millennials’, net wat dokter Marx voorschreef.

Ook hier laat het gedram van de SJW nooit af. Er is, bijvoorbeeld, nog steeds een grote -zwijgende- meerderheid die het gezever over Sint en Piet niet accepteert, maar de linkse activisten bestempelen dit thema als racisme en gaan dan oeverloos zitten drammen, liefst met beroep op en misbruik van de grondwet wanneer het hen uitkomt.
Dat er in Friesland gelukkig één gedecideerde dame is die voor de zwijgende meerderheid het woord heeft genomen, siert haar. Stemgerechtigde naieve kleuters die in Nederland achter hun marionet van het door cynische, ouderwetse communisten geregisseerde G.L aandwalen, zijn de protagonisten van de neo-Marxistische agenda, waarvoor het thema Sint en Piet toevallig in dit geval wordt misbruikt, maar zij vinden altijd wel iets om over gekwetst te zijn, want dat is hun enige bestaansrecht. Gezond verstand heeft er in dit geval een stokje voor gestoken, maar ook wij zitten volop in een ‘culture-war’, dus laat StaPal nooit zwijgen! Zo zagen wij enkele dagen geleden een confrontatie tussen objectieve feiten en ideologische prietpraat toen Martin Bosma de pedante activiste Ollongren haar oliedomme woorden inzake Amsterdam’s afscheiding van Nederland, uitgesproken q.q. als wethouder in Amsterdam, onder de neus wreef!
Haar typische reactie was uiteraard geen antwoord maar slechts ideologische prietpraat: de onweerlegbare woorden van Bosma werden brutaal weggezet op de grote hoop van aan Rusland gerelateerd ‘fakenews’, maar zij ging wel even met Twitter praten om te garanderen dat (Bosma’s?) ‘fakenews’ (kennelijk alle haar onwelgevallige feiten en vooral haar eigen arrogante faux pas?) zonder enig democratisch proces door Big Brother weggezet kan worden als “extreem-rechts”. Deze laag vliegende activiste maakt dan verder de dienst wel uit voor ons landje met haar ondefiniëerbare, gevaarlijke ideologische prietpraat . Het is niet te hopen dat Rutte naar Brussel gaat want dan wordt deze leeghoofdige prinses op de erwt premier van Nederland ! Karl Marx zou trots zijn.

De decadent liberale propaganda machine New York Times maakt al jaren misbruik van het valse gevoel van veiligheid dat kennelijk (nog steeds) bij de meeste Amerikanen bestaat door in ‘Red Century’ permanent de Bolsjevistische revolutie te verheerlijken. Lenin zou een ‘environmentalist’ geweest zijn, het sex-leven van de bevolking achter het ijzeren gordijn was kennelijk paradijselijk en tientallen communistische activisten worden de hemel ingeprezen. Volstrekt verwerpelijk, maar voor velen ‘het geschreven woord, dus het evangelie’. Kortom, communisme was een ‘nobel’ experiment dat slechts door domme tegenslag mislukt zou zijn…. Toen George Orwell tijdens een debat met een notoire Stalinist al diens argumenten had weerlegd met verwijzing naar het achterlijke, straatarme communisme dat in stromen van bloed baadde, stelde deze hard-core Stalinist dat men nu eenmaal eieren moest breken om een omelet te maken, waarop Orwell vroeg:‘welke omelet’? De nuchtere Orwell had al eerder de gevleugelde woorden gesproken: ‘sommige ideeën zijn zo stompzinnig dat alleen (semi-) intellectuelen er geloof aan kunnen hechten’ (o.a. Utopia en de eeuwige rijstvelden met de 72 maagden van de gefrustreerde sex-maniak Mohammed).

Vandaag streven decadente liberalen ongegeneerd naar een communistische wereld waarin privé bezit en hun favoriete issue ‘ongelijkheid’ wettelijk verboden worden en hun bijziende semi-intellectuelen onze samenleving met economische vijfjarenplannen in de afgrond storten. Zij worden daarbij vanuit de U.S.A. –zelfs tot in Nederland– met honderden miljoenen Dollars ondersteund door George Soros, een onscrupuleuze Hongaarse Jood die als teenager in W.O.II er geen been in zag om de Joden in Budapest te verraden bij Duitse razzia’s. Hij maakte vervolgens zijn fortuin in de gastvrije U.S.A. maar doet nu zijn uiterste best om als dank die gastvrije samenleving te ondermijnen met zijn communistische idées-fixes en financiële steun aan meer dan tweehonderd subversieve organisatie’s, tot Antifa’s fascisten aan toe, die hij per uur inhuurt via het internet. Als de zwijgende meerderheid – ondanks Trump’s en Bannon’s ‘culture war’ – nog lang zo passief blijft komt het er ooit van, tenzij de Friezinnen ons redden.

Maar hoe moet het dan in Utopia met de miljarden van Soros en van andere decadent-liberale miljardairs, de eigenaars van Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft? Stuk voor stuk zijn zij blindrijk geworden in een hen welgezinde kapitalistische wereld waaraan deze SJW parasieten uit stank voor dank geen cent belasting betalen. Zelfdestructie staat nog steeds hoog op de decadent-liberale agenda in Silicon Valley, maar ‘gelijkheid’ en ‘klimaat’ zijn alleen maar leuk als middel om het ‘millennial-stemvee’ te manipuleren en ‘warm te houden’. Geld creëert macht, een eventueel presidentschap, dus het zuurverdiende geld is uiteindelijk tè hard nodig om aan SJW spelletjes te verspillen: De kille stem van Coudenhoven Calergi roept, dus het gezegde “put your money where your mouth is” geldt niet voor deze cultuurloze ‘would-be’ tirannen…

Karl Marx wees Alinsky en Obama het pad naar Utopia; deze decadente Silicon Valley liberalen zijn veeleer, net als Merkel, cynische clones van Richard Coudehoven Kalergi. Deze vrijmetselaar componeerde een doortrapt scenario om de domme massa volledig te onderwerpen aan een gewetenloze Europese élite die er geen been in ziet om de eigen bevolking met geweld te onderwerpen door – daartoe in groten getale geimporteerde – allochtonen tegen hen in te zetten en zo iedere vorm van populistisch-zelfstandig-denken uit te roeien. Deze reeds jaren uitkristalliserende nachtmerrie doet de Moslim Broederschap en Putin in de smoezelige handjes wrijven, want Kalergi’s erfenis wordt in Brussel gesteund en gestimuleerd met de jaarlijkse Europese Charlemagne prijs, die uiteraard Angela Merkel ten deel viel. Gaat er al een lampje branden?

Silicon Valley heeft Kalergi’s naam nooit gehoord, maar zij willen wèl graag aan de touwtjes van zijn arrogante wereld trekken die stipuleert dat ‘gelijkheid’ per se niet bestaat maar het plebs slechts gedoemd is tot volledige onderwerping aan hun élitaire ‘Big Brother’. Kortom, ouderwetse communistische tirannie, maar wèl het slecht verborgen gezicht van de nieuwe decadent-liberale élite die aan beide zijden van de oceaan al véél dichterbij is dan menigeen vermoedt met onverantwoordelijke support van Rutte, Asscher, Pechtold, Ollongren en Klaver. Wellicht voltrekt de door hen gefaciliteerde islamitische subversie zich onder het oppervlak nog sneller dan men vermoedt, maar dat zal Rutte en zijn medeplichtigen worst wezen.

Vandaar dat gezond ‘populisme’ nooit uit de gratie mag geraken, want de SJW ‘gelijkheid’ heeft (bijzonder enge) grenzen, hun ‘ongelijkheid’ helaas niet (‘hoe meer ongelijkheid, hoe beter’ luidt Kalergi’s motto), zeker als je eenmaal zonder enige democratische controle aan de zéér lucratieve ruif zit…. L’Histoire se répète.

r.dunki
6 jaren geleden

Mooie en scherpe analyse Charles!

Jij schrijft terecht: ‘ de Moslim Broederschap heeft regelmatig onderstreept dat zij gruwelt van een succesvolle verbinding tussen islam en democratie’, maar zij maken wèl zéér behendig misbruik van de zwakke onderbuik van onze democratie, de subversieve SJW volgelingen van Karl Marx (die daarmee een onwaarschijnlijke bedgenoot van Mohammed is geworden).

Ik vraag mij af wat de aantrekkingskracht is van onheilsprofeten als Jean Paul Sartre – de morbide mentor van Pol Pot, Karl Marx – kroegtijger, buitenechtelijke vader en afperser of de genadeloze fascist uit het stenen tijdperk Mohammed die met viespeuk Mao zijn pedofiele perversie deelde. Naast deze perverse trekjes van hun zieke protagonisten hebben communisme en islam als fascistische ideologieën – zeker in de dominante Sharia versie – gemeen dat zij streven naar absolute wereldheerschappij.
Nadat Rusland en China in Marxistische handen vielen, stierven bijna honderd miljoen slachtoffers van Stalin, Mao, Fidel Castro en Pol Pot op weg naar Utopia; de huidige Visegrad landen en Tibet hebben hun bittere les geleerd. Europa kon ternauwernood ontsnappen, maar veel hebben wij en Amerika niet geleerd want de bolsjewistische Social Justice Warriors beweging agiteert naar hartelust met boegbeelden als Obama en Merkel die, in hun ideologische beneveling, de deur ook nog eens wijd geopend hebben voor de levensgevaarlijke Moslim Broederschap. Die immorele 5e colonne – ook in Nederland actief met D’66, PvdA en GL- bagatelliseert al jaren het acute gevaar van deze Sharia-terroristen, maar Charles verwees al naar het al meer dan 10 jaar geleden door Olivier Guitta geschreven “ The Cartoon Jihad – The Muslim Brotherhood’s project for dominating the West”. Dat zegt genoeg.

Een jaar geleden zagen wij in Trump’s zege de lang uitgebleven reactie van de zwijgende meerderheid op 50 jaren brutale subversie door de SJW, waarvan de laatste 8 jaren in extremis door de naargeestig naar het Utopische overheidsmonopolie strevende Big Brother Obama die persoonlijk de Moslim Broederschap in Egypte aan het bewind bracht. Ook Merkel, die in dit sluipende proces vrijwel alleen voor Brexit tekende, veroorzaakte dit ‘populisme’ (in de ware zin des woords). De activist Obama heeft tegen wil en dank plaatsgemaakt en ook Merkel is nu aan de verliezende hand maar Putin en de Moslim Broederschap stoken bij iedere gelegenheid het vuurtje op om de EU te ondermijnen.

Al bijna honderd jaar streeft streeft de Moslim Broederschap – het islamitische Vaticaan en professioneel terreurnetwerk – naar wereldsuprematie en krijgt daarbij in Nl. niet alleen volledig vrij spel maar ook nog eens subsidie van onze gekozen 5e colonne van de GL, D’66 en PvdA om onder onze neus te infiltreren en consolideren met de bouw van meer en meer moskeeën, subversief en achterlijk islamitisch onderwijs, politieke infiltratie op het Binnenhof en nog eens tientallen haatprekers! Vanuit Qatar wordt zelfs een activistische hoogleraar in Leiden gesponsord die samen met de haatmullah’s zich inspant om onze samenleving te ondermijnen naar Zweeds model! Daar heeft de perverse SJW regering willens en wetens de controle over het eigen land weggegeven aan waanideeën over immigratie onder druk van islamitische propaganda, brutale intimidatie, straatterreur, criminaliteit, infiltratie via politieke legitimiteit en terrorisme. De vraag lijkt niet of, maar wanneer de SJW-clique op het Binnenhof, hand in hand met de Islam, ons op die zelfde manier naar de donder gaat helpen.

Merkel heeft het totalitaire klappen van de zweep in de D.D.R.geleerd en brengt dat met verve in de practijk in haar Einzelgang waarbij zij botweg souvereiniteit en bevoegdheden der EU-lidstaten usurpeert. ‘Wir schaffen das’ had niets van doen met naastenliefde maar is onderdeel van een weloverwogen ideologische ondermijning van onze democratie, actief gesteund door Brussel en in dank geaccepteerd door de Moslim Broederschap en Putin, die handenwrijvend zien hoe de EU zichzelf steeds verder ondermijnt.
Dat desperate Afrikanen, die hun hoop op Merkel gevestigd hadden, nu door de gefrustreerde mensensmokkelaars in Libyië, ter compensatie van hun cashflow, als slaven verkocht worden past naadloos in de fascistische leer van de Islam maar daar horen wij geen enkele immorele salon-socialist zoals Juncker, Timmers, Pechtold of Klaver over.

In Merkel’s verloederde Duitsland bestaat een gesubsidiëerd, goed gecoördineerd extremistisch links netwerk van geweldadige organisatie’s zoals “Epplehaus” in Tübingen, “Kafe Marat” en “DGB-Haus” in München, die op elk gewenst moment gemaskerd en bewapend de straat op kunnen gaan, wellicht samen met Merkel’s niet zo toevallig in groten getale geimporteerde jihadisten, zoals voorzien in de blueprint voor de greep naar de macht van Merkel’s ideologische mentor Richard Nikolaus Eijiro Coudenhoven Calergi. De arrestatie in Essen van zes, door Merkel binnengesmokkelde, actieve I.S. jihadi’s die een aanslag op een Kerstmarkt voorbereidden, borduurt voort op het feit dat de Moslim Broederschap, al jaren lang, honderden kerken per jaar in Duitsland aanvalt en beschadigt, met name in Beieren. Angela probeert de pers over alle criminaliteit der islamitische migranten– met afnemend succes – stil te houden à la Zweden omdat zij als de dood is voor verkiezingen die wellicht het einde zullen betekenen van haar salon-socialisme nu de formatie mislukt is dankzij de sabotage van de Grüne Partei (zoals de SJW kampioenen Pechtold en Klaver dat hier probeerden). Ruim 62% vindt haar positie onhoudbaar nu ‘Jamaica’is vastgelopen en dat is gebeurd omdat de salon-socialisten, net als in Amerika, hun hand vele lange jaren overspeeld hebben; er gloort ook hier een sprankje hoop.

De op Marx en Saul Alinsky georiënteerde nihilist Obama heeft niet alleen de Moslim Broederschap – hèt epicentrum van wereldwijde islamitische haatzaaierij- in Egypte in het zadel geholpen, maar ook in 8 jaren van respectloze, vaak illegale practijken de Amerikanen sterker dan ooit verdeeld, inclusief zijn eigen partij en probeert nu het land onregeerbaar te maken met de ‘deep state’: Rechters met een politieke SJW agenda vechten hand en tand om Trump’s immigratiebeleid te ondermijnen en de Muslim Brotherhood lacht in hun vuistje terwijl hun bedje gespreid wordt.
In dit sluipende proces verbaast het niet dat ‘millennials’ na een halve eeuw van salon-socialistische manipulatie aan beide zijden van de Oceaan niet door enig historisch perspectief gestoord worden dankzij het uitgeholde onderwijs in Europa en het vrijwel volledige analfabetisme van een extreem linkse agenda in het Amerikaanse school-systeem,waar ‘wetenschappelijke’ staf dagelijks blijk geeft van hun intolerantie.

Van alle jihadi’s die naar Syrie vertrokken, en nu weer west Europa onveilig komen maken, heeft er waarschijnlijk niet één de Koran gelezen, maar Pechtold, Asscher en Klaver garanderen dat hun salafistische haatmullah’s actief de Sharia hier mogen blijven verkopen, daarbij op onbeschaamde wijze gesteund door pedante hobbyclubs als het college voor de rechten van de mens. De manische SJW realiseert zich niet dat zij als eersten voor de bijl gaan zodra de Moslim Broederschap de Sharia kan invoeren dankzij de brainwashing die zij naieve ’millennials’ doen ondergaan in hun gepoliticeerde ‘onderwijs’.

Wij hebben met hen een lege, permanent telefonerende en simpel te manipuleren samenleving voor de zombie-apocalypse gecreëerd, miljoenen quasi-analfabete ‘millennials’ die geen boek meer kunnen lezen, minderjarige leeghoofden die als ‘vloggers’ rijk worden maar daar zelf niets van begrijpen. Een ignorante generatie die makkelijk te manipuleren is, zowel door de genadeloze social-justice brainwashing als de haatbaarden van de sluwe Moslim Broederschap; het trotse resultaat van een halve eeuw verloederd ‘onderwijs’. Dit uitgeholde onderwijs, ondermijnd door neo-Marxistische en Islamitische indoctrinatie, voorkomt dat een jongere generatie het historisch en maatschappelijk perspectief oppakt om zelf critisch en constructief te denken i.p.v. zich te laten manipuleren door hersendode internet-commercie, op politieke macht beluste linkse intriganten en islamitische propaganda en intimidatie. De visionaire Albert Einstein sprak al ¾ eeuw geleden de profetie: ‘I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots.”

Het is mijns inziens een goede zaak als StaPal deze sluipende bedreiging goed zichtbaar maakt, vandaar mijn hopelijk relevante, enthousiaste reactie en ook over het toenemende gevaar van Einstein’s idioten wil ik graag nog wat gedachten formuleren.