Prikbord nr 668

Ook Duitsland krijgt steeds meer te maken met asieltuig dat zich op dezelfde wijze misdraagt als de immigranten in Zweden. Binnen een week tijd ruim 25 geweldsdelicten, verkrachtingen en berovingen met totaal 70 aangiftes (incl. aanrandingen).

Kennelijk werkt de dreiging van uitzetting ook in Duitsland niet. De reden is duidelijk: van alle immigranten moet meer dan 95% toch al rekening houden met uitzetting. Alleen komt de rechterlijke macht tijd tekort, waardoor duizenden dossiers blijven liggen en procedures jaren (kunnen) duren.

Beetje dom

De chauffeur die met zijn hoogwerker een treinongeluk veroorzaakte, had de dag tevoren kunnen vaststellen hoeveel tijd het kost om de spoorwegovergang te passeren.

Zijn advocaat komt nu met de opmerking dat het niets had uitgemaakt als zijn cliënt het spoorboekje wel had geraadpleegd, omdat treinen onregelmatig rijden. Inderdaad, dus had die onbewaakte overweg niet (nogmaals) gebruikt mogen worden! Is deze advocaat even dom als zijn cliënt?

Erg dom

Juncker komt met zijn absurde pleidooi om de nationale regeringen en belangrijke overheidsinstellingen helemaal aan de kant te schuiven en tevens de EU-lidstaten nu reeds het vetorecht te ontnemen, op een heel verkeerd tijdstip. In Nederland zouden de partijen die de nieuwe regering gaan vormen, meteen alarm moeten slaan en hun positie in het regeerakkoord moeten vastleggen, omdat in de woorden van Rutte geen enkel vertrouwen kan worden gesteld.

Bij de verkiezingen in Duitsland en Polen kan de dreigende machtsovername door Brussel eveneens een rol spelen, net als bij de politieke stellingname van Hongarije. En de voorstanders van Brexit worden aangemoedigd hard door te drukken, want bij een uitbreiding van het Schengen-gebied worden de duizenden illegalen rond Calais en in Ierland nog eens aangevuld met ontevreden en criminele statushouders uit de gehele zuidelijke EU, waar met name Parijs dan niets tegen kan doen, net als tegen de Roma.

Gelet op de uitspraken van Juncker over voortzetting van de onderhandelingen met Turkije en invoering van de euro in alle EU-landen, waarmee alle criteria van gezond verstand en bestaande voorwaarden worden genegeerd, moet worden gevreesd dat het recente pact tegen Groot-Brittannië het begin was van een ongekende machtsgreep door de Brusselse dictatuur.

Overcapaciteit

Volgens het ministerie staan er 3.000 cellen leeg. Dit ondanks het sluiten van meerdere grote gevangenissen. De oorzaken zijn duidelijk: taakstraffen, uitstel van strafuitvoering, onvoldoende capaciteit rechterlijke macht en OM, milde/geen aanpak criminele immigranten, bezuinigingen en absurde procedures.

Een louche advocaat die aan een (onvermogende) cliënt wordt ‘toegevoegd’ en betaald door de Staat, kan een rechtszaak eindelos rekken om de wederpartij te sarren, hoger beroep instellen of uitlokken, getuigenverhoor verzoeken en weer afzeggen, een deskundigenrapport eisen of juist verwerpen, vervalst bewijs inbrengen, de griffier beïnvloeden, een verstekvonnis afwachten en vervolgens een tegenvordering indienen, verhinderdata fingeren, uitstel vragen, etc. etc. Zo lang dit niet wordt afgestraft of in tijd beperkt, blijven de onbehandelde dossiers zich opstapelen.

Studiebeurs

De studiebeurs weer invoeren levert misschien meer studenten op, maar of we die allemaal nodig hebben? De universiteiten en hogescholen puilen nu al uit, mede door buitenlandse studenten. Wellicht is het beter de opbouw van studieschuld alleen te beperken bij studies waar het bedrijfsleven een grote behoefte aan heeft.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

@ Juncker : Inderdaad “erg dom” en getuigend van een ongeneeslijke megalomanie

Juncker’s E.C. is nu eenmaal een stel megalomane ambtenaren, zonder electoraal mandaat, dat bij de gratie van ordinair handjeklap met het Europees Parlement (en andere belanghebbenden) bestaat, maar geen verantwoording aan het E.P. aflegt, noch aan u en mij, reden waarom Juncker uitmunt in louche “mushroom management” dat per definitie in het duister gedijt. Hij heeft zich daarop al meermaals beroemd in het verleden….

De enige mogelijke invloed die wij hebben bestaat uit tegen de E.U. stemmen danwel een referendum aanvragen, waarna louche figuren als Balkenende en Rutte de kiezers een oor aannaaien. Kortom, er bestaat geen verantwoordelijke Europese regering en die willen wij als kiezers ook helemaal niet. Er is slechts een aantal gevaarlijke, megalomane salonsocialisten die proberen deze realiteit te ontkennen en de E.U. snel te federaliseren middels hun “mushroom management” in donkere achterkamertjes waaraan Rutte niets in de weg legt, integendeel. Een ordinaire greep naar de macht van linkse demagoogjes.

In conclusie is de E.U. een peperduur, inefficiënter samenwerkingsverband dan de oude E.E.G., zij het ook nog een volledig ontspoorde E.E.G. met een onbetaalbaar waterhoofd van ontelbare parasieten die zich allemaal aan de Brusselse ruif ‘volvreten’. De vraag is wanneer de leden erkennen dat het Duits/Franse dictaat dat Europa wil federaliseren failliet is en dat daarmee het hele, peperdure Brusselse waterhoofd overbodig is.

Terug naar een E.U./E.E.G. die slechts een coördinerende rol heeft in een gezond economisch samenwerkingsverband dat eventueel een gezamenlijk veiligheidsbeleid kan en moet voeren, hetgeen geen luxe is in deze tijden. Er is nu eenmaal geen uniform Europees politiek belang en economisch gezien is Europa alsmaar verder afgezakt naar het niveau van een tweederangs speler. Voor één democratische superstaat zijn wij onderling te verschillend qua cultuur en economische spankracht, reden waarom er geen critische massa is voor zo’n federaal politiek-correct monster.

Dus de brutale greep naar de macht van de linkse ambtenarij in Brussel moet snel de kop worden ingedrukt en alle parasieten, Frankrijk voorop, moeten maar eens leren om zelf de broek op te houden.