Helft migranten in bijstand

Meer dan de helft van de mensen in de bijstand heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Terwijl de rest van de beroepsgeschikte bevolking steeds meer aan het werk komt, zorgen nieuwkomers ervoor dat het totale aantal mensen met een uitkering opnieuw stijgt. Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft bekendmaakt, meldt de website van dagblad De Telegraaf.

Afb: Flickr.

Volgens hoogleraar arbeidsmarkt prof. dr. Ton Wilthagen (Tilburg University) is het aan het overheidsbeleid te wijten dat vluchtelingen (lees: migranten, geen vluchtelingen of asielzoekers) die in Nederland mogen blijven, een valse start maken als ze aan het werk willen. “Mensen moeten eerst lang wachten tot ze een status krijgen, en daarna nog inburgeren en de taal leren. Al die tijd zijn er restricties om te mogen werken. Als je lang op de reservebank zit, wordt de start moeizamer”, aldus de hoogleraar. Daarmee doet prof. Wilthagen wel een heel opmerkelijke uitspraak, want er is ons immers in de loop van de afgelopen jaren volcontinu voorgespiegeld dat al die migranten die hierheen zijn gekomen hoogopgeleid waren en dat ze derhalve een constructieve bijdrage aan de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving zouden leveren. Het lijkt er dus blijkbaar eerder op dat het tegendeel het geval is: een kostenplaatje. En daar gaan we dan ook met ons wellicht simpele, doch logische boerenverstand eens even naar kijken.

In totaal krijgen volgens het CBS 472.000 Nederlanders een bijstandsuitkering, 239.000 daarvan hebben een niet-westerse afkomst. Vergeleken met een jaar geleden nam de laatste groep met 16.000 toe, terwijl over het algemeen de werkloosheid de laatste periode is gedaald en het einde van die trend is nog niet in zicht. Het gaat volgens het CBS vooral om asielzoekers (lees: migranten, geen vluchtelingen of asielzoekers) die om wat voor reden dan ook een verblijfsvergunning hebben gekregen.

De Nederlandse beroepsbevolking bestaat volgens de CBS-criteria uit alle mensen tussen de 15 en 75 jaar die werken. Het aantal voltijders (meer dan 35 uur per week betaald werk) bestond in het laatste kwartaal van 2016 uit 4,38 ,miljoen personen; de werkzame beroepsbevolking in zijn geheel bestond toen uit 8,48 miljoen mensen. Dat zijn dus degenen die door middel van (in Nederland buitenproportionele) belastingheffing de kosten voor de bijstand ophoesten.

Laten we eens voor het gemak stellen dat de gemiddelde bijstandsuitkering 1.000 euro zal bedragen. Dan spreken we dus per maand over een bedrag van 479 miljoen euro aan kosten voor de bijstand, waarvan 239 miljoen euro is bestemd voor niet-westerse migranten. Op jaarbasis is dat dus 5,75 miljard euro, waarvan 2,87 miljard terechtkomt bij niet-westerse migranten. Verhaald over de hoofden van de beroepsbevolking is dat € 677,83 per jaar aan lastendruk (dus gemis aan koopkracht) in totaal, waarvan € 338,44 voor niet-westerse migranten bestemd is en dan hebben we het alleen nog maar over de lastendruk ten behoeve van de bijstand. Zaken als bijvoorbeeld zorgtoeslagen, huurtoeslagen of kindgebonden budgetten (ja, die krijgt men ook bij een geldige verblijfsvergunning) blijven hierbij nog buiten beschouwing.

Daarnaast hebben we vanuit een ander gezichtspunt nog steeds een slordige 450.000 (op een uitkering – WW, bijstand of wat dan ook – aangewezen) werkzoekenden op de bank zitten. Het toelaten van arbeidsmigranten lijkt mij derhalve volstrekt onnodig: dit zorgt alleen maar voor nog meer uitkeringsgerechtigden. Het is mij bovendien een raadsel waarom Nederland – na Malta het dichtstbevolkte land van Europa – eigenlijk nog steeds migranten van welke categorie dan ook opneemt. Ik geloof niet in het fabeltje over het “tegengaan van de vergrijzing en betaalbaar houden van de AOW”. Want de productiviteit van al die zogenaamd hoogopgeleide migranten blijkt volgens andere onderzoeken wel erg sterk achter te blijven bij de geschetste verwachtingen en de kosten ervan lopen zoals we gezien hebben in de miljarden.

Het lijkt er dus meer op dat we wederom zijn voorgelogen en dat de komst van al die ‘apothekers uit Aleppo’ heel andere effecten teweegbrengt: een enorme lastendruk en een verder stijgende overbevolking.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Multi-culti-kul als ‘verrijking’ van de samenleving is één grote ideologische drogreden.
Onze koek (BNP) wordt steeds kleiner door de afnemende beroepsbevolking, terwijl er steeds meer sociaal en economisch oninpasbare gelukszoekers zich aan de ruif melden, die willens en wetens niet willen en kunnen assimileren, dus niets bijdragen.
Kortom, binnen enkele generaties zakken wij af naar het niveau van een derdewereldland, hetgeen t.z.t. niet meer zo opvalt omdat die bevolking dan al hier domineert.

Gelukkig dat landen in midden en oost-Europa nog de poot stijf houden tegen idioten als Merkel, Timmermans en Rutte. Tijd voor nieuwe verkiezingen?!