Artificiële volken

Palestijnen, Bosniërs en Rohingya hebben een aantal karakteristieken gemeen. Het zijn alle drie door politici en media uitgevonden entiteiten; kunstmatige entiteiten die zichzelf ondersteund door westerse politici en media afficheren als een volk. De personen die deel uitmaken van die kunstmatige entiteit belijden allen een stroming van de islam; ze hebben al een culturele identiteit die ze uit politieke redenen afwijzen; ze eisen grondgebied op waar ze uit historische gronden geen recht op hebben, om een eigen politieke entiteit te stichten; ze zijn slachtoffer; ze hebben een innige relatie met het Arabisch schiereiland en zoals het een goede moslim betaamt, schuwen ze het gebruik van geweld niet om hun eisen kracht bij te zetten of politieke doelen te bereiken.

Arabische en Turkse moslims.

In het artikelGeen Etniciteit[1]. Geen Politieke Entiteit. Geen eigen Staat[2]is uitgelegd waarom Palestijnen geen etniciteit of volk zijn, geen politieke entiteit en daarom geen recht van spreken hebben op een staat op het deel van het Midden Oosten waarop de Staat Israel is gesticht. In het kort komt het er op neer dat de moslims geen directe afstammelingen zijn van de Filistijnen zoals zij hardnekkig beweren. Ook niet kunnen zijn, omdat Filistijnen een volk is oorspronkelijk afkomstig uit de Egeïsche regio en afhankelijk van de hypothese in Kanaän terecht zijn gekomen. De groep die zich nu Palestijnen noemen is een vermenging van voormalige Arabische bedoeïenen uit Jordanië en Arabische schiereiland, Turkse moslims uit Anatolië en Arabische moslims uit Algerije.

Afb: Vimeo screenshot

Wat de benoeming van een etnische entiteit als Palestijn betreft, verduidelijken twee uitspraken uit 1964 en 1968 uit de mond van de oprichter van de PLO Zahir Muhsein hoe die identificatie tot stand is gekomen. In 1964 zegt hij in een interview in Trouw “Wij zijn een volk nl. Arabieren. Voor politieke doeleinden onderschrijven wij een Palestijnse identiteit. Belangrijk als tegenwicht tegen het Zionisme”. Na de Arabische nederlaag tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 verklaart hij in 1968 “die Palestijnse identiteit is er alleen uit tactische overwegingen en de eis om een Palestijnse Staat is een nieuw instrument om de Arabische eenheid te herstellen in het Midden Oosten. Daarom moet Israel verdwijnen. In plaats van een strijd met de wapens schakelen de Arabieren over op de toepassing van het diplomatieke instrument. Uit zijn woorden wordt duidelijk dat het herstel van de Arabische eenheid in het Midden Oosten de echte doelstelling is en door Arabische en Turkse moslims te benoemen als Palestijnen en het gebied te benoemen als Palestina of het land van de Palestijnen, proberen moslims het voormalige Kanaän te ontdoen van Israëlieten.

Kroatische of Servische moslims.

Nergens in de archieven wordt over de Bosnische moslim als een separate etniciteit gesproken. Hoewel de moslim in 1971 door Tito officieel is erkend als een nieuwe narodi[3] beantwoordt die slechts aan een paar van de voor een etniciteit geformuleerde criteria. Daarom kan moslim als narodi niet tot een aparte etniciteit worden gerekend en moet de 1971 erkenning worden gezien als een diplomatieke actie om de invloed van de jonge staat Joegoslavië in de moslim wereld te vergroten. Triest genoeg werd daardoor op de langere termijn een tegendraads effect bereikt, omdat sinds 1991 moslim staten een sterke invloed in binnenlandse aangelegenheden van Bosnië-Herzegovina uitoefenen.

Op het gebied van Bosnië-Herzegovina is gezien de historische ontwikkelingen, slechts sprake van twee etnische entiteiten die met diverse andere volkeren geassimileerd zijn: Kroaten en Serviërs. Daarom kan men slechts constateren dat een bewoner van Bosnië-Herzegovina afstamt van een Slavisch georiënteerde etniciteit die zich door zijn religie van zijn buren kan onderscheiden. Contemporaine Bosnische moslims zijn afhankelijk van hun oorspronkelijke vestigingslocatie in de pre Ottomaanse periode, afstammelingen van geassimileerde Slavische Kroaten resp. Slavische Serviërs, die aangetrokken door socio-economische voordelen, zich afkerend van de zwakke liturgie van de Rooms-katholieke en Orthodox-katholieke Kerk, bekeerd zijn tot de islam. Als men de bezetting van het gebied tot de inval van Ottomanen als vertrekpunt neemt, zijn Bosniërs meer verwant met Kroaten en de bevolking in Herzegovina meer met Serviërs[4].

De terminologie groter voor de naam van een geografisch afgepaald grondgebied (Greater Serbia resp. Croatia) duidt in het geval van de Balkan op een territoriaal geschil tussen twee Slavisch georiënteerde etniciteiten die op historische gronden een claim leggen op het territoir van Bosnië-Herzegovina. De oplossing van dat geschil is door twee aspecten problematisch geworden: verschillende interpretatie van de ligging van de grens tussen beide invloedsferen en de aanname dat Bosnische moslims een separate etniciteit is met Bosnië-Herzegovina als thuisland.

Bengaalse Moslims.

Over de groep mensen die door de media enthousiast Rohingya genoemd wordt, was tot voor kort weinig bekend. De website www.journalistenwatch.com informeert de geïnteresseerde nieuwsvolger wat de media hem niet vertellen. De regering van Myanmar kwalificeert Rohingya als illegale immigranten uit Bengalen, die in het jongste verleden vanuit Bangladesh geïmmigreerd zouden zijn, Die in Myanmar illegaal levende moslims eisen een eigen territoir op in de voormalige Arakan regio en die eisen worden natuurlijk met geweld ondersteund. De Staatsinstanties wijzen met klem de identificatie van deze raddraaiers als een separaat volk af en noemt ze daarom illegale migranten uit Bengalen, het huidige Bangladesh.

Het zijn in feite verdreven moslims afkomstig van het Indische subcontinent, die zich in de jaren-70 aanvankelijk in Saoedi-Arabië of Pakistan gevestigd hadden en daar geïdentificeerd werden en worden als Birmese moslims. De leider van het militante deel van deze groep illegale migranten, heeft zoals gebruikelijk bij uitgevonden volken, nooit in het land van zijn (voor) vaderen geleefd, werd in Mekka tot een islamitische extremist opgevoed en gevormd en kreeg bij de in Pakistan levende Taliban een training tot Jihadist. Myanmar wordt sinds kort bestuurd door de zeer gerespecteerde Nobel prijswinnares voor de Vrede Aung San Suu Kyi en haar beschuldigen van  discriminatie en racisme, is een brug te ver.

Willy Wortel producten.

Politici en media blijken in twee zaken uitermate doorkneed te zijn. Behalve het bestempelen van ongewenste informatie als nepnieuws, tegenwoordig ook het uitvinden van volken door een groep mensen met een gemeenschappelijk politiek doel en religie een eigen naam te geven. Het zouden uitvindingen van Willy Wortel kunnen zijn, ware het niet dat die van Willy een echt bestaansrecht kunnen hebben en die van politici en media op dit gebied niet.

———————————————————————–

[1] Een politieke eenheid met een gemeenschappelijk erfgoed uitgedrukt in taal, schrift, religie, cultuur, gedrag en biologische eigenschappen of ras.

[2] Eigen onderzoek aangevuld met informatie uit artikelen “De benamingen ‘West Bank’ en ‘Westelijke Jordaan oever’ zijn bedoeld als belediging en soms onopzettelijk beledigend” op website opiniez.com en “Het uitgevonden Volk: Wat is Palestina? Wie zijn de Palestijnen? Op de website brabosh.com“

[3] Een etnische groepering met de instrumenten om een natie te vormen zoals een gemeenschappelijk erfgoed uitgedrukt in taal, schrift, religie, cultuur, gedrag en biologische eigenschappen of ras. Andere narodi zijn Macedoniërs (sinds 1943; oorspronkelijk Serviërs en Bulgaren), Montenegrijnen (oorspronkelijk Serviërs) en Albaniërs (een mengelmoes van Serviërs, Romeinen, Hellenen en Ottomanen).

[4] Die constatering is in tegenspraak met de beweringen van de huidige Kroatische en Servische machtshebbers. Dat de identificatie van etnische entiteiten in Bosnië nogal complex was en is, blijkt wel uit de indeling op basis van religie die een kroniekschrijver in de 16de eeuw toepaste: Moslims of Turken, Bosnische rooms-katholieken en Orthodox-katholieke Vlachs (die doordat zij hetzelfde geloof hadden als de Serviërs uit Rask en Dioclea voor het gemak ook Serviërs werden genoemd).

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

G.G.D : stuk voor stuk eenvoudig te manipuleren (straat-)arme muslims met , op de achtergrond, gewetenloze Sharia puppet-masters, die de conflicten levend houden.

Kijk naar Iran als kwade genius achter Hamas in Gaza, terwijl het perfide Saudi Arabie goed geld betaalt aan straatarme vrouwen in Bosnie Herzegovina om “gemaskerd en in tenten gehuld” over straat te gaan, teneinde de westerse cultuur te ondermijnen.

Maar wij hoeven niet zo ver van huis te zoeken: Finland heeft een geschifte minister die “met voorrang” voor 80 Jihadi oorlogsmisdadigers huisvesting, banen en subsidie regelt.

De al even dwaze Angela Merkel beweert brutaal dat zij geen bovengrens wil stellen aan de nieuwe wolven die zij onder haar naïeve schapen gaat herbergen in de komende jaren.