Heikele censuur

De reeks van aanslagen in Europa vormt voor veel  journalisten aanleiding om hier en daar eens hun licht op te steken. Niet dat de feiten en achtergronden er veel toe doen; Het betreft hier immers aanslagen die vooral niets met een zekere religie van doen mogen hebben, althans niet in de pers en al helemaal niet op de zenders van de NPO. In veel gevallen betreft het immers ‘verwarde mannen’, soms met een ‘desastreus lage suikerspiegel’ en in weer andere gevallen is het een ‘beschonken loodgieter’ uit Madrid die in Rotterdam een lekkende afvoer of een kraan komt repareren.

Afb: Twitter

Wie de problemen benoemt komt niet zelden zelf in de problemen of wordt voor gek verklaard. Het feit dat opvallend veel Marokkanen in verband kunnen worden gebracht met de aanslagen in Europa  is klaarblijkelijk op dit moment ‘besmet’ verklaard. Maar dan wel door degenen die, ondersteund door royale overheidssubsidies, het adagium in stand willen houden dat we goed op weg zijn met de integratie van cultuurvreemde immigranten. Dat laatste heeft alles van doen met geld en zeker niet met het landsbelang. Wie inkomsten ontleend aan die industrie gaat uiteraard niet rondbazuinen dat de –hevig gesubsidieerde- inspanningen van nul en generlei waarde zijn gebleken. Dat zou het einde van de subsidie en dus van de inkomsten betekenen.

Volhouden dan maar, tegen beter weten in. Sterker: geen middel wordt onbeproefd gelaten ook redacties van kranten en nieuwsprogramma’s zo ver te krijgen om het spel méé te spelen. Natuurlijk: vaak zijn het buren van elkaar op de beroemde ‘grachtengordel’ en soms ontkom je er nu eenmaal niet aan om milder te zijn voor de een dan voor de ander. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ luidt het spreekwoord. Waarschijnlijk heeft iets dergelijks een rol gespeeld nadat ik een interview had gegeven aan het NRC. De betreffende journalist Koen Greven vroeg mij commentaar te leveren op de aanslag in Barcelona waarbij kennelijk ook weer Marokkanen betrokken zijn geweest. Mijn eigen Marokkaanse achtergrond moet bij het besluit van de betreffende journalist een grote rol hebben gespeeld en anders wel mijn deskundigheid op het gebied van interculturele communicatie.

Is het toeval dat de daders Marokkaanse wortels hadden?” vraagt de journalist zich in zijn productie af. “Nee, dat is geen toeval” liet ik noteren.  “We willen zo graag geloven dat Marokkanen zich aanpassen aan onze cultuur. Maar ze zullen mede door hun geloof in de islam altijd verschillend blijven. Zolang we dat niet erkennen en niet benoemen zal dit soort geweld alleen maar toenemen”. Ik zie de terreurdaden in Barcelona en wat later in Cambrils niet als afzonderlijke incidenten, maar als naadloos passend in eerdere aanslagen in Europa, waarvoor in de helft van de gevallen de daders een Marokkaanse identiteit bleken te hebben. Nu ben ik zelf geboren en getogen in Marokko, dus ik weet nota bene uit eigen ervaring hoe het is om op te groeien tussen twee culturen in Marokko.

“Ik ben opgegroeid in Midelt. Een Berberdorpje van niets. Mijn beide ouders waren zoals vrijwel iedereen analfabeet. Toen ik naar Rabat ging om voor rabbijn te studeren hoorden ze altijd aan mijn accent dat ik Berbers was. Berbers werden gezien als minderwaardig. Dat werd er altijd ingepeperd. Soms zei je dat ergens anders vandaan kwam om gezeur te voorkomen. Een Turk is daarentegen bijvoorbeeld juist heel trots op waar hij vandaan komt. Daardoor staat hij wezenlijk anders in het leven dan een Marokkaan.”

Ik ben van mening dat de islam een cruciale rol speelt wanneer het om de terreurdaden gaat. Ik sta daarin niet alleen, in alle gevallen waren het ook de daders zélf die nadrukkelijk de inspiratie voor hun (mis-) daden toeschreven aan de islam.

Ja, en dat moeten we nu echt gaan benoemen. Geert Wilders heeft geen gelijk met zijn stelling dat de islam louter en alleen een ideologie is. Maar zijn tegenstanders die beweren dat het net als het christendom een religie is zitten er ook naast. Probleem is dat binnen de islam het geloof vermengd raakt met een bepaalde ideologie. Niet iedere moslim is een geletterde theoloog. Daarom kan het levensgevaarlijk zijn. Socrates stelde niet voor niets dat onwetendheid de bron van alle kwaad is. De islam moet zichzelf moderniseren en in gaan zien dat de wereld van 2017 een totaal andere is dan toen de koran werd geschreven. Zolang niet het leven, maar de dood heilig is zullen er aanslagen gepleegd blijven worden.”

Helaas: u zult het artikel aanstaande zaterdag niet in het NRC kunnen lezen. De redactie vond het artikel niet geschikt voor publicatie.

Ach: wat geeft het. ‘Wij zijn met meer’ en ‘Wij laten ons niet intimideren’, zegt onze Minister-President. Nederland heeft er een handje van om weg te kijken. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd er niet gedemonstreerd tegen de enorme hoeveelheid SS-20 raketten met kernladingen die de toenmalige USSR had opgesteld in Polen, Tsjechië en Hongarije, maar tegen de Amerikaanse kernwapens als waarschuwende verdediging ertegen!

De van eigen gelijk en goedmenselijkheid glunderende Mient-Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) liep voorop in de stoet van 100.000 voornamelijk linkse vol-idioten. Maar misschien is Nederland toch nog niet verloren. Hoog boven Mient-Jan Faber cirkelde destijds namelijk geduldig twee vliegtuigjes met een sleeptekst erachter: “Liever een raket in de tuin…” bij de een en “…dan een Rus in de keuken” bij de ander. Was getekend: het Oud Strijders Legioen.

Gelukkig liep het toen goed af. Namelijk door de dreigende raketten van de vrije en democratische wereld gewoon te laten staan.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6 jaren geleden

Hooggeleerde heer Pinto, U weet als geen ander dat het echte nieuws niet (meer) van de vastgeroeste kranten en journalistiek komt. De gemiddelde Nederlander gelooft allang niet meer wat er in de krant staat, vooral als het gaat om zaken die te maken hebben met migratie inburgering en criminaliteit. Het echte nieuws staat op recalcitrante weblogs en internetfora.

r dunki
6 jaren geleden

Geachte Heer Pinto,

U bent in bijzonder goed gezelschap : Enkele maanden geleden verscheen in het Amerikaanse “National Catholic Register” een leerzaam en lucide interview met de 85 jarige Egyptische Jesuit Henri Boulad van de in Sudan gebaseerde Grieks Melchitische Kerk. Hij heeft zijn hele leven met de Islam geleefd en concludeert dat de Islam “een permanente oorlogsverklaring is tegen ongelovigen”.

Hij signaleert de funeste rol der westerse media en verwijt de Kerk, en met name zijn eigen Paus, dat deze dit negeert onder invloed van de zelfdestructieve westerse politieke correctheid, terwijl Muslims die Jihadistische terreurdaden begaan exact datgene doen wat hun religie, resp.ideologie, van hen vraagt .

Hier de link van het objectieve en doorwrochte interview met “vader” Boulad:
http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/jesuit-scholar-seeking-to-defend-islam-at-all-costs-is-betraying-the-truth

Enkele summiere maar saillante punten hieruit:
– Hij verwijt diegenen die deze reële bedreiging willens en wetens negeren naïviteit en/of gebrek aan historische kennis (geldt voor de meeste aanhangers van de linkse kerk).
– Hij verwijt de Paus dat, onder de smoes van openheid, tolerantie en Christelijke naastenliefde, de Kerk – inclusief de Paus – in de val is gelopen van de liberaal linkse ideologie die onze zelfvernietiging ten doel heeft en eenieder die ‘tegenspreekt’ stigmatiseert.
– Daarmee maakt de Kerk gemene zaak met die linkse ideologie en gaat van de ene concessie naar het andere compromis ten koste van de waarheid en die voortdurend verzoenende houding wordt door Muslims slechts als zwakte ervaren.
– Boulad stelt dat het streven naar vrede veelal de tegenpool is van laf links pacifisme, dat in dit morele debat slechts leidt tot verraad en ontkenning van de werkelijkheid.

Daarom citeert hij een aantal passages uit de Koran die oproept tot geweld en nastreven van wereldsuprematie (het interview is veel meeromvattend) :

1) “Dood de ongelovigen waar je hen ook aantreft” (Koran 2:191),
2) “Voer oorlog tegen ongelovigen die bij jou in de buur twonen” (Koran 9:123),
3) “Wanneer de gelegenheid zich voordoet, dood de ongelovigen waar je hen ook kunt grijpen” (Koran 9:5),
4) “Vermink en kruisig de ongelovigen als zij de Islam critiseren” (Koran 5:33),
5) “Straf de ongelovigen met een zee van vuur, ijzeren spiezen en kokend water; verbrand hun huid en hun buiken” (Koran 22:19),
6) “Terroriseer en onthoofd diegene die ander geloof aanhangen dan de Qur’an” (Koran 8:12).

Boulad’s eindconclusie :
1) “Dankzij hun volstrekte gebrek aan educatie zijn de meeste westerlingen niet in staat om de krachten die het wereldtoneel beheersen te appreciëren” (dankbare slachtoffers van de manipulatieve linkse pers die niet objectief bericht maar zich als activist manifesteert.
2) “Terwijl het politiek incorrect is om deze dingen te zeggen is het hard nodig dat zij gezegd worden, zowel voor Muslims als niet-Muslims”