A Convenient Lie

An Inconvenient Truth is the rare bestseller that commits factual suicide in its first pages. It is mostly a picture book (or a movie) with screaming, large-fonted text superimposed to make sure we get the point—mankind is ruining the Earth. Everything bad, and nothing good—floods, sea level rise, drought, famine, disease, tornadoes, hurricanes, and fire, destruction etc.—are all caused by anthropogenic emissions of carbon dioxide (World Climate Report).

Green King Al Gore. Afb: Flickr. https://www.flickr.com/photos/campuspartymexico/5955861331. Kroon: Wiki. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Royal_Crown_of_Denmark.svg/1143px-Royal_Crown_of_Denmark.svg.png

In 2000 kreeg ik tijdens de Amerikaanse verkiezingen en vooral tijdens een van de televisiedebatten een indruk van Al Gore. Een indruk, niet meer dan dat. De man ging voor zijn tegenspeler staan en begon op een respectloze manier de andere kandidaat die aan het woord was, schreeuwerig te interrumperen. Het was de uitdrukking in zijn ogen die bij mij de haren in mijn nek rechtop deden staan. Vol haat. De scènes tijdens en na de hertelling van de stemmen in Florida bevestigden die eerste indruk. De man is een charlatan met een ziekelijke hang naar publiciteit en zelfverheerlijking en gaat daarbij over lijken.

Die ervaringen hebben ertoe geleid dat ik de huidige klimaatdiscussie waarin Gore en Obama sleutelrollen willen spelen, met de nodige scepsis volg. Beiden hebben de discussies gepolitiseerd in een poging de zoektocht naar de juistheid van uitspraken en stellingen uitermate problematisch te maken. Hoe de uitspraken van Obama over o.a. klimaat gekwalificeerd kunnen worden is in een aantal artikelen op de website van Sta-Pal uiteengezet. Gore is volgens eigen zeggen in de klimaat problematiek gestapt, omdat het welzijn van de aarde hem na aan het hart ligt en hij niet kan toestaan dat de mens in een verhoogd tempo de wereld aan zijn einde helpt. Wanneer een man met de boven beschreven instelling die boodschap aan de wereld wil verkopen, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Dat is dus niet gebeurd. Gesteund door het lobby circuit heeft hij zich in 10 jaar kunnen manifesteren als de klimaat guru bij uitstek wiens boek en film dik in goedbetaalde prijzen vielen.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat Gore de lengte en de ruimte heeft gekregen om tegen een aanzienlijke vergoeding zijn klimaat doemdenken in brede zin over de bühne te brengen. In de achterliggende periode hebben experts, politici, lobbyisten en vrije linkse geesten zijn teksten als onvoorwaardelijke waarheden, als klimaatwetten, beschouwd die kritiekloos gevolgd moeten worden. Criticasters van die teksten worden doorgaans meedogenloos afgeserveerd en klimaat praatjesmakers die aan de leiband lopen van charlatans als Gore, proberen voortdurend andere geluiden met natte kreten te overstemmen.

Toch heeft een aantal de moed gehad om Gore´s uitspraken in woord en beeld op juistheid en realiteit te toetsen. Die kritische geesten kwalificeerden zijn uitspraken en voorspellingen als eenzijdig, misleidend, overtrokken, speculatief en volkomen onjuist. Marlo Lewis jr. is een van die criticasters die in zijn working paper uit 2006 met de titel “Al Gore´s Science Fiction[i] leden van het Amerikaanse Congres heeft uitgelegd waar en waarom de klimaat Guru uit de bocht geschoten is. Andere criticasters publiceren hun kritische informatie bijvoorbeeld op de website www.dailywire.com waar in oktober 2016 een artikel verscheen met de titel “Nine ThingsYou Need to knowAbout the Climate Hoax”. Voordat met ingehouden adem geluisterd wordt naar de Klimaat Guru die zijn doemscenario´s ondersteunt met tientallen minuten beelden van de grootste natuurlijke verschrikkingen die de mensheid opnieuw te wachten staan, is het wenselijk de onderstaande overwegingen tot zich door te laten dringen.

  • Het Klimaat schandaal in 2009 bevestigde dat belangrijke data aangepast werden om te bewijzen dat de mens de belangrijkste oorzaak van klimaat veranderingen was, Uit E mail verkeer van de University of East Anglia’s Climatic Research bleek dat wetenschappers data manipuleerden om te bewijzen dat de aarde door groeiend koolstofdioxide concentraties in een gevaarlijke opwarmende trend was geraakt. In de USA noemen ze dat cooking-the-books en een voormalige NSA klimaat wetenschapper James Hansen bleek de spin in het web te zijn. Zijn Model Zero was de eerste inspanning om de opwarming van de aarde onder de aandacht van politici te brengen. Die E mails onthulden ook methoden om de data manipulatie verborgen te houden voor het grote publiek, waarbij zelfs sprake was van het wissen van ongewenste data die de tegenstrijdigheid en onjuistheid van ontdekkingen zouden bewijzen en het aan de schandpaal nagelen van kritische wetenschappelijke bladen en onderzoekers.
  • In 2011 bevestigden E mails opnieuw dat wetenschappers zich bezondigden aan cooking-the-books
  • NASA blijkt een opmerkelijke rol in die data manipulatie van 2009 gespeeld te hebben. De Washington Post die zich in 2009 nog concentreerde op eerlijke journalistiek en zich verre hield van nepnieuws om een president het functioneren onmogelijk te maken, informeerde het publiek dat NASA onder druk van klimaat doemdenkers meerdere keren het warmste jaar voor de 48 staten van continentaal USA had aangepast. In 2015 informeerde de Washington Times een andere opmerkelijke daad van NASA. In Paraguay bleken alle door NASA beheerde weerstations opdracht te hebben gekregen om de temperatuur gegevens van de Zuidpool tussen 1920 en 1950 (een periode dat nog geen sprake was van klimaat beïnvloeding door de mens) naar beneden aan te passen opdat bevestigd kon worden dat de Zuidpool temperatuur in de jaren 80 en 90 spectaculair gestegen waren.
  • NASA verklaarde dat 2014 het warmste jaar in de geschiedenis zou zijn. Het feit dat er een juistheid percentage van 38% aan die vaststelling verbonden moest worde, werd wijselijk weg gelaten. Ook het feit dat het temperatuurverschil met 2010 – het voorgaande warmste jaar – slechts 0,02 graden Celsius was en binnen de marge van 0,1 graden Celsius lag, werd weggelaten. De Washington Post probeerde dat nog vergeefs te spinnen door te onderstrepen dat NASA in zijn persinformatie had benadrukt dat 2014 vermoedelijk het warmste jaar zou zijn.
  • Er is geen enkel feitelijk bewijs dat de aarde de laatste jaren daadwerkelijk opwarmt. Wanneer temperatuur metingen sinds 1997 met elkaar verbonden worden, is sprake van een horizontale rechte lijn.
  • Klimaatadepten struikelen voortdurend over elkaar om aan te tonen dat 97% van de wetenschappers de stelling ondersteunen dat de mens de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde is. Dat percentage ligt dichter bij de 40%. Een 2015 studie van de Nederlandse onderzoekers Strengers, Verheggen en Vringer verbonden aan het PBL Netherlands Environmental Assesment Agency bevestigt die observatie. Van een brede en zelfs algemene consensus is geen sprake.
  • Data van het Deense Meteorologische Instituut bevestigen dat in september 2016 de poolijsgroei het grootste was van het achterliggende decennium.
  • Klimaat Guru Gore heeft heel wat moeite gedaan om de orkaan Mattew te verbinden met klimaat verandering. Niet alleen het feit dat de intensiteit en dus het vernielend vermogen daardoor is gegroeid, maar ook dat continentaal USA steeds meer geteisterd wordt door Orkanen. De feiten onderschrijven echter dat “…for the last 10 years we have had an unusual drought of landfalling major hurricanes (Category 3 and higher) on the continental U.S…”

Klimaat alarmisme is een lucratieve aangelegenheid en stimuleert dientengevolge het cooking-the-books hobbyisme. In de periode 1989-2009 heeft de US overheid het onderzoek naar opwarming van de aarde met $ 33 miljard gesubsidieerd. Een 2016 rapport van de U.S. Senate Committee on Environment and Public Works geeft een inzicht in wat in het rapport wordt genoemd de Miljardairclub “….a shadowy network of charitable foundations that distribute billions to advance climate alarmism. Shadowy nonprofits such as the Energy Foundation and Tides Foundation distributed billions to far-left green groups such as the Natural Resources Defense Council, which in turn send staff to the EPA who then direct federal grants back to the same green groups. It is incestuous. It is opaque..” Natuurlijk hebben de traditionele media deze informatie aan hun publiek onthouden

Na 10 jaar rondtrekken, individuele milieuvervuiling en dik geld verdienen vindt Gore het wenselijk om met een vervolg op zijn eerste niet ingeloste en voornamelijk onbewezen waarschuwingen te komen. Ook “An Inconvenient Sequel, Truth to Power” zit vanzelfsprekend vol met doemdenken en waarschuwingen dat het einde van de wereld (alweer) nakende is en moet de verschrikkingen versterken die de klimaat top in Parijs heeft benadrukt. Gore heeft echter van een moral issue een moralizing issue gemaakt. Hij gebruikt klimaatverandering als instrument om politieke tegenstanders als Trump c.s. te kastijden en de USA ervan te beschuldigen de oorzaak te zijn van alle natuurlijke rampen waaraan de wereld blootgesteld wordt. Van orkanen, overstromingen en pandemieën tot uitgestrekte bos en heidebranden. Maar ….Al Gore verbruikt 30 keer meer energie dan een doorsnee Amerikaans huishouden en laat zich rondrijden en vliegen in fossiele brandstoffen slurpende en milieu vervuilende platformen. Geen wonder dat zijn nieuwe waarschuwing in diens eerste week is geflopt in de USA.

—————————————————————–

[i] Lewis is afgestudeerd op Harvard en Ckairmont McKenna Collge, is verbonden aan het Competative Enterprise Instituut. Hij heeft diverse artikelen en essays over de klimaat problematiek geschreven die  zijn gepubliceerd iThe Washington Times, Investors Business Daily, TechCentralStation, National Review, and Interpretation: A Journal of Political Philosophyn

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
6 jaren geleden

Vorige week was al Gore op Tangier Island, een eilandje voor de kust van Virginia, om zijn nieuwste melkkoetje te promoten, waar de burgemeester een vraag mocht stellen na Al Gore’s bombastische intro. ( Zie hiervoor o.a. : http://www.delmarvanow.com/story/news/2017/07/31/tangier-mayor-appear-tuesday-cnn-town-hall-al-gore/524815001/ ).

De burgemeester introduceerde zichzelf als een “crabber” die dagelijks, al meer dan 50 jaar, op zijn vissersboot doorbracht en aan Gore vroeg waarom het waterniveau op zijn eiland, dat in open zee ligt, in een halve eeuw nog geen centimeter gestegen was.

Gore, die uitmunt in gelaatsuitdrukkinggen waar de geestelijke inertie vanaf straalt, had weer eens geen antwoord en vroeg na lang nadenken of er de laatste tijd misschien nog een zware storm voorbij was gekomen om zich een houding te geven, zich niet beseffend dat “klimaat” over eeuwen speelt en een storm slechts zeer tijdelijk, locaal weer betreft….

In de laatste eeuw is de gemiddelde temperatuur nog niet eens 1° C gestegen, hetgeen een heroïsche prestatie is vanuit een oogpunt van bestendig klimaatbeheer waar geen enkele door mensen gemaakte thermostaat tegenop kan boksen. Let wel : 1°C in één eeuw is in de context van de wereldgeschiedenis volstrekt stabiel en de laatste 20 jaar is de atmosfeer zelfs licht afgekoeld hetgeen niet bepaald als “the pause” gekenschetst kan worden tenzij men ècht dom of te kwader trouw is, of beiden. Dat is klimaathysterie.

De jaarlijkse kosten van deze klimaat hysterie dankzij Obama’s activisme op het milieu vlak in de USA worden worden momenteel geschat op US$ 352.000.000.000 en wereldwijd heeft slaafse navolging al ruimschoots de som van US $ 1.500.000.000.000 gekost. Wat haden wij allemaal kunnen doen met US$ 1.500 miljard ?

Kleinschaliger moge als voorbeeld van de rampzalige effecten van Obama’s klimaat agenda het lot van het Amerikaanse energiebedrijf the Southern Company in Mississippi dienen, dat $ 2.000.000.000 in één jaar verloor door Obama’s technisch onbewezen, illusoire « clean coal » idée fixe.

Barack Obama’s Energy Secretary Stephen Chu noemde het veronderstelde potentiëel van deze Kemper centrale een “ issue of national importance,” volgens Bloomberg.
Maar na 7 jaren van tegenslagen en vertraging en $ 7.500.000.000 (2 x geraamde kosten, en zet dit eens af tegen ons nationale begrotingstekort in Nederland) heeft de Mississippi Public Service Commission opdracht gegeven aan de Southern Company om deze “groene fantasie” op kosten van de belastingbetaler stop te zetten en op aardgas om te schakelen omdat de energieprijzen drie keer hoger zouden worden…. .

Al Gore’s networth is van $ 2 Mio tot $ 300 mio gestegen. Moet ik nog meer zeggen?