Wien Neêrlands bloed…

De termen ‘rechts’ en ‘populisme’ staan eigenlijk ver af van wat de globalisten het ‘Fortuynisme’ plegen te noemen. Het is eigenlijk een gemakzuchtige term die in vervlogen tijden refereerde aan de fysieke positie van liberalen, conservatieven en socialisten in het Parlement.

Afb: wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WienNeerlandsBloed.jpg

‘Populisme’ klopt ook al niet niet. Populisten immers, menen uit naam van ‘het volk’ te spreken, maar specificeren dat verder niet in hun populistische vertoon: juist het gebral moet overtuigen en daden zijn bijzaak of komen niet overeen. Zo beschouwd kun je kasteelheer Marcel van Dam of ‘1.000 euro’ Mark Rutte veel betere populisten noemen. De  erfgenamen van het zogenoemde Fortuynisten kijken verder dan slechts één regeerperiode, met een meer praktische nuchterheid en staan bovendien een beter gefaciliteerde democratie voor dan die burgers slechts toestaat om eenmaal per vier jaar een hokje rood te kleuren.

Onze westerse cultuur is vooralsnog echter nog steeds superieur in ieder opzicht en heeft een ongekende vooruitgang op sociale en maatschappelijke terreinen teweeg gebracht. Wat we nu om ons heen in toenemende mate zien is het verwateren ervan, omdat ‘politieke elites’ nadrukkelijk vermijden die eigen cultuur voorop te stellen. Sterker: wie de eigen cultuur voorop stelt, wordt door die elites of hun lakeien veelal gelabeld als ‘nationalistisch’, ‘neo-nazistisch’, ‘bruin’, etc. Thomas van der Dunk bijvoorbeeld, stelt in een column in de Volkskrant op 19 september 2011 over de ‘westerse cultuur’:

“Ik laat dan nog even twee wereldoorlogen, de Holocaust en het koloniale verleden – ook allemaal voortbrengselen van de westerse cultuur – buiten beschouwing”.

Dat zijn bepaald geen beste argumenten tegen specifiek de westerse cultuur, omdat het ontstaan van dergelijke misstanden in alle culturen voorkwam en nog voorkomt (Egyptenaren, Romeinen, Ottomanen, Arabisch schiereiland, Afrika). De Westerse cultuur kenmerkt zich niet doordat het oorlogen voortbrengt, maar is ontstaan ondanks bittere oorlogen. Juist het zelfstandig beëindigen van dergelijke misstanden (b.v. beide wereldoorlogen en de uitmonding in het proces van Neurenberg) kenmerkt de westerse culturele superioriteit. Andere culturen, met name de islamitische en de socialistische, slagen daar vooralsnog niet in, of het moet gepaard gaan met de forse onderdrukking van meningsvrijheid. In andere gevallen is het hommeles:

Vanaf het moment dat de Ottomanen de door hen gevestigde dictatuur in de islamitische wereld op moesten geven bij de wapenstilstand van Mudros in 1918, zijn de verweesde islamitische culturen erin geslaagd onlusten op te laten laaien. Vooralsnog zijn die –premoderne- culturen niet in staat de conflicten te beheersen, laat staan op te lossen. Met name de heersende religieuze component speelt daarin een bedenkelijke rol.

De heersende gedachte in de islamitisch gedomineerde culturen is dat de staatsinrichting, de economie, het recht en de sociale verhoudingen gedefinieerd moeten worden door de religie. Dat stelt de islam voor een groot probleem, want zij kent maar liefst 7 stromingen (Sjiïsme, Kharidjisme, Soennisme, Koranisme, Soefisme, Ahmadiyya, Volksislam) die elk weer vertakkingen kennen. De islamitische leidsmannen (imams) hebben desondanks een grote macht op zowel het religieuze als het wereldse leven. Om die macht te kunnen behouden en uitbreiden is een vijandige houding jegens andere stromingen vaak onontbeerlijk. Ook komt het voor dat heimelijke samenspanning plaatsvindt tussen religieuze componenten en hun evenknieën in het staatsapparaat, bijvoorbeeld burgemeesters. Een fraai voorbeeld daarvan is te zien in de film ‘The stoning of Soraya M.’ uit 2008.

Vrijheid van meningsuiting en een ruimhartige democratie zijn onontbeerlijk voor een moderne en succesvolle maatschappij. Degenen die verdedigers van een dergelijk standpunt tot de ‘bruinhemden’ rekenen, maken een majeure denkfout van dezelfde orde als die Thomas von der Dunk poneerde. Het falen van premoderne culturen, resulterend in armoede, moord en doodslag, is niet een gebrek van het Westen. Het is een gebrek van met name die culturen zelf. Het ongebreideld binnenlaten van dergelijke islamitisch gevormde mensen, zoals bijvoorbeeld D66, GroenLinks en de PvdA willen, is onverantwoord. De eerste twee generaties zullen per definitie economisch niet kunnen concurreren met de lokale autochtone bevolking, zoals de wiskundige en antropoloog Jan van de Beek aantoonde. Wat dit voor die mensen zelf betekent kan iedereen moeiteloos invullen. Maar ook nu al levert het ‘importbeleid’ de oorspronkelijke bewoners van dit land grijze haren op. Het beslag wat de nieuwkomers leggen op de woningvoorraad, de budgetten voor zorg en sociale bijstand rijst nu al de pan uit. Daar staan vaak geen bijdragen aan de Nederlandse economie tegenover. Integendeel zelfs, zoals de jongste affaire in Amsterdam ons nog eens inpepert.

Wie tegen dergelijke misstanden is en de eigen cultuur voorop blijft stellen is geen ‘rechtse populist’ maar veel eerder een ‘cultureel patriot’. Daarbij verwijst die samenvoeging van termen niet naar het nationalistische karakter wat in het woord ‘patriot’ is vervat, maar naar onze superieure cultuur. Het zou aardig zijn wanneer de nieuwkomers binnen een jaar uit volle borst en overtuiging ons voormalige volkslied zouden kunnen meezingen: ‘Wien Neêrlands bloed’. Want je hoeft natuurlijk niet een Germaans uiterlijk te hebben om hartstochtelijk Nederlander te zijn.

Ik denk dat het er niet van komt voorlopig, tenzij…

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wardmans
6 jaren geleden

Het beste antwoord is verdediging van het eerste grondrecht, het recht op leven. Bijvoorbeeld door het aan de kaak stellen van de verborgen grootschalige euthanasie door versterving. Deze komt niet terug in de euthanasiecijfers, maar is m.i. doodsoorzaak no. 1 in verpleegtehuizen. De euthanasiewetgeving en -praktijk lijkt heel evenwichtig, gematigd en doordacht, maar de werkelijke praktijk ontsnapt aan alle toezicht.

Wardmans
6 jaren geleden

een nationalisme anno 1900 is niet het antwoord

r dunki
6 jaren geleden

Wederom een brutale poging tot infiltratie van de overheid, nu door failliete PvdA-er :
http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/07/bezwaar-tegen-topbaan-pvdaer-bij-financien-525385/

r.dunki
6 jaren geleden

De oorlog over de toekomst van onze westerse cultuur

Onze cultuur dreigt onder de voet te worden gelopen, enerzijds door een nietsontziende, allochtone cultuur uit het stenen tijdperk genaamd Islam, anderzijds door een uit de jaren ’60 daterende, autochtone en uiterst subversieve stroming die zichzelf als “progressief” ziet maar hun pad naar Utopia kennelijk alleen maar kan banen middels destructief en nihilistisch gedrag, net zoals hun socialistische en communistische voorgangers.

Anderzijds heeft een ècht progressieve staatsman als Willem Drees de leeghoofdige hippie-generatie uit de jaren ’60 onder Joop den Uyl nooit geaccepteerd. “Nieuw links” was de reden waarom Drees sr. zijn lidmaatschap van de PvdA beëindigde om reden van hun op de Russische propaganda van de koude oorlog baserende demagogie.

Desondanks kreeg die arrogante hippie-generatie voet aan de grond in hun guerilla tegen de “zwijgende meerderheid”, juist omdat die alsmaar bleef zwijgen, en kon zo invloed opbouwen in de overheidssector, waar zij niet alleen subsidies maar ook baantjes konden losweken.

Hoewel zij die eerste slag verloren en hun lange haren afknipten om aan de slag te komen, konden zij toch de volgende stappen zetten naar bedrijfsleven, onderwijs, academische wereld, media en rechterlijke macht om die te indoctrineren, waarmee zij een élite creëerden die volledig voortkomt uit de angstige wereld van George Orwell’s 1984. Nu zijn wij zover afgegleden dat zij niet alleen een soort demografische “apartheid” tussen linkse ideologen en hun “racistische en xenofobe” slachtoffers creëren, maar ook doende zijn om onze grenzen te openen voor groot onheil en de institutionalisering van hun eeuwenoude socialistische en communistische vooroordelen door te drammen. Er wordt een laagje ideologisch vernis aangebracht voor domme kiezers, maar e.e.a. gaat voortdurend ten koste van persoonlijke vrijheden en democratie.

Hun strijd tegen de middenklasse gaat gestaag verder, o.a. middels voortdurend toenemende belastingdruk en beperkingen voor ondernemers vanuit het salon-socialistische, ongekozen Brussel. Navrant is dat zogenaamd “bekende Nederlanders”, vaak omhooggevallen door gebrek aan gewicht, die financiëel veelal veel beter af zijn dan de ideologische slachtoffers van “links”, door deze Rasputins worden ontzien, sterker nog, gemene zaak met hen maken…

Die linkse, welhaast seculaire religie heeft in Europa geleid tot een versteend sociaal model dat slechts leidt tot collectieve achteruitgang van de levensstandaard, waarbij de ongekozen clique in Brussel nu weer geactiveerd en gestimuleerd wordt door Merkel en Macron om op dit uitzichtloze pad verder te gaan door ook nog eens de grenzen verder open te zetten voor een economisch onbetaalbare, cultureel funeste en vanuit het oogpunt van onze veiligheid dodelijke migratie .

Oost-Europese lidstaten die niet gediend zijn van deze linkse manipulatie – inclusief Hongarije’s verzet tegen de linkse extremist Soros die zich ook in onze verkiezingen inmengde door geld beschikbaar te stellen om Wilders in de recente verkiezingen te ondergraven – worden aangepakt door onze linkse Don Quichote Juncker en Sancho Panza Timmermans.

Conservatieve pogingen om peperdure misstanden zoals uit de hand gelopen, veelal politiek gemotiveerde subsidies en uitkeringen terug te draaien en de herverdelende rol van de staat te corrigeren zijn er niet in geslaagd deze ondermijning van onze maatschappij te keren, terwijl linkse idioten kans zien om hele naieve volksstammen te mobiliseren met prietpraat over ras, ethniciteit, geslacht voor sexloze biggen genaamd “gender” en niet te vergeten identiteit, waarbij in de USA nu al 10 tot 12 jarige kinderen worden gemanipuleerd met nonsens dat hun door geboorte bepaalde geslacht niet correct hoeft te zijn, maar dat zij wellicht in een verkeerd lichaam zouden zijn geboren.

Daarmee houdt het niet op, want de “progressieve geesteszieken” schrikken er niet voor terug om die kinderen vervolgens met gevaarlijke hormonenkuren te behandelen zodat hun puberale ontwikkeling wordt geremd met tot nu toe al vele – naarstig verzwegen – ongelukken waarbij kinderen voor het leven lichamelijk en geestelijk worden beschadigd in naam van de linkse heilstaat.

Dit leidt ertoe dat onze cultuur, historie en identiteit moedwillig worden verkwanseld voor de waanideeën van nihilistische onheilsprofeten die doende zijn om onze maatschappij op te splitsen in allerlei stammen van eenvoudig te manipuleren idioten die aan hun ideologische leiband lopen. Maar als dit nog lang doorgaat komt er een einde aan de ouderwetse meritocratie waarin mensen o.g.v. hun kwaliteiten “aan de bak komen” ten gunste van een maatschappij van idioten die alleen maar slachtoffers zijn. Gezellig voor al die “progressieven”, maar waar en hoe moeten zij dan elkaar nog wijsmaken dat er nog steeds kapitalisten bestaan bij wie bergen geld te jatten vallen en elkaar hun baantjes toespelen?

Deze schizofrenie, die er slechts op gericht is om eeuwenoude, funeste socialistische en communistische doelstellingen te realiseren, heeft nu eenmaal een meritocratie nodig om zich tegen af te zetten en te beroven. Hoe moet het als ras, “gender” en ethniciteit gaan bepalen wie piloot bij de KLM mogen worden, wie in de 2e Kamer mogen opereren? Alleen maar homofiele bruine piloten en transsexuele 2e Kamerleden?

Dit kan alleen maar leiden tot de stammenstrijden die wij al eeuwen geleden achter ons hebben gelaten en nu het kenmerk zijn van achterlijke culturen in het midden oosten en in zwart Afrika, omdat “links” erin lijkt te slagen om ons “culturele patriotisme” definitief de kop in te drukken en onze Nederlandse identiteit te ontnemen met hun scepsis, cynisme en nihilisme. Dit narcisme, dat stelt de westerse maatschappij per se verrot is en daarom vernietigd moet worden, biedt geen enkel constructief alernatief voor dat wat wij in eeuwen moeizaam hebben opgebouwd!

Europa is hierdoor in sociaal opzicht al tezeer versteend om deze trend nog om te buigen, terwijl Trump als de wilde “ware liberaal” het opneemt tegen een elite die hem veracht, niet zozeer omdat hij niet behoort tot “ons soort mensen” maar omdat hij probeert oude waarden als burgerschap, individualisme, territoraile souvereiniteit met veilige grenzen, een sterke defensie en een vrije kapitalistische markt te herstellen. Er is in feite een oorlog gaande achter al het misbruik van de Amerikaanse media over het karakter en het voortbestaan van onze westerse maatschappij en normen en waarden.

r.dunki
6 jaren geleden

Mooie trouvaille : “cultureel patriot” ! Dit als absolute tegenpool van nihilistische, decadent liberale anti-patriotten van het a-culturele “social-justice” slag.