Prikbord nr 651

Nu Bart V. door het OM wordt aangeklaagd, komt er waarschijnlijk een einde aan de criminele activiteiten van deze advocaat van de onderwereld. De Deken van de Orde en de tuchtrechter kwamen destijds niet verder dan 10 (tien!) tuchtrechtelijke straffen, maar kennelijk nog geen verwijdering van het ‘tableau’. Een teken hoe men hier gewend is geraakt aan foute advocaten die grote schade aanrichten, ook in financieel opzicht, maar (te) vaak door rechters worden ontzien.

Binnenlandse veiligheid

De waarschuwingen over in Europa binnengedrongen jihadisten nemen nog steeds toe.  Doch ook Amerika en Groot-Brittannië maken zich zorgen. De controle en greep van de politie op anti-westerse bevolkingsgroepen is minimaal. Daarbij gaat het niet alleen om moslim-extremisten, want de extreem-linkse horden zijn eveneens bewapend. Zo lang de politie echter niet schiet, ‘beperken’ laatstgenoemden zich tot stenen en brandflessen. Doch de politie in Hamburg weigerde kennelijk in actie te komen zonder dat eerst de speciale eenheden werden ingezet, hetgeen (te) lang werd uitgesteld. Reden te meer om na te denken over de inzet van eenheden die een opdracht wel uitvoeren: militairen.

Geheim

Een militair die een relatie heeft met een vrouw/man uit een bepaald land, moet veelal de dienst verlaten. Wie bepaalt dit eigenlijk: de MIVD, de minister, de Koning (die beroepsofficieren aanstelt) of de rechter? Want gezien het gebrek aan echte geheimen in onze krijgsmacht, komt het maar zelden voor dat iemand beneden de rang van luitenant-kolonel in de gelegenheid is relevante informatie door te geven naar de ‘vijand’. En boven die rang wordt militair personeel zorgvuldig beoordeeld op geschiktheid voor hogere functies, waarbij uiteraard ook naar veiligheidsrisico’s wordt gekeken. Dus waarom ontslag als in twijfelgevallen bepaalde (buitenlandse) functies gewoon geblokkeerd kunnen worden en overplaatsing dus een oplossing biedt? En welke (geheime?) voorbeelden zijn er dan, waarbij het misging? Essentiëler is of deze maatregel ook geldt voor burgers bij Defensie en Buitenlandse Zaken, want daar zijn wel gevallen bekend van hoge diplomaten die met echte geheimen in aanraking kwamen.

Harde Brexit

Als de EU geen ‘harde’ Brexit wil, zal de onderhandelaar toch iets moeten aanbieden, want anders hakt het voortschrijden van de tijd vanzelf de knoop door. In dat geval zal Londen geen miljarden ‘afkoopsom’ betalen, de eigen grenzen sluiten voor het vrije verkeer van goederen (en personen), eigen asiel- en uitzettingsbeleid doorvoeren, aan 3 miljoen EU-buitenlanders hun status kunnen ontnemen, jaarlijks miljarden besparen aan EU-bijdragen en Europarlementariërs, geen bijdrage (hoeven) leveren aan een zgn. gestandaardiseerde Europese krijgsmacht of aan het Frontex-cirkus, grenscontroles met Ierland kunnen afspreken en eigen (belasting)faciliteiten kunnen aanbieden om de grote bankkantoren in Londen te houden. Dit laatste is wellicht minder urgent, omdat die kantoren daar al prima functioneren zonder dat Groot-Brittannië tot de Eurozone behoort. Londen heeft de EU en ECB niet nodig, maar eerder omgekeerd. Grenscontrole lijkt een nadeel, doch ook dit is betrekkelijk, want naarmate uitgaande goederen streng(er) worden gecontroleerd, kunnen dezelfde maatregelen worden gehanteerd voor inkomende goederen. In ieder geval zijn Nederlandse transporteurs hier al bang voor. Vanuit het voorgaande bezien lijkt het begrijpelijker dat de Britten zonder dossiers aan de onderhandelingstafel verschenen. Kennelijk met de gedacht: de EU wil ons ‘straffen’? Wel, laat maar horen … wij hebben geen haast.

Patstelling

Door de uitspraken van president Erdogan en de Duitse kritiek op het beleid van kanselier Merkel, is zij met het oog op de komende verkiezingen in een patstelling terechtgekomen. Iedere reactie betreffende Turkije – of het nu de vluchtelingendeal, de mensenrechten, het NAVO-lidmaatschap, het EU-lidmaatschap, de paspoorten, de Turkse geheime diensten, de weigering van Turkse politici in Duitsland (en de weigering van Duitse politici in Turkije), de aanwezigheid van Erdogan bij de G20 of de jaarlijkse EU-steun betreft –kan de onfeilbaarheid en geloofwaardigheid van Merkel aantasten. Daar komen nog conflicten met de CSU en SPD bij, evenals de EU-houding tegenover Groot-Brittannië, de ECB en de verborgen agenda met Frankrijk, naast vele andere binnenlandse problemen.

Dat angst dat dit mis kan gaan zit bij haar CDU reeds zo diep, dat bijna niemand haar beleid durft te bekritiseren. Of de kiezers dit alles zullen waarderen, wordt op korte termijn duidelijk. Merkel kan daaraan weinig meer veranderen.

Vierdaagse

Vele evenementen in ons land worden ondersteund door vrijwilligers.  Zo ook de Vierdaagse, doch met een resultaat waar buurlanden jaloers op (kunnen) zijn. Hun ‘beloning’ en motivatie komen niet alleen van de deelnemers, maar tevens van de toeschouwers,  de media en de geweldige sfeer. Een sportfeest waarbij niet alleen de nrs 1 tellen, maar vooral ook de doorzetters en zelfs de uitvallers aandacht krijgen.

 

Deel dit:

Post navigation

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties