Terrorisme

De meest gang bare definitie van terrorisme is: ‘het plegen van geweld of het uitoefenen van ernstige dreiging met een politieke of religieuze reden’. Het doel van terrorisme is om politieke verandering te bewerkstelligen; om de staatsinrichting te wijzigen. In het geval van ‘religieus terrorisme’ vormt de geloofsovertuiging dus de inspiratie om uiteindelijk een andere staatsinrichting te bewerkstelligen.

Soms wordt ook deze definitie voor terrorisme gebruikt: ‘Het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen’. (bron: AIVD)

In beide gevallen gaat het erom dat er wordt verlangd dat de staatsinrichting gewijzigd moet worden en wel zodanig dat zij acceptabel is voor de terroristen. Wanneer een religieus motief aan het terrorisme ten grondslag ligt, dan moeten we vrezen dat de terroristen het oogmerk hebben om de wetten die hun religie voorschrijft algemeen geldig te laten worden als staatsrecht. Zo zouden bijvoorbeeld Joodse terroristen dan kiezen voor het boek ‘Deuteronomium’ als basis voor het recht, terwijl de moslims al een heel wetssysteem hebben in de vorm van hun ‘sharia’.  Alles onder de bindende voorwaarde dat iedereen, dus ook zij die dat geloof niet volgen, onder datzelfde recht vallen.

Aanslag moskee Londen

Darren Osborne. Afb: Facebook

“Ik wil moslims vermoorden”, riep Darren Osborne volgens ooggetuigen terwijl hij met een bestelbus inreed op een groep moskeegangers in Londen. Bij deze aanslag kwam één man om het leven en elf mensen raakten gewond. Dat Osborne deze plek uitkoos voor zijn daad lijkt geen toeval. Aan het begin van deze eeuw werd de moskee van Finsbury Park bekend door de aanwezigheid van de haatprediker Abu Hamza en de opslag van vuurwapens.

Conform de eerdere twee definities echter, kunnen we de daad van Osborne geen terrorisme noemen. Als motief namelijk ontbreekt de religieuze of politieke inspiratie. Osborne ’s daad werd ingegeven door haat jegens moslims en waarschijnlijk vormden de recente aanslagen in het Verenigd Koninkrijk daarvoor de oorzaak. Dat zijn dus geen eigen religieuze motieven en bovendien wilde deze dader met zijn daad niet de Engelse staatsinrichting op de schop nemen. Integendeel: hij meende revanche te moeten nemen voor de aanslagen in en tegen zijn land.

Vooropgesteld dat elke vorm van geweld moet worden afgewezen, is het afdoen van deze Londense kwestie als ‘terrorisme’ daarom volstrekt onjuist. Ook het pijlsnelle bezoek van de Britse premier May aan de moskee na de aanslag, lijkt misplaatst. Bij uitstek deze moskee heeft met haatprediker Abu Hamza bijzonder bijgedragen aan de sfeer van onverdraagzaamheid onder moslims. Wat wij in Londen hebben kunnen zien is slechts een bescheiden opflakkering van een enorme veenbrand die woedt in onze westerse maatschappijen. De ontelbare aanslagen, wereldwijd, door zich op de islam beroepende terroristen hebben de aanzet ervoor gegeven en daarna deden politiek correcte praatjes de rest.

Als we in deze kwestie iets ‘terroristisch’ kunnen noemen, dan is het wel ‘politiek correct gebazel’. Enfin, Osborne is in ieder geval nog geen verwarde man genoemd, dus misschien komt het nog goed.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Campert
6 jaren geleden

Helemaal eens Ton! Men sjachert graag met definities om eigen afleidingsmanoeuvres te verdoezelen.

r.dunki
6 jaren geleden

De Salafisten die in Nederland, notabene met overheidssubsidie en hulp van het ambtelijke links Den Haag en idem mensenrechten activisten, al tientallen jaren ongestoord een zéér solide landelijke infrastructuur mochten opbouwen – dit met het exclusieve oogmerk van de Sharia om de wereldwijde suprematie van de Islam te realiseren – houden het Nederlands wettelijk gezag vrolijk lachend op afstand met brutaal misbruik van een archaïsch wetsartikel inzake godsdienstvrijheid. Leve het misbruik de mensenrechten die zij zelf niet eens (er)kennen !

Dit misbruik van achterhaalde wetgeving werkt helaas prima omdat activisten als Asscher, Pechtold, Klaver maar ook de lamme Zijlstra en Rutte, hun uiterste best doen om geen enkel initiatief te ontwikkelen voor broodnodige terrorismewetgeving.

Dat het Sharia streven naar mondiale suprematie op zich niet letterlijk valt onder bovenstaande definitie van terrorisme wetgeving is een groot gevaar omdat de Sharia zich al diep in Nederland heeft kunnen ingraven en ook de ene na de andere moskee overneemt en zich tot slot zonder de minste scrupule’s bedient van iedere door de Koran aangedragen vorm van geweld die niets anders dan puur terrorisme is.

De Koran maakt geen onderscheid tussen gematigde muslims ( die tot de vrienden- en kennissenkring van Pechtold en Klaver c.s. schijnen te behoren) en de moorddadige Islamisten. De Islam gaat er van uit dat moslims een ‘verheven groep’ zijn die vèr boven de mensheid staat -over racisme en discriminatie gesproken…. Dat staat zo in de Koran: ‘ Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht. Wij moeten het Westen overwinnen zodat wij God’s opdracht vervullen ’.(sic!)

De consequentie’s voor de samenleving: Hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’ waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de Koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan’. Lachwekkende inburgering van de 1e en 2e generaties faalt in ons Nederlandse politiek-correcte schrikbewind en onaangepaste volgende generatie’s vallen terug op deze ‘bijbelse waarheid’, ook al hebben zij nog nooit een Koran gezien….

Het Islamisme is een consequente vertaling van wat er in de Koran staat en die houding tegenover ‘ongelovigen’ en geweld – dat is de vertaling van de politieke opdracht van de Islam, die met deze opdracht is geboren.
Dit is de ‘geboorteafwijking’ van de Islam, de mix van geloof, politiek, economie en wetgeving zit in de genen van de Koran ’(lees: de Sharia). Het is een zieke ideologie!

Onze verdwaasde salonsocialisten reppen van gematigde moslims, maar een Islamitische hervorming is uitgesloten want hervorming zou betekenen dat zij zich openstellen’ voor het Westen en van hen zouden leren. Maar vanuit Islamitisch perspectief zou dat gelijkstaan aan overgave. Zij moeten zegevieren over het Westen om God’s opdracht te vervullen en bij gebreke daarvan door vrede of goede samenwerking wordt God’s plan niet gerealiseerd.

Daarom is het essentiëel dat niet alleen (pogingen tot) terroristische daden héél snel strafbaar gesteld worden maar ook iedere vorm van ondersteuning van of hulp aan resp. samenwerking met dit zieke, fascistische gedachtengoed.

Zolang het Binnenhof meer aandacht heeft voor de klimaat mythe of een D’66 hobby om voortijdig te mogen sterven en/of ongewild orgaandonor te worden, gaan wij een briljante toekomst tegemoet….