Comey is een uitslover

Comey is een uitslover, iemand die graag en vaak in het centrum van de belangstelling wil staan en een papierspoor achterlaat als volgens hem iets niet in de haak is. Volgens een voormalige DOJ autoriteit was Comey bezig om een ‘Obstruction of Justice’ -zaak tegen de huidige POTUS voor te bereiden.

James Comey. Afb: Flickr

De verwachting van Democraten en liberale media was dat Comey heel wat kwaad zeer tussen de POTUS en hem in de vorm van memoranda op papier had gezet. De Democraten wreven zich in de handen en starten alvast een afzettingsprocedure op. Gisteren beantwoordde de voormalige Directeur van de FBI vragen van leden van de Senaatscommissie voor Veiligheid. En het werd zoals voorzien een bijzonder festijn voor liberale autoriteiten en media bronnen. Volgens een aantal media websites kende het verhoor een aantal hoogte of diepte punten afhankelijk van de positie t.o.v. het politieke gangpad.

Omdat het lekken van gevoelige en geclassificeerde informatie in de USA en in het verlengde daarvan het verspreiden van nepnieuws nogal veel media aandacht heeft gekregen en de Democratische Partij munitie in de schoot geworpen kreeg om de Trump Regering naar hartenlust af te schieten, moet mijn eerste hoogtepunt uit het Comey verhoor in die richting gezocht worden. De man die gisteren in de politieke en media schijnwerper stond, verklaarde voor de Senaatscommissie dat hij “het in de aanloop naar het verhoor berucht geworden memorandum zelf via een goede vriend naar de media had gelekt met het doel de Senaat ertoe te bewegen een Special Counsel te benoemen om de Russische inmenging in de laatste verkiezingen verder te onderzoeken”. Dat is hem gelukt, de vraag is alleen tegen welke prijs? Overigens was het niet de eerste keer dat Comey middels het lekken van gevoelige informatie de media voor zijn politieke karretje heeft gespannen[1].

De NSA stafmedewerkster die gevoelige informatie heeft gelekt om Trump te beschadigen, is opgepakt en wordt nu ondervraagd om vast te stellen hoe groot haar misdaad is. Gaat dat met Comey ook gebeuren? Trumps advocaat heeft een hint met een koevoet in die richting al gegeven. Hoewel Comey de naam van zijn tussenpersoon niet heeft prijsgegeven, kwamen serieuze websites al snel met de naam van Daniel C. Richman een professor aan de Columbia Law School op de proppen. Volgens Jonathan Turley een erkend deskundige in juridische aangelegenheden, kunnen beiden worden aangeklaagd voor het lekken van overheidsdocumenten die als potentiële bewijsstukken aangemerkt worden. Dershowitz een wetdeskundige met Democratische wortels, stelt dat het Congres een dagvaarding moet verstrekken om het memorandum of de memoranda in handen te krijgen. Tot nog toe heeft niemand van het Congres die gezien en bestudeerd en Comey beweert die memoranda aan de voorzitter van de Special Counsel te hebben gegeven.

Het tweede hoogte resp. dieptepunt concentreert zich op het Clinton E-mail schandaal en de ongewenste inmenging van de toenmalige Attorny General Loretta Lynch. Volgens Comey heeft zij zich middels het beruchte onderhoud met Clinton op de vliegstrip in Phoenix, Arizona op een ongewenste manier gemengd in het lopende onderzoek naar Hillary Clinton. In zijn woorden “she – Lynch – was asking (na het onderhoud met Bill Clinton) him to downplay it to call it a matter, not an investigation which instruction echoed Hillary Clinton taking points about the matter, which confused me and concerned me” Hij was zo bezorgd dat hij in juli 2016 besloot zich over het verloop uit te spreken om de geloofwaardigheid van het onderzoek te beschermen. Hij bedoelt daarmee dat hij de reputatie van de FBI en het DOJ wilde beschermen. Hij overwoog daarna om het Congres te verzoeken een Special Counsel in het leven te roepen om het E-mail schandaal nader te onderzoeken. Dat heeft hij niet gedaan en trad daardoor buiten zijn bevoegdheden, omdat hij geen bevoegdheid had om te beslissen of iets wel of niet aan strafvervolging onttrokken kon worden. Hij had echter melding moeten maken van de ongewenste inmenging van Lynch.

Het derde hoogtepunt en zeker voor de Democratische Partij een absoluut dieptepunt was zijn uitspraak dat Trump ten tijde van zijn ontslag niet aan een onderzoek was onderworpen en Trump ook niet had aangedrongen op het stoppen van het onderzoek naar een mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Hij had zich tijdens een bespreking op 6 januari met het FBI topmanagement team afgevraagd of hij de POTUS-elect niet moest informeren dat de FBI hem persoonlijk niet onderzocht “we did not have an open counter-intelligence case on him. We – het FBI topmanagement team – agreed I should do so if circumstances warranted…during our one-on-one meeting at Trump Tower, based on President-Elect Trump’s reaction to the briefing and without him (Trump) directly asking the question, I offered that Assurance”. Comey weigerde echter om Trump´s opmerking dat hij niet door de FBI werd onderzocht, in het openbaar te bevestigen en vond het blijkbaar beter dat Trumps uitspraak voortdurend door de Democraten gebruikt kon worden om de POTUS in de hoek te drijven. Nadat Comey ontkende dat Trump daarover had gelogen, werd CNN gedwongen om zijn wekenlange anti-Trump berichtgeving over die Trump bewering te corrigeren en een anonieme bron de schuld in de schoenen te schuiven. Die anonieme bron had beweerd dat in Trumps 9 mei brief het laatste deel van de zinsnede in die brief “While I greatly appreciate you (Comey) informing me, on three separate occasions, that I am not under investigation” een leugen zou zijn.

Wat de bewering van de Democraten betreft over het verzoek van Trump resp. iemand uit zijn inner circle het onderzoek naar de Russische inmenging te stoppen, antwoordde Comey op de vraag did the president at any time ask you to stop the FBI investigation into Russian involvement in the 2016 U.S. elections?”… Not to my understanding, no.” En op de vraag did any member of the administration made this request, antwoordde hij no. Overigens had Comey niet het gevoel dat Trumps houding zorgen moest baren.

Comey had ook een onverwachte boodschap voor het liberale deel van de media. Hij noemde artikelen over een Russisch complot zoals de  NYT berichtgeving over een complot tussen het Trump campagne team en Rusland om middels elektronische observatie het verkiezingsproces te manipuleren nonsens. Hij kwalificeerde die berichtgeving als nepnieuws, omdat er geen spoor van waarheid in de berichtgeving te vinden was. Die berichtgeving frustreerde hem dermate dat hij dieper de inlichtingen samenleving inging om te kijken of hij ergens iets gemist had wat de berichtgeving zou kunnen onderbouwen. Hij heeft niets gevonden. Comey tijdens het verhoor “ you have people talking, possibly with agenda, leaking to the press when they don’t even know what’s going on”.

Wat heeft het verhoor van Comey Amerikaanse politici en media en hun hijgerige adepten in het buitenland kunnen leren?

  • Trump werd en wordt niet onderzocht door de FBI en hij heeft er niet op aangedrongen het lopende onderzoek daarnaar noch het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen noch het onderzoek naar de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Flynn te stoppen. Comey is van mening dat Trump geen obstruction of Justice verweten kan worden.
  • De voormalige AG Loretta Lynch en Bill Clinton hebben geprobeerd het FBI onderzoek naar het ongeoorloofde E-mail gebruik van Clinton te beïnvloeden resp. in een andere voor Clinton aangenamer richting te sturen.
  • Comey´s opmerking dat hij door houding en gedrag van Trump zich ongemakkelijk voelde en daarom besloot gesprekken e.d. op papier te zetten, is gelet op de kanttekening van Miller een verspreking om niet te zeggen een leugen.
  • Comey overtrad de wet door een van zijn memoranda met gevoelige Trump informatie via een tussenpersoon te lekken naar de pers. Zijn geschreven verklaring voor de hoorzitting baseerde hij op de memo´s. Die memo´s heeft hij niet gedeeld met het Witte Huis, niet overhandigd aan de voorzitter van Senaatscommissie, maar wel aan de Special Counsel Robert Müller.
  • Comey is niet door Trump ontslagen om een onderzoek naar hem of een van zijn medewerkers in de doofpot te kunnen stoppen, maar uit ergernis dat Comey heeft toegelaten dat Democraten en media hem als een leugenaar hebben neergezet. Hij had kunnen bevestigen dat geen enkel FBI onderzoek werd gedaan naar Trump noch naar een van zijn inner circle. Comey heeft Trump en zijn entourage bewust in hun sop gaar laten koken. Geen wonder dat Trump tot ontheffing overging.
  • Comey is tenminste drie keer buiten zijn bevoegdheden getreden en heeft zelfs de wet meer dan een keer overtreden.

De houding van de FBI in de persoon van Comey en lekkende veiligheidsfunctionarissen kan in een oneliner als volgt onder woorden gebracht worden

FBI leaks to make it look like you are under investigation; FBI assures you it’s not true; you ask them to say so publicly and the FBI leaks you asked.

Ik ben benieuwd hoe Democraten en media dit gaan spinnen.

———————————————————–

[1] Zie artikel “Comeygate is on the Rise”. In dit geval betrof het een notitie over het weer toestaan van waterboarding, waarin hij als Deputy AG formeel had ingestemd, maar in het voortraject zich fel tegen de te nemen beslissing had verzet

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden
r.dunki
6 jaren geleden

Mooi volledig plaatje van een half jaar “Democratische rook in de hoop dat er zodoende ook een vuurtje zou mogen ontstaan”, wat zo te zien niet het geval is, integendeel.

Door het voortdurende ideologische wolvengehuil van de Dems is Robert Mueller als special prosecutor aangesteld, hetgeen nu, de facto, overbodig lijkt. Maar Mueller is ook in staat dat zo op te pakken en dan blijft er slechts een grote stapel bewijs over van Democratisch gechicaneer op het scherp van de snede of ruim over de grenzen van de wet waardoor veel prominente Dems “met de broek op de enkels komen te staan”.

Het valt hen niet mee om na 8 jaren ongebreideld Obama-activisme te erkennen dat je hebt verloren, maar wat de Dems sindsdien uitspoken heeft geen niveau noch inhoud. Zoals men in Mexico zegt : ” Mucho tricky tricky, poco bumbum.”

PS:

Comey heeft ook de moreel corrupte New York Times zwaar onderuit gehaald :

http://www.judicialwatch.org/press-room/in-the-news/video-comeys-testimony-proved-dirty-cop-christopher-farrell/